Ima Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért

Kategória: Galgóczy Erzsébet Megjelent: 2022. január 19. szerda

Úr Jézus, Te már gyermekkorában engesztelő áldozatul választottad nagylelkű leányodat, Galgóczy Erzsébetet.

Megajándékoztad Őt a gyógyíthatatlan és állandóan ágyhoz szegező betegségek súlyos keresztjével, de szent sebhelyeid vérpiros rózsáival is, és sok-sok kegyelemmel többi gyermeked javára. Alázattal kérlek, dicsőítsd meg e hősies türelmű Jegyesedet, s emeld Őt mielőbb Egyházad oltáraira, az Isten és az emberek iránti szeretetből való hősies engesztelés példaképeként.

Szeplőtelen Szűzanyám Te hűséges, figyelmes és engedelmes gyermekedet, Erzsébetet oly gyakran meglátogattad tündöklő égi lányod szépségével elragadva s vigasztalva lelkét, és olyan sokszor elvitted hozzá Jézusodat a kis fehér ostyában, hogy a gyakori szentáldozásból erőt merítsen a kereszthordozáshoz. Gyermeki bizalommal kérlek, esd ki nekem Erzsébeted érdeméért, hogy Isten iránti szeretetből én is derűs türelemmel hordozzam keresztemet, és hogy … (ide foglaljuk kéréseinket!)  Ámen.