Meghökkentőt nyilatkozott az asztrál katolikus egyház

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2014. december 12. péntek

Összefüggést lát az ausztrál katolikus egyház a kötelező papi nőtlenség és a papok gyermekekkel szembeni esetleges szexuális visszaélései között "bizonyos körülmények között" – írta az MTI.

Ez az első katolikus testület a világon, amely elismeri ezt a fajta kapcsolatot a cölibátus és a pedofil cselekmények között. Az egyház e tárgyban illetékes belső fóruma pénteken hozta nyilvánosságra az ausztrál kormányzati vizsgálóbizottság megkeresésére készített időszakos jelentését, amelyben úgy fogalmazott, hogy "bizonyos körülmények között a kötelező nőtlenség hozzájárulhat a visszaélésekhez".

Kisfiú a kiskapu
Ausztráliában már három éve úgy nyilatkozott az ország visszavonult püspöke, hogy sok pap nem tekinti esküje megszegésének, ha nők helyett fiatal fiúval tart fenn kapcsolatot. Geoffrey Robinson szerint ezért is fordulhat elő, hogy a pedofíliával kapcsolatos egyházi ügyek többségében a szenvedő alanyok fiúk és nem lányok.

Legalább vitassuk meg
A katolikus testület jelenlegi vezetője, Francis Sullivan mindazonáltal kijelentette, állásfoglalásuk semmiképpen nem jelenti azt, hogy a cölibátus megszüntetését látják szükségesnek. Azt viszont fontosnak tartják, hogy a jövőre vonatkozó kérdések tárgyalásakor az egyházon belül nyílt és őszinte vitát folytassanak a nőtlenségről.
Az ausztrál egyház emellett azt javasolja, hogy a papok számára biztosítsanak folyamatos képzést, amely a szexualitás témájára is kiterjed. A Vatikánt a jelentés készítői arra kérik, hogy "tegye átláthatóbbá" a visszaélésekre vonatkozó panaszok megválaszolásában játszott szerepét.
Az ausztrál állásfoglalás szemben áll az amerikai egyház májusi nyilatkozatával, amely határozottan tagadta, hogy a papi nőtlenség bármilyen összefüggésben állna a gyermekek elleni szexuális visszaélésekkel.
(index.hu)

Hozzászólások   

#3 mm 2014-12-13 01:04
A hannoveri Kriminológiai Intézet  igazgatója, Christian Pfeiffer kijelenti:A pedofil hajlam az ember 15-16 éves korában nyilvánul meg. A pap tisztasági fogadalmát huszonöt évesen teszi.Ebben a korban már a szexuális azonosság kifejlődött.
Tehát nem a cölibátus a szexuális deviancia okozója.
    Hans-Ludwig Kröber a legismertebb német bűnügyi elmegyógyász az elóbbi szakember véleményét osztja : A pedofil hajlam az ember fejlődésének ideje alatt alakul ki, nem pedig a későbbiekben, mondjuk, ha hosszabb ideje tartózkodott a szextől.Viccese n megjegyzi: Előbb eshet valaki áldott állapotba egy csóktól mint pedofillá a cölibátus miatt. 
    Az USA adatai:A metodista egyház - ahol nincs cölibátus - kutatási eredmányei szerint a klérus 12%-a visszaélt a hívek bizalmával és 38%-uknál nem vontaa kétségbe az elfogadhatatlan szexuális kapcsolatot. Miközben a katolikus papoknál csak a papok 1,7%-ánál merült fel a pedofília, de a protestáns egyházaknál már 10%-ot tesz ki. Tehát ez nem katolikus probléma, és semmiképp sem lehet a cölibátus rovására írni. 
     A Pravda orosz napilap 2010 április 8.-án  írta a XVI Benedek pápát   a papi pedofília ürügyén ért támadások kapcsán , hogy az "Egyház  lejáratásának a szándékát " látják annak az ideológiának a javára, amely nem veszi figyelembe az ember lelki természetét...E zek a hírek "kizárólag a katolikus klérus eseteire korlátozódnak", pedig ezek az esetek csak   "nagyon kicsi kissebbségét" teszik ki. Ez a néhány eset azonban úgy van bemutatva, mint általános jelenség.
       Az orosz Pravda kritizálja a New York Times kemény kampányát is a pápa ellen, melyben feltárulnak a valódi szándékok : A világelit által diktált érdekek követése. "Még innen is látjuk a katolikus világ hierarchiája ellen folytatott kampány gonosz szándékát és gyalázkodó stílusát. S ez érthető: A jelenlegi pápa a katolikus egyház elveivel egyetértésben szilárd ellenállást tanúsít az Egyház szétverésének szándékával szemben. Ezt a szándékot azok a szervezetek kezdeményezték, melyek a társadalom szexista és hedonista szemléletét próbálják elfogadtatni azzal, hogy az embert emberi természetére redukálják, és elveszik tőle a lelki dimenziót.   Ezek a szervezetek természetesen nem a levegőből keletkeztek, s nem is abból élnek... Anyagi érdekeik összefonódnak a gazdasági ágazatok széles spektrumával, mint a bankok, naftaipar, gyógyszerészet, , katonai ipar, egészen az audiovizuális médiákig, melyek figyelik az elit által diktált programot, melybe tartoznak"
Mária kora 2012/2 nyomán
#2 lausdeo 2014-12-12 14:21
Ez is megfontolandó a gyermekek elleni szexuális visszaélésekkel kapcsolatban:
"Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki befogad egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be. De aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék." (Mt 18, 4-6)
#1 lausdeo 2014-12-12 11:52
A mi Urunk Jézus Krisztus ezt tanítja erről: "Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról." (Mt 19, 12)
"1599 A latin Egyházban rendes körülmények között csak olyan jelölteket szentelnek pappá, akik készek szabadon elfogadni a cölibátust, és nyilvánosan kifejezik akaratukat annak megtartására a mennyek országa és az emberek szolgálata szeretetéért."( A Katolikus Egyház Katekizmusa)
Tehát akit pappá szentelnek az Krisztus tanítása szerint "a mennyek országáért önként mond le a házasságról". Azaz nem a papi nőtlenség a szexuális visszaélések valódi oka, hanem a papi hűtlenség! Hűtlenség Krisztushoz és az egyházhoz. Ennek következménye a paráznaság halálos bűne és az abban megmaradás, a bűnbánat hiánya.

You have no rights to post comments