Berkecz Franciska nővér: Tanítható-e a boldogság?

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2018. augusztus 11. szombat

Boldogságórák ‒ kérdések és dilemmák keresztény szemszögből  - Reflexió továbbgondolásra ‒ elsősorban keresztény pedagógusok részére...

Elöljáróban

Nemrégiben egy pedagógus ismerősöm elmondta, hogy az iskolájukban felvetődött, hogy 2018 őszétől beneveznek a Boldog óvoda – boldog iskola programba, és bevezetik a boldogságórákat egyes osztályok órarendjébe. Az igazgató a pedagógusok véleményét kérte a döntés meghozatalához. Ismerősöm pedig megkérdezett többünket, hogy tudunk-e valamit erről a programról.

Engem érdekelni kezdett, hogy miről szól a Boldogságórák programja, és elkezdtem jobban megismerkedni vele, hiszen az emberi élet nagyon fontos témájáról van szó..

Ebben az írásban összefoglalom, mit tudtam meg a boldogságórákról. Megfogalmazom a kérdéseimet és a dilemmáimat is. Személyes reflexiómat továbbgondolásra szánom. Azt remélem, hogy az itt felsorolt tények, kérdések és dilemmák segítséget jelenthetnek keresztény pedagógusok és szülők számára ahhoz, hogy eldöntsék, bekapcsolódnak-e vagy sem a Boldogságórák programjába ‒ vagy más boldogságprogramokat készítenek és ajánlanak gyermekeiknek.

Boldogságórák ‒ a pozitív pszichológiára építve

Egyre több óvodában és iskolában vezetik be a boldogságórákat. Úgy tűnik, hatásos a program meghirdetése: már 80.000 gyerek vett részt boldogságórákon és több, mint 5000 boldogságóra csoport működik az országban[1]

A magyarországi boldogságórák „kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára”.[2]

Ennek érdekében szerte az országban megkeresik az óvodákat és iskolákat, hogy nevezzenek be a Boldog iskola és óvoda pályázatba, és vezessék be a boldogságórákat az iskolájukban. Ehhez a pedagógusoknak és a szülőknek képzéseket ajánlanak fel.

Mindaz, amit a Boldogságórák honlapján olvashatunk, vonzó lehet az olvasó számára, mert színes, érdekes, hívogató, gyermekbarát programmal találkozunk, amelynek pozitív, életadó céljai vannak.  Ki ne akarná, hogy a gyermekei boldogabbak legyenek? Ki ne tenne azért valamit, hogy a tanulók az iskolában boldogabbak legyenek? Sőt, ki ne tenne valamit azért, hogy ő maga boldogabb legyen?

Fontosak a Boldogságórák témái is: boldogságfokozó hálaoptimizmus gyakorlásakapcsolatok ápolásaboldogító jócselekedetek ‒ célok kitűzése és elérésemegküzdési stratégiákapró örömök élvezetemegbocsátástestmozgásfenntartható boldogság.

Ezek a témák a pozitív pszichológia szemléletére épülnek. Elég összevetnünk ezeket Sonja Lyubomirsky 12 boldogságfokozó gyakorlatával a Hogyan legyünk boldogok című könyvéből[3].

A Boldogságórák szakmai csoportjába Bagdi Bella énekesnő mellett két neves szakember is tartozik: Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai pszichológus és Prof. Oláh Attila, aki a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke. Mindketten szakértői a pozitív pszichológiának.[4] Bagdy Emőke a boldogságórákhoz készült tanári kézikönyvek társszerzője. Így azt gondolhatjuk, hogy a pozitív pszichológia szempontjából szakmailag megalapozott a Boldogságórák programja.

Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani szakpszichológus[5] azonban felvet megfontolandó szakmai szempontokat a boldogságórák hatékonyságával kapcsolatban.

Szakmai felvetések ‒ Vajon tényleg hatékonyak a Boldogságórák?

Gyarmathy Éva a boldogságórákkal kapcsolatos meglátásait és kételyeit kifejtette a HVG-ben megjelent írásaiban[6]. A Boldogságórák szakmai csapata válaszolt a HVG-ben Gyarmathy Éva felvetéseire[7]. Mindegyik cikket érmes elolvasni

Gyarmathy Éva is hangsúlyozza, hogy nagyon sok boldogtalan gyermek él Magyarországon. Azonban azt is kiemeli, hogy a személyesen átélt boldogtalanság mögött sokféle különböző ok van, amelyet az órarendbe beépített egyetlen boldogságórával nem lehet orvosolni.

A HVG-ben megjelent harmadik írásában[8] Gyarmathy Éva bemutatja boldogság különféle értelmezését. Szerinte ez elengedhetetlen ahhoz, hogy mélyebben megértsük a boldogság témáját és a hozzá vezető különféle utakat. A cikkben azt is megfogalmazza, hogy szerinte milyen előnyei és hátrányai lehetne a boldogságóráknak az iskolai tanrendben.

Az előnyök között megemlíti:

 • A gyerekek ismereteket és élményeket szereznek a boldogságról.

 • A pedagógusok tudást szereznek a boldogság témájában.

 • Rendelkezésre áll egy módszertani alap a boldogabb tanításhoz, amit adaptálni lehetne más órákba.

   

  Több hátrányt sorol fel, amelyek között szerepel:

 • A gyerekektől újabb órát vesznek el, miközben éppen az óraszámok drasztikus csökkentésére lenne szükség.

 • Megterhelik a pedagógusokat, akiknek egy újabb területre kell felkészülniük.

 • Hamis illúziót keltenek azzal az üzenettel, hogy a boldogság megtanulható tanórán.

 • A gyerekek az általuk tapasztalthoz nem illő információkat tanulnak be. Ezeket majd fel is tudják mondani, akár egy boldogságfelmérésen is. Mégsem lesznek boldogok. A félmegoldások és látszatmegoldások nagyon ártalmasak, mert akadályozzák a valódi problémamegoldást.”

  Gyarmathy Éva konklúziója: „A boldogságórák sok lehetőséget mutatnak meg, de hamis világot építenek. Boldogságórák helyett a tanítás (és ha lehetne az országunk) minden terébe a boldogsághoz szükséges szemléletet és gyakorlatot kell bevezetni.”

 • Kérdések, dilemmák: Hogyan értelmezzük mi, keresztény pedagógusok és pszichológusok, a boldogságot? Mi jellemzi „a boldogsághoz szükséges szemléletünket”? Miből állna az a „gyakorlat”, vagyis melyek lennének szerintünk azok a boldogságfokozó stratégiák, amelyeket érdemes lenne bevezetni a tanítás és országunk minden terébe, hogy a boldogabb élet felé haladjunk?  

Sonja Lyubomirsky az általa javasolt 12 boldogságfokozó gyakorlatban megemlíti a vallásgyakorlás és a spirituális élet fontosságát is. A spiritualitás mindegyikünk életének része, letagadhatatlan összetevője, akár tudatos ez a számunkra, akár nem.

A Boldogságórákról szóló reflexióban fontos megnéznünk a szakmai kérdéseken túl azt is, hogy milyen spiritualitáls van a hátterében, és ez vajon hogyan jelenik meg a Boldogságórák anyagában, hogyan kerül továbbadásra.

A Boldogságórák szellemi, spirituális háttere

A Boldogságórák kezdeményezője Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő, aki 30 éves korában nagy lelki változást tapasztalt meg az életében. Így vall erről: „közel 30 éves koromig folyamatos kudarc volt az életem…, nem voltam boldog, … és állandóan gyötörtek a negatív gondolataim, de egy nap arra ébredtem, hogy: Szeretnék boldog lenni! … Mindezt egyetlen egy dologgal értem el: tudatos önfejlesztéssel!”[9]

A tudatos önfejlesztéshez pedig egy könyv volt a segítségére, amelynek a címe: A csodák tanítása. Egy interjúban számolt be erről: „Egy barátom javasolta, hogy végezzem el A csodák tanításának 365 gyakorlatát, mert az rendbe tenne engem. Az év minden napjára van egy megerősítő mondat, ami segít a gondolataidat a megfelelő irányba tartani. Én ezeket a mondatokat úgy jegyeztem meg napközben, hogy megzenésítettem. Ez volt a magja mindannak, amit ma csinálok”.[10]

A csodák tanítása a New Age egyik alapkönyve[11]. A csodák tanítására jellemző, hogy keresztény nyelvezetet használ, beszél a megbocsátásról, a békéről, de mindezek egészen más jelentést hordoznak, mint a kereszténység tanítása.  

A csodák tanításának veszélyeiről, téves útmutatásairól lehet olvasni Sharon Lee Giganti katolikus katekéta és előadó írásában, aki hajdan elkötelezett New Age-tanítvány és tanító volt, de később visszatért katolikus hitéhez, és ma a New Age veszélyeire hívja fel a figyelmet előadásaival és írásaival.[12]

A csodák tanítása ilyen megtévesztő gondolatokat terjeszt Sharon Lee Giganti szerint:

 • A földi, fizikai élet csak egy „lidérnyomás”, amelyben az emberi nem úgy van jelen, mint egy fizikai álomban. A világnak, amelyet magad körül látsz, semmi köze a valósághoz, csak te képzelted el, de valójában nem létezik. Egy útmutatás a könyvből (14. lecke):

  • „Csukott szemmel gondolj most ennek a világnak mindenféle szörnyűségére, ami csak eszedbe jut. Nevezd meg mindegyiket, ahogy megjelennek előtted, és azután tagadd meg ezeknek a realitását. Isten nem teremtette ezeket, tehát nem is valódiak. Mondd ezt: Isten nem teremtett háborút, tehát az a valóságban nem is létezik. Isten nem teremtette a repülőgép-katasztrófát, tehát az nem is valóságos.”

 • Egy másik mérgező tanítás: Minden igazságtalanság, ami történik veled, mindaz, ami megbánt és megsebez téged, minden erőszakos cselekedet, ami ellened irányult ‒ valójában csak a te félelemmel teli, mások felé irányuló „támadó gondolataidnak” az illuzórikus szüleménye (23. lecke). Ezért nincs szükség megbocsátásra sem, sőt, nincs is megbocsátás, mert mindazt, amit sértőnek tapasztalsz, valójában csak a te egód okozta.

 • Egy másik ok, amiért nincs szükség a megbocsátásra: Mondd azt magadnak, hogy mivel nincs semmiféle bűn, ami valaha is előfordult volna, ezért nincs szükség megbocsátásra.

 • Kérdés, dilemma: Vajon a Boldogságórák elméletében és gyakorlataiban találkozhatunk-e ezekkel a new age-s tanításokkal és mindazzal, amit olyan átalakító erejűnek tapasztalt a program szakmai vezetője A csodák tanítása című tananyagban? Ennek a feltárásához valószínűleg keresztény szakemberek, teológusok, pszichológusok, pedagógusok közös munkájára lenne szükség.

 A csodák tanításának egyik magyarországi tanítója, Sarkadi Kriszta, így fogalmaz a tanításról: „rendkívül gyengéd és fokozatos módon bontja le az eddigi hitrendszeredet, és épít fel egy másikat”.[13]

 • Kérdés, dilemma: Vajon ez azt is jelentheti, hogy a gyermekek, pedagógusok és szülők keresztény hitrendszere, életszemlélete, másokhoz és önmagukhoz való viszonyulási módja is fokozatosan lebomlik és átalakul? Mivé alakul át? Milyen életszemléletet, emberképet, istenképet, viszonyulási módokat épít fel a korábbi helyébe?

Vajon mi lehet a Boldogságórák tananyagában az a szelíd és gyengéd „hozzáférési kulcs”, eszköz, amelyen keresztül a new age-s tanítás eléri az embert?

Itt érdemes felidéznünk Bagdi Bellának egy vallomását az énekeiről, dalairól. Egyrészt hangsúlyozza, hogy azoknak a daloknak a szövege, amelyeket ő énekel „pozitív megerősítések vagy motivációs üzenetek. Ezek a pozitív dalok azért annyira hásosak, mert a zene a limbikus rendszerre hat, ami közvetlenül az érzelmeinkért felelős, és azonnal előhívja belőled azokat az érzelmeket, amelyek összhangban vannak a dalok szövegével.”

  • Kérdés, dilemma: Vajon az énekek, amelyek közvetlenül a limbikus rendszerre hatnak, mennyire vésődnek be a gyermekek emlékezetébe és szívébe? Vajon felülírják-e a gyermek istenképét, Istennel, önmagával és másokkal való eddigi kapcsolatát?

Másrészt pedig Bagdi Bella hangsúlyozza, hogy „megénekli” azokat a tanításokat, amelyek a személyes formálódására átalakító hatással voltak.  Ezt írja a megénekelt tanításokról: „Azokat a tanításokat, amelyek az életemre hatást gyakoroltak, megzenésítettem. Ilyen pld. Eckhart Tolle[14] A Most hatalma c. könyve, vagy a Ho’oponopono ősi hawai gyógymód, vagy Deepack Chopra[15] A bőség megteremtése című könyve. Nagyon sokat köszönhetek nekik abban, hogy sikerült az életemet és a személyiségemet átformálni, mely formálódás a mai napig is tart”.[16]

 • Kérdés, dilemma: Vajon Bagdi Bella azokat a new age-s tanításokat énekli az óvodás és iskolás gyermekeknek a Boldogságórák keretében, amelyeket a CD-ken is terjeszt? Ezeket lehet ingyenesen letölteni a Boldogságóra programhoz?

Ezen felül Bagdi Bella CD-i között imadalokat is találunk. Ezt írja ezekről: „Az imadalok kapcsolatot teremtenek a természetfölöttivel. Legfőbb szerepük az, hogy egy magasabb tudatállapothoz segítsék a hallgatóját vagy éneklőjét…”

  • Kérdés, dilemma: Vajon az imadalok is szerepelnek-e a Boldogságórák programjában? Mire utal Bagdi Bella a természetfeletti szóval? Mit ért magasabb tudatállapot alatt? Az imadalokkal megszólít egy Istent is – ki az az Isten, akihez imádkozik?

Egyértelműnek tűnik, hogy a Boldogságórák spirituális forrása a New Age, az ezotéria. Ez pedig rejtett veszélyeket jelent azok számára, akik mit sem sejtve kiszolgáltatják magukat a New Age erős hatásának. Az énekeken keresztül pedig még mélyebben átjárhatják a bensőnket, nem tudatos gondolatainkat, érzéseinket ezek a megtévesztő tanítások.

Azért, hogy körültekintően és megalapozott bölcsességgel hozzunk döntést a Boldogságórák bevezetéséről az iskolában, és hogy egyéb helyzetekben is el tudjuk kerülni a New Age útvesztőit, nagyon fontos, hogy legyen jó, hiteles és kiegyensúlyozott ismeretünk a New Age tanításainak jellemzőiről és veszélyeiről. Érdemes azokhoz fordulni, akik tapasztalatból ismerik a keleti meditációt, az okkult természetgyógyászatot és a New Age spiritualitását, és bejártak egy hiteles utat a személytelen spiritualitástól és különleges lelki tapasztalatoktól a keresztény megtérésig.

        Az indiai meditációs iskolát megjárt, majd ezoterikus gyógyítóként, New Age-követőként ismert belga származású Joseph-Marie Verlinde atya vall életéről, megtéréséről a következő videóban, amelynek címe: Guru vagy Jézus ‒ Joseph Marie atya tanúságtétele https://www.youtube.com/watch?v=EcIyvki1kN0

 • Joseph-Marie Verlinde: A tiltott tapasztalatAz asramtól a monostorig című könyvét[17] is érdemes elolvasni (Szent István Társulat, 2017).

 • Rabindranath R. Maharaj ‒ Dave Hunt: Egy guru halála című könyv megrázó életutat mutat be az elkötelezett keresztény életig.

  Boldogságóra-könyvek és képzések ‒ szakmai és spirituális források?

A nagy belső változás miatt, amit Bagdi Bella 30 éves korában megtapasztalt, küldetésének tartja, hogy a boldogsághoz vezető önfejlesztő stratégiákat másoknak is átadja, megtanítsa. Ez érthető és tiszteletre méltó vállalkozás. Honlapján többféle eszközt[18] kínál azoknak, akik személyiségük fejlesztésén és a boldogságot elősegítő stratégiákon akarnak dolgozni.

Ezek között szerepelnek a könyvek is, amelyeknek ő a szerzője. A könyvek között megtaláljuk a Boldogságórák című kézikönyveket, amelyeket Dr. Bagdy Emőkével közösen írtak és a munkafüzeteket is – ez utóbbiaknak Bagdi Bella az egyedüli szerzője.

  • Kérdés: Milyen szakmai felkészültséggel ‒ pszichológiai, mentálhigiénés vagy tanári végzettséggel ‒ rendelkezik Bagdi Bella ahhoz, hogy könyveket írjon óvodás és iskolás gyermekeknek? Ez azért kérdés, mert a vele készült interjúkból és a honlapjairól nem derül ki, hogy bármilyen szakmai képzettsége lenne a lelki, pszichológiai segítségnyújtás területén.

  • Kérdés: Ha nincs Bagdi Bellának megfelelő pszichológiai képzettsége, akkor az önfejlesztő gyakorlatok milyen forrásból származnak? Vajon A csodák tanítása c. könyvnek és az egyéb ezoterikus könyveknek a gyakorlatait használja fel?

Bagdi Bella megalapította a Boldogság Intézetet, amely képzéseket is szervez pedagógusok és szülők részére. Csak 2018 nyarán kilenc különböző helyen lesznek képzések szerte az országban, hogy az ősszel induló Boldogságórákhoz felkészültek legyenek a pedagógusok és a szülők.

o   Kérdés, dilemma: Vajon milyen szakmai csapat áll a képzések mögött? Bagdi Bellának személyesen milyen képzettsége van ilyen képzések tartásához? Egy rövid háromnapos képzéssel valóban fel lehet készülni megfelelően a Boldogságórák tartására?  

 

Egyéb elbizonytalanító tényezők

A Boldogságórák tájékoztatójában az is szerepel, hogy az egyik összetevőjét ezeknek az óráknak azok a relaxációs és meditációs gyakorlatok képezik, amelyeket Bagdy Emőke állított össze.

 • karika_relaxKérdés: Vajon ez azt is jelenheti, hogy a néhány éve elindított Diákrelax relaxációs gyakorlatai beépülnek a Boldogságórákon keresztül a közoktatásba? Sokan emlékszünk arra, hogy a Diákrelax tervezett bevezetése ellen többen tiltakoztak keresztény pedagógusok, szakemberek és szülők is, mert bár több szempontból hasznos program lehet a Diákrelax, sajnos káros és romboló hatással is lehet a gyermekek lelki fejlődésére, keresztény istenképére, keresztény imatapasztalatára.

Megjegyzés: A relaxációs gyakorlatok szimbóluma egyértelműen utal a keleti imamódokra.

 

A Boldogságórák programjának szakmai fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, ami biztonságot és garanciát ad, hogy a pozitív pszichológia szempontjából jó és igényes tudásanyag kerül átadásra. A spirituális dimenziót illetően azonban felmerülhetnek bennünk aggodalmak és dilemmák. Sajnos az utóbbi időben nyilvánvalóvá vált az, hogy Prof. Dr. Bagdy Emőke szakmai támogatásáról biztosít ezoterikus rendezvényeket.[19] Feltételezhető, hogy Dr. Bagdy Emőke mindezt jó szándékkal teszi, mert támogatásra méltó értékeket lát ezekben a programokban. Valószínűleg a Boldogságórák programjában is inkább azt láthatja, hogy a pozitív pszichológia és a spiritualitás nagyszerűen összekapcsolódik, egymást megerősíti. Talán nem veszi észre, hogy itt a keresztény istenképet, emberképet és lelkiséget romboló spiritualitásról van szó, amely a jó látszatával hirdeti magát.

Kétséget támaszt a Boldogságórákkal kapcsolatban az is, ahogyan azt időnként reklámozzák a honlapjukon vagy a Facebookon. Július közepén még az szerepelt a honlapon, hogy azért is érdemes belevágni a Boldogságórák programjába, mert Böjte Csaba is támogatja. Böjte Csaba neve pedig igazán bátorító lehet, sőt egyenesen garancia a keresztények és nem-keresztények között is arra, hogy jó a program. Személyes megkeresésre Böjte Csaba azonban azt válaszolta: nem támogatja a Boldogságóra-kezdeményezést, és az ő hozzájárulása nélkül szerepel a neve a Boldogságórák honlapján. Jelenleg már nem szerepel Böjte Csaba támogatóként a weboldalon, de úgy igen, hogy az ő gyermekotthonaiban is vannak boldogságórák. Egy következő lépés lehet majd az, hogy erre is rákérdez valaki, hogy Böjte Csaba tud-e erről, tényleg így van-e.

Következtetés és felvetése

A Boldogságórák munkatársi csapata professzionálisan és hatékonyan terjeszti a programot a médián és egyéb csatornákon keresztül ‒ így például az iskolák személyes megkeresésével. Kreatív, új kezdeményezésekkel, programokkal keresik meg a pedagógusokat, a már bekapcsolódott iskolákat, amelyekkel motiválhatják őket a további együttműködésre.

A Boldogságórák és az egyéb Boldogságprogramok távlati célja nem lehet kevesebb, mint a társadalom lelki átformálása, és ennek érdekében egyre szélesebb körben terjesztik a boldogsághoz vezető stratégiákat. Azt mondhatnánk, hogy kialakulóban van egy Boldogság Mozgalom[20], amely Bagdi Bella, Bagdy Emőke, a Boldogság Intézet és A Jobb Veled a Világ Alapítványhoz kapcsolódik. Úgy tűnik, hogy mindehhez megvan a szükséges emberi és anyagi erőforrásuk és jól kiépített szervezeti felépítésük is.

Magyarországon nagyon sokan szenvednek depressziótól, lelki betegségtől, boldogtalanságtól, amelynek sokféle oka, háttere van. A nemzet lelki egészségét gondozni és gyógyítani kiemelt feladat ‒ szükség van a társadalom lelki átalakulására, megújulására, ehhez azonban elengedhetetlen az, hogy az egyes ember megújuljon. Isten az embert boldogságra teremtette ‒ merjünk hát boldogok lenni!

Milyen lelki megújulási programot, evangelizációs programot ‒ keresztény „boldogságprogramot” ‒ tudnánk felajánlani felnőtteknek és gyerekeknek, amelyek segítséget jelentenének számukra a boldog élet útján járni?

Egy ilyen lelki megújulási programban keresztény szemléletünkre és lelkiségünkre kell építenünk:

a keresztény istenképre: Ki az az Isten, akiben hiszünk?

a keresztény emberképre: Mit jelent az, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett?

szem előtt kell tartanunk az ember alapvető hivatását, életcélját: az örök boldogságot és üdvösséget;

tisztáznunk kell, hogy mi a boldogság, és miben nyilvánul meg a boldog élet; a keresztény ima lényegi szempontjaira és módjaira: meghívásunkat a Szentháromsággal való benső, személyes kapcsolatra.

A Boldogságórák szakmai vezetője, Bagdi Bella azt mondja az egyik ismertetőjében, hogy az oktatás kulcsfontosságú abban, hogy Magyarország következő generációja már boldogabb legyen, ezért terjesztik széles körben a Boldogságórák programját.

Felmerülhet bennünk a kérdés: mi mit tudnánk tenni azért, hogy a boldogság fontosabb téma legyen az oktatás-nevelés területén, és a következő nemzedék boldogabb életet éljen?

Érdemes lenne megfontolnia a következő kérdéseket egy-egy szakmai, munkatársi csoportnak:

Vajon vannak-e olyan keresztény programjaink gyermekek részére, amelyek a pozitív pszichológia elméletét és gyakorlatát jól ötvözik a keresztény spiritualitással? Hogyan tudnánk e téren előrébb lépni? Mire lenne szükség?

Milyen képzési programokat kínálnak fel a keresztény egyházak a boldog élet témájához a pedagógusoknak és a szülőknek?

Ismerünk-e olyan keresztény önismereti és lelki programokat, amelyek játékosan, kreatívan segítik a gyermekek személyiségfejlődését és érését?

Végül álljanak itt Roska Péter atya, katolikus teológus szavai megfontolásra:

Jézus Krisztus arra hív minket, hogy boldogságunk forrását Istennel és embertársainkkal való személyes szeretetkapcsolatainkban keressük. A boldogság nem tanítható, nem a problémamentes élet hozadéka, nem lehet megszerezni magunknak, hanem Isten önmagát elajándékozó szeretetének befogadása és viszonzása a személyes szeretetben. „Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat" ‒ írja a költő. Ezoterikus babonákon alapuló boldogságórák vagy szcientológus tanfolyamok helyett az Evangélium tiszta forrásához nyúljunk, hogy Jézus nyolc boldogságával valóban boldogok lehessünk minden nehézség közepette.

Budapest, 2018. augusztus 2         Berkecz Franciska szociális testvér[2] uo.

[3] https://ursuslibris.hu/hogyan-legyunk-reszletek/

[4] http://boldogsagora.hu/tajekoztato/

[5] Gyarmathy Éva Prima-díjas klinikai és neveléslélektani szakpszichológus, a magyarországi Diszlexia Központ megalapítója, az MTA tudományos főmunkatársa.

[7] http://hvg.hu/elet/20180502_Boldogsagorak_nem_csak_boldogtalan_gyerekeknek__valasz_Gyarmathy_Evanak

[8] Gyarmathy Éva: Vegyük komolyan a boldogságot!

http://hvg.hu/elet/20180510_Gyarmathy_Eva_Vegyuk_komolyan_a_boldogsagot

 

[11] A csodák tanítása ezoterikus alapmű, Helen Schucman amerikai pszichológus írta le „belső diktálás” útján. Magyarul az Édesvíz Kiadónál jelent meg. Három részből áll: tanítások könyve, munkafüzet és tanári kézikönyv. A csodák tanítása az egyik legártalmasabb könyv a keresztények számára Benedict Groeschel katolikus teológus és pszichológus szerint.

[12] Sharon Lee Giganti angol nyelvű írásának a címe: A Warning About A Course In Miracles. http://www.newagedeception.com/a-warning-about-a-course-in-miracles)

[13] https://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131107/csodak-tanitasa-sarkadi-kriszta/

[14] Eckhart Tolle kanadai író, előadó, spirituális tanító. Magyarul több könyve is megjelent az Agykontroll és az Édesvíz Kiadónál. Írásaiban egyaránt megtalálhatóak a Buddhától, Ramana Maharsitől és Niszargadatta Maahárádzstól átvett gondolatok, tanítások, valamint a misztikus irányzatokra, mint például a gnosztikus kereszténységre, az iszlám szúfizmusra, a zsidó kabbalára, vagy Jézusra, a Bhagavad Gítára vagy a buddhista zenre és dzogcsenre való utalások. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle

         Robert Barron katolikus teológus és püspök véleménye Eckhart Tolle tanításairól:

https://www.wordonfire.org/resources/article/what-should-catholics-make-of-eckhart-tolle/329/

         2018. október 4-én Budapesten lesz Eckhart Tolle, a MOM Központban tart majd egy estét.

[15] Deepak Chopra amerikai író, előadó, a New Age mozgalom jelentős alakja, az alternatív gyógyászat egyik meghatározó személyisége. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra Magyarul több könyve is megjelent az Édesvíz Kiadónál és a Libri Kiadónál is: A jóga hét törvénye; Spirituális útmutatások; A harmadik Jézus

[17] A könyv ismertetőjéből: „A szerző a hinduizmus és buddhizmus különféle meditációs technikáinak beavatottjaként és beavatójaként ráébredt a lényeges és feloldhatatlan különbségre kereszténység és keleti filozófiák között. Hosszú tisztulási és tanulási időszakot követően végül pap, s örökfogadalmas szerzetes lett. Könyvében az apró árnyalatokat tiszteletben tartva, egyszerű szóhasználattal elemzi a nagy keleti bölcsességeket, és Krisztus igazságával veti össze azokat. Ez korunk egyik legvitatottabb kérdése, amelyet a szerző nem akadémiai szinten tárgyal, és nyújt egyidejűleg élő tanúságtételt és igényes tudományos eszmefuttatást.”

[18] Részletesebben: www.bagdibella.hu

[19] Egy ezek közül: A XIV. Napfényes Fesztivál – az egészség, egyensúly és teljesség felé címmel 2018. június 3-án volt Budapesten. Ez a fesztivál az ezoterikus rendezvények közé tartozik Magyarországon. Két előadáscím a 2018. évi fesztiválról: A győzelem mágikus csillagtitkai, A nap titkai az asztrológia tükrében. Dr. Bagdy Emőke az egyik főelőadó volt ezen a fesztiválon. Sokféle természetgyógyászati konzultáció várta az érdeklődőket, például antropozófus orvoslás, homeopatikus orvoslás, kineziológia, íriszdiagnosztika, önismereti asztrológia.

Forrás: http://www.napfenyesprogramok.hu/napfenyes-fesztival

[20] Bagdi Bella osztotta meg ezt a Facebookon: „Állj Te is a Boldogságórák mellé, ha neked is fontos hogy Magyarország a boldog gyerekek országa legyen és fotózd le magad ezzel a szöveggel: Én kiállok a BOLDOGSÁGÓRÁK mellett. #boldogsagorak ? http://boldogsagora.hu  Osszátok meg ezt a videót és érjünk el az ország minden szegletébe https://www.facebook.com/bagdibella/videos/vb.114077335287145/2046017352093124/?type=2&theater

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés