Hamis és valódi béke

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. május 29. hétfő

Jézus Krisztus szívből jövő és örökké megmaradó békét kínál nekünk, olyat, amit a világ nem tud adni. A világ kívülről, törvényekkel megtámogatott, ideigvaló békét kínál, a gonosz lélek pedig még annak is csak utánzatát – ellenben mindent megtesz, hogy a békénket elrabolja. Jöjjön néhány tanulságos történet erről:

Kudarc és győzelem

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. május 22. hétfő

A gonosz lélek sokszor győz, de végül mindig kudarcot vall, Isten gyermekei pedig sokszor érezhetik, hogy kudarcot vallottak, de végül mégis győztesek lesznek. Ahogy Churchill mondta a II. Világháború idején: kudarcról kudarcra haladunk előre a végső győzelemig – és igaza lett. Következzék most egy nagyon jó történet kudarcról és győzelemről egy megtért keresztény ember életéből, a Lego-gyár alapítójáról:

Új tavasz

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. május 15. hétfő

Ferenc pápa az elmúlt napokban két beszédében is új tavaszról beszélt, visszautalva II. János Pál pápára is, aki 1999 pünkösdjén azt mondta, hogy „a megváltás harmadik évezredében Isten a keresztények nagy Tavaszát készíti elő, amelynek kezdete immár előre látható”.

Hitető lelkek

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. május 08. hétfő

A Szentírás tanítása szerint a világ mindmáig a gonosz lélek uralma alatt nyög. Az is nyilvánvaló, hogy nincs egyetlen ország sem, amely a krisztusi elvek alapján rendezné társadalmi életét. Ebben a pogány világban azonban a gonosz lelkek különös figyelmet fordítanak a keresztényekre, és a „sátán is a világosság angyalának adja ki magát” (2Kor 11,14), csak hogy elhitesse, ha lehet még a választottakat is.

Három idézet a kreatív erőfeszítésekről és a lehetetlenről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. május 01. hétfő

A hétvége többek között Ferenc pápával telt – érdemes elolvasni a beszédeit! -, ma (hétfőn) a regionális karizmatikus találkozón vagyunk, hogy együtt legyünk Istennel és egymással, és hívjuk a Szentlelket, hogy újítsa meg a föld színét. Így most csak egy rövid Ehetit írok, három kis idézettel:

„…de szabadíts meg a gonosztól…”

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. április 24. hétfő

Levélben hívták fel a figyelmemet arra, hogy az amerikai „Sátán Temploma” épp abban az időben tart nagyszabású konferenciát ott, amikor hozzánk érkezik Ferenc pápa, és az író arra is kért, hogy a szerdai élő adásban beszéljek erről – amit meg is fogok tenni. Addig is: gonosz lélek két dolgot szeret nagyon: ha nem hiszünk a létében, vagy ha túlbecsüljük őt – a Sátán Temploma a második kategória, de azért ne essünk az első hibájába se…

„Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek”

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. április 17. hétfő

A címben idézett mondatot Jézus mondja a tanítványoknak, amikor azok le akarják hívni a tüzet, az „istennyilát” egy szamariai falura, ahol nem fogadták be őket. „De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek…” (Lk 9, 55) Nem csak a mi lelkünk lehet bennünk, nem is csak a Szentlélek, hanem gonosz lelkek is, amelyek igyekeznek életünkre nyomást gyakorolni, megkötözni és minél nagyobb területet befolyásuk alá vonni életükben. Jézus többször beszél erről, Pál apostol leveleiben ír ugyanerről és szeretném az én egyik álmomat is megosztani ezzel kapcsolatban.

Személyes szavak Istentől

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. április 10. hétfő

Miközben a Szentírás egésze fontos számunkra, vannak olyan szövegrészek, igék, amelyek egészen személyesen szólnak hozzánk. Így volt ez Jézus életében is, aki tudatosan törekedett arra, hogy beteljesítse a róla szóló próféciákat. Isten azonban mindannyiunkhoz szól az Írásokon keresztül – bátorít, buzdít, vigasztal, int -, és fontos, hogy ezeket, miként Szűz Mária, mi is a szívünkben őrizzük és el- elgondolkodjunk rajtuk. Néhány példa az életemből:

A megtérés öt lépése

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. március 27. hétfő

Talán mindannyiunk életében vannak olyan pillanatok, történések, amelyeket sorfordítónak érzünk. Az én életemben bizonyosan ilyen volt édesanyánk korai halála, a középiskolai kollégiumi évek (amíg ki nem rúgtak onnan), az első szerelmek, vagy épp a hazásságom és az, hogy apává lettem - de a legdöntőbb fordulat mindenképp a megtérésem volt 1990-ben. Isten nélkül rég katasztrófába torkollott volna az életem, az Ő szeretete mentett meg és segített, hogy értelmes és szép életet élhessek. A megtérésről egy kis füzetet is közzé tettem, most ebből idézem a megtérés öt lépését:

Prófétai élet – egy prófécia és magyarázata

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. április 03. hétfő

A II. Vatikáni Zsinat előtt XXIII. János pápa a Szentlélek új pünkösdjéért imádkozott, de a kúriai bíborosok szíve a régi maradt. Beleragadtak azokba a megkövült hatalmi struktúrákba, amik között régóta olyan jól érezték magukat. Ilyen értelmű dokumentumokat készítettek elő a zsinati atyáknak és azt remélték, hogy a Zsinat néhány nap alatt rábólint ezekre a szövegekre és minden mehet tovább. A világ minden tájáról összegyűlt püspökök és bíborosok, teológusok és imádkozó emberek azonban már érezték a helyzet tarthatatlanságát – így lett a négy napból négy év, az alattvalókból „Isten népe” és – többek között -, ezért lehetünk tevékeny részesei a népnyelvi szentmiséknek, ahelyett, hogy csak hallgatók, imakönyv-lapozgatók lennénk a latin nyelvű szertartáson.

Újraolvasva: háború Magyarországon

Kategória: Eheti
Megjelent: 2023. március 20. hétfő

Az alábbi részlet a 2015-ben kiadott „21 század – Isten évszázada – Magyarország átvilágítása" című könyvből való. A helyzet azóta sem javult, de én nem adtam fel a bizakodást, sőt azt remélem, hogy Ferenc pápa látogatása is a jó irányba mozdít minket. De addig is nézzük a szöveget: „A háborúk nem akkor kezdődnek, amikor kirobbannak. Nem is a fegyverkezéssel. A háborúk a meg nem értéssel, a gyűlölet felszításával, a kirekesztéssel és uszítással kezdődnek.