Hittel szólni és kérni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 04. szerda

"Erre Jézus így szólt hozzá: Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd! És a lánya meggyógyult még abban az órában. (Mt 15,21–28)
A hit és bizalom összeköt minket Istennel...
Hiszem Uram, hogy neked minden lehetséges - jöjj, és cselekedj életünkben! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ne féljetek!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 03. kedd

„De Jézus azonnal megszólította őket: Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” (Mt 14,22–36)
A félelem visszatart minket Istentől és a beteljesülő élettől...
Drága Istenünk, kérünk gyógyítsd szívünk sebeit, hogy megszabaduljunk minden szorongástól és félelemtől! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A kegyelem megsokasodása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 02. hétfő

"Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül tizenkét kosár lett tele a kenyérmaradékokkal. Pedig mintegy ötezer férfi evett, nem számítva a nőket és a gyermekeket." (Mt 14,13–21)
Ha együttműködünk Istennel, kegyelme megsokasodik rajtunk.
Mi Atyánk... jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod... amint a mennyben, úgy a földön is... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Istennek tetszésére lenni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. augusztus 01. vasárnap

„Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” (Jn 6,24–35)
És megfordítva: "Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni..."
Add Uram, hogy hitből fakadó tetteink mindig a tetszéseddel találkozzanak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szereted-e felebarátod annyira...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 31. szombat

"János ugyanis figyelmeztette: Nem szabad őt feleségül venned!” (Mt 14,1–12)
Szeretjük-e annyira embertársainkat, hogy figyelmeztetjük őket a bűn és kárhozat veszélyére?
Segíts Uram, hogy az önféltésem ne fojtsa el bennem felebarátom szeretetét! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ha nem becsülöd Jézust...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 30. péntek

"Jézus erre így szólt: Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát." (Mt 13,54–58)
Ez a világ azt kérdezi, hogy hol van Isten, de közben nem fogadja el Őt...
Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hiszed-e?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 29. csütörtök

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” (Jn 11,19–27)
Jézus kérdésére Márta hite megvallásával válaszol.
Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A legértékesebb dolog

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 28. szerda

"Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt." (Mt 13,44–46)
A mennyek országa értékesebb mindennél, amit itt a földön birtokolhatunk.
Köszönöm Uram, hogy hozzád tartozhatunk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mint a kovász

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 26. hétfő

"A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdasszony elvegyíti három véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát." (Mt 13,31–35)
Hinnünk kell, hogy Isten kegyelme átjárja, és életre kelti ezt a haldokló világot.
Jöjj Szentlélek és járj át minket a bűnbánat és megújulás Lelkével, hogy Isten országának kovászává lehessünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hová tartozol?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 27. kedd

"A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai." (Mt 13, 36–43)
Nincs harmadik lehetőség, nincs semleges terület, döntenünk kell, hová tartozunk...
Tiéd vagyok Uram, és Tiéd is akarok lenni, most és mindörökké! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Gondoskodó szeretet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2021. július 25. vasárnap

"Összeszedték, s tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek." (Jn 6,1–15)
Isten gondoskodó szeretetét és túláradó kegyelmét mutatja meg Jézus a csodálatos kenyérszaporításban.
Köszönöm Uram, hogy velünk vagy életünk minden napján! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult