Pünkösdi ima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 19. vasárnap


Mennyei Atyánk!
Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, áraszd ki ránk és az egész teremtett világra Szentlelked, a Békesség Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Védőügyvédet és Szabadítót! Ments ki minket, egész hazánkat és nemzetünket, de az egész Kárpát-medencét és a világot is a gonoszság ereje, sújtása, ostorozása alól! Állítsd helyre a Te országodat közöttünk és a teremtett világ minden részében!
Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és velünk vagy mindenkor! Ámen.
Istenünk, Atyánk, minden emberrel egyesülve hozzád intézzük könyörgésünket a Szűzanya Szíve és keze által, egységben az Egyházzal és Szentatyánkkal:

Szentlélek-váró kilenced, 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 18. szombat

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, "ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől,  és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!" (Görögkatolikus liturgiából)

Szentlélek-váró kilenced, 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 17. péntek

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna. Szentírási rész: "Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről - úgymond -, tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni." (ApCsel 1,4-5)

Szentlélek-váró kilenced, 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 16. csütörtök

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük. 
Szentírási rész: "Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt." (Lk 24.49)

Szentlélek-váró kilenced, 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 15. szerda

Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.
Szentírási rész:  "De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek." (Jn 16,7-13)

Szentlélek-váró kilenced, 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 14. kedd

Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.
Szentírási rész: "Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek." (Jn 14,15-17)

Szentlélek-váró kilenced, 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 13. hétfő

Jöjj Jótanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.
Szentírási rész: "Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus." (Jn 7.37-39)

Szentlélek-váró kilenced, 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 12. vasárnap

Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.
Szentírási rész: Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.(Joel 3,1-2)

Szentlélek-váró kilenced, 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 10. péntek

Pünkösd közeledtével ismét kilencedet tartunk, kérve és várva, vágyva a Szentlélek kiáradását életünkre. Mától minden nap feltesszük a honlapunkra a kilenced aznapi imáját, jó tanácsát, szentírási részt és könyörgést. Itt az 1. nap:

Szentlélek-váró kilenced, 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 11. szombat

Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.

Szentírási rész: Akkor megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, mert száműztem ugyan a népek közé, de most összegyűjtöm őket hazájukba, és senkit sem hagyok ott közülük. Nem rejtem el többé előlük arcomat, mert kiárasztom lelkemet Izrael házára - mondja az Úr, az Isten. (Ez 39.28-29)

Kezdődnek az érettségi vizsgák

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2024. május 06. hétfő

Mától az új alaptanterv szerint vizsgáznak a diákok. Több lexikális tudás, több nyelvtan, kevesebb szövegalkotó feladat, nőtt a politikatörténet... Imádkozzunk a diákokért: