Iraki keresztény vezetők figyelmeztető üzenetei

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2014. szeptember 09. kedd

"...„Szenvedésünk az európai és nyugati kereszténység végzetét vetíti előre. Próbáljanak meg megérteni engem. A Nyugat liberális és demokratikus elvei fabatkát sem érnek itt. Meg kell érteniük a közel-keleti realitást, mert egyre több muszlimot engednek be országaikba. Önök is veszélyben vannak..."

Az elűzött Amel Shamon Nona moszuli káld katolikus érsek, akinek a közösségét az Iszlám Állam terrorszervezet verte szét Irakban, figyelmezteti a Nyugatot: „Szenvedésünk az európai és nyugati kereszténység végzetét vetíti előre. Próbáljanak meg megérteni engem. A Nyugat liberális és demokratikus elvei fabatkát sem érnek itt. Meg kell érteniük a közel-keleti realitást, mert egyre több muszlimot engednek be országaikba. Önök is veszélyben vannak. Erős és bátor lépésekre van szükség akkor is, ha azok ellentmondanak az elveiknek. Önök azt hiszik, hogy minden ember egyenlő. De ez nem igaz: az iszlám nem vallja ezt. Az önök értékei nem a muszlimok értékei. Ha ezt nem értik meg elég hamar, annak az ellenségnek lesznek az áldozatai, akit önök engedtek be az otthonukba” – fogalmaz üzenetében a káld érsek.

Raphael Louis Sako bagdadi káld katolikus pátriárka 2014. augusztus 5-én levelet intézett Ferenc pápához, a Közel-Kelet püspökeihez és valamennyi katolikus püspöki konferencia elnökéhez. „A világ hallgatásba burkolózik, amikor az iraki keresztények helyzetéről van szó – írja a pátriárka, aki az elmúlt években többször is fölszólított a cselekvésre. – Ha nem történik azonnali beavatkozás, tanúi leszünk az ősi iraki kereszténység kipusztításának.” A pátriárka fölszólította az USA-t, az EU-t, az ENSZ-t és a muszlim vezetőket a közbelépésre. „Kiábrándító – jegyzi meg ugyanakkor –, hogy az iszlám nevében elkövetett keresztényellenes barbarizmusra, gyilkosságokra, a szabadság és az emberi méltóság sárba tiprására adott muzulmán válasz messze nem kielégítő, különösen annak fényében, hogy a keresztények muszlim testvéreikkel közösen küzdöttek Irakért és az iszlám civilizációért. Ábel vére az égre kiált.

Először Istenhez kell fohászkodnunk, egyedül Ő képes megváltoztatni az emberi szívet. Ezért – folytatja a pátriárka – a világ hívőihez fordulok. Közösségekben és otthon esedezzünk az Úrhoz, büntesse meg a Közel-Keleten végigsöprő vérengzést. Imádkozzunk a szeretet Istenéhez, űzze el az emberi szívben megbújó gonoszt, és költözzön azok szívébe, akik gyűlölik a fényt, hogy fölismerjék embertársukban a testvért, és vessen véget a jóakaratú emberek üldöztetésének.”

Imádság

Istenünk, mindenek Atyja, Béke Fejedelme, Szent Mihály arkangyal közbenjárására védj meg minket a gonosztól. Küldd el szent angyalaidat, hogy vezessék és védjék meg az üldöztetést szenvedőket. Erősíts meg hitünkben és ébreszd föl bennünk a reményt. Szabadíts meg minket a veszélytől. Hárítsd el szívünkből a közönyt, és a Szentlélek bölcsessége irányítsa a világ vezetőit, hogy eredményesen munkálkodjanak a békén napjainkban. Isteni segítségeddel a könyörület legyőzi az erőszakot, a béke a háborút, hogy szeretet és igazság uralkodjék a Földön. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Viz Péter / CSI

 

You have no rights to post comments