Jézust hallgassátok...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. március 05. vasárnap

"Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” (Mt 17,1–9)
Bárcsak hallgatnánk Jézus szavára és tanácsára...
Add Uram, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ilyen Isten szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. március 04. szombat

"Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek." (Mt 5,43–48)
Ilyen Isten szeretete, ehhez kell hasonlítani a miénknek is.
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, és segíts szeretni minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A békességszerzőket Isten gyermekeinek hívják

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. március 03. péntek

"Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel." (Mt 5,20–26)
Nem lehetünk egyszerre Isten gyermekei és a békétlenség szolgái.
Segíts Uram, hogy békés és kiengesztelt életet élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A legfőbb jót kérni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. március 02. csütörtök

"Ha tehát ti – bár rosszak vagytok – tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább jót ad a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik őt." (Mt 7,7–12)
A legfőbb jót, őt magát kérjük, hogy legyen életünk vezetője és gondviselője.
Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd ránk teljesen mennyből fényességedet... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus a jel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. március 01. szerda

"Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek." (Lk 11,29–32)
Jel, hogy bűnbánó szívvel Isten felé forduljunk...
Bocsáss meg Uram, mert vétkeztem ellened és az emberek ellen... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mert akkor Isten is megbocsát

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. február 28. kedd

"Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket." (Mt 6,7–15)
Márpedig az biztos, hogy Istennek többet kell megbocsátania nekünk...
Drága Istenem, most teljes szívemből megbocsátok mindenkinek, aki vétett ellenem, és bocsánatot kérek mindenkitől, aki ellen vétettem! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ezt velem tettétek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. február 27. hétfő

„Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,31–46)
A szív nagy fordulata, amikor meglátom embertársaimban Istent és képessé válok szeretni...
Segíts Uram, hogy szóval és tettel Téged szeressünk minden emberben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mindenki kísértést szenved

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. február 26. vasárnap

"A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse." (Mt 4,1–11)
A próbát és a kísértést egyikünk se kerülheti el...
Jöjj Szentlélek, Erősség Lelke és segíts, hogy ki tudjak tartani Isten mellett mindenkor! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A szeretet parancsa

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. február 24. péntek

"Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!” (Jn 15,9–17)
Jézus kérése egyszerre a legkönnyebb és a legnehezebb feladat...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, és taníts szeretni minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Téged és engem hív Jézus

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. február 25. szombat

"Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,27–32)
Az önismeret útján járva egyre inkább felismerjük esendőségeinket és bűneinket...
Jöjj Szentlélek, bűnbánat és megújulás lelke, és vezess a keskeny úton az életre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szenvedés és feltámadás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. február 23. csütörtök

„Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.” (Lk 9,22–25)
A krisztusi életet ma is elutasítja a világ, a végső szó azonban Istené...
Köszönöm Uram, hogy megmentettél, és örök élettel ajándékoztál meg minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult