A Szűzanya 2014. június 2-i üzenete Medjugorjéból

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2014. június 03. kedd

 „Drága gyermekek! Mindnyájatokat hívlak és gyermekeimként fogadlak el benneteket. Imádkozom azért, hogy édesanyátokként tudjatok elfogadni és szeretni engem. Szívemben mindnyájatokat egyesítettelek, közétek jöttem és megáldalak benneteket. Tudom, hogy vigasztalást és reményt vártok tőlem, mert szeretlek titeket és közbenjárok értetek. Azt kérem tőletek, hogy egyesüljetek velem Fiamban és legyetek apostolaim. Azért, hogy ezt megtehessétek, újra arra hívlak benneteket, hogy szeressetek. Nincs szeretet ima nélkül - nincs imádság megbocsátás nélkül, mert a szeretet ima - a megbocsátás szeretet.

Gyermekeim, Isten a szeretetre teremtett benneteket, szeressetek, hogy megbocsáthassatok. Minden ima, amely szeretetből fakad, eggyé tesz benneteket Fiammal és a Szentlélekkel, a Szentlélek pedig megvilágosít és apostolaimmá tesz, apostolaimmá, akik bármit tesznek majd, az Úr nevében teszik. Nemcsak szavaikkal, cselekedeteikkel is imádkozni fognak,  mert szeretik Fiamat és megértik az igazság útját, amely az Örök Életbe vezet. Imádkozzatok pásztoraitokért, hogy mindig tiszta szívvel vezethessenek benneteket az igazság és a szeretet útján, Fiam útján. Köszönöm nektek.”

 Medjugorje, 2014. június 2.

 Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész világért! 
 

Hozzászólások   

#1 Teista 2014-06-04 18:16
Mennyei Édesanyám, királynőm, Szeplőtelen Fogantatásod által mentsd meg, oltalmazd és kormányozd, vezesd és szenteld meg szeretteimet, felebarátaimat, akiket az Atya végtelen irgalmában reám bízott, akikért imádságot vállaltam, akik imáimra szorulnak, akiért aggódik a lelkem, és akik segítségemet kérték! Asszonyunk szűz Mária imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, a világegyetemben minden jelenvalóra, a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, most és minden időben. Ámen.

You have no rights to post comments