Imanap kilenced hazánkért 2022., második nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2022. január 11. kedd

A gonosz lélek telve van gyűlölettel és haraggal, a világ szereti a haragot és bosszút, mert azzal el lehet adni a filmeket, a fegyvereket és népszerűvé lehet tenni politikusokat. Vagy épp lejáratni, megsemmisíteni szavakkal, lejáratással lelkileg és akár testileg is. A harag igazolja a trollkodást, a csúnya beszédet és káromkodást. A harag ismerős számunkra, itt lakik a szívünkben, jogosan vagy jogtalanul. Pál apostol azonban figyelmeztet minket, hogy ha indulat is van bennünk, ne múljék el a nap a mi haragunkkal!

A dédelgetett sérelmek és haragok tönkre teszi a személyiségünket, a családot, a közösséget, a munkahelyet, viszályba taszítja a hazát.

Bocsáss meg Uram, mert oly sokszor engedünk a haragunknak! Bocsáss meg, amiért önmagunkat többnek gondoljuk, mint a másik embert, az iránta való szeretetet és kiengesztelődést! Bocsáss meg nekünk, amiért dédelgetjük haragunkat, hogy azzal igazoljuk saját gonosz szavainkat és tetteinket!

Drága Istenünk, add meg nekünk és egész hazánknak most a bűnbánat és szívbéli kiengesztelődés, megértés és megbocsátás kegyelmét! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

You have no rights to post comments