Pio atya imája gyógyulásért

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2021. szeptember 17. péntek

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy elküldted a Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust a világra, hogy megmentsen és megszabadítson.  Bízom a te hatalmadban és kegyelmedben, amelyek fenntartanak és  helyreállítanak. Szerető Atyám, érints meg most gyógyító kezeiddel, mert hiszem, hogy akaratod az, hogy jól legyek elmémben, testemben, lelkemben és szellememben.

Takarj be Fiad, Urunk, Jézus Krisztus legdrágább vérével a fejem tetejétől a talpamig. Vess ki bármit, ami nem lehet bennem. Töröld ki az egészségtelen és kóros sejteket. Nyissa ki az elzáródott artériákat vagy vénákat, és építse fel és pótolja a sérült területeket.
Távolítson el minden gyulladást és tisztítson meg minden fertőzést Jézus drága vérének erejével. Engedd meg, hogy gyógyító szereteted tüze átjárja az egész testemet, hogy meggyógyuljon és a beteg területeket teremtsd újjá, hogy a testem úgy működjön, ahogy te létrehoztad. Érintsd meg az elmémet és az érzelmeimet, még a szívem legmélyebb zugait is.
Telítsd egész lényemet jelenléteddel, szereteteddel, örömöddel és békéddel és vonj egyre közelebb magadhoz életem minden pillanatában. És Atyám, tölts be engem Szent Lelkeddel, és hatalmazz fel arra, hogy  a te munkáidat végezzem, hogy életem dicsőséget és tiszteletet hozzon  szent nevednek. Ezt kérem az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.

(Pio atya)

You have no rights to post comments