Ferenc pápa: A meg nem bocsátás bezárja szívünket Isten megbocsátása előtt

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. március 11. szerda

Isten bocsánatához szükség van a Miatyánk tanításának követésére: őszintén megbánni saját bűneinket, tudván, hogy Isten mindig megbocsát, és megbocsátani másoknak, hasonlóképpen nagylelkű szívvel – mondta Ferenc pápa március 10-én a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén. A Vatikáni Rádió híre.

Isten mindenható, de mindenhatósága bizonyos szempontból megáll az olyan szív zárt ajtaja előtt, mely nem akar annak megbocsátani, aki megsebezte őt. Ferenc pápa a napi evangélium szövegét magyarázta, melyben Jézus megérteti Péterrel, hogy hetvenszer hétszer kell megbocsátani, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy „mindig megbocsátunk”. Isten megbocsátása és a mi egymásnak való megbocsátásaink  szorosan összetartoznak.

Megbocsátást kérek és nem elnézést

Minden onnét indul – magyarázta Ferenc pápa, – hogyan mutatkozunk Isten színe előtt, hogy a bocsánatát kérjük. A példát a napi olvasmány mutatja, ahogy a tüzes kemencébe vetett Azarja próféta imádkozik, népe bűnének bocsánatáért fohászkodva. A nép szenved, mert elhagyta az Úr törvényeit. Azarja nem tiltakozik, nem panaszkodik Isten színe előtt a sok szenvedés miatt, hanem elismeri a nép vétkeit, és megtér.

Egy dolog bocsánatot kérni, és teljesen más dolog elnézést kérni! – folytatta a pápa. – Hibáztam, bocsi, elnézést! De nem! Vétkeztem! Az egyiknek semmi köze a másikhoz! A bűn, az nem egy egyszerű hiba. A bűn, az bálványimádás, egy bálványt imádni, a gőg, a hiúság, a pénz, saját magam, a jólét bálványát. Mennyi bálványunk van! Azarja nem elnézést kér, hanem bocsánatot!

Bocsáss meg annak, aki rosszat tett veled

Őszintén kell kérni a bocsánatot, szívvel, és add szívből annak, aki rosszat tett veled! – figyelmeztetett a pápa. – Amint az evangéliumi példabeszéd gazdája teszi, aki elengedi szolgája hatalmas tartozását, mert könyörületre indul a szíve a rimánkodása miatt. De nem úgy csinál, mint a szolga, aki társával irgalmatlanul elbánik, és börtönbe vetteti nevetséges összegű adóssága miatt. A megbocsátás dinamikája az – emlékeztet Ferenc pápa –, amit Jézus maga tanít a Miatyánkban.

Jézus így tanít minket imádkozni: „Atyánk, bocsáss meg nekünk a mi vétkeinkért, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” De ha nem vagyok képes megbocsátani, akkor nem vagyok képes bocsánatot kérni! Mondhatod: „De Atya, én járok gyónni…! Én gondolok arra, milyen rosszat tettem! Aztán kérem az Úr bocsánatát, és megígérem, hogy nem csinálom többé.” Jól van, de előbb még egy dolog hiányzik: Megbocsátottál annak, aki rosszat tett neked?

Tudatában lenni a bűnnek

Ferenc pápa így foglalta össze tanítását: „A bocsánat, amit Istentől kérsz, megköveteli, hogy te is megadd azt másoknak.” Ezt tanítja nekünk Jézus a megbocsátásról. Először is, a megbocsátásban nem egyszerűen elnézést kérünk, hanem tudatában vagyunk a bűnnek, a bálványimádásának. Másodszor: Isten mindig megbocsát, mindig. De azt kéri, hogy te is bocsáss meg. Mert ha nem bocsátok meg, ez azt jelenti, hogy bizonyos szempontból bezárom az ajtót Isten megbocsátása előtt. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ez ellenünk vétkezőknek!

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: L’Osservatore Romano

Magyar Kurír

You have no rights to post comments