A Vatikán megerősítette, hogy a trevignanói „jelenések” nem természetfelettiek

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2024. július 07. vasárnap

2016 óta Trevignano Romanóban, a Rómától északra fekvő Bracciano-tó partján, egy Gisella Cardia nevű „látnok” több száz hívőt gyűjtött maga köré, hogy minden hónap 3-án egy, a környéken fekvő dombra járjanak „Mária-jelenésre”. A Hittani Dikasztérium június 27-én azonban megerősítette: ezeknek nincs természetfeletti jellege.

A Hittani Dikasztérium nyilatkozatában megerősítette az illetékes egyházmegye vizsgálatának eredményét, azaz hogy a Rómához közeli Trevignano Romano városka „jelenéseinek” nincs természetfeletti jellege. Ez a döntés volt az első, amelyet a feltételezett jelenések és természetfeletti jelenségek kapcsán a május óta hatályos új előírások alapján hoztak.

A világi hatóságok által többek között (az alaptalanul gyűjtött adományok miatt) csalással gyanúsított olasz nő – akinek valódi neve Maria Giuseppa Scarpulla – férjével, Gianni Cardiával együtt az elmúlt hónapokban többször is a címlapokra került, mivel állítólag „gnocchiszaporítás” szemtanúja volt, illetve mivel nyíltan szembeszállt az egyházi hatóságokkal.

A Hittani Dikasztérium közleményben erősítette meg a területileg illetékes püspök, Marco Salvi által március 6-án kiadott határozatot. Ez a dekrétum a jelenség „nem természetfeletti voltát” (constat de non supernaturalitate) állapította meg, vagyis a szóban forgó helyzetnek nincs természetfeletti dimenziója.

A Víctor Manuel Fernández bíboros által vezetett dikasztérium támogatta az olasz püspök rendelkezéseit, amellyel megtiltotta a papoknak, hogy a hamis jelenések helyszínén szervezett ünnepségeken szentmisét mutassanak be vagy népi ájtatosságot vezessenek, akár direkt, akár indirekt módon, az úgynevezett jelenések helyszínén vagy bárhol máshol, illetve a híveket arra kérte, hogy tartózkodjanak a jelenséggel kapcsolatos eseményeken, „zarándoklatokon” való részvételtől.

A Hittani Dikasztérium ezzel a nyilvános állásfoglalásával a május 17-én kiadott, a természetfeletti jelenségek – jelenések, kinyilatkoztatások stb. – tanulmányozására vonatkozó új normákat alkalmazza. Ez a dokumentum világszerte szigorú eljárást írt elő a püspökök számára az egyházmegyéikben előforduló állítólagos misztikus jelenségek megkülönböztetésére. Mindenekelőtt arra kérik a püspököket, hogy véleményüket továbbítsák Rómába. Ezután a Hittani Dikasztériumra hárul a végső döntés joga, illetve hatalmában áll beavatkozni „az állítólagos természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos megkülönböztetés bármely pillanatában és szakaszában”.

2023 áprilisában Salvi püspök vizsgálatot indított az állítólagos trevignanói „jelenések” kapcsán. Egy teológusokból, kánonjogászokból és pszichológusokból álló bizottság május 30-án adta le előzetes következtetéseit, majd 2024 januárjában a végső jelentését.  Az eljárás során Gisella Cardiát egy öt pszichológusból álló bizottság vizsgálta meg, a szakemberek ellentmondásokat állapítottak meg a vallomásában, illetve kiemelték a következetlenségeket az állítólagos „látnok” és férje, Gianni, valamint más érintettek vallomásai között, és arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy Cardia nem megbízható.

A vizsgálatok során a szakértők számos olyan teológiai hibára is rámutattak, amelyek az állítólagos „látnok” által közvetített üzenetekben fordultak elő.

Forrás: Romkat.ro; Aleteia; Vatican News

Magyar Kurír

You have no rights to post comments