A Szentlélek megvilágosít

Kategória: A mai napra Megjelent: 2020. július 10. péntek

"Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek." (Mt 10,16–23)
Isten velünk van és megsegít minket.
Istenünk, add, hogy az Atya szeretete és hatalma, A Fiú bölcsessége és vágyódása és a Szentlélek ereje és kegyelme töltsön el minket egészen! Ámen. (S)