Egy lelkipásztor a migráns-kérdésről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. szeptember 21. hétfő

"....Egyetlen tény és szempont azonban hiányzik az okfejtéséből. Az, hogy ezek a menekültek – bármi okból is jönnek -  muzulmánok..." Id. Kovács Géza baptista (magyar baptista körökben egy az Isten és az idő által igazolt nagyrabecsült, 90 évesen is igen aktív) lelkipásztor véleménye a migráns-kérdésről:

Figyelemmel kísérem a  migránsok (menekültek) ügyében megszólaló sokszínű és  jó megoldásokat őszinte szívből kereső leveleket. Nagyon tetszik Boncz Zoltán körültekintően megfogalmazott okfejtése. Keresztyén szempontból , vagy az országunk határvédelme szempontjából   - szerintem  is – helyesek a gondolatai. Egyetlen tény és szempont azonban hiányzik az okfejtéséből. Az, hogy ezek a menekültek – bármi okból is jönnek -  muzulmánok. Valószínű kevesen vannak köztük, akik hittérítő  szándékkal indultak új hazát keresni, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy önmagukat, kultúrájukat, az erőszakosan is terjesztendő vallásukat hozzák magukkal.  Az utóbbi 30-40 év igazolja, hogy az eddig, nem ilyen tömegesen Európába érkező muzulmánok inkább eredményes moszlim missziót folytatnak, minthogy keresztyén hitre tértek volna. (Több hitét vesztett keresztyén lett Európában muzulmánná, mint muzulmán keresztyénné.)  Az istentelenné, hitetlenné és vad liberalizmusában erkölcsében is romlott, dekadenciába vergődő, pusztulásra ítélt  Európa nem képes arra, hogy  asszimilálja a tömegesen érkező muzulmán tömeget. Egy meggondolkoztató hír: A dúsgazdag Szaud-Arábia nem fogad menekülőket, de már felajánlotta, hogy mecseteket épít Európában.  
Én úgy gondolom, hogy akkor látunk helyesen, ha felismerjük, hogy a jelenlegi  menekült áradat Isten ítélete a hitétől elszakadt volt keresztyén Európa fölött.  Ugyanakkor nagy kapu a démonikus töltésű muzulmán misszió számára.  A 16. században fenyegette Európát ilyen erőteljes muzulmán előretörés.   Katonailag Magyarország lett (nemzeti nagylétünk eltemetése árán) Európa bástyája ellenük. Megítélésem szerint akkor a győzelmes reformáció (amely a katolikusok lelki megújulását is munkálta) mentette meg  az európai keresztyénséget. Egy igazi nagy evangéliumi ébredés hozhatna ma is megoldást. Látnunk kell, hogy a történelmi eseményeket  magasabb szinten,  a Mindenható Isten irányítja, nem a nemzeti kormányok, vagy az EU bizottságai. - Persze ők is lehetnek eszközök Isten kezében vagy akadályok, akiket félretesz.  -  Azok látnak helyesen, akik (nagyon helyesen) segítenek a ténylegesen segítségre szoruló menekülteken, de tágabb összefüggésben is felismerik azt, ami ma a világunkban történik. 
Kérdés: ha Isten ítélete szakadt Európára, mit tehetünk? – Akkor dönthetünk helyesem, ha nem csak a menekülésre kényszerült tömeget látjuk és segítjük , hanem a  egy életerős, tömegesen megjelenve hatalmas szellemi erőt képviselő  muzulmán áradatot is látunk. – Hogyan kell ehhez nekünk , Krisztusban hívő embereknek, viszonyulnunk? – A bajban lévők segítése természetes.  De hogyan viszonyuljunk azokhoz, akikről (józan ésszel) látnunk kell, hogy holnap nemcsak egy démonikus eszmét erőltetnek  ránk , hanem véres kegyetlenséggel üldöznek a Krisztusban való hitünkért? – Lehet, hogy éppen ez lesz rajtunk (Európán) Isten ítélete? – Hiszen a mártírok vére midig megtermékenyítette a szívek és az Evangélium talaját. - Nem tudom a biztos választ, de a tényleges helyzet Isten szerint való felismerése már segíthet a helyes válasz megtalálásában. még inkább a részünkről Isten által elvárt feladatok  végzésében.  Térdre kényszerítő helyzetben vagyunk. El kell kérnünk és fogadnunk  Isten  vezetését, aki azt akarja, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Fontos, hogy ne legyünk rövidlátók, hanem Isten világosságában, távlatokban és Isten szerint való összefüggésében lássuk az  eseményeket, és azt tegyük ami az Ő országát és a Krisztus Testét építi.  “Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön!” (Mt.24,47)
Szeretettel: id. Kovács Géza
(levélben kaptam)

You have no rights to post comments