Köszönöm!

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. január 22. hétfő

Kedves Testvérek!

Hálás szívvel köszönöm, hogy imádkoztatok hazánkért és nemzetünkért január 18-án, Szent Margit ünnepén, az Imanapon Hazánkért. Bevallom, meglepődtem, milyen sokan kértek még mindig imafüzeteket, jelezték előre és/vagy utólag, hogy megtartják ezt az imanapot. Én épp elég csüggedt és erőtlen állapotban voltam, meg aztán - békaperspektíva! -, egyházközségünkben annyi imaközösség van (és most még a Szentségimádás iskolája is elkezdődött), hogy úgy gondoltam, talán már nem is szükséges erőltetni ezt a régi (2004-ben kezdődött) dolgot. De ti rám cáfoltatok és ez nagy örömmel tölt el! Kalandra fel!

Imádkozom értetek és imáitokba ajánlom magunkat és az egész szolgálatunkat - hogy hazánk a Szeretet földje legyen!

Bizalommal: Sipos Gyula

Imanap hazánkért levél 2018

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. január 09. kedd

Kedves Testvérek!

A kommentátorok szerint, amikor Illés próféta a pusztába menekülése után, Isten kérdésére ezt válaszolta: „Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerontották oltáraidat, megölték prófétáidat karddal, egyedül én maradtam meg, s most nekem is életemre törnek, hogy elvegyék” (1Kir 19, 10) – akkor nagy hibát, sőt bűnt követett el. Ugyanis Isten előtt nem vádolnia kellett volna a népet, hanem közbenjárnia értük…

Szent István örökségét folytatva

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. augusztus 20. vasárnap

Nem tagadhatjuk, hogy sok hasonlóság van István kora és a mi korunk között. Európa egy vérzivataros évszázadon van túl és a Kárpát-medencében ma sincs béke és egyetértés. A magyar nemzet hivatása azonban ma is az, hogy békességszerző és békesség-hordozó legyen itt, miként Szent István idejében, példájául egész Európának.

Sípos (S) Gyula: XXI. századi királytükör

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. augusztus 19. szombat

Előzetes megjegyzés
A félreértések elkerülése végett: ez egy szépirodalmi alkotás és nincs semmilyen titkos, propagandisztikus célja. Nem akar a királyság, mint államforma mellett érvelni. Nem nosztalgiázik és nem álmodozik. Megírásával egyetlen célom volt: elénk rajzolni egy jó keresztény vezető képét és példát adni mindannyiunknak, hogyan éljünk és milyen úton járjunk. Én minden nap imádkozom, hogy Isten adjon nekünk jó vezetőket, emelje fel az Ő embereit az élet minden területén: a politikai, kulturális, vallási (stb.) életben egyaránt. Ha az alábbi írás segít nekünk a saját életünk megjobbításában és jó vezetőik kiválasztásában, már elérte a célját.

Előadás a magyar nemzet hivatásáról és megújulásáról

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. augusztus 17. csütörtök

Imaóra, előadás, zenés dicsőítés... "Kedves Családok és Testvérek! Augusztus 19-én is hív és vár bennünket a Mindenható és gyógyító Isten, hogy dicsérjük és imádjuk Őt...!!! Ezen a napon előadás is lesz a magyar nemzet hivatásáról és megújulásáról és imaóra hazánkért. Program:

Az első Nemzeti Imanap levél 2004-ből

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. január 07. szombat

Ekkor kezdtük az első Nemzeti Imanap szervezését január 18-ra, Árpád-házi Szent Margit ünnepére. Jelmondatunk akkor és azóta is: “Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30). Két éve nevet változtattunk (Imanap Hazánkért), de a cél most is ugyanaz. Érdemes elolvasni az akkori levelet, amelynek tartalma ma aktuálisabb, mint valaha:

Szeretet Földje Találkozó - kezdődik a kilenced

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2016. szeptember 22. csütörtök

Október 1-én, jövő hét szombaton lesz a Szeretet Földje Találkozó nagyszerű programokkal! (Bővebben lásd: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/8504-oromhir-a-szeretet-foldje-talalkozoval-kapcsolatban ) Ma kezdjük az ima-kilencedet a Találkozó sikeréért. Isten áldjon meg minden résztvevőt, előadót, szolgálót, segítőt... bármilyen, számodra kedves ima jó, amivel Isten elé tudod vinni közös ügyünket. Itt a személyes közbenjáró imánk:

Ima a szexuális eltévelyedések ellen

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2016. július 02. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg az embereket minden szexuális megrontástól, devianciától, fajtalanságtól és mindattól, ami veszélyezteti örök életüket a mennyben! Ragadd ki az eltévelyedetteket a bűn sötétségéből, beszélj a szívükre, küldd el nekik Szentlelkedet, a Bűnbánat Lelkét, a Megújító Lelket és vezesd őket a tisztulás és szabadulás útján! Törd össze a gonosz lelkek minden igáját életük fölött - hiúsuljon meg a sátán minden terve hazánk és az itt élő emberek elbuktatására! Köszönöm Istenem, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk...

Imanap Hazánkért - január 18. hétfő, Árpád-házi Szent Margit ünnepén

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2016. január 05. kedd

"Imanap Hazánkért" - január 18-án, hétfőn, Árpád-házi Szent Margit ünnepén. "Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért..” (Ez.22, 30) Az ezévi Imanap levele:

Általad történik!

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2016. május 14. szombat

Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:

Magyar szentek

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2015. november 12. csütörtök

November 13-án ünnepeljük a magyar szentek és boldogok napját - és íme, itt a Magyarországhoz köthető szentek, boldoggá avatottak listája (évszámokkal):