Ferenc pápa a cigányok között

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2015. október 27. kedd

Ahogy egy világi honlap - "Ferenc pápa rászólt a cigányokra" -, és a hivatalos egyházi honlap - "Európa minden részéből érkeztek cigány zarándokok Ferenc pápához" -, beszámol az eseményről:

Az Index tudósítása: Ferenc pápa rászólt a cigányokra

A romákkal szemben évszázados előítéletek gyökeres megszüntetését szorgalmazta Ferenc pápa a hétfőn ötezer romával tartott vatikáni találkozón. Az egyházfő ugyanakkor a törvények tiszteletére és integrációra szólította fel a romákat, azt mondta: ne adjanak lehetőséget a kommunikációs eszközöknek és a közvéleménynek arra, hogy rosszul beszéljenek róluk.

„Mint minden polgár, hozzájárulhattok a társadalom jólétéhez és fejlődéséhez tiszteletben tartva a törvényeket, teljesítve a rátok eső kötelességeket és integrálódva az új generációk emancipációján keresztül is” – idézi a pápa szavait az MTI. Arra kérte a romákat, ne akadályozzák meg, hogy gyermekeik iskolába járjanak. Hangsúlyozta, hogy a végzettség a romák számára is utat nyit a munka világába.

A vatikáni audiencia-teremben az Olaszországból és a világ számos részéből érkezett romák előtt Ferenc pápa kijelentette: új fejezetet kell nyitni a romák történetében a velük szembeni évszázados előítéletek gyökeres megszüntetésével, valamint a romák és nem romák közötti kölcsönös bizalmatlanság felszámolásával. Minden embernek joga van a méltóságteljes élethez és munkához, az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz. Hozzátette, hogy a romákat érintő problémák nem csak az egyház, hanem a helyi hatóságok figyelmét is igénylik.

A cigányzarándoklaton mintegy 150 magyar is részt vett Nógrád-megyéből, Budapest-Esztergom térségéből, Nyíregyházáról és Kaposvárról. A római Colosseumnál szombat este tartott roma-keresztút tizedik stációja magyar nyelven hangzott el.

(index.hu)

A Magyar Kurir képes beszámolója: Európa minden részéből érkeztek cigány zarándokok Ferenc pápához

Mintegy hétezer roma zarándokolt Rómába október 24. és 26. között, hogy részt vegyenek az európai cigány zarándoklaton és találkozzanak Ferenc pápával. Magyarországról közel százötvenen vettek részt a pápai fogadáson Székely János püspök és Kocsis Fülöp érsek-metropolita kíséretével.

 

Ötven évvel ezelőtt, 1965. október 27-én Boldog VI. Pál pápa a zsinati atyákkal ellátogatott egy olaszországi kegyhelyre, amely a romák zarándoklatának is hagyományosan helyet ad. A pápa a poméziai zarándoklaton így beszélt az összegyűlt roma zarándokoknak: „Itt helyet találtok, egy állomást, egy olyan táborhelyet a szabadban, amely különbözik azoktól a táboroktól, ahol általában ideiglenesen megálltok lakókocsitokkal. Akárhol álltok is meg, úgy tekintenek rátok, mint alkalmatlankodókra és idegenekre… itt jó fogadtatásban részesültök, itt vártunk rátok, üdvözlünk és ünnepelünk titeket… találkoztok valakivel, aki szeret, becsül, értékel benneteket, aki segít nektek… Ma talán úgy, mint eddig még soha, felfedezitek az egyházat. Az egyházban ti nem a periférián álltok, hanem bizonyos szempontból a középpontban vagytok, a szívében. Az egyház szívében vagytok, mert szegények vagytok és segítségnyújtásra, oktatásra, segítségre van szükségetek; az egyház szereti a szegényeket, a szenvedőket, a kicsinyeket, a kitagadottakat, az elhagyottakat.”

Az eseményre emlékezve október 26-án, hétfőn délelőtt Ferenc pápa a Vatikánban fogadta az Európa minden részéből érkező cigány zarándokokat. Így köszöntötte őket: „Kedves cigány barátaim!”, majd cigány nyelvjárásban hozzátette: „Az Úr legyen veletek!” – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

A Szentatya elismételte a fél évszázaddal ezelőtti nagy hatású beszéd egyes szavait, ami nagy tapsot váltott ki a VI. Pál teremben – mondta el szerkesztőségünknek Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős tagja.

Ferenc pápa emellett a tanulás, az oktatás fontosságára hívta fel a roma zarándokok figyelmét: kérte a cigány szülőket, nagyszülőket, hogy fordítsanak gondot gyermekeik oktatására és hitbeli nevelésére. A Szentatya örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre nő a cigány hivatások száma – tette hozzá Székely János, majd hangsúlyozta, nagyon fontos az, hogy cigány szerzetesek és papok is terjesztik Isten igéjét saját népük körében.

A pápa arra kérte a cigány papokat és szerzeteseket, legyenek közvetítők saját népük és az egyház között az evangéliumi nyíltság tanúságtételével. A Szentatya személyes hangon szólt arról, hogy ismeri a nehézségeiket, problémáikat, szorongásaikat, melyek a lakás, a munka és az egészségügyi ellátás hiánya, mely jelenségek szemben állnak az emberi méltóság jogával.

Az erkölcsi és a társadalmi rend megköveteli, hogy minden ember szabadon élvezhesse ezeket az alapvető jogokat, mert csak így lehet építeni a békés együttélést! – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Elérkezett az idő, hogy felszámoljuk a rasszizmus és az idegengyűlölet évszázados előítéleteit, melyek alapját adják a megkülönböztetésnek. Az irgalmasság evangéliuma rázza fel a lelkiismeretünket, és nyissuk meg a szívünket és a kezünket is a legrászorultabbak felé. Arra buzdítalak benneteket, hogy építsétek a mai városok perifériáin a testvériség és a megosztás kötelékeit. Vegyetek példát Boldog Ceferinóról, népetek gyermekéről, aki a maga korában kitűnt a becsületességével és alázatával, a Szűzanya iránti különleges tiszteletével, mely őt egészen a vértanúságig kísérte és így lett a „rózsafüzér mártírja” – fogalmazott a cigány zarándokokhoz mondott beszédében a pápa.

Ezt követően nagy elismeréssel szólt „a cigányok életszeretetéről”. Kiemelte, sok gyermeket és fiatalt lát a zarándokok között, ők a cigány nép legértékesebb kincsei, a  nép jövője.

Ferenc pápa köszöntötte és megkoszorúzta a cigány Madonna-szobrot, majd együtt imádkozott a zarándokokkal, akik mindannyian szerették volna megszorítani a pápa kezét. Hitük, szeretetük, őszinteségük, igyekezetük mélyen megérintette a Szentatyát, aki örömmel fogadta érzelmeik közvetlen kifejezését.

Két magyar zarándok személyesen is találkozhatott a pápával. Az audencia előtt – mások mellett – a Kalyi Jag együttes is fellépett a VI. Pál teremben.

* * *

Magyarországról több egyházmegyéből, három busszal, mintegy százötvenen indultak útnak október 23-án az örök város felé.

Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mellett Dúl Géza és Makkai László görögkatolikus papok, illetve Szocska Ábel bazilita szerzetes kísérték a zarándokcsoportot, akikhez csatlakozott a családszinódus ideje alatt Rómában tartózkodó Kocsis Fülöp érsek-metropolita is.

Az Elvándorlók és Úton Lévők Pápai Tanácsa által szervezett zarándoklat részeként október 24-én, szombaton roma keresztutat tartottak a Colosseumban a francia cigány származású pap, Claude Dumais elmélkedéseivel. A tizedik stációhoz írott gondolatokat Farkas Borbála olvasta fel magyarul. Megható része volt a zarándoklatnak a Róma közeli Isteni Szeretet Anyja-kegytemplomban tett látogatás, ahol az első cigány szentnek, Boldog Ceferinónak szentelt kápolnában másfélszáz magyar zarándok énekelt együtt – számolt be Székely János.

Fotó: News.va

Magyar Kurír

You have no rights to post comments