Krisztus király ünnepén

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. november 25. vasárnap

Krisztus király! Kérünk, légy királya nemzetünknek, vezess minket a megbocsátás, a szeretet, a hűség és tisztaság útján! Add meg mindnyájunknak a bűnbánat és megújulás kegyelmét, a megtérés és szolgálat ajándékát! Add, hogy vezetőink jó gondolatokat, jó terveket gondoljanak végig és azokat meg is valósítsák! Óvj meg minket a gőgtől, a kapzsiságtól, minden bűntől és rossztól! Légy királyunk, áldj meg minket, hogy hazánk, az egész Kárpát-medence, de az egész világ is a Szeretet földje legyen! Ámen.

Ima a trianoni emléknapon a Kárpát-medence egységéért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. június 04. hétfő

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Pünkösdi kilenced 2018. - 9. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 19. szombat

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk!

Pünkösdi kilenced 2018. - 8. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 18. péntek

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól.

Pünkösdi kilenced 2018. - 7. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 17. csütörtök

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük!

Pünkösdi kilenced 2018. - 6. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 16. szerda

- Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét! Alakítsd át a társadalmat Lelked erejével! (Mk 16,16-20) - Könyörögjünk: hogy az „élet kultúrája”, mely a Lélekből született, áthassa a társadalmat a világban, az országomban - kérünk Téged, halgass meg minket!

Pünkösdi kilenced 2018. - 5. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 15. kedd

"A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig" - alleluja. Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:

Pünkösdi kilenced 2018. - 4. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 14. hétfő

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, a Szeretet Lelkét, az Igazság Lelkét, a Bátorítót, a Vígasztalót, a Szentlelket! Alleluja.

Pünkösdi kilenced 2018. - 2. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 12. szombat

Jöjj Szentlélek, szállj le ránk, örök boldog, fénysugár! Vezesd életem, a szűk ösvényen, segíts levetni régi ruhám!

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy buzgóbban szolgáljunk Istennek, parancsait megtartsuk, sugallataidat hűségesen követve.

Pünkösdi kilenced 2018. - 3. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 13. vasárnap

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!

Pünkösdi kilenced 2018. - 1. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 11. péntek

Kilenc napon keresztül kérjük állhatatosan Istent, hogy árassza ki ránk Szentlelkét, a Vígasztalót, a Bátorítót, a Szeretet Lelkét, hogy bűnbánatra jussunk, megtérjünk és életünk legyen Benne és bőségesen legyen!