Szegletkövek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. június 05. hétfő

"A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá; csodálatos dolog ez a mi szemünkben." (Mk 12,1–12)
Az élet ma is tele van félre dobott, a világ szemében értéktelen emberekkel...
Drága Istenünk! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az egyetlen reményünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. június 04. vasárnap

"Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ." (Jn 3,16–18)
Az egyetlen reményünk: Az Atya elküldte a Fiút, hogy a világ szabaddá váljon a Szentlélekre...
Hiszek az Egy Istenben, mindenható Atyában... és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában... hiszek Szentlélekben... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Miféle hatalommal?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. június 03. szombat

"Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: Miféle hatalommal teszed ezeket?" (Mk 11,27–33)
Isten erejével, hatalmával és kegyelmével, az emberek javára.
Köszönöm Atyám, hogy emberszerető jóságodat megmutattad Jézus Krisztusban! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus ostort font...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. június 02. péntek

"Azután megmagyarázta: Hát nem azt tanítja az írás: »Az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd?« Ti pedig rablók barlangjává tettétek.” (Mk 11,11–26)
Vajon ma minek neveznek minket?
Tisztítsd meg szívünket, életünket, egyházunkat és hazánkat Urunk, különben elveszünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Örök szövetség Istennel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. június 01. csütörtök

"Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik.” (Lk 22,14–20)
Jézus kötötte ezt a szövetséget velünk ésa értünk, és Ő soha fel nem bontja...
Köszönöm Uram, hogy megmentettél és országod polgárává tettél! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A világ urai és Jézus

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 31. szerda

„Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen!" (Mk 10,32–45)
A helyzet máig nem változott...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus ajánlata

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 30. kedd

„Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet." (Mk 10,28–31)
Ez az igazság.
Tiéd vagyok Uram, és tiéd is akarok maradni, most és mindörökké, ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus megkedvelte

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 29. hétfő

"Jézus ránézett és megkedvelte." (Mk 10,17–27)
A sok nagy és csodás dolog között egyszer csak feltűnik ez a szívmelengető mondat...
Köszönöm Uram, hogy a Te gyöngéd szereteted most is velünk van! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

"Te csak kövess engem"

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 27. szombat

"Jézus így felelt: Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!” (Jn 21,20–25)
A középpontban Krisztus követése áll, az Isten- és emberszeretet parancsa, és minden más csak ezután jön...
Segíts Uram, hogy csak Te, és a te terved legyen fontos számomra! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten békéje és szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 28. vasárnap

"Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 20,19–23)
Békesség a Lélek erejében - erre van szükségünk...
Jöjj Szentlélek, és tölts el minket Isten békéjével és szeretetével! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szeretsz engem?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. május 26. péntek

"Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” (Jn 21,15–19)
Jézus ma ezt kérdezi tőled és tőlem: Szeretsz engem?
Szeretlek Uram, és még jobban szeretni akarlak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult