Ima a pásztorainkért

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2016. január 03. vasárnap

Jézusom, ki mint lekünk jó pásztora az Oltáriszentségben, kegyelmeid bő sugarát a mi jó pásztorunkra, lelkiatyánkra. Add meg neki a kegyelmeket, amelyekre saját magának és a mi megszentelődésünk  érdekében szüksége van. Add, hogy gonddal virasszon pártfogoltjai felett, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá. Áldd meg őt, midőn szívét imában hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti, s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad. Add, hogy a Te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak Neked és szent hivatásának él. Addj szavainak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen Neked és hozzád vezessen, s ha majd Te eljössz ítélni pásztort és nyájat, mi és minél többen az ő öröme és dicsősége lehessünk s vele együtt az örök élet   hervadhatatlan koronáját elérhessük. Ámen.

You have no rights to post comments