Imádság hazánk lelki megújulásáért

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2021. október 23. szombat

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkekinkért engeszteljünk. Felajánljuk imáinkat és egyesítjük Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával.

Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, által terjesztjük eléd kérésünket, az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaképeink: Árpád-házi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb könyörgéseivel, akik, hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez. Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket és többé ne vétkezzenek.
Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, de minden ember vétkeiért is.
Azokért és azok helyett, akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem ismernek és nem is akarnak megismerni Téged
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Azokért és azok helyett, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak,
Kérünk Téged…
Azokért…
akiknek a test, a pénz, az alkohol és a kábítószer az istenük, akik házasságtörésben élnek,
akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat,
akik magzatgyilkosságot követnek el,
akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják, akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek,
akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, kihasználnak, üldöznek,
akik mások életére törnek,
akik önkezükkel vetnek véget életüknek,
akik Egyházadat megvetik és akik a Sátánt szolgálják, Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért!
Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.
Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk!
Urunk, mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
(A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imája)

You have no rights to post comments