A Hit Gyülekezete a melegházasságról: „Katasztrofális döntés”

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. július 03. péntek

Az amerikai legfelsőbb bírósági döntés után minden korábbinál hangsúlyosabban elítéli a homoszexualitást a Hit Gyülekezete. E konzervatív felfogásról a baloldali, liberális ATV-t tulajdonló egyház képviselőjét kérdezi a Válasz hetilap újságírója:

Írtunk már sok mindent a Hit Gyülekezetéről. Elcsodálkoztunk azon, miként tulajdonolhatják a sok tekintetben hitelveiknek ellentmondó műsorokat sugárzó ATV-t, szóvá tettük politikai kapcsolataikat, és felhúztuk szemöldökünket azon, miért szélsőségesen muszlim- és bevándorlásellenes európai pártokkal küzdenek az antiszemitizmus ellen. Az viszont nemigen került még terítékre, hogy a melegházasság elítélésében miért képviselnek keményebb áláspontot több más egyháznál.
Lapjuk, a Hetek legfrissebb számában az egykori SZDSZ-es politikus, Mészáros István üzen ismét hadat a homoszexualitásnak, és információink szerint a most hétvégi Vidám Vasárnap című ATV-s műsorban egy, bírálói által homofóbnak nevezett amerikai lelkész beszédét fogják közreadni a témában. Megkerestük hát az egyházat, hogy alaposan kitárgyaljuk az ügyet. Kérdéseinkre Ruff Tibor filozófus, teológus, a zsidó vallástudomány doktora válaszolt.
– A magyar nyilvánosságban sokan már akkor homofóbiát kiáltanak, ha valaki mondjuk nem ért egyet a melegházassággal. A hazai egyházak közül a Hit Gyülekezete a homoszexualitás egyik legmarkánsabb bírálója, mégsem gyakran sütik önökre ezt a bélyeget. Minek tulajdonítja ezt?
– Hiszünk a véleményszabadságban, és ezt akkor is gyakoroljuk, ha álláspontunk miatt támadások érnek bennünket. Az egyházakkal a nyilvánosság visszafogottabban bánik, mint a pártokkal. Ugyanakkor kiegyensúlyozottságra, indulatmentességre és a gyűlöletkeltés kerülésére törekszünk, s ez talán tiszteletet is ébreszt sokakban. Mindig is konzervatív álláspontot képviseltünk erkölcsi kérdésekben. Ugyanakkor tudják rólunk, hogy szívből elkötelezettek vagyunk az emberi jogok – legalábbis azok első generációja – iránt, már a kommunista diktatúrában illegalitásban töltött éveink óta. A többedik generációs emberi jogokkal kapcsolatban ez nem feltétlenül van így, ezek némelyikét vitathatóbbnak tartjuk, gyengébb erejűnek, kevésbé megalapozottnak, és főként: a Szentírással szemben állónak, így például a homoszexuálisok házassághoz, örökbefogadáshoz és gyermekneveléshez való jogát is. Furcsán éljük meg, hogy az állítólag szabad nyugati világ ma már hajlamosabb megvonni a hívőktől a szólás- vagy tanszabadság alapjogát ebben a kérdésben, ha valaki ellentétes véleményt nyilvánít a tömeggel lelkiismereti vagy hitbeli okokból, pedig ez sokkal régebbi és alapvetőbb emberi jog. És még valami: nálunk az etikai konzervativizmus soha nem társult antiszemitizmussal, mint sajnos a jobboldalon oly gyakran, és ezt mindenki tudja is rólunk. Fontos leszögezni, hogy a homoszexuálisok embertársaink, felebarátaink, ezért a bibliai és a lelkiismeretben is meglévő erkölcsi parancs értelmében igyekszünk annyira szeretni őket, mint saját magunkat. De hát az ember saját magában sem helyes, ha egyetért a bűneivel. Miért kellene másokat jobban szeretnünk, mint magunkat? Az embert nem gyűlöljük, de a cselekedetet határozottan elítéljük. A fóbia különböző szóösszetételei egyébként manapság trendi eszközei a közbeszédben a megfélemlítő megbélyegzésnek, hogy visszariasszák az embereket bizonyos dolgok végiggondolásától. Ezt magamban fobofóbiának neveztem el.
– A gyülekezet a baloldali, liberális szellemiségű ATV tulajdonosa. Hogyan barátkoznak meg azzal a ténnyel, hogy a csatorna nézőinek és vendégeinek nagy része valószínűleg semmi kivetnivalót nem talál a homoszexualitásban és a melegházasságban?
– A gyülekezet Jézus Krisztus oldalán áll, az ő tanításai az irányadók a társadalmi és politikai véleménynyilvánításainkban. Az ATV műsorszerkesztőségéhez körülbelül annyi köze van a gyülekezetnek, mint a Hír Tv-éhez. De egyházunk bizonyos kérdésekben baloldali-liberális értékeket is védelmez, ahol azokkal értünk egyet, így például a szabadság szeretetében vagy a társadalmi élet tisztasága követelményét illetően, erkölcsileg pedig konzervatívak vagyunk. Egyébként nem szokatlan, hogy egy médium műsorszerkesztésében nem a tulajdonosok, hanem a nézők értékrendje jelenik meg, ugyanis a tulajdonosok számára ezek elsősorban gazdasági vállalkozások. Természetesen én sem tudok minden véleménnyel azonosulni, ami az ATV-ben elhangzik, de egy plurális társadalomban ez normális.
– A gyülekezet számára érvényes tanítást kívánják megjeleníteni az egész társadalomban, vagyis elleneznék, hogy az állam legalizálja a homoszexuális párok házasodását?
– A bibliai tanításokat mi minden fórumon képviseljük, de a választásban tiszteletben tartjuk az emberek lelkiismereti szabadságát. Elfogadhatatlannak tartjuk az államhatalom felhasználását arra, hogy mint a középkorban, rákényszerítsék az emberekre a hitet, a bibliai világnézetet és erkölcsöt, mivel ez a történelemben mindig rossz vért szült. Az embernek jogában áll a maga választotta értékrend szerint élnie, de azt hangsúlyozzuk, hogy tetteiért Istennek és a lelkiismeretének számot kell majd adnia, ezek pedig, meggyőződésünk szerint, a Szentírással összhangban ítélnek. A melegházasság ügyében viszont a házasság eredeti erkölcsi és jogi fogalmának védelméről van szó, ami pusztán a természetből is levezethető – bár a Biblia is megerősíti –, hiszen az azonos nemű párok a nép fennmaradása és növekedése szempontjából improduktívak. Az is kétségbe vonható tisztán természeti szempontok alapján is, hogy egészséges lelkű gyermekeket fog-e nevelni két azonos nemű szülő, miközben antropológiai és pszichológiai tény, hogy az egészséges lélek egy apa és egy anya, egy férfi és egy nő érzelmi pólusai közötti „szeretettérben” tud jól kifejlődni. A homoszexuális-, meg általában az LMBTQ-házasságok és a gyermeknevelés intézménye az ember antropológiai mélységű változását fogja maga után vonni, szerintünk katasztrofális hosszú távú következményekkel. Miért kellene a társadalom egészséges reprodukcióját végző alapintézmény nevét és közösségi hasznosságából fakadó előjogait kiterjeszteni olyan kapcsolatra, amely erre a reprodukcióra természetes módon képtelen? A lopást sem a Tízparancsolat miatt tiltja a jog, hanem mert természetéből fakadóan nem használ a közösségnek és az egyénnek.
– A Hit Gyülekezete egyetért azzal, hogy Magyarországon a homoszexuális párok regisztrált élettársi kapcsolatra léphetnek?
– Alapvetően nem.
 – Ha önökön múlna, szigorítanák a homoszexualitásra vonatkozó magyarországi törvényeket?
– Nem tartjuk szükségesnek. Nem kívánjuk, hogy az emberek privát életébe ilyen mélyen jogszabályokkal beavatkozzanak. Viszont az örökbefogadás és gyermeknevelés jogát elvitatnánk az azonos nemű pároktól, a fentiek miatt.
– Mi a véleményük a Budapest Pride-ról?
– Fölöslegesnek, eltúlzottnak, érthetetlenül túldimenzionáltnak tartjuk, ami ráadásul sok ember érzéseit erősen sérti, köztük a miénket is. Minket is sokan illetnek megvetéssel a hitünk miatt, de nem szervezünk évente hivalkodó, külsőségeiben sokakat megbotránkoztató felvonulásokat. Mi is büszkék vagyunk sok értékünkre, de a büszkeségnek ez a kényszeres sulykolása, ami a melegfelvonulások nevében (pride) is, külsőségeiben is benne van, inkább az önmagukban rendkívül bizonytalan, kisebbségi érzésekkel küszködő, identitásválságban lévő emberek és közösségek sajátja. Társadalmi szempontból azt is aggályosnak tartjuk, hogy rengeteg fiatalnak ad helytelen példát, kialakulatlan szexuális és erkölcsi életüket még jobban összekuszálja.
 – Önök szerint mi a homoszexualitás?
– Mi abban hiszünk, hogy a Szentírás a Teremtő Isten örökké, minden korszakban érvényes Szava. A homoszexualitás a Biblia szerint súlyos bűn, amely mögött démonológiai, spirituális, lelki problémák is meghúzódnak általában. Legjobb, ha idézek két példát: „Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak; utálatosság az.” (Mózes 3. könyve 18:22) „Az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre; hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvevén önmagokban.” (Pál levele a rómaiakhoz 1:26-27) Nem fogadjuk el, hogy veleszületett, génekbe kódolt kényszerhelyzet lenne, manapság ugyan hangsúlyozzák ezt, de úgy tudjuk, ezt tudományosan nem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani vagy pláne ennyire determinisztikusan értelmezni. Ezért a homoszexualitás elítélésekor nem ugyanarról van szó, mint a rasszizmus esetében, amit a propaganda sulykol; a két dolog valójában más szinten van. A Biblia azt támasztja alá, hogy a homoszexualitás választott életforma, amely ilyen tömegméretekben és törvényesítve mindig a jóléti társadalmak civilizációs terméke: „Íme, ez volt vétke Szodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodának s cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam.” (Ezékiel próféta könyve 16:49-50)
 – A katolikus egyház a homoszexuális hajlamot nem tekinti bűnnek, csak a homoszexuális tettet. És önök?
– Hasonlóképp. De a keresztény pasztorációban évezredek óta megvannak azok a spirituális, démonológiai vagy pszichológiai eszközök, amelyekkel ezt a hajlamot „meg lehet feszíteni”, fel lehet számolni. Persze, csak ha az érintettnek megvan a szándéka ehhez.
– Lehet egy gyakorló homoszexuális ember tagja a Hit Gyülekezetének, és ha igen, milyen feltétellel?
– Itt a döntő kérdés az egyház és a homoszexualitás viszonya, és a kettő kizárja egymást, mert az egyház Jézus Krisztus „tulajdona”, és az ő tanítását mint az egyház alkotmányát senkinek sincs joga megváltoztatni.
– Ismer valakit a Hit Gyülekezetében, aki homoszexuális hajlamot észlelt magán? Mi történt az illetővel?
– Több ilyet is ismerek, köztük olyat is, aki azóta megnősült, nemrég született gyermekük, és az asszonykát mindig nagyon vidámnak látom, ami a legjobb bizonyíték. De ismerek küszködősebbet is – hozzáteszem, nem többet, mint a heteroszexuálisok között, mert nehézségei nekik is éppúgy lehetnek önmagukkal –, és olyat is, aki egyelőre inkább egyedül él.
– A katolikusok szerint egy homoszexuális akkor élhet Istennek tetsző módon, ha kvázi cölibátust, vagyis önmegtartóztatást fogad. Ha valaki a Hit Gyülekezetéből azzal keresné meg, hogy vonzalmat érez a saját neme felé, mit mondana neki?
– Az evangéliumot hirdetném neki, amely világosan állítja, hogy Jézus Krisztus a Megváltó és Szabadító, aki bárkit képes bűneitől és testi-lelki nyomorúságaiból megszabadítani, mint ezt magam is több ezer esetben tapasztaltam, ezért őhozzá kell fordulni segítségért, ez nagyon hatékony. Én például tizenöttől huszonnégy éves koromig kábítószerfüggő voltam, az utolsó négy évben intravénás opiátfüggő, közel a halálhoz, és megtérésemkor rendkívül gyorsan, szinte elvonási tünetek nélkül megszabadultam ezektől.
– Az Egyesült Államokban számos újprotestáns gyülekezet homoszexuális missziót folytat, ahol exmeleg keresztények igyekeznek támogatni az életmódjukkal szakítani akarókat. Van ilyen csoportja vagy erre vonatkozó terve a Hit Gyülekezetének?
– A Hit Gyülekezete lelkészei sokoldalú pasztorációs tevékenységet folytatnak, ennek a problémának a kezelésére is fel vannak készülve.
 – A gyülekezet eddig jobbára saját berkeiben hirdette tanítását a homoszexualitásról. Az írországi népszavazás és az amerikai legfelsőbb bírósági döntés után is házon belül tartják a kritikát?
– Németh Sándor a többszázezres nézettségű Vidám Vasárnapban az ATV-n évek óta elmondja véleményét erről. Ha megkérdeznek minket bármilyen fórumon, őszintén válaszolunk mindenkinek, mint most itt is. Ha szükségesnek ítéljük, hivatalos nyilatkozatot is közreadunk. Társadalmi vagy politikai mozgalmak indítását vagy támogatását mindig a helyzet fényében fontoljuk meg, ahogy tettük a rendszerváltáskor. A jövőben is igyekszünk a társadalom egésze előtt képviselni meggyőződésünket, de tiszteletben tartjuk az emberek döntési szabadságát arra nézve, hogy milyen életvitelt folytassanak. Csak ők se próbálják meg világnézetüket ránk, az egész társadalomra és az államra kényszeríteni.
(Szőnyi Szilárd, valasz.hu)

You have no rights to post comments