Xavéri Szent Ferenc imádsága a hitetlenek megtéréséért

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2021. december 03. péntek

Örökkévaló Isten, a világ teremtője, emlékezzél meg róla, hogy a hitetlenek lelke is a te alkotásod s hogy őket a te képedre s hasonlatosságodra teremtetted.

Íme, Uram, ezekkel telik meg a te gyalázatodra a pokol. Emlékezzél meg róla, hogy a te Fiad Jézus az ő üdvösségükért kegyetlen halált szenvedett. Ne tűrd tovább, Uram, kérünk, hogy szent Fiadat a hitetlenek gyalázzák, hanem engesztelődjél meg az istenes lelkek és az Anyaszentegyház, szerelmes szent Fiad jegyesének könyörgése által, emlékezzél meg irgalmasságodról, feledd el bálványozásukat és hitetlenségüket és add, hogy végre ők is megismerjék azt, akit te küldöttél, a mi urunkat, Jézus Krisztust, aki a mi üdvösségünk és föltámadásunk, aki által megmenekedtünk és megszabadultunk s akinek áldás és dicsőség legyen mindörökké. Ámen.

You have no rights to post comments