Az irgalmasság bátorsága

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2016. szeptember 25. vasárnap

Petíciót indítottak keresztények, amely az október 2-i népszavazás kapcsán hívja fel néhány visszás dologra a figyelmet. A bibliai idézet fordításából arra következtetek, hogy nem történelmi felekezet tagjai írták, de hivatkoznak a szerzetesek közös levelére is. A teljes szöveget közöljük, a szabad gondolkodás reményében (az eredeti,  petíciók honlapon megjelent szöveg alatti hozzászólások is tanulságosak):

"Keresztények!

Alulírottak keresztény, hívő emberekként elkeseredetten érzékeljük az országban a menekültválsággal kapcsolatban eluralkodó gyűlölködést. Már több mint egy éve annak, hogy a menekült kifejezést a közbeszédben felváltotta a migráns szó, és ezzel elindult a menedéket keresőket elidegenítő, szidalmazó megnyilvánulások szégyenletes sorozata. Hogyan juthattunk odáig, hogy a hazáját elhagyni kényszerülő, szenvedő, segítségre szoruló embertársban nem Krisztust látjuk?

Úgy gondoljuk, az Evangélium tanítását követve lelkiismereti kötelességünk, hogy irgalmassággal, nyitott szívvel és segítőkész tenni akarással forduljunk vallástól, kultúrától, gazdasági helyzettől, bőrszíntől függetlenül bárki felé, aki hozzánk érkezik, addig is, amíg jogi döntés nem születik arról, hogy Magyarország be tudja-e fogadni.

Tudjuk, hogy a menekültkérdés egy nagyon összetett probléma, amit csak összefogással és nemzetek közötti együttműködéssel kell és lehet megoldani, annál is inkább, mert ha a múlt történelmi és gazdasági összefüggéseit vizsgáljuk, a jelenlegi humanitárius katasztrófa kialakulásában közös az európai nemzetek felelőssége is. Mindeközben a magyar társadalmat megosztó, félelmet keltő népszavazási kampányból táplálkozó gyűlölet sokáig be nem gyógyuló sebeket ejt, melyeket kerítések és falak árnyékában is hordoznunk kell majd: ha a menekültek már nem lesznek velünk, a felszított megosztottság és gyűlölet új célpontokat fog keresni és találni.

Úgy gondoljuk, a krisztusi tanítást hirdető Egyháznak nagy a felelőssége a békés, értékorientált, építkező jövőképpel rendelkező nemzet, Európa, világ megőrzésében. Sajnos nem egy olyan egyházi megnyilvánulásnak lehettünk tanúi az elmúlt időben hazánkban, melynek   üzenete nem a közös imádság és megbékélés volt, hanem más népek és kultúrák megvetése, kárhoztatása, ellenségként történő beállítása. A “gyűlölj és félj” üzenet mostanra már az ország minden szegletébe eljutott, olyan helyekre is, ahol még soha nem találkoztak más bőrszínű vagy vallású emberekkel.

Hisszük, hogy „nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét” (2.Timótheus 1,7).

Történelmi időket élünk. Utánunk következő generációk sora fogja a történelemkönyvek lapjain olvasni, tanulni mindazt, ami most velünk, körülöttünk történik. A történelem által kínált kérdés nem a népszavazás igen-nem tengelyén dől majd el, ennél sokkal alapvetőbb kérdéseket kell megválaszolnunk:

Elfogadható-e számunkra bármilyen körülmények között a gyűlöletkeltés, a közvélemény  félelmekre alapuló manipulációja?

Elfogadható-e a hozzánk érkező menedékkérőkkel szembeni embertelen bánásmód a határainkon és a menekültügyi eljárásban?

Nézhetjük-e tétlenül, hogy egy földrészeken átívelő humanitárius katasztrófa áldozatait, gyerekeket, nőket, férfiakat emberi szolidaritást mellőzve, a propaganda eszközeivel veszélyes tömeggé próbálnak alacsonyítani?

Szabad-e csöndben maradni, amikor nem definiált, kereszténynek mondott értékekre hivatkozva, kereszténynek mondott kultúra védelmében kerítések és falak épülnek körülöttünk?

Köszönjük azoknak az egyházi személyeknek, akik a keresztényi szolidaritást hirdetve nyilvánultak meg az elmúlt időben. Reméljük, hogy Önök is segítenek visszatalálni ahhoz a lelkiséghez, amelyet a magyarországi szerzetesrendek 2015 szeptember 18-i közleményében olvashattunk: ”… mindig, újra és újra Krisztushoz megtérő igyekezetünkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy idehaza, magyar egyházunkban és hazánkban ne a gyűlöletnek, félelemnek, hanem a szeretetnek, ne az elzárkózásnak, hanem az együttérzésnek, ne a másiktól való elfordulásnak, hanem a másik arca szemlélésének és az ő elfogadásának tudjunk elsőbbséget adni.” (http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-magyarorszagi-szerzetesrendek-kozlemenye-menekultkerdesrol)

Kérjük Önöket, hogy támogassák kezdeményezésünket és hozzák nyilvánosságra álláspontjukat az evangélium szellemiségében, hogy a keresztény egyházak ne a széthúzás és a gyűlölködés, hanem a bizalom és a kiengesztelődés közösségei lehessenek."

(peticiok.com)

Hozzászólások   

#21 barnan 2016-09-30 07:06
Köszönet mindenki irányába a megosztott véleményekért.
+1 #20 tárgyilagos 2016-09-29 18:40
Ezt nem én írtam, de egyetértek vele.


Nyílt levél azoknak a keresztényeknek , akik igennel készülnek szavazni"Az európai keresztény értékrend szerint a mostani helyzetre nem a muzulmánok gyűlölete a helyes válasz. Ehelyett minden migránst a legszigorúbb biztonsági ellenőrzésnek kell alávetni, és csak a valódi politikai menekülteknek és a keresztényeknek kell menedékjogot adni." (Tóth Gy. László, http://magyaridok.hu/velemeny/tortenelmi-valasztas-1039429/

Egyetértek ezzel a mondattal. Nem lehet válaszunk a gyűlölet, még a gyűlöletre sem.

Minden tiszteletem azoké, akik személyesen segítenek menekült személyeket, elfogadással, irgalommal, szeretettel. A személyes válasz a személyes segítség, személyes irgalom.

De ha politikai választ kell adni, akkor nem mondhatunk igent a folyamatra, amely Európa mostani, évszázadok alatt lassú munkával felépült jellegének elvesztéséhez vezet, mégha sajnos sok sebből vérzik is.

Nemcsak szelídeknek, de okosaknak is kell lennünk.

Más néhány ember személyes befogadása és más a teljes invázió. Más az életéért küzdő és más a jólétet követelő ember befogadása. Más keresztény ezrek közé befogadni néhány muszlimot, mint keresztény ezrek mellé küldeni számolatlan milliónyit, akik többségének esze ágában sincs kereszténnyé válni - még akkor is, ha személyükben a többségük maguk is ártatlanok és áldozatok.

Igenis el kell utasítanunk a politikai szándékot, amelynek célja iszlám tömegek korlátlan beengedése, ezáltal Európa keresztény arculatának minél teljesebb felszámolása.

Miért látunk Magyarországon csak barokk templomot? Mert az iszlám török hódítók PORIG romboltak minden keresztény építményt, amit csak találtak. Például a budaszentlőrinc i pálos kolostort különös kegyetlenséggel tették a földdel egyenlővé Remete Szent Pál ereklyéjével együtt, de ez csak egy példa a számtalan közül.

Mekkora munkát, vért és verejtéket, és milyen hosszú időt vett igénybe az újrakezdés, miután sikerült őket véres harcok árán kiűzni…

Nyugatnak nincs ilyen történelmi tapasztalata, ott állnak az ókeresztény, román, gótikus katedrálisok. Sajnos fogyatkozó élő közösséggel, de állnak, hát ne a földig rombolás legyen az ára a felébredésüknek -felébredésünkn ek….
#19 sz.f.m. 2016-09-29 14:01
Mit mond Aquinói Szent Tamás a migrációról?

http://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/teveszme-kritika-oesszefoglalo-irasok/5073-mit-mond-aquinoi-szent-tamas-a-migraciorol.html
-1 #18 barnan 2016-09-29 05:24
S igen, magam is azt látom, sokan sokfélék jöttek/jönnek, pontosan ezért nem lehet általánosítani. Nem lehet, csak menekültet látni és láttatni mindenkiben, elbagatelizálni dolgokat, gondolkozás nélkül széttárva a karokat mindenkit beengedni, de nem lehet mindenkiben a rosszat sem látni és láttatni, általánosan mindenkitől elfordulni, akár az újságok címlapjaira mapipulatíve összegyűjteni a negatív híreket, csak adott érdekeket szolgáló történéseket megjelenítve folyamatosan, tudatosan, akár elrugaszkodva igazságoktól, objektivitásokt ól még ott is ahol arra lehetőség lenne, előbányásznyi akár korábbi eseményeket s a címekben a terrorizmus szót ismetélgetni, hogy kommunikációs, pszichológiai eszközökkel formáljuk a társadalmi véleményt a félelem és indulatkeltés útján adott kijelölt célok irányába.

Az igazságokra és objektivitásra törekvések, egyenesség, őszinteség képezik a Krisztusi eszközöket, módszereket, azok alkalmazása mellett is lehet haladni a megoldások irányába.

Hogy miért jönnek akár fiatalemberek? Azon irányba formáljuk sokszor a társadalmi véleményt, hogy azért, hogy elfoglalják Európát - tudatosan, célzatosan érkezve. Magam pedig azt gondolom, azért indultak meg a fiatalok is, mert ők is emberek, ahol mozgatórugóik változatosak. Igen, közöttük is sokan nem rászorulók (akár a többség), de lehetnek közöttük azok is, lehetnek közöttük rosszakarók is, szerencsvadászo k is, sokan azért indultak el Szíriából pl., mert nem akartak sem az IS, sem más erőszakos csoportok, de még a kormányerők soraihoz sem tartozni (vagy kezeik közé kerülni), erőszakosságokb an, értelmetlen, öldöklésekben résztvenni, meghalni, sokan azért jöttek/jönnek, mert nincs veszítenivalóju k, már nincs otthonuk, a menekülttáborok pedig kevésbé képeznek jövőt, ezen irányba pedig lehetőség van (amíg van), sokan azért érkeztek/érkezn ek fiatalok, mert a családokban ők az eltartók, a lehetőségek, munkát találhatnak nyugaton és segíthetnek a család többi tagján, ők érik el egyben legnagyobb eséllyel tengeren, vándorlásokon keresztül az elképzelt célállomást (nem az öregek, asszonyok vagy betegek) és sokaknak már nemigen van hozzátartozójuk , mert azok meghaltak s vannak akiket rászedtek s vannak akiket küldenek, akár rombolni s igen, sokan rászorulók nem is tudtak, tudnak elindulni, ott maradtak országukban vagy éppen a menekülttáborok ban - sokan viszont így is elindultak, betegen is, szegényen is, sokan gyerekek szülők nélkül.

Azt gondolom, ha igazságok közlésére törekszünk, manipulációk helyett, attól még a problémák nem válnak kezelhetetlenné , Jézus is egyenességre és igazságok közlésére törekedett, a világosság útján járva.

Nem ész nélkül, meggondolatlanu l kell tevékenykedni, viszont a keresztényeknek úgy kellene megnyilvánulniu k, hogy a megnyilvánuláso k ne akadjanak fenn a krisztusi szűrőn, hogy lámpások legyenek mások irányába, Krisztusra támaszkodva.
#17 barnan 2016-09-28 21:37
Jó lenne, ha az országban úgy beszélnénk a problémakörről, hogy nem fedünk el semmit, objektivitásra törekedve, véleményeket, meglátásokat cserélve, őszintén, manipulációk nélkül, meghallgatva és tiszteletben tartva a másik véleményét, tisztelve egyben a másik személyét, akkor is, ha nem értünk sok millióan mindenben egyet. Mindenkinek lehet igazsága a dolgokban, a problémakör amúgy sem szimplán fehér vagy csak fekete. Ami szintén fontos, a keresztények közös nevezője Jézus legyen, akkor fogják legnagyobb eséllyel megérteni egymást.
-2 #16 barnan 2016-09-28 21:09
Ha Magyarország bezárkózik, nem azt fogja üzenni a világnak, a muszlimoknak is(?) - igen, most már belátjuk igazatokat, hogy a saját világotokba nem látjátok szívesen a keresztényeket, egyet sem. Belátjuk, magunk sem vagyunk különbek ezen téren nálatok.

Vajon világvégét okozna, földindulást, ha a kötelező kvóta gondolatok elé előznénk és önkéntesen fogadnánk be családokat, békés, törvényeket betartani akaró, Mo-ot új hazának elfogadó, segítséget kérő családokat, akiknek nincs hova visszatérni ... akkora számosság mellett, hogy követni, támogatni lehessen azokat útjuk kezdetén, akár közösségek által, állami közreműködés mellett, felelősséggel, országosan, ezen hozzáállás mit eredményezhetne?

Biztosan nem oldaná meg a migrációt, de nem is veszélyeztetné minden határon túl az országot, nem csábítana tömegeket Európába, viszont hozzáállást, üzenetet küldene mindenkinek, társadalmunknak , Európának, a világnak, a muszlimoknak, a radikalizmusnak is ... Magyarország emberarcú ország, a kereszténység pedig érték, amely hidakat építhet.

s ez mellett még mindig lehet párhuzamosan kezelni a migrációt más eszközökkel, kezdve az okok kezelésével vagy éppen az érkezők többségének elhelyezésével mind közelebb otthonaikhoz vagy éppen Európa határainak védelmével, ellenőrzésével.

De már a félelemkeltést, manipulációkat, kultúrák és vallások ellenségeskedés ét, az általánosítások at, az elfordulást a nyitott szívre cseréltük fel, anélkül, hogy saját érdekeink képviseletét sutba vágtuk volna.
#15 sz.f.m. 2016-09-28 20:49
http://www.krone.at/nachrichten/ist-viktor-orbans-harte-linie-gerechtfertigt-fluechtlingskrise-abstimmung-5738/cache__-1/Ist Viktor Orbans harte Linie gerechtfertigt?
#14 sz.f.m. 2016-09-28 20:26
"Kérlek szépen, hogy menjetek el szavazni és védjétek meg az országot. Ettől még nyugodtan lehet utálni Orbánt, és a Fideszt ... " Timike hogy lehet nyugodtan utálni valakit????
Doktorkám gyógyítson meg, de nyugodtan utálni fogom. Bele tud nézni a tükörbe jó lelkiismerettel Timike?
sz.f.m.
+1 #13 tárgyilagos 2016-09-28 19:48
Mit szólna ehhez Hunyadi és Kapisztrán! Ők igazi keresztényként védték a Hazát és Európát akár életük árán is. Nem lehet két úrnak szolgálni.
Egy kis ízelítő a "pátyolgatni" valók viselkedéséről:


Sziasztok!

> Mivel úgy hozta a sors, hogy én most közelről látom a menekültkérdés gyakorlati hatásait, (tanítom őket svédre, általános iskolában, és felnőtteket is,), látok olyanokat, amiket a Magyarországon élők (még?) nem tapasztalhattak . Szeretném megosztani Veletek a népszavazás előtt.

> Mint nyilván tudjátok, Németországgal együtt Svédország is rengeteg menekültet befogadott. A baj az, hogy most nem tudnak mit kezdeni velük. Egyrészt kiderült, hogy jó része nem a háború elől menekült, csak valakik elhitették velük, hogy itt munka nélkül is jómódban élhetnek. (Szinte mind fiatal férfi. Érdekes, a nőket elkerülte a háború...) Olyan ellátást kapnak, hogy egy átlag magyar család boldogan cserélne velük, mégis rendszeresek a tüntetések, mert elégedetlenek, és csalódottak. Az elégedetlensége t (nem elég a pénz, amit kapnak, nem elég finom a kaja, stb) sokszor az alkalmazottakon verik le, esetleg szétverik a szállás berendezését, legutóbb egyet felgyújtott egy gyerek, mert kevesellte a zsebpénzt, amit kapott.

> Aki dolgozna, annak sincs sok esélye nyelvtudás hiányában és munkahelyek híján.

> Svédország "picit" gazdagabb, mint Magyarország, mégsem győzi finanszírozni, és ezért:

> megemelte az adókat
> kölcsönt vett fel
> hatalmas összegeket vont el: az egészségügyből, oktatásból, idősek ellátásából szociális juttatásoktól.

> De ugyanez van Németországban is. Ha két ilyen gazdag ország nem győzi, Magyarország miből fogja eltartani őket, a meglévő eltartottak mellett?

> És még így sem működik, ezért akarnak megszabadulni tőlük. Szerintetek kiket fognak lepasszolni hozzánk? Az aranyos, beilleszkedni igyekvő, esetleg már munkát kapott embereket, vagy akik problémásak, akik ellen esetleg már eljárás folyik nemi erőszakért, lopásért, betörésért?

> Az iskolákban lehetetlen tőlük tanítani, a női tanárokra egyáltalán nem hallgatnak, a fehér gyerekeket és a női alkalmazottakat terrorizálják, bántalmazzák.

> Kérlek szépen, hogy menjetek el szavazni és védjétek meg az országot. Ettől még nyugodtan lehet utálni Orbánt, és a Fideszt, ez most egyáltalán nem pártállás kérdése! Ha belerokkan az ország, elsősorban az átlag ember szívja majd meg. (Érdekes módon gazdagok, vezetők által lakott környékekre nem szállásolnak el migránsokat.) Mindenkinek felelőssége, hogy ne hagyja a hazáját tönkretenni! Mi a garancia, hogy nem történik folyamatosan újabb és újabb betelepítés? A svédek már nagyon szabadulnának minél többtől! És továbbra is jönnek az ottmaradottak, családegyesítés címén folyamatosan.

> Nektek a kezetekben van a lehetőség, hogy megvédjétek Magyarországot. A svéd emberek irigylik a népszavazás lehetőségét. Nekik nem volt lehetőségük állást foglalni, a kormány a nyakukba tette a "menekülteket", és kész, de nekünk van, hát éljünk vele!

Szóval október 2-án!
Üdv
Timea
#12 barnan 2016-09-28 18:14
Henri Boulad atyának igaza van, ugyanazt mondja minden józan hang, így kezdi és így fejezi be gondolatait:
"A kölcsönös elfogadásnak, ami feltételezi a közös együttélést, vannak határai. Ha a másik ezt túllépi, bátran azt kell neki mondanom: „Állj, ez túlzás!...

...a vendégszeretet nagyon szép és nagyon helyes. A másik befogadása nagyon szép, nagyon helyes. A könyörületesség nagyon szép, nagyon helyes. De a szív mellett adjatok helyet a fejnek is, hogy szeretet józansággal és bölcsességgel párosuljon."

Henri Boulad atya ezen évben Budapesten is járt:
"Politikai, gazdasági és migrációs válságnál sokkal mélyebb belső krízis őrli fel Európát – mutatott rá Henri Boulad SJ a budapesti Párbeszéd Házában ... A híres alexandriai jezsuita szerzetes szerint a kivezető út az evangélium alapján megélt kereszténység lehet.

A migráció ugyancsak a közlekedőedénye k elve szerint működik – hangsúlyozta az előadó. Ha Európa maga jó szívvel nem ad a többieknek saját gazdagságából, akkor Európát szándékaink ellenére is – pusztán matematikai alapon – el fogja árasztani a harmadik világ népeinek többlete. Lezárhatjátok a határaitokat, úgysem fog sikerülni megállítani a migrációt – jelentette ki Boulad...

A 380 milliós Európa (megj.: egy kicsit több) tehát tényleg könnyedén be tud fogadni egymillió embert, ha nagyon szigorú szabályokat hoz a beilleszkedés érdekében: Ha be szeretnétek illeszkedni, Isten hozott benneteket, de tanuljátok meg a nyelvünket, fogadjátok el a kultúránkat, dolgozzatok!

Európa valójában most is bevándorlókból áll, egykori barbárok leszármazottai vagytok – emlékeztetette Boulad atya a jelenlévőket, hozzáfűzve: Európa nemcsak integrálta, de elő is mozdította e népeket. Az integráció legmeghatározób b tényezője pedig a felemelés, a kereszténység volt. Európának újra meg kell találnia keresztény lelkét; becsületesnek kell lennie, és el kell ismernie keresztény eredetét – véli az egyiptomi jezsuita, aki szerint a kételkedő, beteg Európa nem a hajdani hitét kell, hogy újra megtalálja, hanem az evangélium hitét. Nem az intézményhez, struktúrához kell visszatérni, hanem az evangélium lelkéhez. E folyamathoz kapcsolódva ráadásul az egyháznak is változnia, fejlődnie kell. Keresztények és nem keresztények, európaiak vagy mások, mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy elgondolkozzunk önmagunkon és megváltoztassuk e világot, s ez a változás akkor kezdődik el, ha mi magunk megváltozunk. – mondta Henri Boulad."
-5 #11 Sári Gabriella 2016-09-27 21:52
Kedves Gyula, nagyon örülök, hogy feltetted a honlapra ezt a petíciót! Kérlek, korrigáld a felvezetésben azt, hogy névtelenül írták! Ez az én hibám, mert úgy kopiztam az e-mailbe a szöveget, hogy véletlenül lemaradt az aláírás...Bocsá nat és köszönöm! Gabi :-)
+2 #10 sz.f.m. 2016-09-27 12:16
Henri Boulad atya vélemény:
http://www.gondola.hu/cikkek/102547-Europa_elvesziti__meggyilkolja_onmagat_.html
-3 #9 barnan 2016-09-26 15:50
Jezsuita tartományfőnök gondolatai a migráció témakörében:
http://24.hu/belfold/2016/09/20/jezsuita-tartomanyfonok-ahol-felelem-van-ott-nincs-szabadsag/
#8 barnan 2016-09-26 14:13
Magam is simán átsiklottam felette elsőre ...

Nem hiszem, hogy bárki emberfia tudná, garantáltan, hogy mi a helyes lépéssorozat, pontos arányokkal, finomhangolások kal. Nem tudhatja senki szimplán emberi gondolatmenetek en keresztül pontosan, hogy mely lépések milyen következményeke t és jövőt formálnak, közel s távolban, időben és térben ... ráadásul mindig minden változik, körülmények, adottságok, lehetőségek ... Magunk csak homályosan láthatunk.

Összedugják néhányan fejüket, vezetők, tanácsadók, szakértők és adott értékrend és érdekek sorrendisége illetve előrejelzések, becslések, vélekedések, ... mentén döntéseket hozhatnak itt is, ott is.

Mi mást lehetne még tenni emberileg?

Egy nem kereszténynek talán semmit, egy kereszténynek viszont igen. Behívni ezen problémakörbe Jézust, átadni neki a problémákat, a Szentlélek vezetését kérni és nyitott szívvel imádkozni és hinni és figyelve így folytatni az utat, nehézségeken is keresztül ... A társadalomban szintén, imádkozva mindenkiért és egyben egymásért (nem engedve a megosztottságna k), mind többen, egyre többen, elsődlegesen már nem magunkban, hanem Istenben bízva, Őt megerősítve a középpontban, akkor is, ha minden (látszólag) süllyedne. Az embernek hinnie kell ebben, hogy ez az amit megtehet még s amit meg is kell tennie.

Hogyan kezelhetnénk ezen problémakört, keresztényként mind optimálisabban, Isten bevonása nélkül?
#7 siposgyula 2016-09-26 09:02
Itt van, kik a petíció kezdeményezői:
" Bori barátnőm és férje 9 gyermekük mellé fogadnak be egy éve folyamatosan menekülteket. Hihetetlen munkát végeznek. Győrben megalakították a "Melengető" nevű csoportot, aminek célja, hogy találkozási pontokat, alkalmakat kínáljanak a menekülteknek és a környékbeli családoknak. Barbara tavaly nyár végén a Budapesten végigvonuló és a pályaudvarokon rekedt menekültek mellett önkéntesként tevékenykedett. Azóta is keresi az utakat, hogyan lehet felváltani a félelmet a másik emberhez való odafordulással. Mi pedig férjemmel a franciaországi Taizében élünk, ahol egy éve a helyi menekültbefogad ás felelősei lettünk. " (szemlélek blog)
#6 siposgyula 2016-09-26 06:30
Kedves barnan!
Köszi az infót, ezek szerint én voltam figyelmetlen. Bocsánat!
Gyula
#5 barnan 2016-09-25 19:58
Csak a teljesség kedvéért. A petíció nem névtelen, az "Aláírások" fülön ott szerepel a név első aláíróként, egyben a "Petíció aláírása" oldalon is, a hozzáférés form felett.
+3 #4 Mária 2016-09-25 18:18
Kedves Gyula! Mindenkinek lehet saját véleménye a migrációról, de hogyan lehet szót érteni olyan emberekkel, akiket a véleményük kialakításában nem zavarnak sem a tények, sem az igazság. Rendkívül vonzó filozófiai és teológiai eszmefuttatások at lehet elkövetni, ha elvonatkoztatun k a valóságtól, és sikeresen lehet lelkifurdalást kelteni a keresztény emberben. Remélem honfitársaim két lábbal a földön járva, saját tapasztalataikr a alapozva döntenek.
-1 #3 siposgyula 2016-09-25 17:34
A félreértések elkerülése végett, a petíciónak a szerzők adták az irgalmasság bátorsága címet. Egész pontosan ez volt az egész cím: Szólaljunk meg! Az irgalmasság bátorsága.
Én a kereszténységük et nem vonnám kétségbe. Mi keresztények sem vagyunk egyformák és fontos lenne, hogy lehetőleg minősítgetések nélkül szót értsünk egymással - akkor is, ha esetleg nem értünk egyet...
Megértéseteket kérve, szeretettel: Gyula
+2 #2 Mária 2016-09-25 14:38
Teréz anya elment Indiába és mindannyian tudjuk, mit cselekedett. Tettének van köze az irgalmassághoz és a bátorsághoz, de mi köze van ennek az alattomos, névtelen irománynak az irgalmasság bátorságához? Miért kell egy névtelen, teljes tájékozatlanság ról árulkodó,a kereszténységet a bárgyúsággal összekeverő "petíciót" ilyen címmel felmagasztosíta ni?
#1 sz.f.m. 2016-09-25 11:19
Ennek a petíciónak a szerzői nem keresztények.
Ha azok lennének, adnák a nevüket.
Ha azok lennének, akkor a kormány intézkedéseit nem gyűlöletkeltésn ek minősítenék.
Nekem már kétszer jött az 5. emeleti folyosómra éjszaka idegen, aludni, mind a kétszer megijedtem tőlük.Fenti petíció íróihoz szívesen elküldöm őket legközelebb.

Más: amióta a fiamnak azt tanították a piaristák -- hittanon --, hogy a Szentírást emberek írták, nem kell szó szerint elfogadni, azóta csak sajnálni tudom őket. Komolyan venni nem.
pax sz.f.m.

You have no rights to post comments