Ki a Szentlélek?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. május 03. hétfő

 Egyszerű és rövid teológiai válasz: A Szentháromság harmadik személye – ezt megtanultuk hittan órán, de vajon ez mennyire vitt közel bennünket a megértéshez?

Isten lángja és az önkéntes tűzoltók

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. április 26. hétfő

Ősrégi tapasztalat, hogy ha Isten valami kis lángja valahol fellobban, rögtön megjelennek az önkéntes tűzoltók, hogy kioltsák azt. Olykor mi magunk oltjuk ki magunkban a lángot, olykor a világ igyekszik elfojtani bennünk a tüzet, s bizony az is előfordul, hogy a keresztény testvérek pokrócoznak, s még azt is gondolják, hogy ezzel Isten és az emberek javára tesznek.

Az imaéletünkről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. április 19. hétfő

Egyszer olvastam egy szellemes mondatot az imáról: „nem imádkozom tíz percnél hosszabb ideig, de nincs olyan tíz perc, hogy ne imádkoznék”. Ügyes válasz ez, és a személyiség begyakorlott imaéletét feltételezi. De hogyan lehet idáig eljutni, hiszen egyikünk sem így született? Megvalósítható-e a „szüntelenül imádkozzatok” bibliai óhaja?

Vágy a karizmákra, küzdelem a karizmákért

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. április 12. hétfő

Már legalább három hónapja megtértem és a városmajori kis katolikus karizmatikus közösségbe jártam, és még mindig nem indult be nálam a nyelveken szólás ajándéka – pedig mennyire vágytam rá! Valószínűleg elkövettem az összes szokásos hibát: rágörcsöltem, füleltem „befelé”, hátha hallok valami szót… de semmi.

Újraolvasás húsvétra: Isten évszázada

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. április 05. hétfő

Krisztus feltámadt – tehát utat kell készítenünk a pusztán át, hogy mindenkihez eljuthasson az Örömüzenete. Ehhez azonban hinnünk és remélnünk kell, hogy ennek az útkészítő munkának épp itt és most van itt az ideje:

Egy járvány tanulságai

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. március 29. hétfő

Az elmúlt egy évben a járvány mint egy lakmuszpapír mutatta meg, hogy milyen állapotban van hazánk, és benne mi mindannyian, nemre és pártállásra való tekintet nélkül. (Többes szám első személyben írom, „mi”, még ha ennek egyik vagy másik része nem is érint minket, vagy nem a mi bűnünk, azért mégis csak közös a felelősségünk, ez alól nem bújhatunk ki…) A megbetegedések és halálesetek nagy száma talán kikerülhetetlenné teszi – már ha hajlandóak vagyunk tanulni a leckéből -, hogy szembe nézzünk a helyzetünkkel:

Úgy tűnik, valamit félreértünk

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. március 22. hétfő

Nemrég olvastam egy interjút, amit egy közismert és buzgó vallásos, hitvalló emberrel készítettek. Ő a beszélgetésben kemény szavakkal ostorozta a liberális világ bűneit, amikor azonban a saját meggyőződése szerinti keresztény politikai oldalról esett szó, inkább a mentegetés és felmentés szavait szólta. De vajon Jézus így cselekedett-e, vagy épp ellenkezőleg?

A hazaszeretetről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. március 15. hétfő

Ezt az írást még 2004-ben követtem el, de aktualitását nem vesztette. Nemzeti ünnepünkön szeretettel ajánlom figyelmetekbe:

Bevezető

Az ELTE Pedagógiai Tanszéke az elmúlt években felmérést készített a középiskolás és egyetemista korosztályok etikai normáiról. Többek között egy előre megadott listán kellett a felsorolt értékeket fontossági sorrend alapján rangsorolni. A felmérés kiértékelésekor kiderült, hogy a hazaszeretet értéke az utolsó helyet foglalja el a rangsorban.

De valójában értik-e a gyerekek a hazaszeretet fogalmát? Képesek-e egyáltalán megfogalmazni magukban, hogy mi a hazaszeretet?

Felkészül: a názáreti Jézus

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. március 01. hétfő

Hogy egy hasonlattal kezdjem: a sportolók a mérkőzések előtt egy intenzív fizikai-lelki felkészülési időszakon mennek keresztül a győzelem érdekében. Ilyen felkészülési időszak Jézus életében, amikor negyven napot tölt a pusztában, hogy felkészüljön szolgálatára. Ez alatt a negyven nap alatt nagyon súlyos kérdésekben kell döntést hoznia, ami kihat a családjára, közösségére és egész életére. Néhány ezek közül:

Covid-válás, Covid-baba, egyebek

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. március 08. hétfő

Nemrégiben beszéltem egy ismerősömmel, boldog, sokunokás nagypapa, aki azt mesélte, hogy egyik fiánál most jön a harmadik gyerek. Igaz, ezt nem tervezték, de a járvány miatt sokat volt együtt a család… ő mondta mosolyogva, ez covid-baba lesz!

Lelki fegyverzet a gonosz lélek ellen

Kategória: Eheti
Megjelent: 2021. február 22. hétfő

Ha nem állunk készen a küzdelemre, óhatatlanul elbukunk: “Egy úton sétáltunk felfelé mindannyian, az egész családdal. Mintha itt lett volna, ebben a faluban, az út egy emelkedő szakaszán. Egyszer csak láttuk, hogy két nagy madár közeledik felénk, majd leszállt egy előttünk álló fa csupasz ágaira. Úgy néztek ki, mint két repülő dínó-madár, amilyeneket mostanában látni a rajzokon. Közelebb mentünk, hogy jobban megnézzük őket. Akkor az egyik felemelte az ökölbe szorított kezét - nagy, izmos emberi karja volt -, és rettenetes hangon átkozódni kezdett. Mi nagyon megrémültünk és ellenkező irányba futni kezdtünk, azok meg üldözni kezdtek bennünket. Akkor valahogy ott termett egy liftajtó, abba gyorsan betuszkoltuk a gyerekeket is, bezártuk az ajtót, a lift pedig elindult felfelé, a magasba. Úgy éreztem, talán megmenekültünk - erre ébredtem fel…” (A látó leveleiből)