A stigmatizált Galgóczy Erzsébet versei, magyarázatokkal - 3. rész

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2019. június 02. vasárnap

Kiemelkedő darabja a verseknek Az oltár foglya (Máriácska diktálja, 1945. március 8.) Nem tökéletes vers – már ha van olyan egyáltalán -, vannak gyengébb jelzők, ritmikai botlások, de az egész mégis erőteljes, szépen megformált. (Személyes vallomás:

dalként is működik, néhány akkorddal gitározom néha…)

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet versei, magyarázatokkal - 2. rész

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2019. június 01. szombat

Galgóczy Erzsébet költeményeit nézhetjük időrend szerint, témájuk alapján, illetve megformáltságuk szerint. Erzsébet verseinek többségét dátummal látta el. Ezek közül egyetlen egy van (Lemondás, 1924.), ami 1929, azaz a stigmák megjelenése előtti időből származik.

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet versei, magyarázatokkal - 1. rész

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2019. május 28. kedd

Galgóczy Erzsébetről szóló könyvemben röviden az alábbi módon jellemeztem lelki naplóját és verseit: „Galgóczy Erzsébet önéletrajza és naplója a keresztény lelki irodalom nagy kincse, egy stigmatizált, Isten és az emberek szeretetéért mindent elvállaló nő nagyszerű portréja. Mindezt kiegészítik versei. Talán érthető is, hogy egy magyar misztikus lelkű lány verseket ír, hiszen hazánkban mély hagyománya van a költészetnek, akkoriban pedig különösen is fontos volt a művészet szerepe társadalmunkban.

Jó hír Galgóczy Erzsébettel kapcsolatban!

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2015. március 19. csütörtök

"Testvéreim az Úrban!

Örömmel osztom meg veletek a jó hírt: Máthé György szolnoki plébános atya hívott telefonon, Tőle származik a jó hír, mely szerint Budapesten a VIII. kerület egyik idős otthonában élő idős hölgy Galgóczy Erzsébet közbenjárásáért imádkozott buzgón, a kis "imás képet" használva, hogy súlyos lábszár fekélyéből gyógyuljon meg. Ez meg is történt. A néninek orvos fia is tanúsítja a csodás gyógyulást.

Új síremléke van Galgóczy Erzsébetnek

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2015. január 09. péntek

A  farkasréti temetőben nyugvó nagy magyar engesztelőnk,  GALGÓCZY  ERZSÉBET (1905-1962)  új síremléke kapott, amely 2014. december 20-ára készült el. Az új síremléket egy névtelenséget kérő, felvidéki, nagybeteg orvosnő tisztelőjének köszönhetjük. Az új  síremlék várhatóan az év elején lesz megáldva.

Galgóczy Erzsébet - egy 14 éves kimenti az Oltáriszentséget...

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2018. augusztus 24. péntek

Az előzmények
A Tridenti Zsinat (1545-1563) a mi Urunk teljes szentségi jelenlétét hirdeti ki 1547-ben: „A legméltóságosabb Oltáriszentségben a kenyér és bor konszekrációja után ugyanezen érzékelhető anyagok színe alatt igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a mi Urunk Jézus Krisztus, az igaz Isten és igaz ember.” (FÜLEP 2009) 

Galgóczy Erzsébet ügyében

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2018. április 16. hétfő

"Szeretett testvéreim Krisztusban!
A Bíboros úr biztatására és Fábry Kornél atya (NEK) kérésére a közeledő Eucharisztikus Kongresszusra tekintettel leadtam javaslatainkat GE megismertetésére,i ll. boldoggá avatásának elindításáért.  Azt gondoltam ebben mi is részt vehetnénk pl. a Mária Rádió imaláncaiban úgy, hogy hetente-naponta-rendszeresen kérnénk a fenti imaszándékra imát és természetesen velük együtt is imádkoznánk.

Galgóczy Erzsébet, Krisztus fehér vértanúja

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2018. március 27. kedd

Ma, március 27-én, halálának - égi születésnapjának - napján emlékezzünk meg Galgóczy Erzsébetről. Nagy magyar engesztelőnk, hitvallónk, Krisztus fehér vértanúja Szolnokon született 1905. június 27-én, 10. gyermekeként egy 11 gyermekes családban. A felnőttkort csak négy gyermek élte meg. Szülei mélyen vallásos, egyszerű emberek voltak. Két éves korában elvesztette édesapját.

Galgóczy Erzsébet misztikájának különleges karaktere - 1. rész

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2016. november 20. vasárnap

Úgy tűnik számomra, hogy Isten a korábban említett mindhárom nagy engesztelő, stigmatizált misztikus szentjének különleges, egyedi karaktert is adott.

Galgóczy Erzsébet különleges kapcsolata az Oltáriszentséggel

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2017. november 08. szerda

Egyházunk és hazánk nagy kegyelmi ajándékot és lehetőséget kapott a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével. A felkészülési idő alkalmas arra is, hogy újra megemlékezzünk szentéletű elődeinkről, akik életükben különösen is megélték az Oltáriszentségben valóságosan jelen lévő Jézus Krisztus csodáját. Közéjük tartozik a XX. században köztünk élt stigmatizált Galgóczy Erzsébet is.

Találkozás Galgóczy Erzsébettel - 3. rész

Kategória: Galgóczy Erzsébet
Megjelent: 2016. november 10. csütörtök

Erzsébet elrejtett életet élt, csak kevesen látogathatták. Ez volt Isten és a Szűzanya kérése is, de oka lehetett ennek az ellene – és társai, így Doroszlai Kálmán atya ellen is - időről időre feltörő rágalmak, üldöztetés is. Kevesen láthatták péntekenkénti szenvedését, de akik ott voltak, megrendülten szemlélték.