Lehallgatási jegyzőkönyv

Kategória: Irodalom Megjelent: 2021. június 24. csütörtök

Sípos (S) Gyula: Összefoglaló a Názáreti Jézus néven ismert rabbi mai megbeszéléseiről

Lehallgatási jegyzőkönyv, készült Jeruzsálemben, Poncius Pilátus helytartósága alatt.
A megfigyelt személy: a názáretinek nevezett Jézus, József, az ács fia, rabbi.
Megfigyelő: Kopasz fedőnevű ügynök.

A beszámoló:

A jelzett napon a rabbi egyesével fogadta tanítványait. Rejtekhelyemről jól hallottam az elhangzott beszélgetéseket. Összefoglalómban leírtam a tanítványok kéréseit, ami alapján nyilvánvaló, hogy az úgynevezett messiási mozgalmuk hamarosan szétesik:
- Jakab, akit a sok imádságtól bütykös térdei miatt Tevének is becéznek, felhívta Jézus figyelmét arra, hogy az idejükből sokkal többet kellene a templomi életre fordítani. Ha a jeruzsálemi Templomban részt vennének a közös áldozatbemutatásokon, akkor a főpapok és vének is látnák a hűségüket, és ez eloszlatná az esetleges fenntartásukat mozgalmukkal szemben.
- A forradalmár, baloldali lázító zelóta Simon kérvényezte, hogy amikor kettesével küldi ki őket a rabbi, őt ne ossza Nikodémussal párba, mert az őt kompromittálja a társai előtt. Elhiszi ő, hogy Nikodémus rendes ember, még pénzt is ad a mozgalomnak, de azért csak azok közé tartozik, akik elnyomják a népet, és ezért ő nem vállalhat vele nyíltan közösséget.
- Az iskarióti Júdás egy új munkacsoport felállítását javasolta Jézusnak a mozgalom pénzügyeinek rendbetételére. Szerinte ha ő, meg Máté összeülnének, mint két pénzügyi szakember, olyan forrásokat tudnának találni és felszabadítani, ami megsokszorozná munkájuk hatékonyságát. Ugyanakkor azt is kérte, hogy a két Simont, akiknek az előéletében gyanús mozzanatok vannak, tartsák távol a munkacsoporttól, mert jelenlétük elriaszthatja a potenciális befektetőket és lejáratná a mozgalmat az ország vezetői előtt.
- András panaszt tett, hogy a fiatal János őt kitúrja testvére, Péter mellől, tolakszik, könyököl, miközben teljesen félreérti, mit is kellene tenni. Kéri Jézust, hogy tegye helyre a nyikhaj követőjét, mielőtt nagyobb baj történne.
- Tamás, az Iker nehezményezte, hogy a mozgalomhoz tartozó nők kivételeznek egyes férfiakkal, ami könnyen klikkesedéshez vezethet. Figyelmeztette Jézust, hogy már róla is pletykákat terjesztenek, és ezek terjedését jobb lenne mielőbb megállítani, illetve megakadályozni. Ő azonban szívesen vállalja, hogy rendet tart, ha kell, akár testőrséget is szervez a mester köré, hogy erkölcsileg helyes mederben maradjon minden.
- Nikodémus egy hosszú, a mozgalom oktató-nevelő munkáját végig gondoló tervezettel érkezett, amit hosszan magyarázott a rabbinak. Szerinte sokat lendítene helyzetükön, ha a tanítványok rendszeres képzésben részesülnének, aminek megtervezését és lebonyolítását vállalná is. Ösztönzőnek azt javasolja, hogy addig is a vitás kérdések eldöntésénél a tanultabbak szavazata többet érjen. Példának okáért a szombati munka kérdésében Jézus szavazata ötöt érne, az övé hármat, talán még két tanítványé kettőt, a többi egyet.
- Júdás Tádé szerint kerülni kellene minden megnyilatkozást, ami a politizálás bármilyen gyanújába keverné őket, ami óhatatalanul csak rossz vért szülhet. Javaslata szerint alakítsanak ki egy, az esszénusok központjához hasonló közösségi helyet, ott éljenek együtt, s akiket Isten nekik ad, azok ott mind megtalálhatják őket és csatlakozhatnak hozzájuk az áldott békében.
- A másik Jakab feltétlenül szükségesnek tartana egy előzetes szűrést. Problémásnak látja, hogy időnként nagyon sokan vannak körülöttük, ellenőrzés nélkül. Így aztán mindenféle emberek, álcázott pogányok, besúgók és provokátorok bújhatnak meg közöttük, botrányt kavarva és lejáratva a mozgalmat. A védekezés megszervezését sürgeti.

Kopasz megjegyzése: a nap során a mozgalom céljairól, terveiről és azok megvalósításáról semmi érdemleges nem hangzott el. A megfigyelést tovább folytatom.

You have no rights to post comments