Erő a magasból

Kategória: Eheti Megjelent: 2022. május 30. hétfő

Keresztelő János azt ígérte, hogy eljön majd az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel, Jézus Krisztus pedig mennybemenetele előtt arra biztatta tanítványait, hogy maradjanak együtt és imádkozzanak, amíg erő nem tölti el őket a magasból, a Szentlélek ereje. És milyen nagy szükségünk van erre az erőre!

A lelki erőre, amivel ki tudunk tartani a nehéz pillanatokban is.
Az erőre, amivel ellen tudunk állni a kísértéseknek, a csábításnak és a fenyegetésnek, a csüggedésnek és az elvágyódásnak, a szem kívánságának, a test kívánságának és az élet kevélységének.
Az erőre, amely győz a gonoszság minden ereje felett.
A Szentlélek erejére, amely átjárja testünket és lelkünket, és gyógyít, szabadít, bátorít és erősít.
Az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem lelkére, az erősség lelkére, hogy kiformálódjon bennünk a krisztusi jellem, amely igent mond Isten akaratára és nemet a bűnre.
A Szentlélek karizmatikus ajándékaira és adományaira, hogy körüljárva jót cselekedhessünk, hogy az emberek meglássák, hogy Isten van és szeret minket, mindannyiunkat.
A Szentlélek erejére, ami megállítja a háborút, visszaszorítja a gonoszság áradatát és elhozza a békét az embereknek.
A Szentlélekre, hogy legyen erőnk, türelmünk és kitartásunk kivárni Isten idejét és részt venni az újjáépítésben.
Isten erejére, amely megújít és újjá alkot mindent.
A Szentlélek munkájára életünkben, hogy a Lélek gyümölcseit teremjük: szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.
Az erőre, amely fenntartja életünket és boldoggá tesz.
Az erőre, amely örökre és visszafordíthatatlanul beolt minket Isten életébe, Krisztus Testévé és a Szentlélek templomává tesz, kimozdíthatatlanul.
Jöjj Szentlélek, járj át minket tűzzel és erővel, lángoló szereteteddel és hozd el életünkbe az új Pünkösdöt! Add, hogy a tökéletes Isten- és emberszeretet lángja lobogjon bennünk és így életünk legyen benned és bőségben legyen! Jöjj Szentlélek ajándékaiddal és adományaiddal és formálj Isten népévé minket, amely kitart mellette minden körülmények között! Hadd jöjjön el közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)