Beer Miklós püspök: Elgettósodott az egyház, megborult az egyensúly

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. január 11. vasárnap

"Ezzel együtt jót derültem az egyik ilyen cikk alatti hozzászóláson, amely szerint "jó, jó, de voltak a püspöknek vallásos kiszólásai is".... Az interjú teljes szövege:

– Legutóbbi karácsonyi beszédét országos szinten meghatározó elektronikus médiumok is átvették, éspedig pozitív köntösben elemezték, még a "mi Ferenc pápánk" megjelölést is megkapta. Hogyan fogadta a hirtelen jött népszerűséget, és minek tudja be a tömegmédia érdeklődését?
– Szerintem kicsit korábban kezdődött ez a történet, hiszen már a tavaly szeptemberi, cigányságról szóló körlevelemmel is foglalkoztak különféle médiumok. Ferenc pápa rendszeresen hangsúlyozza, hogy olyan nyelven kell beszélnünk, amit megértenek azok, akikhez szólni akarunk. A hitünkből táplálkozó magatartásnak ott kell megnyilvánulnia, ahol élünk. Nagy kísértést jelent a papság számára, hogy az egyházi zsargont használjuk, anélkül, hogy reflektálnánk rá, vajon értik-e az emberek, amit mondunk. Jézus példabeszédei adhatnak mintát számunkra, hiszen az ő történetei, gondolatai a mindennapi élményekből táplálkoznak. Ferenc pápa ugyancsak képszerűen beszél – azt, hogy "legyetek bárányszagúak", nagyon könnyű megérteni. Úgy gondolom, a média érdeklődését az indokolja, hogy talán sikerült nekem is olyan nyelven megfogalmaznom a gondolataimat, amit mások megértenek. Ezzel együtt jót derültem az egyik ilyen cikk alatti hozzászóláson, amely szerint "jó, jó, de voltak a püspöknek vallásos kiszólásai is".

– Jelen beszélgetésünk fő apropója szintén egy korábbi üzenetének részlete, amely mostanában kezdett elterjedni a közösségi médiában. Szó szerint idézem: "Óvatosan mondom, az önszórakoztató gettóegyházból ki kell lépnünk a missziós egyház örömteli, Szent Ferenc-i távlatába." Súlyos szavak ezek, főleg egy katolikus főpásztortól. Kifejtené, mit ért "önszórakoztató gettóegyház" alatt, és mi az a távlat, amerre el kellene indulni?
– Régóta foglalkoztat ez a téma. Arra akartam utalni abban az interjúban is, amiből ez a részlet ki lett általam ismeretlen személyek által emelve, hogy ideje lenne önmagunkba tekinteni. Amikor önszórakoztatásról, gettósodásról beszélek, elsősorban a sajtónkra gondolok. Sokkal több figyelmet kellene fordítanunk a meglévő, közt szolgáló televíziókra, napilapokra, a létező médiumokra. Gyakran hívnak televíziós műsorokba, most hirtelen a Család-barát jut eszembe, ahol többször is jártam, vagy a Duna Televízió Püspökkenyér adásait említeném, de ugyanígy például a Kossuth Rádiót is értékes terepnek találom. Miközben megannyi orgánum létezik, felmerül a kérdés: tényleg szükség van külön katolikus rádiókra – több is van belőlük az országban –, arra a rengeteg írott katolikus sajtótermékre? Miért kell minden egyházmegyének saját lapot készítenie? Kik olvassák ezeket, kikhez jutunk el? Igyekszem óvatosan fogalmazni, nem akarok senkit megbántani, de gyakran úgy látom, kritika, éspedig önkritika nélkül rendezünk körmeneteket, szórjuk a virágot, s ezzel mintegy magunkat szórakoztatjuk, azzal áltatva megint csak önmagunkat, hogy evangelizálunk. Nem az a baj, hogy ezek a rendezvények léteznek, hanem az, ha itt megállunk, ezzel letudjuk a misszionálást. Felmerült-e bárkiben, vajon van-e értelme annyit harangozni? Ki az, aki ma azért indul el a templomba, mert a harang odahívja? Tudom, mert eljutnak ilyen jelzések hozzám, hogy némelyeket zavar a túl sok harangzúgás, amivel megint nem az a baj, hogy van, hanem hogy aligha éri el a célját, helyette pedig nem nagyon teszünk mást. Jelen kell lennünk a társadalomban – ez az a távlat, amelynek nemigen látom a megvalósulását.

– Ha már említette a cigányság témáját, ez ma az egyik legégetőbb társadalmi probléma hazánkban. A "cigánykérdést" jól ismerjük, de mi lehet a helyes felelet, a megoldás ebben az ügyben?
– Megint a sajtót említeném. Miért nem mutatjuk be az igenis létező, már ma is működő jó példákat? Tanodák, családi napközik, szociális szövetkezetek – csodálatos, fantasztikus munkát végez az egyház ezen a területen, hosszan tudnám sorolni papjaink, szerzeteseink áldozatos munkájának gyümölcseit. Nem igaz, hogy nem lehet segíteni a cigányokon: képesek tanulni, dolgozni, csak ehhez személyes kapcsolatokra van szükség, és sokat kell tenni értük. Más nem fogja megoldani helyettünk a problémát, az pedig főleg nem visz előre, ha egyszerűen csak haragszunk a cigányokra. Sok energiára van szükség e téren, amit máshonnan lehetne, kellene felszabadítani. Összességében azt gondolom, hogy egészen új szemléletre van szüksége az egyháznak. Bármerre nézünk, kiáltó ellentéteket látunk szerte a világban. Mennyi nyomorult ember él körülöttünk, míg mi szépen felöltözve elmegyünk a templomba, majd hazatérünk – fájó ezt látni! Mintha elvesztette volna az egyensúlyát az egyház. XVI. Benedek pápa a „Deus caritas est” enciklika 25. pontjában úgy fogalmaz, hogy az Egyháznak hármas életmegnyilvánulása van: a Szentírásra épülő tanítás, a liturgia (Eucharisztia, imádság) és a diakónia, vagyis a szolgálat. Utóbbi területre hívnám fel a figyelmet, ahol nagyon sok lenne még a tennivalónk. Ideje volna visszanyerni az egyensúlyunkat, s akkor nem kéne olyanokat hallgatnom az ismerőseimtől, hogy „egyházunkat a műemlék templomaink fojtják meg.” Hatalmas feladataink vannak: oktatás, nevelés, családok és nehéz sorsúak felkarolása. Ezekre sokkal több energiát kell fordítania az egyháznak, és képesek is lennénk rá. Ehhez, ismétlem, egyetlen út vezet, ez pedig az önkritika: őszintén megvizsgálni, hogy Jézus Krisztus mit szán az Egyház feladatául. Vajon tényleg a Föld sója vagyunk-e?

(Lejegyezte a beszélgetőtárs: Gégény István, szemlelek.blog.hu)

Hozzászólások   

#3 szerk 2015-01-16 11:21
Ha elküldöd nekem a levélcímünkre - - Szent Zita életét, én szívesen felteszem a honlapunkra.
Imával és szeretettel: Gyula
#2 Sz.F. M. 2015-01-16 09:33
Idézet Beer M. püspökkel készült riportból:
"Felmerült-e bárkiben, vajon van-e értelme annyit harangozni? Ki az, aki ma azért indul el a templomba, mert a harang odahívja? Tudom, mert eljutnak ilyen jelzések hozzám, hogy némelyeket zavar a túl sok harangzúgás..."
Sok mondata az igen tisztelt püspök atyának keltett bennem negatív érzéseket, többek közt ez a mondása. Napokig gondolkodtam rajta, vajon miért mondta ezt? Milyen keresztény/embe r az, akit zavar a harangozás? Vajon ez is egy jele volna a nagy hitehagyásnak?
Mostanában került a kezembe Szent Zita élete majdnem 100 éves megsárgult kiadásban és eldöntöttem, hogy kiszerkesztem. Főleg azért, mert sokan nem ismerik Szent Zita életét és nincs is magyar nyelvű részletes leírás az életéről az interneten se. Illetve ha van is, én sajnos nem találtam. Most bemásolok egy kicsi idézetet:
"Mivel maga szent és alázatos volt, senkit sem ítélt el nyersen, hanem inkább engesztelő angyal volt társnői között; nem egyszer vette őket pártfogásba urasága előtt is. Ha némely esetben Fatinelli úr nem akart egyiknek vagy másiknak megbocsájtani, Zita ura lábai elé vetette magát s addig könyörgött, míg az meg nem bocsájtott az illetőnek. Zita szeretete nem csupán barátai és jóakarói között volt megosztva, hanem a gonoszokra is kiterjedt. Azon időkben az volt a szokás, hogy midőn egy halálra ítéletet vezettek a vesztőhelyre, a templomokban harangoztak. Azért hívták ugyanis össze a hívőket, hogy a bűnös megtéréséért imádkozzanak, s így ne haljon meg szentségek nélkül. Zita szívét ilyenkor fájdalom töltötte el és könnybe lábadt szemmel Isten irgalmasságát kérte a szegény bűnösök részére."
Manapság vannak-e emberek, akiket a harangszó engesztelésre indít? Ha nincs, ez kinek a mulasztása? Csak szóljanak azok a harangok, mert van miért engesztelni!!!!
pax
sz. f. m.
#1 Sz.F. M. 2015-01-12 11:42
Szűzanyánk kérése a papokhoz:
- Tanuljatok Jézustól szeretni.
- Legyen a ti papi hivatásotok szeretetszolgál at mindenkiért.
- Engedjétek meg, hogy bennetek legyen a titeket szerető Jézus.
- A szegényeknek adjátok az Ő gazdagságát, a gazdagoknak az Ő szegénységét, az egészségeseknek az Ő gyengeségét, a betegeknek az Ő életerejét, a bűnösöknek az Ő üdvösségét, a haldoklóknak az Ő mennyországát, az éhezőknek az Ő TESTÉT, a szomjazóknak az Ő VÉRÉT, a gyengéknek az Ő támaszát, a kicsinyeknek az Ő védelmét, mindenkinek az Ő isteni gyöngédségét.

Forrás: A papokhoz Szűzanyánk szeretett fiaihoz.

You have no rights to post comments