Ferenc pápa: Az Egyház legnagyobb ereje ma az üldözött helyi egyházakban van

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2017. január 31. kedd

Ma több vértanú van, mint a Krisztus utáni első századokban, de a média nem beszél róluk, mert nincs hírértékük – mondta a pápa a Szent Márta-ház kápolnájában megtartott reggeli szentmisén január 30-án. Emlékezet nélkül nincs remény – hangsúlyozta a szentatya homíliájában, melyben a Zsidókhoz írt levél részletéhez (Zsid 11,32–40) kapcsolódva tanított.

A liturgia által ezekben a napokban felkínált szentírási rész, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete szól az emlékezetről. Mindenekelőtt a szelídség emlékezete ez, sok ember szelídségének emlékezete, kezdve Ábrahámtól, aki engedelmesen elhagyja saját földjét anélkül, hogy tudná, hová tart. A mai szakaszban az a buzdítás fogalmazódik meg, hogy meg kell emlékezni az Úr népének egész történetéről, az Úr nagy hőstetteiről, amelyeket Gedeon, Bárák, Sámson, Dávid, és sok más ember által hajtott végre Izrael történetében – mondta Ferenc pápa.

Meg kell emlékezni a vértanúkról is; ők azok, akik szenvedtek, és életüket adták, mint Jézus. Megkövezték, megkínozták, karddal végezték ki őket. Az Egyház Istennek e népe, bűnös, de szelíd, aki nagy tetteket hajt végre és tanúságot is tesz Jézus Krisztusról, egészen a vértanúságig – folytatta a szentatya. – A vértanúk azok, akik előreviszik, támogatták és támogatják az Egyházat ma is. Többen vannak ma, mint az első századokban. A média nem beszél róluk, mert ennek nincs hírértéke, de sok keresztény a világon ma a boldogok közé sorolandó, mert üldözik, sértegetik, bebörtönzik őket.

Sokan börtönben vannak, pusztán azért, mert keresztet viselnek, mert megvallják Jézus Krisztust! – mutatott rá Ferenc pápa. – Ez az Egyház dicsősége és támaszunk; egyben alázatra is nevel. Mi, akiknek megvan mindenünk, és úgy tűnik, minden könnyű számunkra, panaszkodunk, ha valamink hiányzik… Gondoljunk ezekre a testvéreinkre, akik ma elszenvedik a vértanúságot, nagyobb számban, mint az első századokban!

Elégedettek vagyunk, amikor az Egyház valamely cselekedete nagy sikert arat, vagy amikor keresztények felvonulnak valahol… Ez nagyon szép! Ez erőt képvisel? Igen. De az Egyház legnagyobb ereje ma a kis helyi egyházakban van, azokban, amelyeknek kevés tagja van és amelyek üldözést szenvednek, püspökeiket pedig börtönbe zárják. Ez ma a mi dicsőségünk, ez a mi erőnk – hangsúlyozta a pápa.

Az Egyház vértanúk nélkül, merem mondani, Jézus nélküli Egyház – fogalmazott a szentatya, majd imára hívott a vértanúkért és azokért a helyi egyházakért, melyek nem vallhatják meg szabadon hitüket. „Ők a mi reménységünk” – tette hozzá a pápa, és emlékeztetett arra, hogy az első századok egyházáról egy ókori író így fogalmazott: „A keresztények vére, a vértanúk vére a keresztények magvetése.”

Ők a vértanúsággal, tanúságtételükkel, szenvedésükkel, életük áldozásával és felajánlásával elvetik a kereszténység magvát a jövő számára a többi egyházban is. Ajánljuk fel ezt a szentmisét vértanúinkért, azokért, akik most szenvednek, a szenvedő helyi egyházakért, amelyek nem rendelkeznek szabadsággal – kérte Ferenc pápa. – Köszönjük meg az Úrnak, hogy jelen van Lelkének erejével ezekben a testvéreinkben, akik ma is tanúságot tesznek róla.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

You have no rights to post comments