Önátadás Istennek, a Szentlélekkel való betöltekezésért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 28. vasárnap

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Szentlélek-váró kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 27. szombat

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! (Görögkatolikus liturgiából)

Szentlélek-váró kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 26. péntek

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.

Szentírási rész: Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről - úgymond - tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. (ApCsel 1,4-5)

Szentlélek-váró kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 25. csütörtök

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentírási rész: Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt. (Lk 24.49)

Szentlélek-váró kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 24. szerda

Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk!
Szentírási rész: De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. (Jn 16,7-13)

Szentlélek-váró kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 23. kedd

Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.

Szentírási rész: Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. (Jn 14.15-17.26)

Szentlélek-váró kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 22. hétfő

Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Szentírási rész: Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus. (Jn 7.37-39)

Szentlélek-váró kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 21. vasárnap

Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.
Szentírási rész: Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban. (Joel 3,1-2)

Szentlélek-váró kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 19. péntek

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Szentlélek-váró kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 20. szombat

Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.

Szentírási rész: Akkor megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, mert száműztem ugyan a népek közé, de most összegyűjtöm őket hazájukba, és senkit sem hagyok ott közülük. Nem rejtem el többé előlük arcomat, mert kiárasztom lelkemet Izrael házára - mondja az Úr, az Isten. (Ez 39.28-29)

Ima a magyar szabadság napján az ukránok szabadságáért is

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 15. szerda


Mindkét nép viharos történelmében megélte már az elnyomást, megszállást, területeinek elrablását. Ezért együttérző szívvel kérünk Urunk, segítsd meg az ukrán nemzetet! Szabadítsd meg őket a megszállóktól és területrablóktól, a gyűlölet és háború poklából! Add, hogy véget érjen a háború, és hozd el a békét Ukrajnának, Magyarországnak és minden népnek! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...