Jézus élete - 5 perces sorozat videón

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2021. március 09. kedd

A rövid, néhány perces előadások megtekinthetők a youtube-csatornánkon, egy lejátszási listába gyűjtve: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxMX5dNMTVL03AzOw654HbD-m82u-7DPS

Jézus élete - tartalomjegyzék

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. november 18. hétfő

Rendes, templomba járó keresztény emberek úgy gondolják, hogy ők már ismerik Jézus életét... De kimeríthető-e Isten, megunható-e a mennyek országa? Ez lehetetlen, s valószínű, hogy Jézus életéről se elmélkedtünk még eleget. A "Jézus Krisztus élete" című könyvünk szeretné úgy bemutatni megváltónkat, mesterünket, hogy újra rácsodálkozzunk Jézus csodálatos személyiségére, életművére, követőire (beleértve az előfutár Keresztelő Jánost, Szűz Máriát és Szent Józsefet is). Kedvcsinálónak most itt a könyv tartalomjegyzéke:

A csodatévő

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. október 08. kedd

Sok gyógyító létezett Izraelben – és a többi népeknél -, az ördögűzés sem volt ismeretlen. Jézus azonban nem egy volt a vándor gyógyító karizmatikusok közül, hanem messze kimagaslott közülük az általa, az emberek érdekében végbe vitt csodák mennyiségével és minőségével egyaránt – nem beszélve a természet erőinek lecsendesítéséről -, amiket látva szintén félelem fogta el az embereket, s kérdezgették: Ki ez az ember, hogy még az ördögök is, a természet erői is engedelmeskednek neki? (A messiási csodákról később külön írok.)

A mennyben, az Atya jobbján

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 30. péntek

A mennyek országának valósága radikálisan megváltozott Jézus Krisztus mennybe menetelével, sőt – bár ez merész kijelentésnek tűnik -, még Isten belső élete is megváltozott, hiszen az Atya-Fiú-Szentháromság belső szeretetközösségébe - a Fiú megtestesülése, majd Jézus Krisztus győzelme által -, szétválaszthatatlanul és összekeverhetetlenül bekerült a tökéletes emberi természet is. Ennek hihetetlenül messze ható következményei lettek az emberiségre, s ezen belül a krisztus-hitű emberekre nézve.

Alászállt a poklokra, felment a mennybe – és az ítéletről

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 23. péntek

A keresztények ma olyan magától értetődő módon beszélnek Jézus Krisztus testi feltámadásáról, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Valójában azonban a világ ezt akkor is elhihetetlen dolognak tartotta. Jézus korában egyetlen olyan kultúra sem létezett, amelyik komolyan hitte volna, hogy létezik út vissza a halálból.

Növekvő ellenállás

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 14. szerda

Nem az volt a szokatlan, amit a názáreti Jézus tett. Voltak más ördögűzők és gyógyítók is Izraelben és a nemzetek között. A rabbik is gyűjtöttek maguk köré tanítványokat, és más vándorpróféták is járták a világ útjait. Jézus azonban olyan erővel és hatékonysággal cselekedett és olyan tekintéllyel lépett fel, ami áttört minden emberi határon és felülmúlt minden elképzelést. Emberek iránti szeretete, szabadsága és törvénymagyarázatának radikalitása egyre fokozódó ellenállást váltott ki.

Jézus megkísértése a pusztában

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 09. péntek

Mit tudhatunk a Názáreti Jézus felnőtt, még a nyilvános működése előtti életéről? Csak találgathatunk. Valószínűleg”jámbor férfi” volt: a vallási előírásokat betartotta, együtt élt édesanyjával, Máriával, szeretetteli kapcsolatot tartott fent rokonaival és a körülötte élőkkel, s bizonyosan sokan ismerték segítőkészségét, talpraesettségét.

Jézus bizonyítja, hogy ő a messiás

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. augusztus 06. kedd

Jézus nyilvános működése előre haladtával egyre többen teszik fel neki a kérdést: „Ki vagy te?” Azok, akik már Keresztelő Jánosnál is abban reménykedtek, hogy ő lesz a messiás, most is reménykednek, de ezt kimondani még a tanítványok legbelsőbb köre, az apostolok sem merik. Amikor Jézus megkérdezi tőlük, hogy kinek tartják őt az emberek, kitérő válaszokat adnak: Keresztelő Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak… Végül egyenesen rákérdez, s csak Péterben van elég bátorság és hit, hogy ki merje mondani: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16, 16). 

Utolsó kísértés, döntő győzelem

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. április 19. péntek

Utolsó kísértés, utolsó, mindent eldöntő küzdelem Jézus Krisztus és a sátán között: Krisztus győzelmes keresztútja   Itt szemlélhetjük és megérthetjük, mi mindent kellett elhordoznia Jézusnak, milyen lelki és testi segítséget kapott és hogyan győzött teljesen és visszavonhatatlanul evilág fejedelme fölött. Az Ő győzelme pedig a miénk... (A gonosz lélek által mondottakat vastagított, dőlt betűvel szedjük.)

Előre elhatározott élet

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. május 14. kedd

Vajon, ha mi előre meghatározhatnánk, hogy milyen körülmények között születik meg és nő fel a gyermekünk, milyen emberek vegyék körül és milyen életet éljenek, a legjobbat akarnánk és választanánk nekik. Nyilván az Atya is ezt akarta a Fiúnak – és ehhez képest? Próbáljuk mégis megérteni, az Atya miért döntött egy szegény család és egy istálló mellett…

„A rá váró öröm helyett…”

Kategória: Jézus élete
Megjelent: 2019. február 06. szerda

Az Újszövetségben, a Zsidókhoz írt levélben egy nagyon furcsa mondatot olvashatunk: „Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül.” (Zsid 12, 2) Milyen örömről van itt szó, ami helyett Jézus a keresztet választotta, és miért tette ezt?