Végidő üzenetek - összefoglalva

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. október 25. csütörtök
Patricia Mundorf által kapott üzenetek, amelyek jól összefoglalják a várható eseményeket. A nagy érdeklődésre való tekintettel teszem fel a honlapra, mert jó összefoglalást nyújt az elterjedt nézetekről. "Mindent megvizsgáljatok, a jót megtartsátok" - bevallom, nekem is vannak olykor kételyeim és fenntartásaim, de se a hitetlenség, se a hiszékenység bűnébe nem akarok esni, ezért ezzel a páli tanáccsal kívánok értő olvasást magamnak és mindenkinek. (sipos)

Patricia Mundorf jelenleg Phoenixben, Arizónában él, férjnél van és három felnőtt gyermeke van, aki szintén már házasok. Minden pénteken égi üzeneteket kap, kivétel, amikor első péntekre esik, olyankor szombaton jelenik meg neki a Szűzanya.


Áldott Szűzanyánk jelenései 1995- ben kezdődött nála, azóta irányítja életét.
Többszöri beszélgetés után a Szűzanya arra kérte Patet, hogy tegye közzé üzeneteit.

1998 július 24 –ei üzenetben a Szűzanya egy füzetről tesz említést, melynek címe:
A Végidőkre való felkészülés. Ezeket mondja a Szűzanya: „Szeretett gyermekeim! Ma mint az egész Világ Édesanyja jövök hozzátok, boldog szívvel, azért mert gyermekeim oly sokat tevékenyednek a lelkek megmentésében.
Gyermekeim, szavaim a világ minden emberéhez szólnak, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz tartoznak.
Azok az események, amelyekről beszéltem nektek, mint a Nagyfigyelmeztetés, az egész világot fogja érinteni. A „Végidőkre való felkészülés” füzetében leírt események, amelyekről Én számoltam be nektek, hihetetlen horderejű, mégis arra kérlek gyermekeim,
Higgyetek benne! Senki sem létezik ezen a világon, akit az elkövetkezendő események ne érintenének, viharok, aszály, földrengés, szökőár és vulkán kitörések részesei lesztek.”

Az alábbi üzenetet az egész világ tudomására kell hozni, így kérte a Szűzanya!

Mária előkészülete a Végidőkre
Bevezető a Világ Anyja által:
Ennek a füzetnek a célja nem az, hogy Istennel szemben félelmet okozzon, hiszen Ő, aki Világmindenség Teremtője, oly nagyon szeret benneteket, hanem az, hogy amit ígért megismerjétek és hogy megtudjátok azt, mi fog azokkal történni akik elfordulnak Istentől és parancsaitól.
Ez a világ minden parancsot, amelyet Isten adott megvetett.
Gyermekeim, nagyon materialisták letettek, eljutottatok arra a pontra, amikor ti határozzátok meg az ember nemét, a bőr színét, a szem színét, mindazt amit szeretnétek. Maga a halált is a kezetekbe vettétek: a magzat elhajtása által, az elhalálozás elősegítése különböző gyógyszerek által, az öregek és a betegek számára. Tervezitek az állatok klónozását és magát az emberét is. Ez undorító! Tudósaitok nem az embert gyötrő betegségekre keresnek gyógymódot, vagy gyógyszert, hanem az emberi szerv és testrészek kereskedésével foglalkoznak.
A gyermekek már nem tisztelik szüleiket és a családok elszakadnak egymástól. Egy olyan társadalomban éltek, ami már a bűntettektől és a mocsoktól bűzlik. Gyermekeim, saját magatokat minden elé helyezitek és ezért esnek gyermekeitek önszeretetbe, és ezért kötődnek annyira a pénzhez és a világi javakhoz.
A férfi és a nő házassága, nem más mint párbaj, ami miatt megnőtt a válások száma. Sokan élvezik a bűnben való együttélést, a házasságon kívülit.
Több lett a háborúk száma is az egész világon. Oly sok a gyűlölet és az erőszak! Minden hatalmon levő a világot szeretné uralni. Ez így nem mehet tovább!
Azt szeretném, ha tudnátok, hogy ennek a világnak, amit ti így ismertek, mi lesz a sorsa. Azt szeretném, hogy képesek legyetek arra, hogy bűneiteket megbánjátok.
Vegyetek részt a Szentségekben: menjetek gyónni és áldozni! Tartsátok be a Tízparancsolatot, amelyet Isten adott nektek! Olvassátok az Evangéliumot és terjesszétek azt! Ismertessétek meg embertársaitokkal az egyházat, Istent és parancsait és ha ezt még most megteszitek, védve lesztek a büntetéstől, ami az emberiséget fenyegeti!
Gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy ezt a kis könyvet ne csak magatok részére tartsátok meg, hanem adjátok tovább rokonaitoknak, barátaitoknak, de az ellenségeiteknek is! Adjátok oda azoknak is akiket nem ismertek! Sokan nem lesznek képesek megérteni mindent, ami itt írva van, sokan pedig nem is akarják sem megérteni sem elhinni.
Gyermekeim a ti feladataitok az, hogy annyi lelket mentsetek meg, amennyit csak tudtok!

A világ és a ti Édesanyátok, Mária!

1 Fejezet

„Gyermekeim! Amikor az alábbiakban felsorolt események bekövetkeznek, tudnotok kell, hogy a Nagyfigyelmeztetés ideje rövidesen megérkezik!
1. Földrengések
2. Áradások
3. Vulkánkitörések (olyanok, amilyennek évekig szunnyadtak)
4. Időjárás változás (hideg ott ahol általában meleg szokott lenni és fordítva)
5. Itéletidő (hurrikánok, tornádó, monszun esőzések)
6. Világválság
7. A börzét érintő váltság
8. Éhínség és ivóvíz hiány a szárazság miatt
9. Megnő a gyilkosságok és bűnözések száma
10. Háborúk, vagy háborúra való fegyverezések, erőhatalom demonstrálása)
11. Rossz vagy kevés termés a földeken
12. Állatfajok kihallása és betegségek

„A Nagyfigyelmeztetés hamarosan bekövetkezik!”

Itt az ideje, hogy Istenhez imádkozzatok, azért, hogy megkönnyítse az elöttetek levő szörnyű eseményeket, mely rátok készül sújtani!
Igyekezzetek mindig kegyelmi állapotban lenni, vagy nagyon közel a kegyelmi állapothoz, hogy ezzel Istennek örömet szerezzetek.

1. Imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, az elvetélt magzatokért, minden kivetettért, Isten megbántóiért, az Egyház gyalázóiért, a szabadkőművesekért akik már beférkőztek az Egyházba, Péter városáért (Róma), az Istenfélő papokért és a pápáért. Imádkozzátok a Rózsafüzért!
2. Menjetek a Szentmisére! Vegyetek rész a gyónás és az áldozás szentségében! Olvassátok a Szentírást és tartsátok be Isten parancsait!
3. Legyetek tiszta szívből szeretetteljesek mindenkivel, akivel csak találkoztok! Próbáljátok mindenkivel megismertetni hiteteket és a Szentírást. Tegyetek tanúságot arról, hogy Isten mennyire szeret minden embert, beszéljetek Isten nagy szeretetéről!
4. Legyen tartalék élelmiszeretek (csak a Nagyfigyelmeztetés idejére), víz , szentelt gyertya, mely világosságot ad majd nektek. Legyen szenteltvíz, só és olaj a házban.
5. Legyen kéznél egy takaró és az elsősegély felszerelés!
6. Hordjátok magatoknál a Szentelményeket, de legyen otthonaitokban és az autótokban is (kereszt, csodás érem, skapuláré). A szentírás és az imakönyv is legyen közeletekben.
Ennek a kis füzetnek a végén még más útmutatást is megtalálható.

Most pedig azt kérdezitek miből áll a Nagyfigyelmeztetés?
Gyermekeim, ez mindenkire vonatkozik, legyen az férfi vagy nő, egy időben, ugyanabban a pillanatban, függetlenül a nemzetiségtől és a vallástól, függetlenül attól, hol fognak tartózkodni és attól is, hogy éppen mint csinálnak, mindenki egyszerre fogja megélni!
A lelketek lesz leleplezve önmagatok előtt!
Mindent bűnt felfogtok ismerni, amit életetek folyamán elkövetettek, minden barátságtalan szót, minden tettet és gondolatot, mindent, ami Isten számára nem öröm volt. Felismeritek, hogy Isten, Mennyei Atyátok előtt milyen a lelketek!
Sok dologért számadást kell adnotok, de abban a pillanatban tudni fogjátok, hogy melyek azok a dolgok és azt is, hogy hogyan kell mindazokért számadást adni. Még a hitetlennek is tudni fogják, azt, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy Isten előtt lelküket megtisztíthassák és hogy felkészülhessenek fiam, Jézus Krisztus második eljövetelére!
Amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, minden ember tudni fogja, hogy mindaz, amit eddig megprófétáltak megfelel a valóságnak, és az előttünk álló események is bekövetkeznek, mint ahogyan az a Szentírásban le van írva.

A Nagyfigyelmeztetés után, nagy káosz fog a világon uralkodni és az időnek nem lesz nagy jelentősége. Az az élet, amit eddig éltetek örökre meg fog változni! Majd sok ember veszi magára a fáradságot, hogy eljuthasson a templomba, hogy ott mindent megtudjon, hogy mit kell tennie, ahhoz hogy lelkét megtisztíthassa Isten előtt.
Miután az Egyház szolgái saját lelküket rendbe hozták, az Egyház támogatásában kell tevékenykedniük, hogy gyermekeim nagy ostromát fogadhassák és felkészítsék mindazokat, akik Istenhez vissza akarnak térni.

Gyermekeim, ebben az időben sokan fognak meghalni, mert szívük gyengesége nem bírja ki az önmagukkal való szembesülést. Mások azért fognak meghalni, mert ép ekkor kell meghalniuk. Nagyon sok imára lesz szükség! Ekkor a ti segítségetekre is nagyon nagy szükség lesz, hogy mindazokat kioktassátok, akik semmit sem tudnak az imáról, a Szentségekről és a Szentírásról! Az emberek szabályosan éhezni fognak ezekre az információkra!

Most pedig elmondom nektek, hogy miért kell tartalék élelmiszer, víz és gyertya. A Nagyfigyelmeztetés után életetek egy bizonyos időre dramatikusan megváltozik. Senki sem lesz, aki az üzleti dolgokkal foglalkozna. Minden eddigi nyugalmi helyzetbe kerül, mert az emberek nem az üzleti dolgokkal fognak foglalkozni, hanem a lelkükkel. Mindaz, ami nem a lélek megmentésével kapcsolatos, teljesen leáll majd, úgymint a nyilvános közlekedés, vagy más hasonló dolog. Azonban még sokan lesznek olyanok, akik nem úgy reagálnak a Nagyfigyelmeztetésre, mint ti. Ők továbbra is hátat fordítanak Istennek, szórakozni fognak rajtatok. Ti ne fordítsatok nekik hátat, mert sokan a félelemtől ilyen helyzetben így reagálnak.
Továbbra is meg kell próbálnotok lelkeket menteni!

Ugyancsak ez lesz az az Idő, amikor a pápa ellensége megpróbál a hatalomra kerülni.
Ez az ember az akarja nektek bebizonyítani, hogy ő milyen lelkes mindentől, ami Isteni vagy szent eredetű, de ezt csak addig teszi, ameddig saját maga nem kerül a Péter trónjára.
Tudnotok kell, hogy a pápának előbb át kell adnia a hatalmat, mielőtt az Àlkrisztus fellépne. Ameddig az Egyház központja Rómában van, az Antikrisztus nem tudja a hatalmat átvenni.

Gyermekeim, XXIII János pápátok, megpróbált mindenkit figyelmeztetni az Egyház hanyatlásáról és a szabadkőművesek Rómában való bevonulásáról. Ennek most jött el az ideje, hiszen az Antikrisztus gonosz tevései az Egyházat ostromolják, ami pártoskodást, szétválást, széthullást és bizalmatlanságot okoz az Egyháznak.

2. Fejezet
A Csoda

Gyermekeim, a Nagyfigyelmeztetés után, egy éven belül, Isten jelet fog adni az egész világnak. Ez a jel, egy csoda lesz, olyan, amilyet az ember még nem látott.
Ez a csoda, minden olyan helyen látható lesz, ahol én és Jézus megjelentünk. Ez a jel, egy maradandó jel lesz, azért, hogy a világ felismerje, hogy ez Isten műve. Mint ahogyan az élet is működni fog, a Nagyfigyelmeztetés után, de másként, a kommunikációs eszközeitek is működni fognak. Minden dolog lassabb tempóban fog működni, mint most. Gyermekeim mind tudatosítani fogják a Nagyfigyelmeztetést és mindazt ami utána jönni fog. Sokkal figyelmesebben fogják környezetüket szemlélni és észreveszik azt, hogy az élet sokkal jobb formát ölt magára, mint most. A kommunikációs eszközeitek(tv. rádió, újság) által minden gyermekünk értesítve lesz a csodáról és arról is, hogy hol fog mindez megtörténni. Fényképezőitekkel és kameráitokkal képet készíthettek róla és szerte a világon elküldhetitek.
A csoda ideje alatt nagyon sokan fognak meggyógyulni.
Mint már említettük, a csoda előtt egy bizonyos idő lesz megadva arra, hogy a csodáról idejében tudomást szerezzetek. Lehetőség lesz arra is, hogy híradóitok is felkészülhessenek és készen legyen a hírek terjesztésében.
Mindez gyermekeink számára is lehetőséget ad arra, hogy elutazhassanak, azokra a helyekre, ahol jelenések voltak, hogy a nagy Csodán részt vehessenek. Ezeken a helyeken már felkészítő szentmiséket tartottak és sokat imádkoztak.
Tehát a csoda maradandó jelet hagy maga után, hogy a világ minden időben láthassa azt. A jel egységes lesz, amit Isten, Atyátok, ad majd nektek. Mindezt azért teszi majd, mert irántatok való szeretete csodálatra méltó.

Sok ember zavarodottságában, azt sem fogja tudni, hogy mit tegyen, hová utazzon, honnan kaphatna segítséget. Ezért van most az ideje annak, hogy segítsetek nekik visszatalálni az Egyházhoz, tanítani kell és szeretni őket. Nyissátok meg szíveteket felebarátaitok előtt.
Ez az idő a megtérések ideje is lesz mindazok számára, akik a Nagyfigyelmeztetést nem Isteni figyelmeztetésnek vették és tovább járták saját útjaikat.
Ugyanakkor sok hamis próféta is fel fog lépni, ők a sátán emberei, mégis arról akarnak benneteket meggyőzni, hogy szükségük van Istenre, az Isten útját akarják járni. De mindez csak csábítás arra az időre, ami számukra úgyis a véget jelenti. Csodákat tesznek majd, gyógyítanak, hogy az ő uralmuk alá vessenek benneteket.

Ne legyetek könnyelműek, amikor a csoda után, egy ideig béke és nyugalom lesz, mert a büntetés és a szorongattatás ideje nem várat magára sokáig! Ne hagyjatok alább az imádkozással, sem odaadásotokkal, mert ennek így kell lennie, ahogy a Szentírásban is írva van. Tartsátok rendben „házatok táját” és imádkozzatok a büntetés enyhítéséért.

3. Fejezet
A büntetés

Gyermekeim, ez az időszak, nagyon komoly és szív tépő lesz minden ember számára. A büntetést még enyhíteni lehet, mégis sokan fognak szenvedni és meghalni, melynek a sok rossz és a sok bűn az oka, ami ebben a világban van.
Biztonságos „kikötő” lesz számotokra sok templom, kolostor, katedrális, és azok a helyek, ahol Szent Fiammal megjelentünk, az olyan helyek, ahol Isten dicsőítik imádják és áldják.
Amint már azt említettem, ti a fényt kell kövessétek, ahhoz, hogy eljussatok ezekre a helyekre.
Lesz még számotokra más ilyen kijelölt hely is.

Kormányaitok egy Világhatalmat terveznek. Ezeken a helyeken és időkben a sátán fog uralkodni. Sok háború lesz akkor a világon, de a Világhatalom vezetői azt mesélik majd nektek, hogy minden rendben van, minden ország békességben él egymással és hogy nem lesz többé háború.

Az időjárás is megváltozik. A Föld remegni és rázkódni fog és nagyon sok földrengés és vihar lesz, de olyanok, amilyenek még nem voltak, amilyent még soha nem éltetek meg. Egyik Vulkán a másik után fog kitörni és nagy vesztességet okoz majd az emberi életben. Ugyanúgy halnak majd meg az ártatlanok, mint a rosszak. Áradások, monszun esőzések, hurrikánok és tornádók lesznek, olyanok, amilyenek még sohasem voltak. Mindazok, akik nem fordulnak Istenhez, úton lesznek a pokol felé. Mily nagy lesz a pusztulás! Mindezek egyenesen a szorongattatás időszakába vezet.

Sok ember otthona a viharok idején tönkremegy, ezért az érintett emberek búvóhelyre menekülnek. Nézzetek a fényre! Vezetni fog benneteket! Ezekben a nehéz időkben védve lesztek, és lesz mit ennetek és mit igyatok! Maradjatok meg az imában és segítsetek azokon, akiknek szükségük van segítségre! Vigyétek embertársaitokat biztonságos helyre!
Bármerre is lennétek, vegyétek a fáradságot és próbáljatok minél több lelket menteni, azokat azonban, akik nem hordják homlokukon Isten jelét, nem fogjátok tudni biztonságos helyre vinni. Ők majd a fényt nem fogják tudni elviselni!

A Világhatalom lassan korlátozni fogja jogaitokat. Már most tudnotok kell azt, hogy akkor nagyon sok templomot, szeminárházat és kolostort zárnak majd be. Mint a tolvajok, az éjszaka sötétjében jönnek majd házaitokhoz és hitetek miatt letartóztatnak titeket. Még a saját kormányotok is beleegyezik abba, hogy megfosszanak szabadságotoktól és hogy átadjanak ezeknek az embereknek. Politikai vezetőitek, kritikusaitok, még mindig azt hiszik, hogy van még hatalmi erejük, ám ez már nem lesz jellemző. Őket is becsapják, ép úgy, mint benneteket.

Amikor mindezek megtörténnek, akkor fogja az Antikrisztus a pápát megölni és elfoglalni helyét. A Világhatalmat az Antikrisztus fogja uralni, aki magáról azt fogja állítani, hogy keresztény és benneteket akar megmenteni! Sokan hisznek majd neki.
Ő már köztetek él és csak a megfelelő alkalmi időre vár. Én mondom nektek, hogy ez az „Ellen – pápa” és Antikrisztus már a rajtvonalon áll és csak arra vár, hogy hatalomra kerüljön!
Péter nevű pápátok elfogja foglalni Péter a Szentszéket, ahhoz hogy az Antikrisztus megölje és ő ülhessen a Szentszékre!

Ez az időszak sokak számára az ujjongás ideje lesz. Az Antikrisztus mindenféle csodát tesz majd, hogy gyermekeimet megtévessze és, hogy azt higgyék róla ő a feltámadt Jézus! Ezután béke lesz a világ országai között, de ez hamis béke lesz. Még gyermekeim is elhiszik, hogy minden rendben van. Ők továbbra is imaházakba, templomokba fognak járni, de ezek már az Antikrisztus felügyelete alatt lesznek. Ez az Egyház, már nem a ti Anyaszentegyházatok lesz! Mindez csak azért lesz így, hogy sok ember tévesen foghassa fel azt, hogy milyen a béke és bizalom.

Hénok és Illés leereszkednek a Mennyből, hogy Isten házában elkezdjék a harcot az Antikrisztus ellen! Ekkor kezdődik el igazán a szorongattatás ideje! Gyermekeim, ezalatt az idő alatt tartsatok ki az imában! Ez sokak számára nagyon nehéz idő lesz, de mindazok, akik kitartanak az imában, a szentségeket magukhoz veszik és Fiam Szentírását megosszák azokkal akik az Antikrisztus kötelékében vannak, és nem hisznek Jézus második eljövetelében, Isten hatalmas keze által oltalmazva lesznek!
Az Atya minden istenfélő gyermeke, akiket ezekben az időkben megölnek, Istenhez kerülnek majd és nem fognak szenvedni.
Ne féljetek gyermekeim, mert Istenetek irgalmas!
Az irgalmasság ideje azonban véget ér és eljön az igazságosság ideje!

4. Fejezet
A szorongattatás ideje

A szenvedések ideje előtt, a zsidó nép meg fog térni.
Ne féljetek! Sokat imádkozzatok, mert Isten irgalma azokkal lesz akik Őt szeretik!
Jaj azoknak, akik a bestia jelét önként magukra veszik! A világ lassan rájön arra, hogy ki is valójában az Antikrisztus. Gonoszsága mindenki előtt lelepleződik. Gyermekeim, ti már ismerni fogjátok munkálkodásait! Azzal fogja kezdeni, hogy titeket gyűjtő táborokba kényszerít, és úgy bánik majd veletek, mint az állatokkal. Ha arról hallotok, hogy az első keresztényeket letartóztatják és lágerekbe viszik őket, eljött menekülésetek ideje!
Nézzetek az égre! Az égen egy világító keresztet fogtok látni. Azt kövessétek! A kereszt biztonságba viszi gyermekeimet!

Ne törődjetek se az élelemmel, sem az itallal, Isten gondoskodni fog rólatok! Sok embert elfognak és megölnek. Ők lesznek a mártírok, de szenvedni nem fognak.

A Föld megremeg és az égből tűzeső fog hullani! A tengerek háborogni és égni fognak! Ezekben a pusztításokban, amely az emberiségre zúdul, a világ sok embert és országot fog elveszíteni.
Hénok és Illés miután lejöttek a Földre, csatába szállnak az Antikrisztussal és megölik őt. Tudni fogjátok, hogy ez égi cselekedett lesz!

Az égen egy vörös kereszt fog megjelenni. Nagy lesz a csend! Számotokra ez a csend 40 napig fog tartani. Miközben az Antikrisztus követői teljesen összezavarodnak, ti visszatérhettek otthonaitokba. Ez az időszak, újabb lehetőséget ad majd nektek arra, hogy még több lelket mentsetek meg, azokat, akiket az Antikrisztus és követői megtévesztett. Sajnos gyermekeim, még mindig sok lesz az ellenségetek. Ez lesz az az idő amikor, gonosz hatalmak megpróbálnak mindent saját ellenőrzésük alá vetni.
A sátán tudja, hogy még kevés ideje maradt, arra, hogy az Egyházat és Isten gyermekeit romba döntse.

Ne feledjétek, nektek imádkoznotok kell. Maradjatok Isten közelében és a várjatok türelemmel, abban a reményben, hogy Szeplőtelen Szívem győzelme a sátán fölött és Jézus visszatérésének ideje már közel van!

5. Fejezet

Gyermekeim! A három napos sötétség fogja előkészíteni világotokat, Fiam, Jézus visszajövetelére!

Készítsétek elő erre az időre és eseményre otthonaitokat. Szükségetek lesz szentelt gyertyára, meleg takaróra és fára, fűtés céljából. Takarjátok el ablakaitokat függönnyel, ruhadarabokkal, úgy, hogy ne lássatok ki rajta!
Nagy szükség lesz arra, hogy a bejárati ajtóra keresztet tegyetek. Hordjátok a szentelményeket (csodás érem, skapuláré) és a keresztet magatokon! Legyen mindig kéznél a megszentelt tárgyaitok, a biblia, a rózsafüzér, és az imakönyv!
Az állatokat lássátok el tartalék takarmánnyal, hogy ez alatt az idő alatt, ne kelljen róluk gondoskodnotok!
Amikor a nap feketére, a hold pedig vérvörösre színeződik, akkor tudnotok kell, hogy a három napos sötétség közvetlen előtt álltok. A Földön nagyon hideg lesz. Ez az az időpont, amikor be kell mennetek a házaitokba és be kell zárkóznotok! Zárjátok be az ablakot és sötétítsétek el! Ne hallgassatok azokra a hangokra, amelyek kintről jönnek, mert ezek a hangok, a sátán démonaitól jönnek! Ha az ajtót kinyitjátok, halálra vagytok ítélve, mint ahogyan azt már megmondtuk, zárjátok az ajtót kulcsra!
A sötétség és a hideg ideje alatt, ne hagyjátok gyertyáitokat kialudni és az időt imádsággal, a Szentírás olvasásával töltsétek el.
Egy helységbe gyűljetek össze. Ha valaki elveszítette volna a házát, otthonát, fogadjátok be őket, de ezt addig tegyétek még, mielőtt az ajtót kulcsra zárnátok!
Ne hagyjátok, hogy a tűz kialudjon, mert három nappalt és két éjszakát tart a sötétség, de ne aludjatok, hanem imádkozzatok.
Nem fogjátok sem látni, sem hallani mindazt, ami kint történik. Olyan lesz, mintha felhőkön lebegnétek. Amikor ez bekövetkezik, sok ember még kint lesz az utcákon, már nem érhetik otthonaikat. Sokaknak pedig már nem lesz otthonuk, vagy olyan helyen lesznek, ahol nem ismerik ki magukat. Amikor a sötétség bekövetkezik, két ember közül, akik a földeken dolgoznak, az egyik elragadtatik, a másik ott marad.
Kérlek benneteket gyermekeim, legyetek vidám szívűek, mert Jézus minden rossztól megtisztítja a Földet.
Jézus és angyalai csatába száll a sátán és démonai ellen, és a kígyó fejét sarkaim alá teszi, én pedig eltaposom azt!
Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog! Ezután, Jézus a pokolban megkötözi a sátánt.

A tisztítás ideje alatt, tűzeső hull a Földre, mindent megsemmisít ami az ördögtől származott, vagy rossz volt. Többé nem lesz háború, de semmiféle lőszer sem.
A harmadik éjszakán a csillagok ismét az égen lesznek, közben Isten az új Földet készíti elő számotokra. Legyetek engedelmesek és virradat előtt ne nyissátok ki sem az ajtót, sem az ablakot!
Amikor az ajtót kinyitjátok a világ újjá lesz teremtve! Egy új tavasz veszi kezdetét.
A nagy sötétség ideje alatt, minden Szent hely épen marad, éppúgy mint az állatok és emberek lakhelyei, azoké az emberekké, akik Jézus második eljövetelében hittek. Fiam, Jézus ezer évig fog uralkodni a Földön.
A következő részben, az új Földről mesélek majd nektek.

6. Fejezet
Az új tavasz

Ò, szeretett gyermekeim! Milyen gyönyörű világra fogtok majd ébredni! Meglátjátok, amint az ajtót kinyitjátok.
Az a Föld, amelyet Isten teremtett, teljesen megújul. Friss lesz a levegő, friss, tiszta vizetek lesz. Az egész Földet, olyan fák, növények és virágok borítják be, amilyent még sohasem láttatok.

Isten mindennel beülteti kertjeiteket. Nektek csak be kell gyűjtenetek és újra kell vetnetek.
Sokan tudni fogják még a mostani technológiát, de ezeket csak nagy elővigyázatossággal szabad alkalmazni, hogy ez az új világ fennmaradhasson.

Sokan közületek különleges adományokat kapnak, hogy technikátokat feljavíthassátok.
Minden gyermekem különleges tehetséggel fog rendelkezni, amelyet különféle okokból kapnak. Úgy használjátok ezeket, ahogyan azt Isten tőletek elvárja!
Az állatok számára csak kerítésre lesz szükség, hogy ne széledjenek szét, különösen, ha utódot kapnak. Sok minden olyan lesz majd az előtettek álló életben, mint az én koromban volt. Nem fognak létezni többé a mostani pusztító erőműveitek és környezet szennyeződés sem lesz többé. Új utak nyílnak majd előtettek a napenergia felhasználására.

Időtöket az imaélet teljességére, az állatok gondviselésére és a termés betakarítására fogjátok fordítani. Törődni fogtok felebarátaitokkal és látogatni fogjátok őket.
Az utazások, gyalog, kerékpáron, vagy állatok segítségével fog megtörténni.
Egyik szomszéd segíteni fogja a másikat. Gyermekeim, nem fog sokáig tartani, hogy új erőműveket és mindent amire szükség lesz felépítsétek, mert minden ehhez szükséges technológiát Istentől, Atyátoktól kaptok majd, aki Fiamat Jézust küldi hozzátok, hogy ezekre megtanítson benneteket. Mindenki fog ebben segíteni és minden az egész emberiséget szolgálja majd.
Nem lesz többé sem gazdagság, sem szegénység. Minden gyermekem egyforma lesz.
Időjárásotok világszerte egyforma lesz, csak különböző időpontban. Mindenhol négy évszak lesz. A hőmérséklet nem fog sokkal a fagypont alá esni, de a 30 fok meleget sem fogja meghaladni. Az eső akkor fog esni, amikor azt Isten szükségesnek tartja. Hó is hullani fog, de többé sem árvizet, sem hóvihart nem értek meg.
Újra meg kell tanuljátok, hogy saját magatokat ellássátok, függetlenül más országoktól. Ez csak később fog bekövetkezni.
Megtanuljátok értékelni, hogy mindaz, amit az Atya ad nektek, elegendő lesz ahhoz, hogy országotokat fenntartsátok. Ha akartok, elmehettek az ország különböző helyeire.
Területeket birtokolhattok, ha annak nincs még gazdája, vagy megoszthatjátok másokkal, ha az túl nagy lenne.
Sokan megtartják földjeiket, de a ti részetekre vetik be és aratják majd le. Ugyanez lesz jellemző az állatok tartásában is. Egyesek különböző állatokat tartanak és ezeket különböző szolgáltatás fejében, vagy más árúért becserélik.
Tudni fogjátok, hogy mit kell tennetek. Mindenki számára sok lesz a munka.

Gyermekeim! Ti mind befogjátok bizonyítani, hogy Istent és az emberiséget szeretitek, ezért kapjátok ezt az új életet, hogy Fiammal Jézusnak, aki oly nagyon szeret benneteket, erre a Földre beléphessetek.

Nem lesz többé éhínség, vagy betegség. A három napos sötétség ideje alatt, minden ember meg lesz gyógyítva mindenfajta testi fogyatkozástól, betegségtől.

Erről a csodálatos időről, azért most tudósítalak benneteket, hogy előkészíthessétek otthonaitokat mindarra, ami majd be fog következni. Tartsatok meg mindent, amitek van és megfontoltan, a jövőre néző tekintettel használjátok azokat.

Kezdjétek el megtanulni azt, hogy kertjeiteket gépek nélkül miként lehet megművelni, hogy áram nélkül hogyan lehet húst tartósítani, hogyan lehet gyertyát készíteni és olajat előállítani a vílágításhoz.

Egy néhányat már most is előkészíthettek, hogy a jövőt bebiztosíthassátok. Sok dolog van, amit tehetek, hogy előre felkészülhessetek!
Gyermekeim, szeretlek benneteket, ép úgy, mint ahogy Jézus, az Atya, az angyalok és a szentek azt teszik.

Mostantól kezdve kitartóak legyetek az imában, vegyetek részt a Szentségekben, kövessétek a parancsolatokat és legyetek tudatában annak, hogy milyen események előtt álltok.
Nemsokára eljön a ti időtök!
Imádkozzatok azokért, akik Jézust nem fogadják el, hogy ezt megbánják és hogy megtérjenek!

Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…

Mindennap imádkozzuk:

Mindenható örök Isten, a veszély és rettegés órájában óvj meg minket és a Föld minden lakóját. Helyezz minket, angyalaid, a Szeplőtelen Szűz Mária és a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus kezeibe. Ámen .

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya,
Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad!
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd, nem törik meg.
Hű imáját gyermekednek, nem , Te soha nem veted meg!
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg hogy anya vagy!
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz Anya! Ámen.

Ugyanaz az angol website-on : http://immaculateheart.tripod.com/jan_00.html

You have no rights to post comments