Nagy történelmi tévedések

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. július 08. hétfő

„Aki nem tanul a történelemből annak újra el kell szenvednie annak minden hibáját” – valahogy így szól a mondás, s úgy tűnik, most a legjobb úton vagyunk afelé, hogy újra elkövessük a történelmünk hibáit. Nézzünk most néhány ilyen tragikus félreértést:

A kiengesztelődés szolgálata 3/3: Kiengesztelődés a teremtett világgal

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. július 01. hétfő

Amikor Isten megteremtette a világot, nem egy zárt rendszert hozott létre, mint egy óramű, amelyben minden alkatrész szorosan passzol, aztán „a gép forog, az alkotó pihen, s évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát javítani kell” – ahogy azt Madách Imre írta Az ember tragédiájában -, hanem egy egymással folytonos kölcsönhatásban lévő, változó és minden irányban nyitott rendszert, az pedig embert azzal bízta meg, hogy „művelje és őrizze azt” (Ter 2,15), mint gondos sáfárja, intézője a rábízott vagyonnak.

A kiengesztelődés szolgálata 3/2: Kiengesztelődés egymással

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. június 24. hétfő

Posztkeresztény korban élünk, ami nem csak azt jelenti, hogy a keresztény etikai normákat nem érzik magukra nézve kötelezőnek az emberek, hanem azt is, hogy általában véve bármilyen közösségi normát készek elvetni, ha az ellenkezik a saját elképzeléseikkel. Az egyén mindenhatóságának idejében élünk, de mivel nincs, amire az egyén lelkiismerete támaszkodhatna, rabul esik „a test kívánságának, a szemek kívánságának, az élet kevélységének” (1Jn 2,16) és ebből következőleg az egyet nem értésnek, a viszálynak és haragnak. Ez pedig egyenes út az összeomláshoz.

A kiengesztelődés szolgálata 3/1: Kiengesztelődés Istennel

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. június 17. hétfő

Az angyalok lázadásával és az ember bukásával végzetes szakadás támadt az élet szövetében, amit Isten oly nagy gondossággal alkotott meg és szőtt egybe. A bűn romboló munkája elszakította az embert Istentől – de vajon Isten belenyugodott-e ebbe? Épp ellenkezőleg, mindent megtett, hogy helyreállítsa a Szeretet kötelékét közöttünk:

Mi keresztények, választások után

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. június 10. hétfő

Túl vagyunk a választásokon, a győztesek örülnek, a vesztesek szomorkodnak, az élet megy tovább. Mi imádkoztunk vezetőinkért, ahogy Pál apostol írja Timóteusnak, hogy „békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben” (1Tim 2,2), és imádkoztunk „a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért” is. Nos, talán ennek jele, hogy városunkban ugyanúgy együttműködés-kényszer alakult ki, mint az előző ciklusban, csak a szerepek cserélődtek fel: aki eddig ellenzékben volt, az lett a kormányzó, és fordítva… Mindez azonban csak a napok hordaléka az idő partján…

Háborúról és békéről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. június 03. hétfő

Múlt hét kedden a szentségimádás közben az egyik testvérünk azt mondta, hogy szombaton megy a Békemenetre, mert most nagyon nagy szükség van a békéért való imára és tettekre. Én pedig minden kételyemet félre téve hagytam, hogy a szívem reménykedjen, hátha tényleg a békéről lesz szó…

Történetek a világosság határvidékeiről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. május 27. hétfő

A múlt héten a sötétség határvidékeiről való történeteket tettem közzé, így most következzenek történetek a Világosságból, ahol megmutatkozik a szeretet, a jóság és a segítőkészség, azaz a Szeretet megtermékenyítő ereje mindennapjainkban:

Történetek a sötétség határvidékeiről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. május 20. hétfő

A Szentírás szerint a sátán is a világosság angyalának tetteti magát, hogy elbolondítsa a világot. Nem csoda, ha mi is a csapdájába esünk és még jól is érezzük magunkat benne. Milyen jó lenne, ha ilyenkor mások figyelmeztetnének, hogy rossz úton járunk – már ha még hajlandóak vagyunk egyáltalán hallgatni az okos szóra. Most jöjjön néhány történet, illusztrációként a sötétség határvidékeiről:

Néhány megjegyzés az Egyház válságáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. május 06. hétfő

A rendszerváltáskor településünkön tízezren éltek, ebből több, mint hatezer vallotta magát katolikusnak. Most tizenötezren vagyunk, ebből mintegy négyezren vallották ugyanezt, s ennek is csak 10-15 százaléka jár templomba – igaz, hogy ezek egy része buzgó, közösségekbe járó, imádkozó és szolgáló testvér. Akár igazolhatnánk is ezzel a próféciát, hogy a jövő egyháza kisebb, ám buzgóbb és szentebb lesz – de azért ne elégedjünk meg ilyen olcsó válasszal.

Erdő Péter bíboros a megváltásról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. május 13. hétfő

Az Ehetiben most - szokásunktól eltérően -, nem saját írást teszünk közzé, hanem Erdő Péter bíboros úr beszédét a megváltásról, amely a karizmatikus megújulás tanulmányi napján hangzott el, február 3-án tartottak az Országos Lelkipásztori Intézetben:
"Azt a felkérést kaptam, hogy a megváltásról tartsak ma előadást.  Ez azért látszott a meghívók számára - ahogy hallottuk -, szükségesnek, mert korábban tetszetős és félrevezető állítások fogalmazódtak meg olyan műsorokban, amelyek még katolikus médiumokban is elhangzottak.

Természetes és természetfölötti

Kategória: Eheti
Megjelent: 2024. április 29. hétfő

A természetfeletti a természetesre épül – valljuk igen helyesen -, és a természetesben nyilvánul meg. Testünkben gyógyulunk, még ha természetfeletti módon is. Szánkkal mondjuk ki szavainkat, még ha természetfeletti tartalmat közvetítenek is. Megkülönböztetés nélkül azonban könnyen összekeverhetjük a kettőt, vagy ami még súlyosabb, azt, hogy a természetfölötti ihletés honnan ered: Istentől, vagy a gonosz lélektől?