Hálaadó szentmisét tartanak virágvasárnap Regőczi Istvánért

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. március 25. szerda

Regőczi István, „Isten vándora” idén lenne 100 éves. Március 29-én, virágvasárnap fél 11-kor ünnepi szentmisét tartanak emlékére a kútvölgyi Boldogasszony-kápolnában. Havas Viktor és Beatrix Van den Borre FSO nővér tájékoztatták szerkesztőségünket.

Regőczi István atya születésének 100. évfordulója alkalmából emlékévet hirdettek. Ennek keretében szentmiséken emlékeznek meg életének fontos állomásairól.

Január 26. és 30. között Kisvácon, a Banneux-i Mária-napokon tartottak előadásokat életéről, majd Beer Miklós megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét Regőczi István emlékére. Február 26-án Pestszentlőrincen virrasztást tartottak, február 28-án, István atya mennyei születésnapjának második évfordulóján szentmisét mutattak be a kútvölgyi Boldogasszony-kápolnában.

A következő alkalom virágvasárnap lesz, amikor Regőczi atya 72 évvel ezelőtti brugge-i újmiséjére emlékeznek tisztelői. A kútvölgyi Boldogasszony-kápolnában fél 11-kor kezdődő szentmisén a Bartók Béla Zeneiskola növendékei végeznek zenei szolgálatot.

Regőczi István pappá szentelésekor hivatásának mottójaként a következő életutat kérte Jézus Szívétől:

„Add, ó, Uram, hogy papi életem folytonos áldozat legyen, teljes odaadása magamnak és mindennek, amim van; hogy mint szegény és alázatos, teljesen a Te Szíved szerinti áldozópap sok jót tehessek, és apostolkodásom termékeny és gazdag legyen mint Sacerdos et Hostia – pap és áldozat. Magyarország Nagyasszonya, Béke Királynője, könyörögj érettünk!”

* * *

Regőczi István 1915. október 5-én született egyszerű molnárcsaládban, harmadik fiúként. Teológiai tanulmányait a belgiumi Brugge-ben végezte, 1943. március 28-án szentelték pappá. Ezt követően hazatért Magyarországra, és a háború alatt két évig szolgált káplánként Pesterzsébeten, ahol létrehozta az első otthont árvák számára. Prohászka püspök gondolatát követte: „Ego memet in ardua fixi!” – „Én a kemény életet választottam magamnak!”

„Repülőgépek zúgtak, bombák robbantak. Pestszenterzsébet egyharmada romokban állt. Akkor kezdtem építkezni. Otthont romokból az elhagyott, elárvult gyermekeknek, hogy mentsem ezeket az elvadult, szenvedésben, nélkülözésben, szerencsétlenségben megtört kis lelkeket.” (Részlet Regőczi István Az Isten vándora című könyvéből)

Valóban egész életét a gyermeki lelkek megmentésének szentelte. Az igazság szeretete és a gyermeki sorsok iránt érzett határtalan szeretet miatt a kommunista rezsim többször meghurcolta, börtönbe zárta, hat évet töltött különböző börtönökben, de elveit soha nem adta fel, minden szabadulása után újra talpra állt, és tovább szervezte a gyermekek megmentését, a családok megsegítését. Közben templomokat épített, és szembement a kommunizmus törekvéseivel.

1969-ben hozzáfogott a budai kútvölgyi Boldogasszony-kápolna felújításához. A kegyhely egy idő után szűkösnek bizonyult, ezért ki kellett bővíteni a kápolnát, amelyet 1991. május 3-án Katona István váci segédpüspök áldott meg. A kápolna mellett később felépült a táborhegyi zarándokház is, amelyet Regőczi atya a magyar engesztelés központjává tett.

István atya 2013. február 28-án, 98. életévében hunyt el. Könyveit számos világnyelvre lefordították. Öröksége láthatatlan módon tovább él és munkálkodik az emberi szívekben-lelkekben. A kútvölgyi Boldogasszony-kápolnát egyre többen látogatják. Egyre több csodálatos meghallgatásról lehet hallani és olvasni, amely a kápolnában történt és történik imádságok hatására.

„Sokan kérdezgették, mikor jövök újra. Elcsuklott a hangom: Amit kértem a Szűzanyától, megkaptam. Vissza már nem jövök. Találkozunk odafent. A repülőgépen arra gondoltam, vándoréletemben két hazát adott nekem az Isten, de az igazi a harmadik, az lesz az örök…” (Részlet Az Isten vándora című könyvből)

Az Úr teljesítette Regőczi atya kérését, hiszen élete valóban folytonos áldozat lett, teljes odaadása önmagának és mindennek, amije volt!

Köszönjük ezt a csodálatos ajándékot, ezt a szép életutat, amelyet István atya ajándékozott az utókornak!

Magyar Kurír

You have no rights to post comments