Hitvallást módosítottak a presbiteriánusok

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. március 27. péntek

„Két személy – a hagyomány szerint egy férfi és egy nő – szövetsége” a házasság – állapítja meg az amerikai Presbiteriánus Egyház hitvallása, melyet a napokban módosítottak. A homoszexuális párok házasodási jogát elismerő lépésre három évtizedes vita lezárásaként került sor – a keddi szavazáson a felekezet 171 helyi testületének többsége igent mondott a közgyűlés által tavaly indítványozott változtatásokra.

„Az egyház alapdokumentumai végre teljes mértékben elismerik, hogy a melegek és leszbikusok szerelme is érdemes arra, hogy a hívők közössége megünnepelje” – kommentálta a döntést Brian D. Ellison lelkész, a melegek egyházbeli elfogadását pártoló Presbiteriánus Szövetség elnöke. „Van még nézetkülönbség, amit nem szeretnék bagatellizálni, de azt hiszem, meg kell tanulnunk, hogy ha nem értünk egyet, akkor is egy egyház vagyunk” – tette hozzá Ellison.
A mintegy 1,8 millió tagot számláló Presbiterian Church USA, amelynek központja a Kentucky állambeli Louisville-ben található, az amerikai presbiteriánus felekezetek között a legnagyobb, de az elmúlt évekbeli teológiai balra tolódásának köszönhetően számos gyülekezetet és hívőt is vesztett. Különösen 2011 óta hagyták el hívők nagy számban a felekezetet, amikor érvénybe lépett a homoszexuálisok pásztorrá, presbiterré és diakónussá való felkenését engedélyező rendelet – ami végső soron az elmúlt keddi szavazás eredményéhez is vezetett. A felekezet nem keverendő össze a Presbiterian Church of America néven működő szintén presbiteriánus egyházzal, amely viszont szigorúan ellenzi a melegházasságot.
Továbbra is jelentős számban vannak azonban mérsékelt vagy konzervatív nézeteket valló hívők a felekezetben, mivel azok a lelkészek, akik erre nem hajlandóak – egyelőre – nem kötelezhetőek  az azonos neműek házasságának megáldására. Paul Detterman, az egyházban maradt konzervatív nézetűek egy csoportját képviselő Fellowship Community országos vezetője igyekezett leszögezni, hogy a házasságról szóló hitvallásbeli kiegészítéssel kapcsolatos ellenvéleményük „semmilyen módon, semmiféle formában nem melegellenes”. Semmi más célja nincs, mint annak kifejezése, hogy az egyház behódol a kultúrának, és félreértelmezi a Szentírás üzenetét.
„Egészen biztos, hogy a konzervatív hívők újabb hullámokban hagyják majd el az egyházat” – teszi hozzá Detterman, azzal indokolva maradásukat, hogy „ebben a vitában rendkívüli fontossággal bír a konzervatív hívők jelenléte”.
Amerikában számos keresztény felekezet engedélyezte már lelkészei számára az azonos nemű párok összeadását – többek között az episzkopális egyház,  a kvékerek, a United Church of Christ és az unitáriusok, míg a lutheránus egyház lelkészei lelkiismeretére bízta a döntést.
Alan Wisdom, a Theology Matters című konzervatív protestáns folyóirat szerkesztője szerint más fővonalbeli felekezetek egyelőre nem lépnek erre az útra. Az 5,5 millió tagot számláló Egyesült Metodista Egyház például évek óta vitázik a melegházasság  kérdéséről, de mivel tagsága Afrikában nő a legdinamikusabban, ahol a homoszexualitást eleve erős ellenérzés kíséri, kicsi az esélye egy hasonló lépésnek.
Az elmúlt két évtizedben több keresztény vallási felekezet és csoport is elmozdult a melegházasság pártolása felé, valamint egyes reform és konzervatív judaista felekezetek is. Ugyanakkor továbbra is egyértelműen elutasító a melegházassággal szemben többek között a római katolikus egyház, a mormonok, az ortodox zsidóság, az amerikai Déli Baptista Konvenció és más protestáns felekezetek.
Európában is megosztottak a keresztény felekezetek a melegházasságot illetően. A Church of England, azaz az anglikán egyház tagként elfogadja és szolgálatra is felkeni a melegeket (bár püspök nem lehet homoszexuális személy), a meleg párokat pedig – lelkésztől függően – áldásban részesíti, ám maga az esküvői szertartás nem elérhető számukra. Hasonló a helyzet a presbiteriánus skót nemzeti egyháznál is.
A keleti ortodox (pravoszláv) egyház ugyanakkor szinte teljes mértékben elutasítja a homoszexualitást: tagként elfogadja a melegeket azzal a kitétellel, hogy a teljes megtérésig nem szolgáltatja ki a szentségeket, de sem papnak nem szentel fel homoszexuális személyt, sem a házasságot nem áldja meg. Ezzel szemben a német Evangélikus Egyház tagjai és szolgálói lehetnek melegek, de házasságot azonos neműek nem köthetnek – lelkésztől függően azonban áldásban részesülhetnek az együtt élők.

(hetek.hu)

"Vagy nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablók nem részesülnek Isten országában." (1Kor 6. 9-10)

You have no rights to post comments