Keresztút az Andrássy úton: Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. március 29. vasárnap

Keresztút az életért mottóval emlékeztek meg Krisztus szenvedéstörténetéről március 28-án, a virágvasárnap előtti szombat délután Budapesten. A Regnum Christi Apostoli Mozgalom kezdeményezte keresztúton az Andrássy úton haladó imádkozó menetet Erdő Péter bíboros vezette. Képekkel:

XVI. Benedek pápa nagyvárosok misszionálására buzdító felhívását követve hív minden év nagyböjtjében keresztútra a Regnum Christi Apostoli Mozgalom. Idén 16. alkalommal vonult végig az imádkozó menet Budapesten, a passió 14 stációját járta végig az Oktogontól indulva az Andrássy úton a Hősök teréig. A menetet Erdő Péter bíboros vezette.

Krisztus szenvedések közepette, értünk és miattunk járta végig a Golgota útját. Keresztútja tanúságtétel az emberért vállalt áldozatról, a szeretetről, a reményről; áldozata értelmet ad a szenvedésnek. Induljunk, és tegyünk tanúságot kereszthordozásunkról – imádkozott Erdő Péter bíboros a menet indulásakor.

Az egyes állomásokon a megszentelt élet évéhez kapcsolódva szerzetesközösségek képviselői tartottak elmélkedést Jézus szenvedéséről. Részt vettek a domonkos nővérek, a Boldogasszony iskolanővérek, a szociális testvérek, a segítő nővérek, az irgalmas nővérek, a Jézus Szíve Társasága, a Congregatio Jesu, a Nyolc Boldogság közösség nővérei, a Krisztus Légiója Kongregáció, a Regnum Christi Apostoli Mozgalom, a verbita rend képviselői és a ferencesek. A zarándokok a stációk között imával és énekkel tettek tanúságot hitükről. A keresztutat Erdő Péter bíboros főpapi áldása zárta, majd a zarándokok szentmisén vettek részt a Hősök terén felállított szabadtéri oltárnál.

Azért jöttünk ide, hogy keressük Jézust – kezdte szentbeszédét Fejéregyházi Tamás, a Krisztus Légiója Kongregáció elöljárója a Keresztút az életért zarándoklat szentmiséjén. A zarándoklat mottója egy paradoxont fejez ki: a halálába kísérjük Jézust, de ez az út az élet útja. Jövőt és reményt ad nekünk Jézus, aki az élet istene, akit keresni jöttünk. Az értünk szenvedő Krisztusra emlékezünk, és nem nyugodhatunk meg abban, hogy ezt a golgotát „happy end” zárja. Isten ma is szenved a betegekben. Ha találkozunk a szenvedéssel, és tenni akarunk, akkor döbbenünk rá tehetetlenségünkre. Hinnünk kell azonban abban, hogy Isten át tudja alakítani a nehéz emberi helyzeteket, életet tud támasztani ott, ahol a halál van. Saját magunkat nem tudjuk megváltani, de van kihez fordulnunk. Szólítsuk meg teljes bizalommal a minket teremtő, számon tartó Istent. Forduljunk bizalommal az élet és halál urához! – buzdított Fejéregyházi Tamás.


A Regnum Christi Apostoli Mozgalom 16 éve szervez Budapesten keresztutat nagyböjtben. A keresztút célja a Krisztusba vetett hitünkről adott tanúságtétel és Isten végtelen szeretetének világba kiáltása – fogalmazták meg felhívásukban. Eredetileg a budai Vár déli rondellájánál vezetett a zarándokok útja, 2010-től pedig az Andrássy úton, az Oktogontól a Hősök teréig vonulnak imával és énekkel.


A Regnum Christi lelkiségi mozgalom karizmája azonos a Krisztus Légiója Kongregáció lelkiségével. Céljuk, hogy Isten országát építsék, a felebaráti szeretet és az igazságosság szellemében, a helyi egyházakkal való szoros együttműködésben. A légió kiemelt hangsúlyt fektet az evangélium korszerű hirdetésére, az ifjúság- és családpasztorációra, a szegényekről való gondoskodásra és a felnőttképzésre. A Regnum Christi több mint 65 ezer tagot számlál, világiakat és papokat, a világ 30 országából. A Krisztus Légiója Kongregáció és a Regnum Christi 1996 óta tevékenykedik Magyarországon, elsősorban az ifjúságnevelés és az oktatás területén. A rend 2002 óta a budapesti Szent Benedek Iskolaközpont fenntartója. A Krisztus Légiója Kongergációt jelenleg több mint 900 felszentelt pap és 2500 papnövendék alkotja; 22 országban 125 intézményt működtet, köztük Rómában egy nemzetközi pápai kollégiumot, amely adományok segítségével papokat képez a szegény országokban való szolgálatra.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

You have no rights to post comments