Pünkösdi kilenced 2018. - 6. nap

Kategória: Szent István országáért Megjelent: 2018. május 16. szerda

- Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét! Alakítsd át a társadalmat Lelked erejével! (Mk 16,16-20) - Könyörögjünk: hogy az „élet kultúrája”, mely a Lélekből született, áthassa a társadalmat a világban, az országomban - kérünk Téged, halgass meg minket!

- Jöjj, Szentlélek, add, hogy a hit és remény növekedjen az emberek szívében, és add, hogy dicsőséged megnyilvánuljon Egyházadban! (Róm 8,28-30; 10 - 9 - 10; Jn 3, 5-8) - Könyörögjünk: a bűnösök megtéréséért, az életszentségben való növekedésünkért, Isten dicsőségének megnyilvánulásáért az Egyházban, a világban, a családomban - kérünk Téged, halgass meg minket!

- Jöjj, Szentlélek, segíts, hogy egységben, alázatosságban és szeretetben élhessünk! (Zsolt 133, 1-3; Ef 4,1-6) Könyörögjünk: kiengesztelődésért és gyógyulásért, hogy egység szülessen a családunkban, az egyházmegyénkben, a plébániánkon, a közösségeinkben, az imacsoportunkban - kérünk Téged, halgass meg minket!

Ima a Szentlélek vezetéséért:

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.  Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam! Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat. Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután! Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

You have no rights to post comments