Imádság az árvíz miatt

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2010. december 12. vasárnap
Kedves Testvérek!

Az egyre súlyosbodó árvízi helyzet miatt kiemelem most ide az új ingyenes imafüzetünk (Szeretet földje elmélkedő és imafüzet) két imáját - Imádság árvíz miatt és Ima védelemért a természeti csapások ellen -ami pont ilyen helyzetekre íródott. Kérjük Isten kegyelmét!

 

Imádság árvíz miatt

Mennyei Atyánk! Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, és szeretetlenségünkkel.

Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunk a bajban lévőknek.

Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!

Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!

Kérjük ezt Tőled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.

Ima védelemért a természeti csapások ellen

Mennyei Atyánk! Te vagy az ég és a föld alkotója, s a Te jóvoltodból áll fenn mindmáig a Világmindenség. Te vagy a természeti Ura, parancsolsz a természeti erőknek és azok engedelmeskednek Neked.

Látod, milyen nagy bajba került országunk és az egész Kárpát-medence, de Földünk és bolygónk is. Most bűnbánó szívvel járulunk Eléd, irgalmadért és áldásodért könyörögve.

Kérünk Téged Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, hogy óvj meg minket a természeti csapásoktól, a viharoktól, az árvíztől és aszálytól!

Kérünk, leheld ki ránk Szentlelkedet, hogy Veled és egymással kiengesztelődve, tetszésed szerint való életet élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Hadd orvosoljuk életünkkel azt, amit elődeink és mi elrontottunk. Ihlető kegyelmeddel és megtartó erőddel jöjj segítségünkre, óvó kezed vigyázzon ránk mindenkor!

Mindenkor segítő Szűzanya, könyörögj érettünk! Magyar szentek, könyörögjetek érettünk! Isten angyalai és szentjei, könyörögjetek érettünk! Ámen.

Nemzeti Imanap, hetedszer!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2010. december 02. csütörtök

Immár hetedik alkalommal szervezzük a Nemzeti Imanapot, mindig január 18-ra, Szent Margit ünnepére (ez 2011-ben keddi napra esik). (Már borítékoltuk - több, mint 600 címre - az újságot és a levelezőlapokat, amin igényelni lehet az új ingyenes elmélkedő-füzetet is, a plakátot, ill. a kedvezményes árú kiadványokat.)

A Biblia világában a hetes számnak különleges jelentősége van: a teljesség száma a hét, a Szentléleknek hét ajándékát említik, a Jelenések könyvében a hét gyülekezetnnek írnak levelet, stb. Ma különleges időket élünk - nagy nehézségekkel de egyben nagy kegyelmekkel is -, és szeretnénk, ha a 2011-es Nemzeti Imanap is különleges lenne: olyan mély és erőteljes összefonódás imában, ami megmozgatja az egeket is, és Isten minden kegyelmét leesdi hazánkra és nemzetünkre!

Ehhez azonban szükség van a ti segytségetekre is! Kérlek benneteket, bátran kezdeményezzétek, hogy egyházközségetekben, közösségetekben is legyen közös ima ezen a napon! Mi szívesen küldünk plakátot, imafüzetet, de csak ti tudjátok megszólítani azokat, akikkel együtt éltek! Gyűjtsünk imaharcosokat, biztassunk minden keresztény felekezethez tartozó testvérünket, hogy ők is kapcsolódjanak be az imádságba!

Emlékezzetek vissza az elmúlt évek csodáira, amiket megéltünk a Nemzeti Imanapokon! (A honlapon a Nemzeti Imanap rovatban olvashatók.) A közös ima hegyeket mozgat, elmozdítja a válságok, a katasztrfák, a gyűlölködések hegyeit, hogy a kegyelem folyója szabadon ömölhessen ránk, itt a Kárpát-medencében!

Köszönöm, hogy segítetek ebben!

Ingyenes kiadványaink:

Imádságok hazánkért imafüzet (korlátozott példányban)

Szeretet földje - elmélkedő füzet

Nemzeti imanap plakát

Kedvezményes árú kiadványok:

A Biblia olvasásáról - 300 Ft

Hét levél tizenéveseknek - 300 Ft

Nemzeti önvisgálat - 300 Ft

Haldokló nemzet - feléledő nemzet - 600 Ft

A rózsafüzér 20 titka és a gyógyító kilenced - 600 Ft

Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére - 600 Ft

Isten szeretete gyógyít - 900 Ft

Kiadványainkat lehet kérni az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail-címen keresztül (kérlek, a tárgyhoz írd be, hogy Nemzeti Imanap), vagy címünkön: 2045 Törökbálint, Templom u. 13. Az imafüzet és a plakát a nemzeti Imanap rovat egy régi beírásában ott van letölthető formában is. Remélem, hamarosan rájövök, hogyan lehet a letölthető anyagok menüpont alá feltenni az egészet, és akkor onnan egyben elérhető lesz minden.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

Szentségimádási óra a családokért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. június 25. kedd

 Rövid szentségimádási óra a családokért, a Szeretetláng szellemében - ahogy azt a budapesti Szeretetláng kápolna megáldásán imádkoztunk. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki szívén viseli hazánk és családjaink sorsát:

Szeptember 29-én, szerdán kezdődött a kilenced a gyerekekért!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2010. szeptember 29. szerda
KILENCED az árva gyermekekért, a gyermekbántalmazások ellen és minden rászoruló gyermekért!

A kilenced imája:
Drága Istenünk kérünk, védj meg minden gyermeket az egész világon a fizikai és lelki bántalmazásoktól. Küld el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lév? gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére.

Imádkozunk minden olyan feln?ttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas er?ddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében!
Drága Sz?zanyánk kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen.

A témáról b?vebben lehet tájékozódni honlapunkon a Nemzeti imanap rovatban: http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/nemzeti-imanap/41-nemzeti-imanap/294-elrelepes-a-gyerekek-uegyeben-es-ujabb-imakilenced

Kezdési id?pont: 2010. Szeptember 29. Szent Mihály, Gábor, Rafael f?angyalok napján. Befejezés: 2010. Október 07.  Rózsafüzér Királyn?je napján.

Hálaadó misék az árvízből való szabadulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. június 20. csütörtök

Egy kedves testvérünktől jövő kezdeményezés: "Az árvízben csodálatos módon megmenekült Magyaroszág, sehol sem szakadtak át a gátak, sem haláleset sem súlyos sérülés nem történt. A Szentlélek kegyelméből az emberek képessé váltak a megváltozásra, szeretettel és lelkesen fogtak össze, haragosok békültek ki a gátakon a homokzsákok pakolása közben.

Ima az árvízi károk elkerüléséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. június 04. kedd

Mennyei Atyánk!

Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel csillapítsd le a természet erőit! Segíts, hogy a medrükből kilépő folyók gyorsan visszahúzódjanak helyükre és csituljanak az időjárási viszontagságok is! Óvj meg minket az árvíztől és belvíztől éppúgy, mint az aszálytól és viharkároktól, kártevőktől és kórokozóktól!

Előrelépés a gyerekek ügyében - és újabb imakilenced

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2010. szeptember 16. csütörtök
Mint arról 2010. február elején hírt adtunk, Magyarországon, magyar anyáktól született gyermekeket – a szülők lemondtak róluk - elvettek a nevelőszülőltől és kitoloncoltak az országból. Az akkori tiltakozás és ima hatására leállították a kitoloncolást, most pedig kiderült, hogy jogilag sem tehették volna ezt meg. Tovább folyik a küzdelem, mi is új imakilencedet kezdünk...

Nemzeti imanap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2010. július 21. szerda


2010-06-21
Imakilenced az árvíz miatt

Szeretnénk arra kérni mindenkit, hogy a mai naptól (2010. június .21., hétf?) kezdjünk imakilencedet hazánkért: az árvíz sújtotta területekért, az ott él?kért és azért, hogy megsz?njék minden természeti csapás - vihar, árvíz, aszály, földrengés, stb. - és ezek kiváltó okait is orvosolni tudjuk Isten kegyelmével. Ima:

Mennyei Atyánk!

Elismerjük, hogy b?neink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt b?neinkkel, vizsálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.

Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelk? segítséget nyújtsunmk a bajban lév?knek.

Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas er?ddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet er?i visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az es?nek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépít? kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztel?dés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!

Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!

Kérjük ezt töled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segít? Sz?zanya közbenjárásával! Ámen.
2010-06-03
Imádság a nemzeti összetartozás napján

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztel?dést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

El kell ismernünk, hogy bár voltak népünknek nagyszer? korszakai, mégsem sikerült megélnünk és megvalósítanunk küldetésedet. Bukásainkat b?neinknek is köszönhetjük, s olykor bizony nagyon ránk nehezedtek az evilági hatalmasságok ereje is.

De most szeretnénk újra felállni, mert teljes szívünkb?l kívánjuk, hogy a Kárpát-medence a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság helye, a Szeretet földje legyen!

Ezért kérünk Téged Atyánk, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segít? Sz?zanya közbenjárására, hogy áraszd ki ránk Szentlelkedet, a megbékít? és újjáalkotó Lelket! Segíts magyar népünkön, hozdd el újra a Kárpát-medence népeinek békés együttélését és közös munkálkodását - ahogy az már többször megvalósult történelmünkben -, és add, hogy be tudjuk tölteni áldott hivatásunkat, amit ránk bíztál.

Köszönjük, hogy magyarnak születhettünk, köszönjük, hogy egy csodálatos kultúra részesei lehetünk, hálát adunk azért, hogy értékeink biztoas tudatában nagylelk?en tekinthetünk a többi testvérnépre is. Add meg nemzetünknek, minden itt él? embernek - nemre, korra, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül -, az összetartó szeretet tüzét!

Ködzönjük, hogy meghallgattad imánkat! Ámen.

2010. június 4. (Sipos Gyula)
2010-05-11
Nemzeti Imanapot szerveznek Trianon 90. évfordulójára

(Bár ez nem a mi kezdeményezésünk, örömmel adunk hírt róla. Remélem, hogy sok ember fog imádkozni, politikai pártállástól függetlenül, ezzel is hozzájárulva nemzetünk sebeinek gyógyulásához - sipos)

Drága Magyar Testvéreink!

Kedves Lelkipásztorok!

Az emberiség, Istent?l elfordulva nagyon nehéz id?ket él. Az elmúlt év szeptemberében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet intézett a hív?khöz, amelyben Szent István király intelmeinek id?szer?ségér?l is szó esett. Ennek része az is, hogy meger?södjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthet?. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. Éppen ezért a magyar nemzet egyik legsúlyosabb történelmi katasztrófájának - amely lélekben törte meg nemzetünket - a trianoni békediktátum kilencvenedik évfordulójára egy Nemzeti Imanapot szándékozunk szervezni, amihez kérjük az egyházi elöljárók támogatását, segítséget az imanap megszervezéséhez, az egyházközösségek és vezet?ik figyelmének erre való felhívásával!

Hazánk államformája ezer évig Apostoli Királyság volt, melynek jelképe az apostoli kett?s kereszt, valamint szakrális koronánk: a Szent Korona, amelyre az egyetlen és igaz alkotmányunk épül. Ezen jelképek is bizonyítják a magyar nemzetnek az egy Istennel való kapcsolatát, bizonyítva a magyar kultúra a keresztény hit nélkül valóban értelmezhetetlen. Nemzetünk sok szentet adott a világnak. Els? apostoli királyunkat, Istvánt szentként, az utolsót, IV. Károlyt boldogként tiszteljük és valóban igaz az európai mondás: "Ha szenteket akartok látni, menjetek Magyarországra!" (P.Láng Siegfried M.ORC - A magyarság öt-seb titka 15.o.)

Nemzetünk saját testével védte évszázadokon át a keresztény Európát a pusztító, nem keresztény ellenséggel szemben. Hunyadi serege 1456-ban rosszul felfegyverkezve a nála nyolcszor-tízszer er?sebb "Góliát" felett megsemmisít? gy?zelmet aratott. Önfeláldozó, diadalmas küzdelmére emlékezteti a keresztény világot a mai napig a déli harangszó. Azokban az id?ben a magyarság jobban bízott a Rózsafüzérben, mint a fegyvereiben. Így Magyarország küldetése bizonyítottan a kereszténység véd?bástyájának szerepe és az engesztel? küldetés.

Szent István királyunk hazánkat a Sz?zanya oltalmára bízta. A Kárpát-medence egésze Regnum Marianummá lett, a Sz?zanya védelmét semmilyen békediktátum és határrendezés el nem veheti a Kárpát-medencében él? magyaroktól és nem magyaroktól egyaránt. A sok szenvedés ellenére Isten segítségével mindig talpra álltunk. Ez történt Trianon után is. A feleszmélésnek kell bekövetkeznie napjainkban is, hiszen június 4. nem csak Trianon gyászos évfordulója. 1956-ban ezen a napon fogadták el államilag az abortusztörvényt is. Ötven év alatt hat milliónál is több ártatlan magzatot gyilkoltak meg hazánkban.

Isten azt várja nemzetünkt?l, hogy bár dolgozhatunk a Trianonban elkövetett igazságtalanság helyreállításán, amíg az meg nem történik, ajánljuk fel a Trianon okozta szenvedést és megpróbáltatást, továbbá az eddigi fájdalmainkat nemzetünk és az emberiség b?neiért engesztelésül. Ha szenvedéseink miatt Isten ellen zúgolódunk, azzal csak a gonoszt szolgáljuk, de ha a legapróbb fájdalmunkat, örömünket is felajánljuk Istennek, azzal mi sokat teszünk, hogy a szenvedéseinket is a javunkra fordítsa.

Kéréssel fordulunk a magyarság minden püspökéhez, lelkipásztorához, továbbá minden nemzettestvérünkhöz felekezett?l, vallástól függetlenül nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a világ bármely táján, ahol élnek. Tisztelettel szeretnénk kérni, hogy 2010. június 4-én hazánk gyászos emlékének 90. évfordulójáról emlékezzünk meg Nemzeti Imanappal, szentségimádással és szentmisékkel! Városainkban próbáljunk meg 24 órás szentségimádást szervezni, de a falvakban is legalább néhány órát töltsünk el az Úr Jézussal szeretett hazánkért! Aki tisztában van hazánk valós történelmével, annak nyilvánvaló, hogy a sátáni er?k összeesküvése vezetett ide, viszont a jó Isten megengedte nemzetünknek ezt a fájdalmas keresztet. Bár már ebben az évben Szent Margit ünnepén volt Nemzeti Imanap, azonban nemzetünk lelki felemelkedéséért err?l a kerek évfordulóról, is emlékezzünk meg!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is konduljanak meg a harangok június 4-én 16:30-kor, a diktátum aláírásának id?pontjában - mint évr?l-évre már egyre több helyen a Kárpát-medencében.

1920. június 4-e els? péntekre, Jézus Szíve ünnepére esett. Hazánkból öt részt szakítottak ki, öt sebet kapott, mint Krisztus Urunk a kereszten. „Csak így, megalázva, földi hatalom és elismerés nélkül lehetett Magyarország is a Megfeszítetthez hasonlóvá. Csak így nyerhette el teljes értelmét az Apostoli Kereszt, amit Szent István Magyarország részére kapott, a trianoni szerz?déssel Jézus Szíve péntekén.” (P.Láng Siegfried M. ORC-A magyarság öt-seb titka 49.o)

Pió atya - aki ötven éven át viselte Jézus sebeit - nyilatkozta, hogy irigyli a magyarokat, küldetésük miatt. Hazánkban is voltak a közelmúltban híres, szent élet? emberek, akik példát adtak nekünk, bár még egyházilag nem lettek szentté nyilvánítva. Gondolunk itt a romlatlan testtel megmaradt Mindszenty bíboros úrra, a stigmatizált Galgóczy Erzsébetre, Natália n?vérre. Az ? példájuk tanítson minket!

„Az Isten számít rád!

Egyedül az Isten tud a teremtés csodájával élni, de rád bízta, hogy két kezeddel gondoskodj róla.

Egyedül az Isten képes új életek forrása lenni, de neked kell elfogadnod ajándékát.

Egyedül az Isten hívhat meg az örök életre, de te neveled gyermekeidet az Isten-szeretetre.

Egyedül az Isten tud valóságos hitet adni, de neked kell imádkoznod érte.

Egyedül az Isten tud er?t adni mindenhez, de neked kell kérni, hogy Vele tudj maradni.

Egyedül az Isten tud igazi békét adni.

De neked kell az Isten békéjére vágyni.”

(Medjugorje Hangja 2009  november)

Tisztelettel szeretnénk kérni minden lelkipásztort, a keresztyén egyházak vezet?it, a hazájáért felel?sséget érz? híveket, hogy a fent említett kérés megvalósulását el?segítsék! Imádkozzunk és engeszteljünk együtt hazánk lelki megújulásáért! Kérjük Isten és a Sz?zanya oltalmát, vezetését és áldását hazánkra, magyar népünkre, jöv?nkre!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sopron, 2010. május 4.

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Sopron vármegyei szervezete
2010-04-18
Európai "hamvazószerda"?


Az izlandi vulkánkitörés hamufelh?vel borította be Európát. Egyik fórumozó társunk azt írta - Európa hamvazkodik. És valóban, ez lehet jelképerej?, és ki tagadhatná, hogy kontinensünknek sem ártana egy "Nagyböjt", f?leg, ha ez felkészíti a "Feltámadásra"...

Ráadásul ez a "hamvazkodás" akkor történt, amikor a lengyel államelnök halála miatt, az oda igyekv?, és útjukat megszakítani kénytelen európai és amerikai politikai elit szembesülhetett - ha akart -, ezzel: "emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel!"

Azt hiszem, mi nyugodtan láthatjuk ezt az eseményt jelképszer?nek. Hihetjük, hogy Isten ezen a természeti eseményen keresztül is felszólítja Európát a b?nbánat tartásra és a megújulásra.

bárcsak megtörténne! Bárcsak ez a sok támadás az egyház ellen, a jogos és jogtalan indulatok, bárcsak a kapzsiság és gy?lölet hullámai, az istentelenség és pogányság meger?södése, bárcsak a b?n tengere végre arra késztetné ezt a fuldokiló emberiséget, hogy Istenhez kiáltson!

Akkor Jézus Krisztus közeledése valóban húsvézi ünnep és "Feltámadás" lenne ennek a vén kontinensnek.

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, árszd ki ránk Szentlelkedet, a B?nbánat Lelkét, a Megújulás Llekét, az Igazság és Szeretet Lelkét, hogy az emberek egész Európában megszabaduljanak, meggyógyuljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Ajándékozz meg minket a Nagyböjt és a Húsvét lelkületével és Pünkösd örömével!

Mindenkor segít? Sz?zanya, könyörögj érettünk!

(Sipos Gyula)
2010-04-12
Köszönöm!

Kedves Testvérek!

Szeretném most mindannyiunk nevében hálásan megköszönni, hogy kitartottatok az imában és a közösségben velünk az elmúlt hónapokban és a kilenced alatt. Sokan imádkoztunk együtt! Már télen, amikor a délután három órai imát javasoltuk - az Irgalmasság óráhában az Irgalmasság rózsafüzért hazánkért és a választások Isten akarata szerinti eredményéért - sokan visszajeleztek, hogy ?k is végzik az imát.

Amikor pedig Nagypénteken elkezdtük a kilencedet erre a célra, csak azon a napon 1501 látogató volt fenn a honlapon, s hiszem, hogy sokan mondtuk együtt, egy szívvel a kilencedet hazánkért. (Minden nap feltettük a honlapra az aktuális imákat, s a látogatók száma átlagban 1100 fölött volt...)

Természetesen nem hagyhatjuk abba az imát, hiszen még csak most jön a neheze! De hiszem, hogy Isten elkezdte megment? munkáját közöttünk, s ha imádkozunk, fokozza a tempót... Néhány imaszándékot leírtam az Eheti rovatban (itt olvasható: http://www.zarandok.hu/?m_id=40&m_op=view&id=237&sessid=KjI1OTAwMjY4MTI3MTA2NTg0MzIwMzc4NjM1), ezeket szeretném a figyelmetekbe ajánlani.

Mindszenty bíboros szavai szerint: ha lesz Magyarországon egymillió imádkozó, én nem féltem hazánkat... nehogy kimaradjunk ebb?l az egymillióból! :-)

Kitartásotokat megköszönve, imával és szeretettel: Sipos Gyula
2010-03-31
Pénteken kezd?dik az Irgalmasság Kilenced hazánkértAz Isteni Irgalmasság kilencedét Nagypénteken kezdjük, így az Irgalmasság Vasárnapjára fejez?dik be - ami egyben az országgy?lési választások id?pontja is. A honlapra minden nap feltesszük az aznapi részt...


Szeretnénk, ha minél többen imádkoznánk együtt hazánk megújulásáért és a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért. Ezért péntekt?l minden nap felteszünk ide az Aktuális rovatba egy rövid imát a Nemzeti Imanapra kiadott ingyenes "Imádságok hazánkért" imafüzetb?l, valamint az Isteni Irgalmasság kilenced aznapi imáját.

Hitbeli pecsétnek érezzük azt is, hogy Kindellmann Erzsébet asszony, a világhír? Szeretetláng Lelkinapló lejegyz?je 1985 április 11-én hunyt el, azaz 25 évvel ezel?tt, s most halálának évfordulója pont egybeesik az Irgalmasság vasárnappal!

Törökbálinton 15 éve avattuk - Erzsébet asszony halálának 10. évfordulóján - a Szeretetláng szobrot, s rá egy évvel készült el a kápolna. Április 10-én, szombaton ünnepi megemlékezést és lelki napot tartunk itt, amire szeretettel várunk mindenkit. (A program 10 órakor kezd?dik, a szentmisét délben Róna Gábor atya mutatja be.)

A Szeretetláng kápolna címe: 2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 46, a Napsütöde pékségnél. Megközelíthet? Budapestr?l a Kosztolányi Dezs? térr?l induló 272-es busszal, illetve az M1, M7, M0 autópályákon keresztül.)
2010-03-01
Beszámoló a felekezetközi böjt- és imahétr?l

A február 22-28.hétre meghirdetett felekezetközi engesztel? ima és böjt hét minden eddiginél szélesebb körben folyt le. Több, mint 20 felekezetb?l többszáz gyülekezetben több ezer hív? imádkozott és böjtölt Jézusra tekintve ("bízzatok, mert legy?ztem a világot"Jn 16,33) nemzetünk lelki megújulásáért, megtéréséért a Krisztushív? történelmi és kisegyházak gyülekezetei együtt zsidó hitközségekkel, cigány közösségekkel.

Isten minden eddiginél nagyobb er?vel indította el az egység munkálását ("Legyenek mindnyájan egyek" Jn 17,21)  a megtérésért folytatott közös imákban. S ahogyan Katona István atya hangsúlyozza, minden eddiginél sürget?bb Jézus missziós parancsa: "amit fülbe súgva hallotok, azt a háztet?kr?l hirdessétek" (Mt 10, 24), és: " hirdesd az Igét, állj el? vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az id?" (2 Tim 4,2).
Jézus maga szólít meg lelkészeket, pásztorokat, h?séges tanítványokat, hogy szánják oda magukat erre a szándékra, imával, böjttel, munkával. Maga köré gy?jt minket, hogy Benne egyek legyünk.2010-02-15
Imalánc a magyar választásokért

 

 

 

 

 

2010. április 11-én, Irgalmasság Vasárnapján a magyar nemzet négy év után újra kezébe veheti a saját sorsát, és dönthet olyan politikusok és parlament megválasztásáról, amelynek els?dleges dolga és felel?ssége lesz, hogy – Isten Akarata szerint - kivezesse az országot az erkölcsi és gazdasági válság állapotából.

MAGYARORSZÁGRÓL és JÖV?JÉR?L

Az elmúlt nehéz évek újra er?teljesen figyelmeztettek arra, hogy Isten, hit, erkölcs és b?nbánat nélkül nincs megújulás. Sem egyénileg, sem közösségi-társadalmi szinten. A magyar nemzet számára létfontosságú, hogy végre megérezze, hogy minden valódi el?relépésnek az alapja az Isten végtelen szeretetére épül? ?szinte b?nbánat, erkölcsi tisztaságra való törekvés és irgalmasság. Ha mindez megvan, mindenünk megvan. Ha ugyanis önmagunkat megtisztítva megfelel? termékeny táptalajt tudunk nyújtani a JóIsten számára, az ? folyamatos boldogító szándékának magvai virágozni kezdenek bennünk és közöttünk. A kapcsolatok, közösségek, családok hálójában átitatódva a kultúra, a gazdaság és az egész magyar társadalom megújul, és elindul azon az úton, amire igazán hivatottak vagyunk. Mert jók az alapok, mivel az Istenre épülnek.

Ezt támasztják alá azok a szent és szentélet? látnokok, akik Magyarország - szenvedés utáni - csodálatos jöv?jér?l beszélnek. A leghíresebb talán a 2002-ben szentté avatott Pió atya üzenete, amely szerint "Magyarország egy olyan kalitka, amelyb?l egyszer még egy gyönyör? madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dics?ségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú ?rangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne er?sebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"Mindennek fényében lebegjen szemünk el?tt Mindszenty József bíboros ugyancsak látomásszer? elhíresült mondása, miszerint: ha van Magyarországon egymillió imádkozó magyar ember, akkor nem kell félteni a magyarság jöv?jét. És ne felejtsük a Natália n?vér üzeneteiben szerepl? központi gondolatot, miszerint magyar nép számára a szenvedéséb?l a dics?ség felé vezet? út az ENGESZTEL? küldetésének betöltésén keresztül vezet, és hogy „Magyarország nem pusztul, csak TISZTUL!”

A mögöttünk álló emberpróbáló id?szak tehát nem jelenthet mást, mint a keresztény ember számára a húsvéti „vasárnapi” Feltámadást megel?z? és megalapozó „pénteki” Kereszthalál mindent megtisztító misztériuma. Az elszenvedett fájdalmak fényében jogosnak érzett düh, csalódottság és gy?lölet szívünkbe méregként történ? beszivárgását fel kell váltania a hit, remény és szeretet összefogó és épít? erejének, hogy a magyar nemzet valóban újjászülessen, és csatlakozzon a Megváltó Feltámadásának boldogságához.Talán most elérkezett végre az id?, hogy ebben a megtisztulásban kezünkbe vegyük sorsunkat, és azt Istennek felajánlva közösen, egy szívként imádkozzunk népünkért, nemzetünkért, hogy 2010 április 11-én, az Irgalmasság vasárnapján valami valóban elkezd?djön. Valami, amire hivatottak vagyunk.

És azon a napon, amikor a Szent Fausztina n?vér által kapott üzenet szerint „…bármit kérhetnek Istent?l, ha az megegyezik az ? akaratával.”Eljött az alkalom, hogy bebizonyítsuk Istennek, hogy a küls? körülményekt?l függetlenül MEGBÍZUNK BENNE, hiszen imáink az Isten akaratának megvalósulását kérik.

IMALÁNCRÓL és az IMA EREJÉR?L

Ezért indult el, és válna országos méret?vé ez az IMALÁNC, amelynek a magva az ISTENI IRGALMASSÁG imája és lelkülete. A szentté avatott Faustina n?vér kapta a világtörténelem egyik legfontosabb üzenetét, az isteni IRGALMASSÁGRÓL szóló felfoghatatlanul csodálatos kegyelmet. Ebben az üzenetben elhangzik az a titok, amely szerint a Krisztus halálának órájában minden szívb?l jöv?, töredelmes lelkülettel átitatott ima-kérés MEGHALLGATTATIK, ha az a javunkra válik!!! Egészen pontosan így üzent Jézus: „Ebben az órában kéréseddel MINDENT(!) ELNYERSZ magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az Irgalom legy?zte az Igazságosságot.”

A 2010. évi Hamvazószerda (február 17.) kezdetével a Nagyböjttel együtt ez az Imalánc is elindul országos útjára, hogy minél több szívhez eljutva igyekezzen egy emberként imába formálni ezt a sokra hivatott nemzetet. Ezen üzenet templomokban, engesztel? közösségekben és megannyi magánszemély szájából-szívéb?l száll majd 7 héten keresztül minden nap 15 órakor, a választásokon való isteni akarat megvalósulásáért. Természetesen ezen az imán kívül bármilyen más módon is fohászkodhatunk a JóIstenhez, a lényeg a mögötte meghúzódó lelkület. Az irgalmasság üzenete szerint a Nagypénteken (idén: április 2-án) a leger?sebb a 15 órai ima-meghallgattatás.

Most tehát rajtunk a sor: a csüggedés és elkeseredés helyébe az Isteni Irgalmasság mindent legy?z? Fényével ragyogjuk be Magyarországot! MINDEN NAP 15 ÓRAKOR imádkozzuk el az IRGALMAS RÓZSAF?ZÉRT (ami 7-8 perc) az ISTENI AKARAT megvalósulására b?nbánó, töredelmes lelki állapotban, és Krisztus szenvedéseit felhasználva! Ha ebben a szent órában nincs rá módunk rózsaf?zért mondani, - mert mondjuk éppen dolgozunk -, akkor csak annyit tegyünk, hogy gondolatban egy perc erejéig kérjük Isten akaratát az el?bb említett lélekkel, vagyis

1. Kérjük ISTEN BOCSÁNATÁT magunk és mások b?neiért.2. Használjuk fel Jézus (b?neink okozta) fájdalmas szenvedéseinek ÉRDEMÉT.

Bármi is történjék ezután, ha az Imalánc futót?zként átjárja a magyar nép szívét, nyugodt szívvel d?lhetünk hátra 7 hét múlva, hiszen elmondhatjuk, hogy a legjobb dolog fog történni a magyar néppel: az ISTEN SZENT AKARATA! Az pedig mindig a lehet? legjobb az összes lehet?ség közül. Aki tud, a 7 hét alatt éljen az ÖNMEGTAGADÁS ezen célra felajánlott bármilyen formájával (böjt, zarándoklat, káros szenvedélyek csökkentése, fájdalmak, szenvedések fölajánlása stb.). Az önmegtagadások értéke a lemondásaink nehézségét?l, a dolgokhoz való ragaszkodásunk mértékét?l függ, amelyek lehetnek a legegyszer?bb hétköznapi „kis” lemondásoktól a nagyobb áldozatokig (pl. az ún."szigorú böjt" - a böjtre vállalt napon ne– vagy csak egyszer - legyen jóllakás, csak kenyér és víz vagy csak folyadék legyen)
2010-02-01
Beszámoló a 2010-es Nemzeti Imanapról

Kedves Testvérek!

Köszönöm azt a sok segítséget, amit az idei Nemzeti Imanap megszervezéséhez adtatok! ?szintén be kell vallanom, hogy én eléggé fáradt voltam, amikor ?sszel elkezdtük a szervezést. Szinte minden héten missziós alkalom volt valahol, sok volt a munka a Zarándok Kiadóban is, s úgy éreztem, egyre inkább összecsapnak a fejem fölött a hullámok. És éppen ekkor és ilyen állapotban tapasztaltam meg Isten kegyelmét és azt, hogy valóban szívügye a Nemzeti Imanap!

Anélkül, hogy jeleztem volna a problémáimat bárkinek, emberek - férfiak és asszonyok - jelentkeztek maguktól, és "kivették a kezemb?l a munkát": az egyikük leveleket írt a püspököknek, a másik elment a Mária Rádióba, a harmadik széthordott sok helyre plakátot... volt olyan is, aki elintézte, hogy az Új Ember hetilappal együtt kivigyék a felhívásokat, másvalaki több keresztény gyülekezetet is beszervezett a közös imába... Csak ültem és bámultam, és nem gy?ztem hálát adni Istennek és megköszönni az embereknek a sok segítséget!

Nyilván az ökumenikus imahéttel való egybeesésnek is köszönhet?en, sok helyen közösen imádkoztak együtt a felekezetek hazánkért - ez nagyon nagy öröm szívemnek! Többen visszajelezték azt is, hogy az egész imahét alatt folytatják az imát hazánkért és nemzetünkért, és kaptam olyan levelet is, aki azt írta, hogy ezután minden hónapban szerveznek egy imanapot erre a célra - - Istennek legyen hála!

Ismét kinyomtattunk négyezer imafüzetet, s ez volt az els? év, ahol megmaradt bel?le egy kevés (150 db). Ez talán érthet? is, hiszen hatodik éve adjuk ki a füzetet, (húszezer példány fölött vagyunk már), és sok olyan helyen imádkoznak, ahol már évek óta rendelkeznek a füzetekkel.

Mindezzel együtt is úgy érzem, a következ? Nemzeti Imanap megszervezését valahogy több munkatárssal kell elkezdeni, mert "az aratnivaló sok, a munkás kevés..."

Végezetül jöjjön néhány levélrészlet, beszámoló:

"Örömmel tudósítalak arról, hogy 18-án a hazáért felajánlott szentmisét mutatott be plébánosunk a mohácsi Belvárosi templomban. Cca 80-an voltunk, remélem, otthon ennél többen imádkoztak.
Üdv: Kovács Gy?z?, Mohács"

"Örömmel számolok be a Nemzeti Imanap pomázi történéseir?l. Az írásos meghívókat - amelyben néhány mondattal utaltam a korábbi évek eseményeire is – igyekeztem id?ben eljuttatni barátaimnak, ismer?seimnek, imacsoportom tagjainak, zarándok testvéreimnek, s?t még a testvér egyházaknak is. 18-án reggel a szentmisét Magyarországért mutatta be plébánosunk, és kérte Árpád házi Szenti Margit égi közbenjárását nemzetünkért. A szentmise után szentségimádási óra következett. Talán negyvenen lehettünk. Este 6 órára hívtuk a kápolnába azokat, akik elfoglaltságuk miatt nem tudtak a reggeli misére eljönni. Nagy öröm volt számomra (valószín?, hogy a Mennyei Atyának még inkább), hogy este a református testvérek részvételével ökumenikus imaórát tarthattunk közel hatvanan. Felolvastam M.G. Mária meghatóan szép versét is Árpád-házi Szent Margitról. Áldott együttlét volt! Hálás szívvel köszönöm ezúton is lelkipásztoruknak, Nyilas Zoltánnak személyes megjelenését, és segítségét a szervezésben. Köszönöm, hogy a városi ökumenikus imahét kezdetét a Nemzeti Imanap programjával hirdette meg. Ma szerb ortodox keresztény testvéreinket tiszteltük meg igen szép számban, és szombatig bezárólag minden este közös imádkozásban veszünk részt egymás templomaiban. Biztosan érzem, hogy jöv?re sokkal többen leszünk. ÁRAD A KEGYELEM!!! Szeretettel: Lengyel Éva, Pomáz"

"Megvolt, részvettünk a nagy közös imában nemzetünkért. Jótékonyan hatottak és hozzájárultak a többfel?l érkez? levelek és fölhívások a csatlakozásra. Segítettek abban, hogy bátrabban  magukévá tették, akarták, vagy beleegyeztek fontos és mérvadó személyiségek(egyházközségi) is, akik részvétele másokat is vonzott, vagy er?sített. Engesztel? imáinkat beleköltöztettük a 6 órai szentmisébe, amin a képvisel?testület is részt vett.

Kiadványaitokban lelt imákat, fohászokat és gondolatokat fölhasználtuk, a forrást is jelezve.
Fölmerült, h. a z egyházközségi lapban meg is jelentetnek a szentmisén elhangzó összeállításból, nem tudom, hogy döntenek, remélem ott is föltüntetik a származás helyét. Ebbe (is) kicsi a beleszólásom.
Hálás köszönettel tartozunk a nemzeti imanapért folyt fáradozásotokért, az imákért, a szervezésért és hogy közösségben lehettünk oly sokan. Reméljük, nem csak átmenetileg és f?leg, hogy lett olyan ereje, hogy fölhatoljon az Egekig.
Kérem a mi Urunkat, legyen mind több áldása utaitokon kívül és belül.
Szeretettel és köszönettel Bende Ágnes, Budapest"
"Nagyon köszönöm az imafüzeteket.Nem késett el a küldemény, mert a kollégiumunkban a héten  több csoportban  folyamatosan kapcsolódtunk az Imanaphoz.
A Ciszterci templomban vasárnap este és 18 -án, hétf?n reggel volt szentmise, ahol  a diákokkal részt vettünk és aztán még rózsafüzér imát is mondtunk  hazánkért, a magyar nép keresztény lelkületének megújulásáért, családokért és az Egyházért.
A Minorita templomban hétf?n az esti szentmisét ajánlották fel erre a szándékra.
Köszönjük a szervez?, összefogó munkátokat.
Áldja meg az Úr az életeteket és a szolgálatotokat, és hallgassa meg a mi könyörgésünket! Kelemenné Oravecz Júlia, Eger"
Buzgóságotokat és segítségeteket köszönve, imával és szeretettel: Sipos Gyula2010-01-08
Visszajelzések

Nagyon hálás vagyok minden testvéremnek, aki önként és magától - pontosabban Isten Szentlelkét?l indítva - bekapcsolódott a Nemzeti Imanap szervezésébe és a közös imádságba. Több helyr?l visszajeleznek katolikus közösségek, hogy egyházközségükben évek óta megtartják ezt az alkalmat, van akik délel?tt és délután is közösen imádkoznak hazánkért.

Nagy öröm számomra az is, hogy nem csak a katolikus keresztények, de más keresztény felekezethez tartozók is szívükre vették ezt a kezdeményezést. Baptisták, reformátusok, karizmatikusok, független gyülekezetek is imádkoznak. Az alábbiakban közlöm dr. Kováts György levelét, aki a Mahanaim Gyülekezet és a Palánta Gyermekmisszó vezet?je:

 

"Kedves Gyula!

Mi tavaly is bekapcsolódtunk, áldás volt, idén is imádkozunk. Egyébként az Úr idén is böjtre indított bennünket gyülekezetileg is, az év elejére, s miközben ezt elkezdtük, tudtuk meg, hogy ett?l teljesen függetlenül, az Úr megindította 13 gyülekezet szívét, hogy az év els? három hetét böjttel kezdjék személyes, gyülekezeti, és országos szükségletekért, imakérésekért. Nagyon jó azt érezni - és biztos vagyok benne, hogy a menny is így látja, hogy nagyon jó ez - hogy együtt mozdulunk az Úr munkájában, munkájáért. Legyen meg az Úr legjobb akarata, jöjjön az ébredés, az ?szinte b?nbánat, a teljes mélységben zajló megváltozás, Isten Igéjének hatalma és a Szent Lélek kiáradása, gyógyításra, szabadításra, megváltoztatásra! Ámen. Szeretettel: testvéretek, Kováts György (Mahanaim Gyülekezet, Palánta Gyermekmisszió)"
2009-12-04
Válságok sodrában

Kedves Testvérek!

Gazdasági válság, politikai válság, világjárvány, éghajlat-katasztrófa - és bizalmatlanság, gy?lölet, az erkölcstelenség felmagasztalása... szinte minden napra jut egy-egy új hír, esemény, ami meger?sítheti meggy?z?désünket, hogy válságos id?szakot élünk át.

A kérdés azonban nem az, hogy válságok sodrában élünk-e, avagy sem, hanem az: mi lesz ezeknek a kimenetele? Van-e még megoldás, lehetséges-e kikeveredni ezekb?l a válságokból, vagy megadóan tegyük fel a kezünket és készüljünk az elkerülhetetlen összeomlásra?

Én teljes eggy?z?déssel hiszem és vallom, hogy van megoldás, még mindig lehetséges kikerülni ebb?l az ördögi örvényb?l, amibe hazánk - az egész világgal együtt - belekerült.

A megoldást természetesen nem én tudom, de azt igen, hogy hol található és hogyan lehet megérteni azt. Istennek, és a benne bízóknak ugyanis - a Szentírás tanúsága szerint - semmi sem lehetetlen, Neki mindig vagy egy jó megoldási terve, és azt hajlandó is átadni nekünk! A kérdés csak az, hogy készen állunk-e Isten megoldásának fogadására és képesek vagyunk-e megérteni azt?

Azt gondolom, hogy részleteiben talán igen, de egészében biztosan még nem vagyunk erre felkészülve és nem is tudnánk befogadni az Isten ajánlotta megoldásokat. Mit kell tehát tennünk? Legel?ször is imádkoznunk kell! Kérni Isten kegyelmét, a Szentlélek hét ajándékát - az értelem és tudomány lelkét, a bölcsesség és jótanács lelkét, a jámborság és istenfélelem lelkét és az er?sség lelkét - hogy készítse fel a szívünket az ? tanácsai befogadására. Nem elég azonban csak egyenként és személyesen kérni, hanem kérnünk kell közösségileg, kérnünk kell nemzetközösségként is - miként egykor egész Ninive kérte és meghallgatást talált -, hogy megértésre juthassunk.

De vajon készen állnak-e a politikai élet, a gazdasági élet, a kultúra, az egészségügy, stb. irányítói és szervez?dései, hogy Istenhez forduljanak megoldásért és imádságban és szeretetben kutassák a válságból kivezet? utat? Tudjuk, hogy nem állnak készen. Ezért nekünk kell helyettük is, értük is imádkozni!

A 2010. január 18-i Nemzeti Imanap már a hatodik lesz a sorban, amikor közösen imádkozhatunk országunkért és nemzetünkért - és eddig még sohasem maradtunk válasz nélkül! Isten most is megmutatja jelenlétét és kegyelmeit közöttünk!

Szeretném kérni minden keresztény testvéremet - felekezett?l függetlenül -, hogy forrjunk össze imádságban a Nemzeti Imanapon! Kérlek benneteket, segítsetek, hogy minél több emberhez eljusson az Imanap híre, hogy így még többen bekapcsolódhassanak ebbe a nagyon fontos kezdeményezésbe!

Továbbra is adjuk ingyenes és kedvezményes árú kiadványainkat a Nemzeti Imanap el?segítéséhez.

Nemzeti Imanap plakátja, az imafüzet és az elmélked? füzet letölthet? innen is:

nemzimpl.jpg - a plakát színesben

nemzimpf.jpg - a plakát fekete-fehérben

elmfuzetx4.doc - Hazai tükör - elmélked? füzet word-dokumentumként

imahaza.doc - imafüzet word-dokumentumként

A Nemzeti Imanapra ingyen vagy kedvezményes áron kínált, postán küldött kiadványaink:

Ingyenes kiadványok:
- Imádságok hazánkért - imafüzet 
- Nemzeti imanap plakát

Kedvezményes árú missziós füzetek (300 Ft/db)
- A látó
- A megelevened? írás - a Biblia olvasásáról
- Engedélyezett gyilkosságok  - hét levél tizenéveseknek
- Nemzeti önvizsgálat

Kedvezményes árú könyvek: (600 Ft/db)
- A rózsafüzér 20 titka és a gyógyító kilenced
- Haldokló nemzet - feléled? nemzet

- Mit tegyünk testvérek? - bibliai tanácsok válság idejére

A könyvek megrendelhet?k az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. levélcímen - kérjük, hogy írjátok oda, hogy a Nemzeti Imanapra kell.

Segítségeteket megköszönve, imával és szeretettel: Sipos Gyula
2009-08-24
Imameghallgatás vagy véletlen egybeesés?

Augusztus 21-én, pénteken hajnalban elfogták annak a csoportnak négy tagját, akik alaposan gyanúsíthatók a romagyilkosságok elkövetésével. Ez éppen a hazánkért és nemzetünkért folytatott kilenced után történt.

Vajon csak véletlen egybeesésr?l lenne szó? Nem hinném - Isten számára  nincsenek véletlenek. Sokkal inkább azt gondolom, hogy az a sok imádság, könyörgés, amelyben a keresztény testvérek - felekezett?l függetlenül is! - Isten segítségét és oltalmát kérték hazánkra, meghallgatásra talált!

Hiszem, hogy amikor a keresztények imádkoznak, akkor ott csodák történnek. hisze, hogy amikor keresztények imádkoznak, akkor Isten megsegíti a jóra törekv?ket, elhárítja a bajt, megsemmisíti a gonosz szándékot és áldásával árasztja el a benne bízókat.

Igen, nagyon is el tudom képzelni, hogy az Úr megihlette a nyomozókat: jó ötleteket sugallt nekik, inspirálta ?ket, "felhívta a figyelmet" bizonyos összefüggésekre. Azt is hiszem, hogy vele szemben a gonosz pedig er?tlenné vált. A gyilkosok hibákat követtek el, ami megkönnyítette elfogásukat.

Szeretném, ha mi keresztények, közös sikernek mernénk tekinteni hazánk polgárainak sikereit. Lehet, hogy nem vagyunk feltalálók, okos gazdasági szakemberek, nem vagyunk nyomozók - de tudunk imádkozni. És imádságunknak nagyon-nagyon fontos szerep jut hazánk életében! Er?södjünk meg ebben a hitben és bizalomban és így küzdjünk tovább  hazánkért és nemzetünkért!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2009-08-11
Kilenced augusztus 20-ig

Kedves Testvérek!

Kilencedet mondani valamilyen szándékra mindig jó. Amikor kilenc napon keresztül mondunk meghatározott - általunk választott, vagy el?re megadott - imákat egy célért, akkor azzal kérésünk komolyságát is igazoljuk és állhatatosságunkat és áldozatkészségünket. (Hiszen mi magunk is er?södünk ebben az imában!)

Most arra szeretnélek kérni, biztatni benneteket, hogy kezdjünk el egy kilencedet hazánkért. A kilenced augusztus 12-t?l 20-ig tart, így magában foglalja mind az augusztus 15-i Nagyboldogasszony-ünnepet, mind az augusztus 20-i nagy ünnepet és megemlékezést hazánkról.

Az imádság során kérjük Isten kegyelmét hazánkra és nemzetünkre, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzá térjenek és éljenek. Kérjük Isten áldását minden emberre, de ne csak az emberekre, hanem környezetünkre és a gazdasági, kulturális, politikai, m?vészeti (stb.) életre is.

Jöjjön el ránk a kiengesztel?dés ideje, a kiengesztel?dés Istennel (Jézus Krisztus nevében), kiengesztel?dés és megbékélés egymással és kiengesztel?dés az egész teremtett világgal! Legyen távol t?lük minden baj, csapás, betegség, természeti katasztrófa, a gonosz lélek minden támadása, és Isten áldása borítsa be életünket!

Hiszem, hogy ha sokan imádkozunk, Isten hathatós kegyelmei kiáradnak ránk és megsegítik nemzetünket.

Szent István király, könyörögj érettünk!

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2009-06-17
Ima védelemért a természeti csapások ellen

Mennyei Atyánk!

Te vagy az ég és a föld alkotója, s a Te jóvoltodból áll fenn mindmáig a Világmindenség. Te vagy a természeti Ura, parancsolsz a természeti er?knek és azok engedelmeskednek Neked.

Látod, milyen nagy bajba került országunk és az egész Kárpát-medence, de Földünk és bolygónk is. A mi b?neink következménye ez, elismerjük. Ezért b?nbánó szívvel járulunk Eléd, irgalmadért és áldásodért könyörögve.

Kérük Téged Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, hogy óvj meg minket a természeti csapásoktól, a viharoktól, az árvízt?l és aszálytól! Kérünk, leheld ki ránk Szentlelkedet, hogy Veled és egymással kiengesztel?dve, tetszésed szerint való életet élhessünk, a Te dics?ségedre és az emberek javára! Hadd orvosoljuk életünkkel azt, amit el?deink és mi elrontottunk. Ihlet? kegyelmedel és megtartó er?ddel jöjj segítségünkre, és óvó kezed vigyázzon ránk mindenkor! Benned bízunk Istenünk, mert te mindenható vagy, és szeretsz minket. Köszönjük segítségedet! Ámen.

Mindenkor segít? Sz?zanya, könyörögj érettünk! Magyar szentek, könyörögjetek érettünk! Isten angyalai és szentjei, könyörögjetek érettünk! Ámen.
2009-05-04
Aszály, viszály

Kedves Testvérek!

Áldás vagy átok - ez még nem d?lt el. Sétálok a kertünkben, permetezek, és látom, milyen szép termés várható - ha ki nem szárad, ha a kártev?k meg nem támadják. Persze egy ilyen kis kertet könny? öntözni - még ha a vízdíjat nem is olyan könny? kifizetni. De egy egész országot nem lehet locsolócs?vel megóvni az aszálytól! Ezért imádkoznunk kell, kérni Istent, hogy áldásával burkolja be földjeinket, folyóinkat. Adja meg a kell? es?t, és óvja meg a termést az aszálytól, de a viharkároktól is. Imádságunk, szeretetünk az a fizetség, amivel ezt a "mennyei vízdíjat" kiegyenlíthetjük.

Ugyanígy, nem csak a földnek, de nekünk is szükségünk van a "mennyei es?re", hogy megszelídítsen, megtermékenyítsen minket. Talán nem véletlen, hogy a választások most épp Pünkösd környékére esnek. Így most mindannyian kérhetjük, hogy a szent t?z eméssze fel viszálykodásainkat, segítse el? a párbeszédet, a helyes és jó célok kit?zését és megvalósítását.

Az aszály és viszály idejét váltsa fel Isten áldásban a Szeretet b?séges termése mindenhol! Ámen.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2009-04-22
Lehet?ségként létez?

Kedves Testvérek!

Mi hálásak lehetünk azért, hogy Isten velünk van a nehézségek idején és segítségét ígéri. Igen, én hiszem, hogy a Kárpát-medence Menedék lehet az összeomlás idején, Szeretet földje és a kegyelmek kelyhe. De!

Mint Istennek minden ígérete, ez is feltételes, lehet?ségként létez?. Akkor valósul meg, ha Isten tanácsai szerint élünk. Ha elfordulunk a b?nt?l, ha keressük Iasten akaratát, imádkozunk önmagunkért, szeretteinkért, egész hazánkért és még ellenségeinkért is. Ha zúgolódás helyett engedelmeskedünk, ha viszály helyett békességszerz?k vagyunk, ha a b?n szolgái helyett az Igazság és Szeretet gyermekei leszünk.

Ha azonban ez a nép kitart az önzésben, ha továbbra is gyilkolja - szavaival, érzéketlen, közönyös szívével, de tetteivel is - a másik embert, ha részvétlenül megy el a szegény mellett, ha kiközösíti azt, aki másként gondolkodik, más a b?rszíne vagy vallása, mint neki - azaz ha továbbra is úgy él, mint eddig, akkor Isten áldása elfolyik és elt?nik, mint víz a sivatagban! Akkor szavaink és tetteink a Pusztulatot segítik és az összeomlás minket is maga alá temet.

Isten bátorító és reményt adó üzenetei minket küzdelemre kell, hogy sarkalljanak! Ez a küzdelem pedig az önmagunk bels? sötétsége elleni küzdelemmel kezd?dik. Imádsággal és szeretettel kell ezt a harcot megvívnunk, és nem szabad engedni, hogy mégoly igaz érvek mentén is újra a viszályba rángassanak bele minket.

Istennek pedig van ereje ahhoz, hogy képviselje a mi igazságainkat. Még ha úgy érezzük is, hogy ha az ? tanácsait követjük, akkor mi is keresztfára kerülünk, akkor is ?t kell követnünk - mert csak a keresztfa után jön feltámadás!

Ilyen lelkülettel küzdjünk, s akkor biztos, hogy meglátjuk Isten "er?vel és hatalommal" eljöv? országát.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2009-03-10
Lelki forradalom és szabadságharc március 15-én

Ha 1848-ban forradalom kellett, most még inkább forradalom kell. De ezt a forradalmat nem nagy szavakkal, nem kardokkal és szuronyokkal kell megvívni, hanem "lélekben és igazságban", az ima erejével és az Ige kétél? kardjával. Arra hívjuk minden testvérünket - felekezett?l függetlenül -, hogy március 15-én imádsággal és szeretettel kezdjen lelki szabadságharcot, hogy hazánk felszabaduljon minden gonosz szellemi és lelki nyomás alól, a betegek meggyógyuljanak, a b?nösök megtérjenek és így megvalósuljon közöttünk Isten akarata!

Imádkozzunk, böjtöljünk, talán az egész nagyböjtöt is felajánlhatjuk erre a szándékra. Olvassuk a Szentírást és keressük Isten útmutatását életünkre.

Imádkozhatunk egyénileg és közösségben. mondhatunk kötött imákat de szólhatunk szabadon is Istenhez. Szentmiséinket, istentiszteleteinket, közösségi összejöveteleinket felajánlhatjuk erre a szándékra.

Cselekedjük a szeretet és kiengesztel?dés tetteit, hogy újra közösségbe forrjunk egymással, mert csak így tudjuk megtartani az Isten által nekünk adott kegyelmeket és ajándékokat.

Álljunk ellene a gonosz törekvéseinek, és - ahogy a Szentírás vallja - az megfut el?lünk.

Végül hadd ajánljam közös hálaadó és könyörg? imánkat is figyelmetekbe és szívetekbe:

Hálaadás és könyörgés

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy
képviselhetem országunkat és egyházunkat
el?tted és az emberek el?tt.
Kérlek segíts, hogy b?neim ellenére
jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add,
hogy az er?tlenek er?ben részesüljenek,
a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,
a b?nösök megtérjenek,
a betegek meggyógyuljanak,
a sötétségben él?k megszabaduljanak a gonoszság er?inek kötelékeib?l,
a sz?kölköd?k és szenved?k gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre
Jézus Krisztus nevében,
a mindenkor segít? Sz?zanya közbenjárására,
hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdics?ítse a Te neved
a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Köszönöm, hogy id?t szántatok erre a levélre! imával és szeretettel: Sipos Gyula
2009-01-20
Néhány visszajelzés az idei Imanapról

Kedves Testvérek!

Úgy érzem, hogy az idei Nemzeti Imanap is nagyon eredményes volt. Hiszem, hogy imánk meghallgatásra találnak az Úrnál, és így ilyen módon is segíthettük hazánkat. Nagyon sokan segítettek a szervezésben hazánkban is és a határokon túl is - több visszajelzést kaptam telefonon, levélben és e-mail-ban is. Ezekb?l idézek néhányat, mindannyiunk örömére:
N. Marietta testvérünk azt írta, hogy „110 címre elküldtem az imafelhívást és a letöltend? imafüzet elérhet?ségét Németországtól Angliáig, Kaposvártól K?szegig, Szegedt?l Egerig, Nagybecskerekt?l Vácig, Búcsúszentlászlótól Bajáig és persze Budapesten mindenfelé egyéneknek, közösségeknek, szerzetesrendeknek. Többen visszaírtak, köszönték, ill. azt, hogy ?k is továbbították.”
F. Melinda Keszthelyen, a Karmelita Bazilikában szervezte meg délután 3-tól a közösségek közös imádságát az Oltáriszentség jelenlétében.
Egy másik testvérünk azt írta: „A pálosok Márianosztrán, itt édesanyáméknál a Farkas Edith Otthonban és sok barátnál - mert másolták ám - imádkozni fogják Magyarország megmeneküléséért.”
Nagyon sokan másolták és továbbították a felhívást. A Mária Rádióban egy m?sor keretében beszélhettem a Nemzeti Imanap fontosságáról. Budapesten sok templomban – így a Mátyás templomban vagy épp Zugligetben – felajánlották az egyik szentmisét nemzetünk lelki megújulásáért.
K.-né Julika testvérünk azt írta, hogy „az egri Szent István rádió is bemondta a Nemzeti Imanapot és a hozzá kapcsolódó egri  imaáhitatokat. Most úgy érzem ,hogy sokkal nagyobb fogadókészség van rá, mint bármikor korábban. Minden imacsoport, akiket elértem nagyon együttm?köd?ek voltak. (Valószín?leg ehhez az is hozzájárult, hogy Katona István egri érsek is támogatólag lépett fel az Imanappal kapcsolatban.) Így az egri  Szent Bernát  Ciszterci templomban a de. 10 órási misét erre a szándékra mondja Lékai Jusztinián Atya, az esti szentmisét pedig diákmisévé  tettük, így az egész Kollégium 150 diákja  erre a szándékra imádkozva vesz részt a szentmisén.
A Kisboldogasszony templomban Fülöp Atya 10 órakor mond misét és imádkozunk erre a szándékra. A Bazilikában már csak 19-ére volt hely, de a Nemzetünkért,  a magyar nép lelki megújulásáért  és a keresztény értékek meger?södéséért kérjük a magyar boldogok és szentek közbenjárását, és Isten áldását. A Kollégiumunk és az iskola imacsoportja és a ciszterci obláták is imát mondanak.”
Mindez engem nagyon nagy örömmel tölt el és er?t ad ahhoz, hogy továbbra is kitartsunk az éves szervez?munka mellett, minden nehézség dacára. Mindent Isten nagyobb dics?ségére, és az emberek javára!
Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2009-01-12
Vasárnap Nemzeti Imanap!Ötödik éve szervezzük a Nemzeti Imanapot január 18-ra, Szent Margit ünnepére. Ötödik éve küzdüdnk lelki, szellemi eszközökkel hazánk és nemzetünk megújulásáért. Jézus Krisztus biztat minket: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!"

Mi hisszük, hogy amit a Megváltó mondott, az igaz! Hisszük, hogy ha kérjük Istent?l a védelmet hazánkra, ha imádkozunk áldásaiért, akkor ? azt meg is adja!

Megadta az elmúlt években is - hiszem, hogy Isten kegyelme óvta meg ezt az országot az összeomlástól a gazdasági válság idején, ahogy ? óvta meg hazánkat a rettenetes vihartól is. ? szelídítette meg az emberi szíveket, amikor egymást akarták ölni. ? adja a születést és ? óv a haláltól.

Igen, imáink nagyon fontosan és kedvesek Isten el?tt! Vágyik arra, hogy segíthessen rajtunk, gyermekein - és amikor sokezren együtt imádkozunk a Nemzeti Imanapon, akkor ezek az imák mint jóillatú áldozat szállnak Isten trónja felé, és fényl? lelki hidat alkotnak, amelyen keresztül az Úr áldásai elérhetik nemzetünket.

Igen, mi hiszünk hazánk feléledésében és felemelkedésében, és ezért imádkozunk és teszünk is érte!
2009-01-05
Két hét múlva Nemzeti Imanap!


Kedves Testvérek!

Az elején hadd írjak le egy történetet, még a régmúltból. 1950-ben, amikor a Szovjetunió már bejelentette, hogy atombombája van, megalakult a kommunista Kínai Népköztársaság és az észak-koreai hadsereg átlépte a déliekt?l elválasztó demarkációs vonalat - egyszóval amikor a hidegháború "kitört, óriási pánikot keltve az USA-ban - amerikai prédikátorok felhívással fordultak Truman elnökhöz, hogy hirdessen nemzeti imanapot.

Egyikük (Billy Graham) ezt írta az elnöknek: "Arra kérjük, hívja fel az amerikaiakat, hogy térdeljenek le Isten el?tt egy országos imanapon, bánják meg b?neiket, és újítsuk meg egy nemzetként a hitünket abban az Istenben, akinek a nevét el?deink a pénzérméinkre verették." (A dolláron ez a felirat olvasható: Istenben bízunk.)

A keresztények elképzelése végül valóra vált, s máig tartó hagyomány lett bel?le. És bár sok rosszat el lehet mondani az amerikai történelemr?l (is), az biztos, hogy a hidegháborút végül - a mi szerencsénkre is -, Amerika megnyerte.

A példa adja magát. Nekünk is fel ?bnbánattal Isten elé kell térdelnünk, és erre kell hívnunk az egész nemzetet!

Hálát adok Istennek, hogy ötödik éve munkálkodhatunk együtt ennek valóra váltásán. Örömömre szolgál, hogy még most január elején is - bár december óta küldjük szét az imafüzeteket - több, mint 400 imafüzetre érkezett "megrendelés", amit ki kell postáznunk.

Érkeznek támogat, a szervezési munkát bemutató írások is. Udvardy György és Katona István püspök atyák levélben biztosították támogatásukról a Nemzeti Imanap ügyét. Egy budapesti asszony pedig ezt írta: "A családi misén (9 órai) az egyetemes könyörgéseket állíthatjuk az engesztelés szolgálatába. Tervek szerint 5-7 tekintélyes egyházközségi személyiség imádkozna.
Továbbá a fél 12-es szentmise el?tt 10 perces lehet?ség állhat rendelkezésünkre.  
Ez akármilyen rövid idej? is, de hangsúlyosnak tartom és f?képp az tölt el hálával, hogy teljesen belekerül a liturgiába egyszer, másszor pedig a 1/4 11-es szentmise népe még el sem ment, mikor már érkezik a 1/212-esé, így  ki aktívan, ki passziívan, de mégiscsak sokak involválódhatnak az imába ---reményeink szerint.
Az egyik ciszterci convent épp aznapi alkalmán pedig kb 45 percben imádkozik majd a rendház kápolnájában..."

Ezzel együtt is úgy érzem, mintha most kisebb lenne a buzgóság bennünk, mint eddig (remélem tévedek). Lehet, hogy a vasárnap nagy lehet?sége elkényelmesített minket? Nekünk nem szabad megelégednünk azzal - bár ez is nagyon fontos!! -, hogy a szentmisét hazánkért ajánljuk fel 18-án. Össze kell jönnünk, közösen imádkozva hazánkért, hogy az egész Egyház hite és a mi személyes odaszántságunk együttes er?vel kérlelje Istent áldásaiért.

Hiszem, hogy ha így cselekszünk, akkor hazánkban ez a mostani "hidegháború" Isten gy?zelmével ér véget, mindannyiunk javára. Akkor akár természeti katasztrófa, akár gazdasági válság fenyeget is minket, elmúlik a fejünk fölü, mi pedig meger?södve kerülünk ki a küzdelemb?l.

"Istenben bízunk!"

Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2008-12-15
"Kerestem egy embert..."

Kedves Testvérek!

Öt évvel ezel?tt, amikor útjának indítottuk a Nemzeti Imanap kezdeményezését, ezt az igét kaptuk vezérfonalul Istent?l: "Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért..." (Ez 22, 30)

Tudjuk, hogy a fal a védelmet szolgálja, s a falon lév? rés az egyetlen hely, ahol elérheti az ellenség nyila az embert. Veszélyes és bizonytalan hely ez, mégis itt találkozhat egymással Isten és ember. Ez az a hely, ahol kilátni a fal mögül, ahonnan messzire pillanthat az ember, ahol megpillanthatja az ellenséget is és az érkez? segítséget is.

Isten arra hívott minket, hogy álljunk elé a nemzetünkért - vállalva a megütközést, a kérdéseket, a megnemértést, egyszóval a küzdelemben kapott sebeket is - és így kérjük ?t, küldje mennyei segítségét nekünk. De arra is hívott minket, hogy magunk is keressük az embereket, akik hajlandók velünk együtt odaállni a résbe. Keressük a helyszíneket, ahol imában együtt harcolhatunk. Vállaljuk a meggy?zés munkáját, még ha az id?nként visszautasításra talál. vállaljuk a fáradozást, a kudarcokat is - tudván, hogy a harc közben nem csak az ellenség nyila ér el minket, hanem az Úr áldása is.

Kedves Testvérek! Arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy ne lankadjatok el és ne elégedjetek meg fél eredménnyel. Most vasárnapra esik január 18., Szent Margit ünnepe, a Nemzeti Imanap napja. Ez nagy ajándék és lehet?ség nekünk - de egyben kísértés is, hogy idén csak félszívvel végezzük munkánkat. "Hiszen vasárnap úgyis összejövünk a templomban!" Kérlek benneteket, ne elégedjetek meg ennyivel! Nekünk meg kell keresni mindazokat, akik meggy?zhet?k a közös ima fontosságáról! Össze kell gy?lnünk nem csak a misére, istentiszteletre, hanem el?tte vagy utána is, hogy így adjunk nyomatékot imáinknak! (Természetesen nagyon fontos, hogy ezen a napon a szentmise vagy istentisztelet hazánkért legyen felajánlva!)

Még mindenre van id?! Még mindig tudunk küldeni imafüzetet, plakátot, vagy más kiadványt, amit szükségesnek gondoltok (apostolkodjatok ezekkel is)! Hiszem, hogy Isten elkészítette kegyelmi ajándékait ennek a népnek, s bízom benne, hogy az imádság által áttör ez a kegyelem a Kárpát-medencét borító sötét fellegen, és elér hozzánk Isten áldása!

Így hordozzuk imáinkban, s ilyen reménnyel szervezzük a Nemzeti Imanapot a következ? hetekben is. Áldott ünnepeket kívánva mindenkinek, imával és szeretettel: Sipos Gyula
2008-12-04
Egy érseki levél

Kedves Testvérek!

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr válaszolt tájékoztató levelünkre, amit örömmel adunk közre. (Hiszen nem magánlevélr?l van szó, ez mindannyiunknak szól, akik a Nemzeti Imanapban részt veszünk.):

"Köszönöm a "Nemzeti Imanap"-pal kapcsolatos, f. év nov. 25-én kelt levelét. Jan. 18-án én magam is a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban misézem, az ottani három napos lelkigyakorlat befejezéseként. Mivel szent Margit kis szerzetesjelöltként egy veszprémi domonkos kolostorban töltött több évet, alakja különösen is közel áll hozzánk. A Nemzeti Imanap gondolatát magamévá teszem és mások figyelmét is felhívom rá. - Anyagi támogatásra - sajnos - besz?kült lehet?ségeim és a sokféle megkeresés miatt nincs módom.

Fáradozására Isten áldását kérem és kívánom.

?szinte tisztelettel: Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek

Veszprém, 2008. dec. 1."

Azt már csak apróságként teszem hozzá, hogy az anyagi lehet?ségeink nekünk is eléggé besz?kültek - de bízom benne, hogy Isten kegyelmével és a közös összefogással ez is megoldódik.

Már érkeznek a válasz-képeslapok és az igénylések. E hét végére - ígéret szerint - megjönnek a nyomdából az imafüzetek, így jöv? héten kezdjük a postázást.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2008-11-27
Az Úr napja - amit tehetünk a Nemzeti Imanap sikeréért

Most, amikor az amúgy is nehéz magyarországi helyzetet még tetézi a nemzetközi pénzügyi válság, nagy kegyelmi lehet?ségnek tarthatjuk, hogy a Nemzeti Imanap, január 18-a (Szent Margit ünnepe) most épp vasárnapra, az Úr napjára fog esni. Éljünk ezzel a lehet?séggel!

Amit tehetünk a Nemzeti Imanap sikeréért

- Kérjük meg plébánosunkat, lelkészünket, hogy a vasárnapi misét, istentiszteletet ajánlja fel hazánkért.
- Szervezzük meg, hogy az istentisztelet el?tt vagy után együtt maradjunk imádkozni hazánkért.
- Apostolkodhatunk - hogy más helységekben, közösségekben is terjedjen a Nemzeti Imamap híre. Vihetünk nekik plakátot, imafüzetet, szórólapot, segíthetünk, hogy ott is összejöjjön egy imádkozó csapat január 18-ra. Ha ez semmiképpen sem lehetséges, elhívhatjuk ?ket a mi közösségünkben imádkozni.
- Imádkozzunk a Nemzeti Imanap sikeréért! Már most imádkozzunk, hogy Isten kegyelme minél több embert megérinthessen, s valóban az egész ország a Szeretet lángjában égjen január 18-án.
- Kérünk benneteket, hogy ha tudjátok, anyagilag is támogassátok munkánkat. Az ingyenes plakátok, imafüzetek elkészítése, kipostázása sokba kerül. Szükségünk van minden jóakaratú ember támogatására, aki magáénak érzi hazánk megszentel?désének és felemelkedésének ügyét! (A karácsonyi könyvvásárban megrendelt könyvek árából is támogatjuk a Nemzeti Imanapot.)
Támogatást lehet küldeni a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány számlaszámára:
10700268-04975106-51100005, vagy címünkre:
2045 Törökbálint, Templom u. 13.

A Nemzeti Imanap plakátja, az imafüzet és az elmélked? füzet letölthet? innen is:

nemzimpl.jpg - a plakát színesben

nemzimpf.jpg - a plakát fekete-fehérben

elmfuzetx4.doc - Hazai tükör - elmélked? füzet word-dokumentumként

imahaza.doc - imafüzet word-dokumentumként

A Nemzeti Imanapra ingyen vagy kedvezményes áron kínált kiadványaink:

Ingyenes kiadványok:
- Imádságok hazánkért - imafüzet
- Hazai tükör - elmélked? füzet
- Nemzeti imanap plakát

Kedvezményes árú missziós füzetek (300 Ft/db)
- A látó
- A megelevened? írás - a Biblia olvasásáról
- Engedélyezett gyilkosságok  - hét levél tizenéveseknek
Könyvek:
Haldokló nemzet - feléled? nemzet (900 Ft/db)

Többi könyvünk is kedvezményesen kapható! A külön nem jelzett könyvek 10% kedvezménnyel kérhet?k. Ezen túl 500 Ft/db áron kaphatóak az itt felsorolt könyvek:
H. Végh Katalin: Megfagyott árnyékok a hóban    
Bodnár Dániel: Evangélium és filmm?vészet
Szeretet történetek - szép irodalom        
Julius P. S.: Az otthon maradt fiú  (bibliai novellák)
Fromann Richárd: Nagyjaink bronzban és szóban
Tóth József: Kristálytengerek gyöngye
Tóth József: Ha a lelkeddel látsz
Miklós Erzsébet: Vadóc világgá megy - meséskönyv
Gyíkvár - mesék és versek a Szeretet földjér?l
Sípos (S) Gyula: Mér?vessz? - hat írás

A könyvek megrendelhet?k az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a Kiadványaink rovaton keresztül.
2008-08-29
A nagy lehet?ség - Nemzeti Imanap az Úr napján!

Ötödik éve szervezzük a Nemzeti Imanapot, mindig január 18-ra, Szent Margit ünnepére. Az els? alkalommal ez keddi napra esett, így most elvileg a szombati nap következne - de szök?év volt, így most január 18-a vasárnapra esik. Óriási lehet?ség ez mindannyiunknak! Hiszen ez az Úr napja, a megszentelt nap, az a nap, amikor mindannyian egyébként is Isten elé járulunk! Vasárnap a keresztények - felekezett?l függetlenül - mind ünneplik a megváltás nagy m?vét (kivétel néhány kis felekezet), Isten gy?zelmét a b?n és a halál felett!

Biztos vagyok benne, hogy plébánosaink, lelkészeink, gyülekezet- és közösségvezet?ink meggy?zhet?k arról, hogy foglalják be a vasárnapi ünnepbe a hazánkért való imát! Kérhetjük ezt miseszándéknak, és szervezhetünk a mise, istentisztelet elé vagy után imaórát, elmélkedést. Ennek óriási hatása és jelent?sége van - hiszen így Kirsztus Teste egyszerre mozdul meg a hazájáért! Isten nagy kegyelmeit remélhetjük egy ilyen közös megmozdulástól!

Igen, szinte tálcán kínálják most nekünk a lehet?séget - de azért meg kell dolgoznunk a sikerért imádságban, szeretetben. Kezdjünk el már most imádkozni azért, hogy ez a nagy kegyelmi lehet?ség valósággá válhasson. Jegyeztessük be miseszándéknak január 18-ra a hazánkért való felajánlást! Szervezzük meg, hogy imaközösségeink ezen a napon összejöjjenek és imádkozzanak. Próbáljunk minél er?teljesebb, szebb ünnepi alkalmat létrehozni, hogy szívünkb?l az ima egyenesen Isten trónja elé szálljon!

Mi id?ben szét fogjuk küldeni az ingyenes ima- és elmélked? füzetek igényl? lapját, hogy a füzeteket a plakátokkal együtt még november- december folyamán postázhassuk mindenkinek, aki kéri.

Hiszem, hogy 2009. január 18. vasárnap valóban az Úr napja, a gy?zelem napja lesz szívünkben, családunkban, közösségeinkben, de hazánk, nemzetünk és az egész Kárpát-medence felett is.

(sipos)

 
2008-06-17
Több imát!

Egyre inkább érzem a sürgetést a szívemben: több imát! Mert ha "az Úr nem építi a házat, a munkások hiába fáradoznak". Ahhoz pedig, hogy ? építse, kapcsolatban kell lennünk vele. Jézus - miután egész nap dolgozott, szolgált -, kiment éjjel imádkozni, s?t "könnyek között kereste azt, aki megmentheti ?t" - a Szentírás tanúsága szerint. Ha neki, az Isten Fiának ilyen szüksége volt az imára, mennyivel inkább nekünk!

Azt hiszem, sok keresztény ma olyan illúzióban él, hogy ? rendes ember, ?t szereti az Isten - ez igaz egyébként -, ezért aztán nem is kell különösebben imádkoznia. Na jó, a vasárnapi mise az kell - hacsak nincs valami jó ok elhagyására -, meg esetleg napközben egy rövid ima, amit még valahogy a nagyi rögzített bennünk - aztán ennyi elég is.

Nem elég!!!

Ötperces imával nem lehet sem megérteni ,sem megvalósítani Isten akaratát közöttünk! Ha a testünk táplálásához több id? kell ennél, mennyivel inkább több kell a lelkünk táplálásához, amelyik annyi rossz hatásnak van kitéve!

Úgy érzem, Isten sürgeti a több imát, a közös imát, az egyidej? imát.

Imát szeretteinkért, barátainkért, ismer?seinkért, vezet?inkért - de még az ellenségeinkért is. Imát hazánkért és nemzetünkért.?

Honlapunk h?séges és kitartó olvasói között vannak azok, akik szívükön hordozzák Istennek ezt az akaratát. A fórumra belép?k több ima-topicban is aktívan részt vesznek. A Rózsafüzér imalánc az 1850. ima-beírásnál tart. Az Imakérés-topicba lehet beírni a kéréseket, és imádkozni - ez a 8844. bejegyzésnél tart. Az Ima Magyarországért topicba egy-egy napot vállaltak a kedves testvérek, és folyamatosan viszik a láncot - 1169 nap óta. Bazilia n?vér pedig külön imacsoportot szervezett, akik hétf?n és csütörtökön együtt imádkoznak - és ezt megbeszélik a topic-jukban, ?k 913 hozzászólást írtak be eddig.

Jó példával járnak ?k el?ttünk - nekünk pedig követni kell ?ket. Imádkozzunk hazánkért, és már most imádkozzunk a január 18-i Nemzeti Imanapért, amikor egyszerre teljesülhet Isten vágya: sok ember egyidej? imádsága a nagy célért: hogy itt az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, megtérjenek és éljenek, hogy így eljöjjön közén Isten országa, a Szeretet földje!
2008-01-27
Egy történet az imanap nehézségeir?l és örömeir?l

Egy kedves budapesti testvérn?nk küldte az alábbi, tanulságos beszámolót. Nem volt könny? a helyzete, de vette a bátorságot és "a jó harcot megharcolta", nem is eredmény nélkül!

Íme, a beszámolója:

"Ami  2008.január 18-án végül megvalósult:

- szentmise engesztelésül hazánkért, nemzetünkért (ezt mint magán miseszándékot, be is mondták, nehogy azt lehessen hinni, hogy ez valami közügy).  A szentmisén - az el?rejelzésekkel  szemben - száz résztvev?t számláltak. El?l ültem, mégis éreztem, hogy mögöttünk telik és egyre telik a templom. Az áldozásnál láttam, milyen sokan vagyunk, azóta is nagy hála és öröm tölt el.
- mise után szentségimádás formájában és keretében fölajánlottuk imánkat engesztelésül minden eddig elkövetett b?neinkért és a b?nökért , amiket a jelenben követünk el  mindannyian, mi, magyarok.

A plébános atya kitette a Szentséget. És egy kedves n?vér el?re kitett az áldoztatórács mögé egy fölnagyított Szent Margit képet egy képállványra. Alatta a rácson virágdíszekkel. Jól mutatott.

Amíg idáig eljutottunk:

A plakátra azt mondták, nem teszik ki a hirdet?helyekre. Azonban hét közben valamikor kikerült, kicsinyítve, alatta azzal a szöveggel, amit én köröztem toborzóként emaileken. (Hívén, hogy plakát sincs, hirdetve sincs, valahogy hívjam az embereket, úgy mint  sajátmagam.) Az éppen megjelen? Hírlevélben nem tüntették föl. Az el?z? hétvégi mise utáni hirdetésekben engesztel? szentségimádásra hívták a híveket.

Kivonatoltam pár imát a füzetb?l és sokszorosítottam, olyat is, amit közösen együttimádkozzunk és olyat is külön, amit el?imádkoztak. Kiválasztottam kedves férfitestvéreket, akiket erre megkértem. (végül olyan is akadt, aki másnap azt mondta, jöv?re ? is szeretne el?imádkozni, most ugyanis nemet mondott) Magunk közé hívtam egy el?énekest is és hozzávet?leg egy óra tartamban viszonylag folyamatosan imádkoztunk és énekeltünk. (ez utóbbira még jobban föl kell készülnünk, de azért elfogadható volt így is).

A szétosztott, sokszorosított lapok alján föltüntettem, honnan való másolat. Azonban volt nem általam sokszorosított lap, hozzájárulás a mennyiséghez, ezeken szerintem nem szerepelt a kitétel, hogy mely imafüzetb?l vettük az imákat.

A közös imát én kezdtem. Két-három mondat után azután már a többiek folytatták. Nem tudtam végig, részt akar-e venni benne pap egyáltalán, vagy a Plébános atya, aki egyszer azt mondta, hogy nem lesz ott, máskor, hogy más papokat is hoz. És egyáltalán nem tudtam, ki szervezi. ?k vagy én? Többszöri próbálkozás ellenére sem lehetett el?re megbeszélni, mi és hogy történjék majd. Háromfélét mondtak, mind a három ellentmondott egymásnak.  E háromból egyet sem közvetlen nekem - mondjuk válaszképpen a föltett kérdésre-, hanem hallottam, hogy másnak mondják. Szóval az elejét nem bántam, hogy nekem került (helyzetfelismerés módszerét alkalmazva): nagyon szerettem volna, hogy ne hívekkel szembeforduló prédikáció, konferenciabeszéd és "tanítás" legyen bel?le, hanem az Isten felé forduló ima, közös irányból és mindannyiunk fel?l.

A végére -számlálás alapján - 40-en voltunk, ill. mások szerint 50-60-an. Meg kell mondanom, hogy a templom nagyon hideg volt. Nem f?töttek.  A mise és imaóra két órát b?ven kitett.

Másnap találkoztam egy férfival, aki sajnálta, hogy nem kampányoltunk jobban. Megint mások a Ferenciek terén hiányolták, hogy miért nem hirdették. Majd az énekek kivetítését is hiányolták.(teljes joggal, de már nem volt id?m elrendezni) És jött a férfi, aki jelentkezett jöv?re, el?imádkozni.
Nagyon megsegített az Úr, amit szerintem annak köszönhettünk, hogy annyira nagy volt az ellenszél. Az engedélyezés látszatában fújt szembe, úgy akadályozták, hogy közben megadták az engedélyt, csak nem tisztázták, hogy mire. Illetve, most jön a menteget?zés, és

el kell mondanom b?nbánóan azt, ami nem volt:
- egyáltalán nem kapott nyilvánosan hangot, hogy ez a kezdeményezés honnan ered,
- hogy többéves múltra tekinthet vissza,
- országos és országon túli, összmagyar,
- és nem hangsúlyoztuk az ökuméné benne rejl? lehet?ségét.

Minden fölsorolt és ki nem fejezett vonást el?adtam írásban az el?terjesztésben, amiben a hozzájárulást és engedélyt kértem, de szó nélkül elfogadtam a korlátozásokat, amiket közvetve, de mégiscsak értésemre adtak. Alkut kötöttem, szótlan alkut annak érdekében, hogy lehessen, ami lehet, annak árán, ami nem lehet. Nem vagyok büszke rá. De most sem mernék hivatkozni rá, hogy nem ezt kértem.

Bízom, hogy apránként mégis kibontakozhat majd szélesebb látószögében. És hogy nem reménytelen és alaptalan ez a bizalom, mutatja  pl. az a kedves n?vérünk, aki „számon kérte” rajtam a fönt fölsorolt hiánypontokat. Aki mégiscsak elgondolkodott a látott-hallottakon, aki fölismerte Selmecbányát, akármekkorára kicsinyítették, aki cikket akart írni az egyházközségi lapba, nehezményezve az elmaradtakat. Err?l igyekeztem lebeszélni, félvén, hogy hálátlanságban találnak b?nösnek és nem hívén annak megjelenésében ílyformában. És az a férfi, aki a kampányolást hiányolta, azt is tudta, hogy „ellenezték”. Még miel?tt véletlenül találkoztunk volna.

Hálás vagyok az Úrnak azért, ami lehetett. Láttam imádkozásra jött papokat a sorokban és voltak rendi n?vérek is. A mi plébánosunk sem ment el, külön ült le és ?szintén szólva nagy közösséget nem mutatott velünk. Viszont az el?imádkozó férfitestvérekért külön hálát kell adnom: tekintélyes, fiatal, v. max. középkorú családosok, egyházközségi oszlopok és most szívvel-lélekkel imádkoztak.
Azt is mondták, hogy az imaóra bens?séges és ?szinte volt.

Ha imafüzetet oszthattunk volna, sokminden önmagáért beszélt volna. A tartalma már a letöltés által ismert volt a mellékletben, amit az „el?terjesztés”-hez csatoltam. De sajnos meggy?z?désem, hogy mindazt, amit önmagáért beszélt volna, hallgatásban mondta volna el, és ugyanakkor ebben a hallgatásban talán mégis ott lehetett a sorok között is és a sok-sok el nem mondott imában, amik azt a csekély, ott elmondottat megel?zték és azóta is,  folyamatosan követik.

KÖSZÖNJÜK Neked és els?ként köszönjük Urunknak, és kérjük, hogy dagassza bennünk a  hiten nyugvó bátorságot.

(Ha lehet, megfelel? pillanatban érdemes lenne imafüzetet osztani……mert hiszen ez nem utólag lenne, hanem jó el?re.)

2008. január 27.

(B. Á.)
2008-01-20
Beszámoló a 4. Nemzeti Imanapról

Kedves Testvérek!

Hálás vagyok Istennek és nektek is az idei Nemzeti Imanap sikeréért!

Ha az elmúlt évben Isten azzal mutatta meg válaszát imáinkra, hogy 2007. január 18-án hazánk fölött lecsillapította az Európán végigsöpr? - és 47 halálos áldozatot követel? - vihart, akkor most azzal mutatta meg kegyelmét, hogy kinyitotta az elzárt kapukat és így már nem csak a római katolikusok, hanem a legkülönböz?bb keresztény felekezethez tartozó emberek imádkoztak 2008. január 18-án hazánkért és nemzetünkért!

Elmondhatom, hogy a katolikus egyházon belül is több lelkiségi mozgalom tagjai részér?l nagy segítséget tapasztaltam. Egy néni vidékr?l hívott fel, hogy neki a KÉSZ egyik szervez?je küldte fénymásolatban a felhívást, és most imafüzetet szeretne kérni. A karizmatikus megújulás tagjai közül volt aki levelez?listára tette fel a hírt, más pedig csoportokat szervezett, miként néhány Máriás-mozgalom tagjai is. A Regnum Christi szintén terjesztette a írt, és a Mária rádióban is az ? segítségükkel mehetett le egy beszélgetés és felhívás az Imanapra.

A protestáns szervezetek közül aktívan segített az Evangéliumi Alliance, amelynek tagszervezetei között metodista és baptista gyülekezetek éppúgy vannak, mint szabad keresztény gyülekezetek. E szervezeten kívül is voltak, akik komoly szervez? munkát vállaltak és végeztek a protestáns gyülekezetek között. (Nyitottságukra jellemz?, hogy az egyik budapesti gyülekezetbe elhívtak aznapra beszélni és imádkozni, aminek sajnos nem tudtam már eleget tenni...)

Csodálatos érzés volt megtapasztalni a különböz? felekezet? keresztények ilyen elkötelez?dését a közös cél felé. Hiszem, hogy ez csak Isten kegyelméb?l jöhetett létre! ? keltette a szívünkben a vágyat a közös imára hazánkért és nemzetünkért, és ? végezte el, hogy ez meg is valósulhasson!

Hiszem, hogy nem csak országszerte, de máshol is, ahol magyarok élnek, imádkoztak e napon. Ezt jelzik a határon túlról érkezett imafüzet-igénylések, de ezt mutatja Cserháti Ferenc püspök atya levele is. (Természetesen most is el?re írtunk a Nemzeti imanapról tájékoztató levelet f?papjainak.) ? a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, s Münchenben kelt levelében ezt írta: "...közös imáikhoz örömmel csatlakozom és áldásomat küldöm minden nemes fáradozásukra."

Sajnos, végül azt is el kell ismernem, hogy idén sem sikerült tökéletesen megszervezni az Imanapot. A december közepére ígért 2.000 régi (Imádságok hazánkért), és 4.000 új (Hazai tükör) füzet második fele csak január 18-ra érkezett meg hozzánk, így többeknek nem tudtuk a kért mennyiséget kipostázni, illetve volt, akiknek nem tudtuk id?ben elküldeni a füzeteket. Elnézést kérek itt is mindenkit?l, akinek csalódást okoztunk. (Legközelebb már szeptemberben nyomtatunk!)

Hiszem, hogy az idei Nemzeti Imanap imáira Isten a kegyelmek sokaságával válaszolt, válaszol és fog válaszolni az év folyamán.

Övé legyen a tisztelet, dics?ség és hatalom (ezért a m?véért is), mindörökkön örökké!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2008-01-11
Öröm és üröm

Hálás vagyok Istennek, és nektek is, kedves testvérek, hogy idén is lehet Nemzeti Imanap - ez a ti segítségetek nélkül nem menne!

Még egy hét van hátra, s most már látszik, hogy a protestáns felekezethez tartozók közül is sokan fogadták jó szívvel a kezdeményezést, s?t, más közösségeket és gyülekezeteket is megnyertek ennek a nemes ügynek! Sok új katolikus közösség is jelentkezett, és két lelkiségi mozgalom is "megmozdult" ez ügyben. Ezért meg vagyok gy?z?dve arról, hogy idén még er?teljesebb ima száll fel Mennyei Atyánkhoz hazánkért és nemzetünkért - és ennek áldásait megtapasztalhatjuk majd életünkben.

Üröm az örömben - a sajnos már "szokásosnak" mondható ütemezési problémák. A nyomdától - azt reméltem -, id?ben megrendeltünk 2.000 régi, és 4.000 új imafüzetet. Meg is kaptunk 1.000 + 2.000 példányt, azzal, hogy a többit kicsit kés?bb hozza. Ez a kicsit kés?bb még most is tart, ami azt jelenti, hogy az utolsó napokban már csak töredék példányszámban tudtam az igényl?knek füzeteket küldeni (a plakátokkal nincs gond), és tegnap végleg kiürültem.

(Hogy lássátok mit jelent: egy felvidéki pap 500 db-ot kért, mert több helyre is vitt volna, és kérte, hogy hétvégén Budapesten jár, akkor adjam oda neki. Megígértem - és nem tudom teljesíteni. A Vajdaságba még tudtam küldeni, de Romániába már nem. Most is itt van el?ttem legalább 10 hazai igénylés - a nyomda ígérete szerint hétf?re talán szállítanak...)

Na, ennyit a panaszkodásból. Én vagyok a legnagyobb hibás, mert - a tények azt mutatják -, valahogy mégis kés?n kezdem a szervezést. Remélem, jöv?re gördülékenyebben mennek majd a dolgok...

Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2007-12-20
Nemzeti Imanap - javítás és letölthet? anyagok


Nemzeti Imanap - javítás és letölthet? anyagok

A Nemzeti Imanap levél elején a dátum helyesen: 2008. január 18. péntek (és nem csütörtök) - legközelebb ügyesebb leszek! (Talán...) Itt található letölthet? formában a Hazai tükör - elmélked? füzet és az Imádságok hazánkért - imafüzet word-dokumentumként, valamint a plakát fekete-fehér és színes változatban. (Természetesen örömmel küldjük mindenkinek nyomtatott változatban a kis füzeteket és a plakátot is, csak írja meg címét!)

nemzimpl.jpg - a plakát színesben

nemzimpf.jpg - a plakát fekete-fehérben

elmfuzetx4.doc - Hazai tükör - elmélked? füzet word-dokumentumként

imahaza.doc - imafüzet word-dokumentumként
2007-12-17
Nemzeti Imanap levél

Nemzeti imanap, 2008. január 18., péntek

Kedves Testvérek!
A negyedik Nemzeti imanapra készül?dve elmondhatjuk, hogy hallatlanul izgalmas id?ket élünk! Isten valóban munkálkodik, és egyre újabb területekre irányítja figyelmünket. Így a Nemzeti Imanapra is egyre újabb testvéreket tudunk meghívni - és arra biztatunk titeket is, hogy hasonlóan hívjatok ti is minél több embert közös imára hazánkért és nemzetünkért.
Örömmel számolhatunk be arról is, hogy a szeptember 29-i budapesti ökumenikus imanap hatására lehet?ség nyílt arra, hogy a Nemzeti Imanapon a katolikus testvérek mellett a többi keresztény felekezethez tartozók is együtt imádkozzanak velünk hazánkért. Ez persze új feladatokat is jelentett. El kellett készítenünk egy olyan új, ingyenes elmélked? füzetet, amelynek imáit a nem katolikus keresztények is bátran tudják imádkozni. (A füzet címe “Hazai tükör”, egyel?re 4.000 példányt nyomtatunk bel?le, kérjétek bátran!)
Az október 27-i kiengesztel?dési alkalom - amely Vácott került megrendezésre - újra felhívta a figyelmünket az elszakadt országrészek és az anyaország közötti kapcsolat fontosságára és a kiengesztel?dés m?vének folytatására a nemzetek között is. Ezért bátorítjuk a határokon túl él? testvéreinket is, hogy kapcsolódjanak be a közös imába, és határon túli címeinkre is küldünk anyagainkból.
Isten nagy kegyelmeit megtapasztalva, még nagyobb er?vel és buzgalommal kívánunk készülni a Nemzeti Imanapra.  Fantasztikus év végéhez közeledünk. 2007. január 18-án, a harmadik Nemzeti Imanapon Isten le-csendesítette hazánk fölött az Európán átsöpr? vihart. A megtisztulás munkáját látjuk magunk körül, amikor Szentlelkével átvilágítja országunk sötétségét, és felszínre hozza az elrejtett (gonosz) dolgokat. Ezzel együtt, a szeptember 17-i Városmisszió Isten válasza volt a budapesti társadalmi viharra is, mert ? a Szeretet Istene, aki nem újabb indulatokat akar szítani, hanem a b?nbánat, a kiengesztel?dés és a megújulás m?vét szeretné létrehozni. A megújulás jeleit látjuk a gyógyító összejöveteleken és a lelkiségi mozgalmak munkájában, az aktív egyházközségi életben, de a zarándoklatokban is.
Most is azt kérjük, hogy mindannyian a saját közösségünkben, egyházközségünkben imádkozzunk hazánkért a Nemzeti Imanapon! Így az egész ország területén, az egész Kárpát-medencében, és mindenhol, ahol csak élnek magyarok, fellobban az imádság tüze, s mint jóillatú áldozat száll fel Isten trónja elé, hazánkért és nemzetünkért.
Ezt szeretnénk el?segíteni ingyenes és kedvezményes kiadványainkkal is:
Az ingyenes füzetek: Imádságok hazánkért - imafüzet, Hazai tükör - elmélked? füzet (új!)
Kedvezményes árú füzetek - (300 Ft/db): A látó; Hazaszeretet;
Nemzeti önvizsgálat; Engesztelés
Marcial Maciel LC: Hivatás a Szeretetre (500 Ft/db) 
Haldokló nemzet - feléled? nemzet (900 Ft/db)
A kiadványok árát utólag, postai úton kell kifizetni.
A kiadványok igényelhet?k címeinken keresztül:
Postán: 2045 Törökbálint, Templom u. 13.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.zarandok.hu
Telefon: 06-23/330-585, 06-30/33-88-245

Végül pedig - a Biblia évének kezdetén - szeretném felhívni figyelmeteket a Vándor Evangélium apostoli munkára, amelynek célja, hogy segítse a plébániák életét és a hívek újraevangelizálását. B?vebben lehet olvasni róluk a www.vandorevangelium.hu honlapon.

A megújulás reményében, imával és szeretettel:
Sipos Gyula2007-12-03
Karácsonyi engedményes könyvvásár a Nemzeti Imanap megsegítésére

Isten nagy kegyelmeit megtapasztalva, még nagyobb er?vel és buzgalommal kívánunk készülni a Nemzeti Imanapra. Az anyagi forrásokat el?teremtend?, új könyveinkb?l is könyvakciót hirdetünk, ami egyben - reméljük -, hogy segít abban is, hogy értékes karácsonyi könyvajándékkal lephessünk meg szeretteinket (és önmagunkat) is.

Kedvezményes új könyvek:

Sípos (S) Gyula: Haldokló nemzet - feléled? nemzet - Ez egy optimista könyv. Nem kerget illúziókat, nem akar haszontalan emberi fantáziákra építeni. S?t, épp ellenkez?leg, nagyon komolyan igyekszik számot vetni hazánk jelenlegi morális, társadalmi állapotával, gazdasági vagy épp kulturális és vallási helyzetével... Mégis bizakodunk - és nem oktalanul... Bolti ár 1100 Ft - - most kedvezményesen 900 Ft

A Megváltás m?vének 20 titka - ahogyan Valtorta Mária látta - Amikor 1948-ban bemutatták XII. Piusz pápának a látomások alapján írt Jézus életrajzot, ? azt mondotta Corrado Berti teológia tanárnak: «Adják ki ezt a m?vet úgy, amint van anélkül, hogy nyilatkoznának rendkívüli vagy kevésbé rendkívüli eredetér?l: Aki elolvassa, majd megérti.» Bolti ár 1300 Ft - most kedvezményesen 1000 Ft

Bodnár Dániel: Evangélium és filmm?vészet - Jézus Krisztus élete és az evangélium kezdett?l fogva érdekelte a filmm?vészet alkotóit. A magas színvona-lon megírt munka bemutatja a filmm?vészet és az evangélium összekapcsolódását a kezdetekt?l napjainkig.  Hasznos olvasmány diákok és feln?ttek számára egyaránt, s általános ismertet?ként is használható.  Bolti ár: 1650 Ft - most kedvezményesen 950 Ft

Sípos (S) Gyula: Magánkinyilatkoztatások Magyarországról - "A könyvben bemutatjuk, hogy Isten szól, ma is szól és üzenetei be is teljesednek. Szól prófétákon, látnokokon, ismert és kevésbé ismert szent élet? embereken keresztül. Tartozik közéjük boldoggá avatott szent-élet? ember - mint Pio atya - szerzetes n?vér és egyszer? háziasszony egyaránt. Itt és most egy kötetbe kerültek - mert mindannyian hazánknak szóló, Istent?l jöv? üzenetet közöltek." Bolti ár 1100 Ft - - most kedvezményesen 900 Ft

Ha mind a négy könyvet együtt megrendeli, akkor újabb kedvezményként ára összesen csak 3.500 Ft!

TOVÁBBÁ minden irodalmi és mesekönyvünket most egységesen, 600 Ft/db áron lehet kérni:

- Repülj tovább - 1350 Ft helyett 600 Ft
- Szeretet történetek - 1100 Ft helyett 600 Ft
- Kristálytengerek gyöngye (versek és grafikák): - 1100 Ft helyett 600 Ft
- Vadóc világgá megy (meséskönyv):  - 1100 Ft helyett 600 Ft
- Gyíkvár (meséskönyv): - 680 Ft helyett 600 Ft
- Az otthon maradt fiú (novellák): - 980 Ft helyett 600 Ft

A könyveket meg lehet rendelni a honlapunkon a Kiadványaink rovaton keresztül, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. levélcímen.

(Ha lehetséges a megjegyzések rovatba írják be: kedvezményes könyvvásár)
2007-11-13
Kép-akció a Nemzeti Imanap megsegítésére

Fantasztikus év végéhez közeledünk. Január 18-án, a harmadik Nemzeti Imanapon Isten lecsendesítette hazánk fölött az Európán átsöpr? vihart. A megtisztulás munkáját látjuk magunk körül, amikor Szentlelkével átvilágítja országunk sötétségét, és felszínre hozza az elrejtett (gonosz) dolgokat. Ezzel együtt mégis lecsendesítette a társadalmi vihart is, mert ? a Szeretet Istene, aki nem újabb indulatokat akar szítani, hanem a b?nbánat, a kiengesztel?dés és a megújulás m?vét szeretné létrehozni...

Ezt segítették el? a megújuló imamozgalmak, a Városmisszió, az egyházak közötti és a nemzetek közötti kiengesztel?dések. Ennek jeleit láttuk a gyógyító összejöveteleken és a lelkiségi mozgalmak munkájában.

És most újra közeledik a Nemzeti Imanap, immár a negyedik. Isten új kapukat nyitott meg el?ttünk a katolikus egyházban is, de a többi keresztény felekezet felé is. Ez nagyon nagy lehet?ség, de nagy felel?sség is.

A meglév? imafüzet mellé egy új elmélked? füzetet is kinyomtatunk, amit protestáns testvéreink is könnyen tudnak imádkozni. És újra kell nyomtatnunk az eddigi füzeteket és plakátokat is. Ehhez pedig pénz szükséges, nem is kevés.

A Zarándok Galérián lév? több alkotó - Gulyás Zsolt, Zámbó Attila, Sípos (S) Gyula, Veszely István - is felajánlotta alkotásait, hogy az ebb?l befolyó összegb?l támogassa a Nemzeti Imanapot. (A képek közül a legolcsóbb 7.000 Ft)

A képek megtekinthet?k a honlapon a galériában. (Célszer? az "alkotók" rovaton keresztül bemenni, ott kiválasztani akit szeretnél megnézni, és utána ott vannak az alkotások kis képei sorban, rájuk lehet kattintani..)

Kérünk most benneteket, nézzétek meg a listát, a képeket, hátha találtok magatoknak olyat, ami tetszik, kedves a szíveteknek, vagy szívesen adnátok ajándékba. Ha lehet, hívjátok fel rá mások figyelmét is, hátha ?k szívesen vásárolnának.

Kép árlista

- Gulyás Zsolt, Zámbó Attila, Sípos (S) Gyula, Veszely István -
(Akció a Nemzeti Imanap megsegítésére)

Gulyás Zsolt


A fény és a csend csendélete   90x90cm olaj vászon kerettel    90 000Ft
A Lét hatalma és felel?ssége   90x90cm olaj vászon kerettel    90 000Ft
A Böcsek Hódolata Csendélet    67,5x80cm      olaj vászon kerettel   70 000 Ft
A Süt?tök szeretete Csendélet   50x60cm olaj vászon kerettel    70 000 Ft
Ablakban almák és narancsok   70X50cm olaj vászon kerettel     60 000 Ft
Az almák transzcendentálódása csendélet  90x60cm  olaj vászon kerettel  80 000 Ft
Csendélet üveg mögött    50x60cm olaj vászon kerettel      70 000 Ft
Fa a hajnali vízparton    50x40cm olaj vászon kerettel 60 000 Ft
Fa a mez? szélén     60x80cm olaj vászon kerettel    70 000 Ft
Falu a naplementében    50x40cm olaj vászon kerettel  60 000 Ft
Kenyér      60x80cm         olaj vászon kerettel   80 000 Ft
Korsós Csendélet     50x40cm olaj vászon kerettel     60 000 Ft
Miatyánk Csendélet     81x60cm olaj vászon kerettel  70 000 Ft
Öreg kályha a fészerben    60x50cm olaj vászon kerettel    70 000 Ft
Süt?tök      40x30cm olaj vászon kerettel   50 000 Ft
Templomrom     50x60cm olaj vászon kerettel     60 000 Ft
Várrom naplementében    50x60cm olaj vászon kerettel     60 000 Ft

Zámbó Attila


Tengerpart    25x33 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Sziklás part    24x32,5 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Cres látképe     25x34 cm  olaj, farost  15 000 Ft
Gesztenyevirág    26x34 cm  olaj, karton  12 000 Ft
Kertrészlet     28x35,5 cm  olaj, farost  13 000 Ft
Talicska     26x35 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Piros vázás csendélet    25,5x34 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Fokhagymás csendélet   31,5x26 cm  olaj, farost  13 000 Ft
Csendélet dióval    31,x26 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Kertrészlet    26,x32,5 cm  olaj, farost  13 000 Ft
Táj     19,5,x29,5 cm olaj, karton  12 000 Ft 
Folyópart    20,x30 cm  olaj, karton    9 000 Ft
Citromos csendélet   22,x28 cm  olaj, farost  12 000 Ft
Udvar részlet    19,5,x25 cm  olaj, karton  12 000 Ft
Udvar részlet    19,5,x25 cm  olaj, karton  12 000 Ft
Csendélet mogyoróval   18,5,x25,5 cm olaj, farost  10 000 Ft
Hagymák    19,x26 cm olaj, farost   10 000 Ft
Három majom    19,x25 cm olaj, farost   10 000 Ft
Narancsos csendélet   19,x25,5 cm olaj, farost  12 000 Ft
Kertrészlet    20,x24 cm olaj, farost    10 000 Ft 
Krumplik    19,x25,5 cm olaj, farost   9 000 Ft
Krumplik tányéron   16,5x22 cm olaj, farost  10 000 Ft
Három paradicsom bokor  24x18 cm olaj, papír   6 000 Ft
Kertrészlet    19x16 cm olaj, karton   9 000 Ft
Csónakok    13x18 cm olaj, karton   7 000 Ft
Tóparti ház    14x19 cm olaj, karton   7 000 Ft
Kertrészlet    25x16 cm olaj, karton   7 000 Ft
Barokk pince    18x13 cm olaj, fa   8 500 Ft
Régi kapu    13x18 cm olaj, fa   8 500 Ft
Horvát táj    12x18,5 cm olaj, karton  7 000 Ft
Táj     12x18,5 cm olaj, karton  7 000 Ft
Kert     18x13 cm olaj, fa   10 000 Ft
Csendélet    13x18 cm olaj, karton   8 000 Ft
Visegrádi táj    10x15 cm olaj, karton   8 000 Ft
Pilismaróti táj    10x15 cm olaj, karton   8 000 Ft
Dunapart    10x15 cm olaj, karton   8 000 Ft
Szilvás csendélet   30x40 cm olaj, farost   18 000 Ft
Táj templommal   38x50 cm olaj, farost   30 000 Ft
Tengerpart hegyekkel   38x50 cm olaj, farost   35 000 Ft
Táj kápolnával   30x40 cm olaj, vászon  30 000 Ft
Kertrészlet    32,5x38,5 cm olaj, farost  20 000 Ft
Muskátli    36,5x30 cm olaj, fa   18 000 Ft 
Táj kápolnával   39x48 cm olaj, fa   35 000 Ft
Gellért-hegy, Duna   40x50 cm olaj, farost    25 000 Ft
Narancsos csendélet   43x50 cm olaj, farost    35 000 Ft
Kert muskátlival   52x43 cm olaj, farost    30 000 Ft
Csendélet    43x50 cm olaj, farost    30 000 Ft
Csendélet banánnal   45x56 cm olaj, farost    30 000 Ft
Muskátlis csendélet   56x45 cm olaj, farost    34 000 Ft
Csendélet sárga virággal  56x45 cm olaj, farost    35 000 Ft
Virágcsendélet   56x45 cm olaj, farost    30 000 Ft
Virágcsendélet   45x40 cm olaj, farost    45 000 Ft
Táj     40x70 cm olaj, farost    35 000 Ft 
Mostar látképe   60x80 cm olaj, farost    60 000 Ft

Sípos (S) Gyula


Figyel? angyal   50x70 cm szénrajz, papír  15 000 Ft
Jézus ikon    50x70 cm szénrajz, papír   15 000 Ft
A mosón?k korán halnak  50x70 cm szénrajz, papír   15 000 Ft
Dávid háza    70x100 cm szénrajz, papír   15 000 Ft
A lány, az angyal és a Szentlélek 50x70 cm szénrajz, papír   15 000 Ft
Jön!      50x70 cm pasztell kréta, papír  15 000 Ft
3 n? – lány+anyja+Mária  50x70 cm pasztell kréta, papír  15 000 Ft
Salome    50x70 cm tempera, papír    25 000 Ft 
Bokszoló és ?rangyala  50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
A pusztában    50x70 cm tempera, papír    25 000 Ft
Pihen? angyal    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Vágyódás    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Egy tiszteletreméltó férfiú portréja 50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Cím nélkül    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
cím nélkül    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Közbenjáró ima   70x100 cm akril, papír    25 000 Ft
Találkozás    50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Egy ház     50x70 cm akril, papír    25 000 Ft
Hypózott szent   30x24 cm akril, vászon    25 000 Ft

Veszely István


Ima    70x100 cm pasztell kréta, papír  160 000 Ft
Lélek    70x100 cm pasztell kréta, papír  140 000 Ft
Ahol a föld és az ég  70x100 cm pasztell kréta, papír  120 000 Ft
Romok    50x70 cm grafit, papír    70 000 Ft
Ephata sorozat 4, 8, 10, 12, 13        15x15 cm  vegyes tech.   25 000 Ft

Kép árlista rendezetten, letölthet? formában: Kép árlista.doc

A képek iránt érdekl?dni lehet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. levelezési címen, vagy a 06-30/33-88-245-ös telefonszámon.
2007-10-29
Új utakat nyitott meg

Úgy t?nik számomra, hogy Isten új utakat nyitott meg számunkra.

- A szeptember 29-i budapesti ökumenikus imanap hatására lehet?ség nyílik arra, hogy a Nemzeti Imanapon a katolikus testvérek mellett a többi keresztény felekezethez tartozók is együtt imádkozzanak velünk hazánkért.

- Az október 27-i kiengesztel?dési alkalom - amely Vácott került megrendezésre - pedig újra felhívta a figyelmünket az elszakadt országrészek és az anyaország közötti kapcsolat fontosságára és azok kiengesztel?désére.

Ez új feladatokat is jelent. El kell készítenünk egy olyan elmélked? füzetet, amelynek imáit a nem katolikus keresztények is bátran tudják imátkozni. (Jézus a közös középpont, ami köré gy?lünk.) Azon kívül jobban kell szolgálnunk az elszakadt részek felé is, az ingyenes kiadványainkkal. Ez szervezési feladatokat is jelent, de az anyagi alapok el?teremtését, meger?sítését is. (Hiszen súlyos százezer forintokba kerülnek a postai és a nyomtatási költségek egyaránt.) Ezért november elején kép-akciót és könyv-akciót hirdetünk.

A galériánban található több m?vész is felajánlotta képeit eladásra, s az ebb?l befolyó összeget a Nemzeti Imanapcéljaira fordíthatjuk. (Részletes listát november elején közlünk.) Ezen kívül kedvezményes könyvakciót is hirdetünk, és így az idén megjelent és még megjelen? könyveinket is kedveznényes áron árusítjuk - reményeink szerint szintén növelve ezzel a pénzalapot.

Hallatlanul izgalmas id?ket élünk! Isten valóban munkálkodik, és egyre újabb területekre irányítja figyelmünket. Azon legyünk, hogy az ? akaratát betöltsük és így Isten kegyelmének gazdagságában részesüljünk!
2007-09-05
Ökumenikus imanap hazánkért

Ökumenikus imanap hazánkért


Kedves Testvérek! Szeptember 29-én, szombaton Budapesten a SYMA-csarnokban egy nagy FELEKEZETKÖZI DICS?ÍT? ÉS KÖZBENJÁRÓ IMANAPOT TARTUNK MAGYARORSZÁGÉRT!

Részletek:

"Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemr?l neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyb?l, megbocsátom
vétküket, és meggyógyítom országukat."
(II Krón 7, 14)

 

Id?pont: 2007. szeptember 29.  10-17 óra

Helyszín: SYMA rendezvénycsarnok
1146 Budapest Dózsa György út 1.


Magyarországért  imában
Legyünk együtt a Symában !

Még az ima segíthet Magyarország!

Az imanapot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) koordinálásában egy felekezetközi munkacsoport - benne római katolikus, protestáns, baptista, metodista, pünkösdi testvérek - szervezi.

(Egyébként ez úgy történt, hogy valaki lefoglalta a csarnokot egy üzleti valamire, aztán mégsem kellett a hely, de már ki volt fizetve. Erre felajánlotta egy ilyen ökumenikus imanap céljaira, ingyen! Az Isten jó! És nagyon dolgozik hazánkért!!!
Köszönöm az eddigi imáitokat és munkátokat, mert az is biztos hozzájárult ehhez!!! Én ezt a porgramot mintegy a következ? Nemzeti Imanap "el?programjának" és továbbfejl?désének is látom. Milyen jó, hogy már nem csak katolikusok, hanem több keresztény felekezet együtt is tud imádkozni hazánkért!)
2007-07-06
Évközi levél

Kedves Testvérek!

Hálát adhatunk Istennek, hogy olyan korban élünk, amikor újra láthatjuk az ? csodálatos tetteit közöttünk. Nem tagadhatjuk, hogy a lelki és egyházi megújulásnak számos jelét tapasztalhatjuk. Bár egyházunk létszáma továbbra is csökken és számos problémával küzd, de növekszik benne azoknak a száma, akik tudatos és elkötelezett keresztény életet kívánnak élni. Akik imádkoznak egymásért, egyházukért és nemzetükért és hisznek az ima erejében. Akik cselekednek és másokat is cselekvésre szólítanak. Ez az új lendület pedig megjelenik egyházunk minden részében, a hierarchia csúcsától kezdve az egyszer? hívekig.
Ezzel együtt azt is látnunk kell, hogy a minket körülvev? gondok és problémák nem csökkentek. S?t, Isten éppen azért kezdeményezte ezt a megújulást, mert el?re látta, hogy hazánk a problémák olyan tengerével kerül szembe, amelyek a kegyelem ereje nélkül összeroppantanának minket. (Ahogy ezt el?re megjelentette például az erdélyi Sz?kefalván adott, egyházilag elfogadott üzeneteken keresztül.)
De azért láthatjuk egyre jobban a minket körülvev? sötétséget, mert imáink hatására Isten világossága bevilágítja azt, hogy napvilágra hozza az elrejtett dolgokat! Van miért imádkozni:
- Ismét csökkent a gyermekvállalási hajlandóság, s közben n?tt a halálozások száma. Míg az ezredfordulón megtorpani látszott hazánk népességi fogyása, most újra felgyorsult a folyamat. (És ugrásszer?en n?tt az öngyilkosságban és balesetekben meghaltak száma.)
- Míg a családok 4%-ban születik a gyermekek több, mint 20%-a, továbbra is ez a 4%  - a nagycsaládosok – viselik a legnagyobb terheket.
- Bár a gazdasági élet „kifehérítése” üdvös dolog, egyel?re ennek is inkább a nehézségeivel szembesülünk. Ráadásul összeomlóban van az a szociális háló, amely ha biztonságot nem is, de legalább a biztonság érzetét megadta az embereknek.
- Az országot vezet? politikai-gazdasági elit állandó ideg- és hidegháborúja még jobban ráterhel?dik a nemzet egészére. (És miközben el?ttünk óriási csatákat vívnak, az igazgatótanácsokban békésen együtt ülnek és veszik fel a pénzt…) A békétlenség és reménytelenség pedig nagyon er?s lehúzó er?.
- A demokrácia és szabadság nevében tovább folyik a gy?lölködés és a b?nök legalizálása. A maguknak szavazókat vadászó pártoknak már semmi sem drága. Napirenden van az euthanázia legalizálása, a homoszexuális házasság engedélyezése (a gyermekek örökbefogadásának lehet?ségével együtt), a félkatonai szervezetek megalakítása…
A sort mindannyian hosszan tudnánk folytatni. Talán láthattuk el?re, hogy ez így lesz. De nem kell, hogy így folytatódjon! Isten újra át akarja járni hazánkat és nemzetünket gyógyító és megújító erejével! Most neveli ki azt a nemzedéket, amelyik hisz az ? szavának, és mint „pusztában kiáltó szó” b?nbánatra és visszatérésre hívja a népet! Isten össze akarja törni a gonosz minden igáját azok segítségével, akik hisznek Jézus Krisztus megment? erejében!
És ilyenek pedig napról napra többen vagyunk. Látom ?ket a gyógyító ?sszejöveteleken. Olvashatunk róluk a különböz? lelkiségi mozgalmak beszámolóiban. Hallhatjuk és láthatjuk, hogy együtt készülnek a többiekkel a Budapesti Városmisszióra…
Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz”! Nekünk pedig hinnünk kell az imádság erejében. Ezért nem csak egy napon, a Nemzeti Imanapon imádkozunk hazánkért, hanem minden nap.  Isten pedig a mi imádságunkon embereket emel fel, közösségeket épít, szolgálatokat indít útjára. Az imádságaink hatására sokakat elér a b?nbánat kegyelme és az igaz élet fegyelme. Az imádságaink hatására Isten világossága átjárja az élet minden területét – ez pedig a megújulás kezdete. Ahogy Pál apostol írja: „Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek (és köztetek) a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.” (Fil 1, 6) Hiszem, hogy megláthatjuk ennek megvalósulását, és együtt örvendezhetünk Isten országában.
Szeretettel: Sipos Gyula
2007-01-25
Beszámoló a 2007. évi Nemzeti Imanapról

Ha néha, a rossz hírek hallatán feltesszük is a kérdést: van-e még minben reménykedni, most, a Nemzeti Imanap után inkább azt mondhatjuk: van miben reménykednünk!

Nem is miben, hanem kiben: Jézus Krisztusban, aki megment? kegyelmével segítségünkre siet. És nem is csak Jézusban, hanem abban a sok-sok emberben, aki január 18-án, Szent Margit ünnepén Isten elé térdelt hazánkért és nemzetünkért.

Mert bizony sokan voltak és sokfelé az országban, a határon túli magyar területeken valamint a világ számtalan pontján, ahol magyarok élnek. Volt aki egyedül, volt aki közösségben tartott imaórát, máshol mise vagy egész napos szentségimádás volt - ami lehet?ségünkben állt, azt megtettük.

Mélységesen hiszem, hogy mindez Isten akaratából való, aki az elmúlt évek során több imamozgalmat kezdeményezett az országban. Az ? inspirációja áll a Nemzeti Imaév mögött is, amelynek gyümölcsei szintén nyilvánvalóak. Mindezt értünk és hazánkért tette.

Ebbe akartunk mi is bekapcsolódni 2004-ben, elhívásunk szerint. Mi nem akartunk soha a Nemzeti Imanap kezdeményezésével valami új ünnepet létrehozni. Nem akartunk központot, hogy majd összegy?jtsük az embereket. S?t, inkább arra biztattunk mindenkit, hogy a saját közösségében, egyházközségében imádkozzon! (De természetesen össze lehetett gy?lni bárhol, mi semmiféle kikötést nem tettünk soha...) Nem választottunk vezet?séget, nem találtunk ki "liturgiát" - inkább csak szolgálni akartunk, és akarunk most is: ingyenes imafüzettel, plakáttal, buzdítással.

Úgy érzem, mindez nem volt hiábavaló. Épp az idei Imanap mutatta meg számunkra nyilvánvalóan. Egyrészt három év alatt sem apadt el, hanem folyamatosan n? az érdekl?d?k és imafüzetet kér?k száma. (A három év alatt 14.000 fogyott, s most is fogy az újabb 1.000 db - egyszerre ezer darabot tudunk nyomtatni, amikor összejön az ehhez szükséges anyagi fedezet...) Másrészt folyamatosan tágul a hatóköre, most már Amerikából is bekapcsolódtak az imába. Harmadrészt az egész Európát megrázó "ítéletid?" lecsillapodása a Kárpát-medencében számomra csodálatos jel és szimbólum: ugyanígy csitulhat el minden szellemi, politikai, gazdasági vagy kulturális vihar, ha imádkozunk és megtesszük Isten akaratát.

köszönöm a ti áldozatos munkátokat, buzgóságotokat, imáitokat, lelki és anyagi segítségeteket. Nélkületek ez a nap nem jöhetett volna létre és nem állhatna fenn!

(sipos)
2007-01-19
Az ima lecsendesítette a vihart!


Az egész Európát megrázó vihar Magyarországra érve lecsendesült. Miközben Csehország, Lengyelország, Anglia vagy Németország (stb.) óriási károkat szenvedett és már több mint 30 halálos áldozat van - nálunk nem ez történt, Miért? Mert a Nemzeti Imanapon imádkozó ezrek imái lehívták Isten kegyelmét életünkre!

A meteorológusok csütörtökre Magyarországra is nagy vihart jeleztek, orkánerej? széllel. Aztán pontosítottak - csütörtök délutánra érkezik a vihar. Aztán megint módosítottak: csütörtök éjjel, péntek hajnaban... ?k tévedtek volna? Nem!

Hiszen a vihar valóban jött és egész Európát beterítette - kivéve Magyarországot. Miért? Mert nálunk január 18-án, csütörtökön Nemzeti Imanap volt. Így az ország egész területén - és a Kárpát-medencében és a világon mindenfelé, ahol magyarok élnek - nagyon sok ember imádkozott, és kérte Isten kegyelmét hazánkra és nemzetünkre.

A kegyelem megérkezett, mégpedig kétszeres módon! Egyrészt úgy, hogy lecsillapodott a vihar. Másrészt pedig úgy, hogy nyilvánvalóvá vált ennek szimbolikus értelme is. Ha az emberek imádkoznak és kérik Isten segítségét, ? azt megadja! Ahogy ez a vihar lecsendesedett és elmúlt - s?t, végre a régen várt es? is megérkezett a kiszáradt földekre -, ugyanígy csendesedik le minden vihar, ha imádkozunk: a politikai viharok, a társadalmi, gazdasági viharok, a természeti katasztrófák mind megel?zhet?k és orvosolhatók! Istennek van megoldása minden problémára, csak el kell kérni T?le!

Az imádság a keresztények lelki fegyvere, amely "alkalmas minden gonosz er?sség lerontására" és "minden jóban való épülésre"!

Az imádság olyan fontos, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia, miután egész napját szolgálatban töltötte - gyógyított, szabadított és hirdette az üdvösség jó hírét -, utána még az éjszakát imádságban töltötte. Ha pedig Neki is ilyen szüksége volt az imára, milyen nagy szükségünk van nekünk erre!

Csodálatos megtapasztalni, hogy Isten valóban akarja ennek a kis országnak a megújulását, és kész arra, hogy gyógyító módon belépjen életünkbe. Csak kérnünk kell - azt sem Isten miatt, hanem miattunk, hogy kitárt kezünk és szívünk képes legyen befogadni az ? kegyelmi ajándékait mindannyiunk javára.

Hálásak vagyunk és köszönjük mindenkinek, aki részt vett a Nemzeti Imanapon és imájával, buzgóságával el?segítette ennek a nyilvánvaló kegyelemnek a megjelenését. Isten áldjon mindnyájatokat!

(sipos)
2007-01-18
Egy levélben kapott ima

Sok levelet kapunk, kérésekkel, beszámolókkal. Most egy Marcaliból író 65 éves nyugdíjas asszony imáját közöljük. mint írja, "Nagyon-nagyon régóta, minden nap ezt az imát ajánlom fel, édes Magyar Hazám lelki megújulásáért."

Nem is tudjuk - majd csak a Mennyországban fogunk meglep?dni -, mennyit köszönhetünk az ilyen egyszer?, elrejt?zött szíveknek!

Az ima:

"Égi Édesanyám! Oltalmazd meg Magyarországot. Bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, közösségünket, családtagjainkat és az egész Magyar Egyházat.

Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, a Szent Lélek ereje és világossága által, add meg az él? hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a Te országod lehessen. Tisztíts meg minket a b?nt?l és vezess el minket Szent Fiadhoz - Jézushoz. Ámen."
2007-01-13
Levél Amerikából

Zimmersmann Marika kezdett?l részt vesz az imanap szervezésében. ? világjáró életet él Amerikától Mexikóig, mindenütt hirdeti Isten és a Sz?zanya szeretetét. Egy most kapott leveléb?l idézünk:
"Isten Áldjon Meg Benneteket Mind, Gyula!
Örülök, hogy megkaptad a kijelentest az Ima Naprol - minden évben hirdettem ahogy tudom - és gondoltam hogy küldök egyet Nektek is. (Az általa készített szórólapból.) Látod, hogy hozzátettem - mert éreztem a kezdett?l szivemben - hogy "minden ho 18-ikan" is legyen "a nap" mikor Magyarok tudják, hogy Magyarok imadkoznak a világért, meg a Magyarokért. Nem eleg egyszer egy évben. Legyen egy állandó Felkialtas a Teremt? Istenünkhöz. Ami kezd mint egy pár csep, legyen bel?le egy özön Ima a Jó Istenhez. Most már hirdetve van nagyon sok országba, és remélem, hogy jöv? évbe még többen lesz."2007-01-10
Nemzeti Imanap - hírek vegyesen

Jó hírek is, meg kevésbé jók is. Istennek legyen hála, még mindig sokan kérik az imafüzetet, köztük sok az új jelentkez?. Úgy látszik, minden évben elkövetjük ugyanazt a hibát - kevés füzetet nyomtatunk. Decemberre elkészült újabb ezer darab, ami év végére elfogyott...

Újabb ezer darabot rendeltünk, talán holnap már tudom postázni az azóta felgy?lt kérésekre. Feltesszük most ide újra az imafüzet letölthet? változatát is, (Word doc.), talán ez is segítség lehet.

Imádságok hazánkért.doc (148 kB

Bár újra elcsodálkozom ezen, de nem mindenki fogadja örömmel a Nemzeti Imanapot. (Az Új Ember hetilapban például fizetett hirdetésként sem lehetett közzétenni azt a rövid buzdítást, ami arra kérte volna az olvasókat, hogy január 18-án imádkozzanak lakóhelyükön nemzetünkért.) Pedig mi nem akarunk központot létrehozni, nem akarunk embereket elhívni máshová, s?t, segítséget kínálunk ahhoz, hogy mindenki a saját helyén, életállapotában és egyházközségében összegy?lhessen és együtt könyöröghessen testvéreivel...

Na, ennyi volt a rövid panaszkodás. Jó hrekb?l ennél sokkal több van. Hát nem csodálatos, hogy ennyi ember a szívén viseli, és Isten elé viszi nemzete ügyét! Nyugdíjas nénik és fiatalemberek, az utolsó padsorban ül? hív?k és püspökök egyaránt vannak közöttük. Van, ahol egész napos szentségimádást végeznek, máshol egy órára jönnek össze - de az egész országban és a határon túl is fellobban az imádság tüze január 18-án, méltón Szent Margithoz és minden szent el?dünkhöz.

Végül egy levélidézet, amely mindannyiunknak szól: "A kezdeményezést nagyon jónak és id?szer?nek tartom, és szívesen támogatom, ahol és amikor alkalmam nyílik rá. Levelemmel egy id?ben egy szerény összeget átutalok a jelzett számlaszámra. Isten b?séges áldását kívánva vagyok testvéri szeretettel: Dr. Szabó Tamás tábori püspök"

Köszönjük!
2007-01-03
Levelezés - püspöki levél

A december eleje óta elküldött ingyenes újságra és levelekre sok válasz érkezett. Ismét sokan igénylik kiadványainkat, plakátjainkat. Természetesen most is személyes levélben tájékoztattuk a püspöki kar minden tagját és kértük támogatásukat is. Katona István püspök atya eddig minden évben kért füzeteket, így most is, és még 2006-ban el is postáztuk neki az igényelt kiadványokat. Mások már rövidnek érezték az id?t arra, hogy bekapcsolódjanak a munkába.

Most külön szeretném idézni dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek úr levelét, mert úgy érzem, ez mindannyiunknak szól:

"Örülök annak, hogy a Szeretet Földje Szolgálat szívén viseli nemzetünk ügyét és kezdeményezésük nyomán számos alkalommal együtt imádkozhattak a hívek és megrendezésre kerülhettek a Nemzeti Imanapok.

Engedje meg, hogy köszönetemet fejezzem ki áldozatos munkájukért és öneten segít?készségükért.

Egyben megragadom az alkalmat, hogy megemlítsem, hogy 2007. január 21-én a Bács-Kiskun megyében található Bócsán Szent Margit ereklyéi el?tt mi is együtt imádkozunk a nemzetünk kedves szentjéhez."

Köszönjük!
2006-12-19
Megjött a nyomdából az új füzet, kezdjük a postázást

A Nemzeti Imanapra három ingyenes füzet küldését ígértük mindenkinek, aki kéri. Az Imádságok Hazánkért imafüzet és az Engedélyezett gyilkosságok füzete már régebben elkészült, így azt eddig is tudtuk postázni. Most végre megérkezett a Magánkinyilatkoztatások Magyarországról is...

Elnézést kérünk azoktól, akik eddig hiába várták a füzetet. Most kezdjük a postázást, napokon belül mindenki megkapja az igényelt mennyiséget.

A Magánkinyilatkoztatások Magyarországról írás olvasható a honlapunkon is, összegy?jtve a cikkek írások rovatban.

Természetesen továbbra is lehet kérni mindhárom füzetet e-mail-ben is (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), vagy az e célra rendszeresített képeslapon, vagy a címünkre küldött levélben (2045 Törökbálint, Templom u. 13.)

Ugyanilyen módon kérhet?k a kedvezményes árú füzetek is. 300 Ft-os áron az Engesztelés, a Nemzeti önvizsgálat, illetve a Hazaszeretet cím? füzet, 600 Ft-os áron pedig A rózsafüzér húsz titka és a gyógyító klenced.
2006-12-04
Kezd?dik az Imanap szervezése - már postázzuk is a kiadványokat

Immár harmadik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot.  Szent Margit ünnepe 2007-ben csütörtöki napra esik.

Az elmúlt két év alatt 12.000 példányban fogyott el az Imádságok hazánkért ingyenes imafüzet, amelyet továbbra is - plakáttal együtt - szívesen küldünk mindenkinek, aki kéri.

További ingyenes füzetünk az Engedélyezett gyilkosságok, amely hat, tizenéveseknek szóló levelet tartalmaz imával együtt, valamint a Magánkinyilatkoztatások Magyarországról.

Az idén is nyomtatunk levelez?lapot, amit csak fel kell adni a postára, bejelölve rajta, hogy melyik ingyenes füzetekb?l és hány darabot kérnek, és mi postázzuk. Ugyancsak a levelez?lapon lehet jelezni az ott felsorolt lelkiségi füzetekb?l is, ha kérnek, mert az azokat az Imanapra kedvezményesen kínáljuk. (300 Ft-os kedvezményes áron: Hazaszeretet - szöveggy?jtemény, Nemzeti önvizsgálat - Magyarország megújulásáért, Engesztelés - a lélekmentés bibliai útja. 600 Ft-os áron - A rózsaf?zér 20 titka és a gyógyító kilenced.)

A Nemzeti Imanap plakátja, az ingyenes kiadványok és a kedvezményes árú füzetek is kérhet?k internetes elérhet?ségeinken keresztül is. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) Kérjük, hogy a kért példányszámot és a címet adjátok meg a levélben...)
2006-10-18
Az idén eddig 4.000...

A Nemzeti Imaév csodálatos kegyelmi ajándék volt Istent?l, amit az Egyház megértett és végigharcolt. Ez azonban nem a vég, hanem csak a kezdet! Kezdete egy megújuló Magyarországnak! Isten munkája tovább folytatódik, és ennek részeként mi is bizalommal tovább szervezzük minden évben a Nemzeti Imanapot.

Két éve kezdtük el a Nemzeti Imanap szervezését, amelyet január 18-ra, Szent Margit ünnepére tettünk. Az elmúlt években 10.000, az idén újabb 4.000 példányt igényeltek eddig az Imanapra kiadott "Imádságok hazánkért" ingyenes imafüzetb?l.

Reméljük, hogy még nagyon sok imádságos ember kezébe adhatjuk ezt a kis segédanyagot. Köszönjük mindenki önzetlen támogatását, imádságát!
2006-09-30
Nemzeti Imaév - Szeretet Földje Találkozó

Idén is megrendezzük a szokásos Szeretet Földje Találkozót, amely október 21-én, szombaton lesz, 9-16.30 óráig Törökbálinton, a római katolikus templomban. Részletes program:

9.00 órától: Gyülekezés, közös dics?ítés és ima
10.00 órától: el?adások és tanúságtételek
- A gyógyító összejövetelek tanúságai, Magyarország gyógyulása, Élet a korforduló idején, Romlott gyümölcsök a tudás fájáról...
13.00 órától: ebédszünet
14.00 órától: Gyógyító mise, utána imaszolgálat
A szentmisét bemutatja: Bohn István atya
A Találkozóra jelenik meg a Szeretet történetek cím? könyv, amely ott kedvezményesen megvásárolható!

A program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

A Találkozóhoz kapcsolódó háromnapos lelkigyakorlat az Isteni Szeretet Közösség házában (Törökbálint, Baross u. 2.)
péntek 18 órakor kezd?dik és vasárnap ebéd után fejez?dik be.
(A szombati nap közös.)

Vezeti: Regina Collins n?vér.
Részvételi díj (szállás és étkezés): 6.800 Ft.
B?vebb információt a háromnapos lelkigyakorlatról a 06-23/339-029-es telefonszámon lehet kérni.
2006-09-07
Nemzeti Imaév - espereskerületi találkozó

A Székesfehérvári Egyházmegye minden espereskerülete tart egy imatalálkozót a Nemzeti Imaévben. A Budai Espterekerület szeptember 30-án szombaton 9-16 óráig tartja az összejövetelt Budakeszin, a Prohászka Ottokár Katolikus gimnáziumban.

A program szervez?i között mi is ott vagyunk, és visszük ingyenes kiadványainkat, imafüzeteinket is.

Program:
9.00 Gyülekez?
9.30 Közös szentmise
10.30 Szünet
11.00 Dr. Kránicz Mihály el?adása
12.00 Kiscsoportos megbeszélés, Szentségimádás
13.30 Ebéd (mindenki hozza magával)
14.30 A délel?tti csoportos beszélgetés összegzése
15.00 Közös Szentségimádás
16.00 A program vége

Jézus mondja: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegy?lnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.“ (Mt 18, 19-20)
2006-08-30
Megjelent a fiataloknak szóló ingyenes füzet

Az elmúlt években útjára indítottunk egy szórólap-sorozatot, amely a tizenévesek életében fontos kérdésekre ad keresztény válaszokat. Ítunk a korai szexuális kapcsolatokról és az abortuszról, a drogokról és megrontásról...

A szórólapokat többször újra kellett nyomtatni. A levelek olvashatók honlapunkon is, a cikkek, írások rovatban, és nagy érdekl?dést váltottak ki, többezren nyitották meg azokat. Most összefoglalva, egy füzetbe gy?jtöttük a leveleket és ingyenes füzet formájábn kinyomtattuk.

A füzet címe: Engedélyezett gyilkosságok - hat levél tizenéveseknek. Szeretnénk terjeszteni az iskolákban és minden olyan helyen, ahol ez a korosztály megfordul. Aki tud ebben segíteni, vagy szeretne kérni a füzetekb?l, írjon a szeretetfold@tvnetwork címre, és szívesen küldünk neki.
2006-06-29
A Nemzeti Imaév felénél - kis buzdítás

Az általunk 5.000 példányban sokszorosított és ingyen osztott püspökkari levélb?l és imából már csak alig száz példány van - egy része vélhet?en gazdára talál a vasárnapi hazánkért való szentségimádáson. De Fórumunkon is indult egy imasorozat hazánkért...

Nehezen tudnánk túlbecsülni a Nemzeti Imaév jelent?ségét. Meggy?z?désem, hogy ez Isten kezdeményezése, az ? hívó szavának engedelmeskedett az Egyház, amikor meghirdették az imaévet.

Gyümölcsei pedig nyilvánvalóak. Elég lenne, ha csak a legutóbbi, közös magyar-szlovák kiengesztel?dési misére utalánk - f?leg most, amikor szomszédunkban nem épp magyar-barát pártok kerültek hatalomra -, de szinte minden egyházmegyéb?l olvashatunk példás kezdeményezésekr?l és szervezésekr?l.

Természetesen mi sem akarunk lemaradni, hanem a magunk szerény eszközeivel szeretnénk hozzájárulni az Imaév sikeréhez.

Január óta újabb 2.000 db Imádságok hazánkért ingyenes imafüzetet osztottunk szét az igényl?knek. (És mi is szervezünk imaalkalmakat.) A Mária rádióban pedig minden szerdán imádkozunk e füzetb?l és elmondjuk a püspökkari levélben leírt közbenjáró imát is. (És közösségeinkben is, természetesen.)

Elkészült és most kerül nyomdába a fiataloknak szóló ingyenes kis füzet, amely öt levelet tartalmaz - olvashatóak a cikkek, írások között is -, s amelyeket eddig külön szórólapokként terjesztettünk. (A levelek a drogokról, az abortuszról, stb. szólnak, a végén imával.) Reményeink szerint az iskolákban tudjuk terjeszteni... De nem csak az igyenes kiadványok, hanem könyveink - így a Magyar Jelenség vagy a Rózsafüzér húsz titka... - is e célt kívánják szolgálni.

(Nekem külön öröm, hogy egyházközségünk helyi zsinatot szervez és az esperesi kerület is mozgolódik... :-))

Ha az els? félév ilyen szép reményeket ébresztett bennük, hát igyekezzünk és buzgólkodjunk, hogy mindazt, amit reményeinkben megragadtunk, a valóságban is megláthassuk.
2006-03-28
Újra postázunk!!

Sok várakozás után végre elkészült a nyomdában az újabb 1.000 db Imádságok hazánkért imafüzet. Ma kezdjük postázni a január 18. óta felgy?lt új címekre.

Köszönjük türelmeteket és megértéseteket!
2006-01-25
Beszámoló és folytatás

Országszerte sikeresen lezajlott az idei Nemzeti Imanap január 18-án, szerdán. Többszáz településen imádkoztak együtt az emberek. Volt ahol a plébános vezetésével, volt ahol több közösség gy?lt össze, és volt, ahol egész napos szentségimádást tartottak. Határainkon túl, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban is együtt imádkoztak velünk a hívek.
Ahol egyházi vezet?ink, püspökeink ajánlották a plébániáknak az imanapot - füzeteket is küldve -, ott több plébános is igényelt nagyszámú füzetet. Így végül nem is tudtuk, csak csökkentett példányszámokkal kielégíteni a keletkez? igényeket, mert közben elfogytak a füzetek. Ezúton is hálásan köszönjük
Az imanap meghirdetésével annak idején azt szerettük volna elérni, hogy minden évben egy napon az egész országban együtt imádkozzunk hazánkért és nemzetünkért. Id?pontként Szent Margit ünnepét választottuk, hiszen ? az egyik legnagyobb közbenjáró szentünk.
Most, hogy a katolikus püspöki konferencia meghirdette az nemzeti imaévet 2006-ra, utólag is igazolva látjuk törekvéseinket. Nem d?lhetünk hátra azonban elégedetten, hanem éppen ez a felhívás is arra kell, hogy ösztönözzön minket, hogy még többet imádkozzunk, és el?segítsük imacsoportok létrejöttét és m?ködését.
Ennek érdekében a püspöki kar levelét és a hozzá csatolt könyörgéseket egy nyolc oldalas kis füzetben sokszorosítottuk 5.000 példányban, amit szétküldünk címeinkre és minden érdekl?d?nek, hogy az egész évben kéznél lehessen és tudjunk a könyörgéseket imádkozni. Szeretnénk több imaalkalmat is szervezni - vagy részt venni más közösségekkel közösen -, hogy év közben is minél inkább ébren tudjuk tartani az imádság és szeretet szellemét hazánkban.
Természetesen tovább folytatjuk a Nemzeti Imanap szervezését is. Mivel folyamatos az igény az imafüzetekre, azért újabb 1.000 darab kinyomtatását tervezzük - egyel?re -, és küldjük az igényl?knek. Jelentkezni lehet az internetes címen vagy postán keresztül egyaránt. Célunk továbbra is az imamozgalom meger?sítése és terjesztése. Mivel hisszük, hogy Istennek minden lehetséges, és tudjuk, hogy az imádság hatalmas fegyver, még inkább él bennünk a remény, hogy megláthatjuk hazánknak, mint a Szeretet földjének megújulását.
Végül hadd osszak meg veletek egy szép beszámolót.  Karaffa János atya írta Felvidékr?l: „Hál Istennek, eredményes volt a Nemzeti Imanap a Felvidéken is. Már  vasárnap tartottunk el?találkozót Alistálon, kb. 150 zarándok részvételével. Január 18-án pedig csaknem 1000 hiv? és majd 40 pap imdákozott együtt Orosch János, a magyarok ügyét is felvállaló nagyszombati segédpüspök vezetésével Bacsfa-Szentantalon, az ?si csallóközi magyar kegyhelyen. Az imafüzeteket gyorsan elkapkodták, adományokat is adtak, melyeket a csekken továbbitunk. Imalapokat is osztottunk a MKPK által kiadott ima szövegével.
Mi az egész évben tartunk imanapokat havonta a keresztény magyarságért, ezért szükség lenne több imafüzetre. Az egész Felvidéket tekintve úgy 1000 db. még biztos kellene. Imádságos üdvözlettel: Karaffa János atya és a Pázmaneum“
Köszönjük eddigi segítségeteket! Imával és szeretettel: Sipos Gyula
2006-01-09
Kifulladásig

Kedves Testvérek!

Lassan a Nemzeti Imanap el?tti utolsó napokhoz érkezünk - hálát adok az Istennek, hogy megsegített minket e nagyon fontos program megszervezésében!

Várakozáson felüli igény érkezett az Imádságok hazánkért ingyenes imafüzetre - ami jelzi sokak buzgóságát és elkötelezettségét hazánk és nemzetünk iránt. Sajnos példányszámban nem tudtuk tartani a tempót. Az 5.000 füzet, amit a mostani alkalomra kinyomtattunk, megint kevésnek bizonyult. A füzetek nyomtatási költsége 340.000 Ft körül van, és ehhez járul még a boríték és postaköltség. Jelenleg nem tudunk több költséget vállaln, és id? sincs már az új füzetek nyomtatására. (De biztos, hogy ahogy lehet?ség nyílik rá, újra nyomtatni fogjuk, és igyekszünk jó el?re felkészülni...)

Nagyon hálásak vagyunk minden imádságért, szervezési segítségért és anyagi támogatásért is mindannyiótoknak, imádkozunk értetek, hogy Isten kegyelme viszonozza mindazt, amit Országáért tettetek.

Annak is nagyon örülünk, hogy a Püspöki Kar imaévet hirdetett. Igyekszünk ebben részt venni minden lehetséges módon. Ha van bármi jó ötletetek, tervetek, mit tegyünk, osszátok meg velünk, hogy közösen dolgozhassunk együtt az  egész imaévben is!

A Nemzeti Imanap lebonyolításához kívánunk nektek Istent?l sok kegyelmet és örömteli együttlétet Vele és minden keresztény testvérünkkel!

Szeretettel: Sipos Gyula
2005-12-23
Még több imádkozó - még több imafüzet

Nagy örömmel írjuk, hogy az idén is várakozáson felül sokan jelentkeztek a Nemzeti Imanap megtartására. Szétküldtük a kinyomtatott imafüzeteket, de - úgy t?nik kicsinyhit?ek vagyunk -, megint kevésnek bizonyult. Még 2000 füzetet nyomtatnunk kell, amit valószín?leg január elején küldünk szét az igényl?knek.

F?leg a sok példányt igényl?ket hagytuk a végére, elnézést kérünk t?lük a csúszásért, de bízunk benne, hogy id?ben megkapják ?k is!

Kérünk benneteket, hogy imádkozzatok a Nemzeti Imanap sikeres, zökken?mentes lebonyolkításáért mindenhol! (És hogy ki tudjuk fizetni a számlákat...)

Áldott ünnepeket kívánva, szeretettel: Sipos Gyula
2005-11-14
Szervezési eredmények november közepéig

Kedves Testvérek!

Idén ?sszel újra elkezdtük a Nemzeti Imanap szervezési munkálatait. Igyekeztünk id?ben indulni, hogy ne az utolsó pillanatra maradjon minden munka.

Kinyomtattunk újabb kétezer imafüzetet, de már most látszik, hogy kevés lesz. A határokon túlról már több, mint ötszáz füzetre érkezett igénylés, és itthon is új csoportok jelentkeztek, illetve a régiek is kértek még füzeteket.

Ismét levelet írtünk egyházi vezet?inknek - minden püspöknek, érseknek. Mellékeltünk hozzá imafüzetet és plakátot is, mintának. Kaptunk két udvarias, ám elutasító levelet, viszont Seregély István egri érsek atya és Katona István püspök atya kértek 200-200 imafüzetet és plakátokat! (Talán megtört a jég? - Reménykedjünk...)

A szétküldött levelekbe ismét elhelyeztünk válasz-levelez?lapot, amelyek közül elég sok visszajött. Az imafüzetek postázását valószín?leg december elején fogjuk megkezdeni, de még azután is lehet igényelni, telefonon vagy e-mail-en keresztül is.

Továbbra is minden rendezvényünkre visszük a Nemzeti Imanap bemutatkozó anyagait, így várható, hogy az igénylések száma még növekedni fog.

Kérünk szépen benneteket, imádkozzatok ezért a fontos és nemes ügyért, és azért is, hogy a lelki segítség mellett kapjunk elég anyagi támogatást is, hogy semmi akadálya ne legyen a Nemzeti Imanap további terjedésének!

Köszönjük segítségeteket! Sipos Gyula
2005-10-05
Megkezd?dött a Nemzeti Imanap szervezése

Megpróbáljuk az idén ud?ben elkezdeni a szervez? munkát. Az alábbi levelet küldjük ki postán most mindazoknak, akikkel kapcsolatban vagyunk (ti pedig itt olvashatjátok a honlapon):

Kedves Testvérem!


Tavaly az els? Nemzeti Imanapot szervezését azért kezdtük el, mert hittük, hogy kedves Isten el?tt, ha van egy olyan napja az évnek, amikor a keresztények közösen „odatérdelnek” elé hazájukért. Az eredmény jobb lett, mint vártuk – több, mint 200 helységben több, mint ötezren imádkoztak január 18-án, Szent Margit ünnepén hazánkért. (Kicsit ki is csúsztunk az id?b?l, az ingyenes imafüzetek egy részét már csak az utolsó napokban sikerült postázni.)
Év közben is tovább folytattuk a munkát, így még több száz ember jutott hozzá az imafüzethez különböz? rendezvényeken, illetve postai úton. Most pedig szeretnénk még több emberhez eljuttatni a Nemzeti Imanap hírét, hogy ?k is bekapcsolódhassanak a közös imádságba, amely újra és újra Isten kegyelmét hívja hazánkra és az egész Kárpát-medencére. Ezért kérünk benneteket, segítsetek a szervez? munkában! Vigyétek hírét a Nemzeti Imanapnak, gy?jtsétek össze az igyenes imafüzetekre, plakátokra való igényeket, és a mellékelt válasz-levelez?lapon (vagy bármilyen módon, postán, telefonon, stb.) küldjétek azt el nekünk. Segítsetek, hogy egész Magyarországot átjárhassa az imádság és a kegyelem!
Imával és szeretettel:
Sipos Gyula
2005-07-06
VIII. Szeretet Földje Találkozó 2005. szeptember 10-én

VIII. Szeretet Földje Találkozó
Törökbálint, 2005.  szeptember 10. szombat


Lelki nap a Római Katolikus Templomban
Téma: Teljes élet krisztusban


Program:
9 órakor:  közös ima és dics?ítés
10 - 11.30-ig:  El?adás és tanúságtétel
12 órakor:  Gyógyító mise és imaszolgálat
14 órakor:  közös ebéd
14.30 órakor:  közös ima, el?adás és tanúságtétel
15.30 órától: szentségimádás

17 órától a Falumúzeumban:
Somos Gyula fest?m?vész
kiállítása, utána táncház


19 órától az Isteni Szeretet Közösség házában
Zenés keresztény
összejövetel

A programokról részletesen érdekl?dni lehet a 23/330-585-ös telefonszámon (Sipos Gyula)
A program a Nemzeti Imanap felvezet? rendezvénye
2005-06-09
Beszámoló a Korforduló konferenciáról

Korforduló címmel rendeztek konferenciát június 4-én, szombaton Budapesten, a Magyar Szentek Templomában. Az esemény szervez?je a Zarándok Iroda és a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány volt. A konferencia céljaként azt jelölték meg, hogy az el?adók és résztvev?k közösen vizsgálják, hogy a XXI. század elején milyen a világ és benne hazánk állapota, mit mond err?l a Szentírás és a különböz? – egyházilag elfogadott vagy még kivizsgálás alatt álló – magánkinyilatkoztatások, és közösen keressék a Krisztusban való kibontakozás útjait.

A közös ima és ének után a négy el?re felkért el?adó következett. El?ször Katona István atya (Emmausz közösség) beszélt a próféciák szerepér?l életünkben, az igaz és hamis kijelentések megkülönböztetésének fontosságáról és annak szempontjairól. A bibliai kijelentések és a fatimai titkok alapján röviden felvázolta, mi az, amir?l biztosan tudhatjuk, hogy a jöv?ben bekövetkeznek. Bemutatott olyan kijelentéseket is – pl. a Malakiás-féle pápajóslatok -, amelyek még vita és vizsglódás tárgyát képezhetik, de valószín?leg igazak, és mindenképpen egy fordulat felé mutatnak.
Bohn István atya (törökbálinti esperes-plébános) beszédének kezdetén ismertette a Bibliában található legels? próféciát, amelyet Isten mondott az els? emberpárnak: „ha esztek a fa gyümölcséb?l, meghaltok”. Isten el?re megmutatja döntéseink következményeit, hogy ezzel is felhívja a figyelmünket cselekedeteink súlyára. Ha helyes döntéseket hozunk, ma is lehetséges Isten országát építeni. Az el?adó arra biztatott, vállaljuk el az Isten országáért végzett munkát, nehézségeivel és megpróbáltatásaival együtt, mert ebb?l indul ki az élet és a megújulás.
Bíró Attila személyes tanúságtétellel kezdte. Erdélyi diákként tanult hazánkban és elveszettnek érezte magát, amikor találkozott az Igaz élet Istenben üzeneteivel. Megragadta Isten szeretete és az üzenetek központi gondolata, a kiengesztel?dés Istennel és egység a keresztény felekezetek között. Ezután példákon keresztül mutatta be, hogy az Igaz élet Istenben prófétai tartalmú üzenetei hogyan teljesedtek be Románia, Magyarország és Oroszország történelmében.
Sipos Gyula (Szeretet földje) el?ször a kiengesztel?dés és megtérés fontosságáról beszélt. Úgy látja, hogy egymás mellett épül a két ország: a gonosz lélek birodalma és Jézus királysága. Korunkban pedig egyre n? a gonoszság ereje. A most szület? nemzedékek természetesnek tartják ezt az állapotot, és csak Isten igéjének világosságánál derül ki, milyen nagy sötétségben élnek. Jézus azonban el? akarja hívni a sötétségb?l a világosságra az ? népét. Jézus jelenléte a tanúságtétel erejében jelentkezik. A keresztény egyházaknak fel kell venniük a küzdelmet a sötétség er?ivel szemben. Ahogy a Makkabeusok ideje alatt a hív?k el?ször csak partizák-akciókat, kés?bb védekez?, majd támadó háborút is képesek voltak indítani hitük és népük érdekében, úgy kell nekünk is a szellemi fegyverekkel ezt az utat végigjárni. Ennek egyik eszköze a Nemzeti Imanap is, amely január 18-án, Szent Margit ünnepén van.
A délben kezd?d? szentmise homíliájában Katona István atya arról beszélt, hogy valóban korfordulóban élünk, ennek minden örömével és fájdalmával együtt. Buzdított minket a szeretet szellemében való helytállásra. A mise után rövid ebédszünet következett, majd a két órától a résztvev?k imaórát tartottak. Ehhez a szervez?k mindenkinek adtak a Nemzeti Imanap imafüzetb?l – magát a rendezvényt az Imanap el?készít? eseményének is szánták.
Három órától kerekasztal-beszélgetés kezd?dött, amelyen részt vett Fekete Sándor Pál is, több, próféciákkal és magánkinyilatkoztatásokkal kapcsolatos könyv szerz?je. Az asztal körül ül?k és a hallgatóság között élénk beszélgetés alakult ki, melynek során szóba kerültek a hazai magánkinyilatkoztatások is. Megvitatták a különböz? „prófétai forgatókönyveket” is, amelyek a jöv? események leírását adják. Vita bontakozott ki a megbocsátás szerepe és fontossága körül. Némelyek az el?zetes megbocsátás szerepét hangsúlyozták – utalva a Miatyánk szövegére is – míg mások a bocsánatkérés fontosságát emelték ki. Végül a beszélgetést lezárni nem, csak az id? lejártával berekeszteni lehetett. A jó hangulatú konferencia délután négy órakor rövid hirdetésekkel és imával zárult.
2005-04-25
Felvezet? rendezvények

Folyamatosan készülünk a következ? Nemzeti Imanapra. Igaz január 18 még messze van, de addig is sok a teend?.

- Újra ki kell nyomtatnunk az imafüzetet, mert teljesen elfogyott.

- Felvezet? rendezvényeket szervezünk, amelyekkel tudatosítani szeretnénk a hazánkért és egyházunkért folytatott ima fontosságát. Két ilyen el?készít? rendezvényr?l olvashattok lentebb.

- Továbbra is minden segítséget örömmel fogadunk. Szívesen részt veszünk mi is olyan közös alkalmakon, amelyeken szó eshet a Nemzeti Imanap fontosságáról, ahol együtt imádkozhatunk, dolgozhatunk országunkért. Adományokat is szívesen fogadunk, vagy a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány számlaszámán (lásd a Szeretet Földje rovatban), vagy postán: 2045 Törökbálint, Templom u. 13. Ez esetben kérjük, hogy í közlemény rovatba írják fel, hogy "Nemzeti Imanap".

KORFORDULÓ konferencia
“Mi várható és mi az, ami beteljesül a XXI. század elején...”
2005. június 4. szombat, 10-16 óráig
Helyszín: Magyar Szentek Temploma

A Petõfi-híd budai hídfõjénél - Megközelíthetõ a 4-es és 6-os villamossal
(1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.)

Program:
10 órától közös ima, utána elõadások. Elõadók:
Katona István atya (Emmausz közösség), Bohn István atya (Törökbálint esp. pléb.), Bíró Attila (Igaz élet Istenben - Vassula Ryden) Sipos Gyula (Szeretet Földje)
12 órától szentmise, utána ebédszünet.
14 órától Ima Magyarországért, majd kerekasztal-beszélgetés, amelyen kérdéseket is lehet feltenni. (Résztvevõk még: Fekete Sándor Pál. Vezeti: Magyar Judit)
Könyvvásárlási lehetõség a helyszínen.

VIII. Szeretet Földje Találkozó
Szeptember 9-11, péntek - vasárnap
Törökbálint

Lelkigyakorlat az Isteni Szeretet Közösség házában, lelkinap a katolikus templomban, keresztény képzõmûvészeti kiállítás, táncház, koncert, gyógyító mise...

 
2005-01-24
Beszámoló a Nemzeti Imanapról

Bár nagyon ügyetlenek voltunk és mintha még az "elemek" is összeesküdtek volna ellenünk - mégis nagyon jól sikerült az Imanap. Országszerte több mint 200 helyszínen imáédkoztak e napon hazánkért.

El?ször 4.000 imafüzet kinyomtatását terveztük. Úgy t?nt, már ez is túl van anyagi lehet?ségeinken - aztán még 1.000 füzetre érkezett igény, így 5.000 példányt rendeltünk. (Ehhez járult még a szórólap és a válasz-levelez?lap, valamint a plakát nyomtatása is.)

Sajnos - mint kés?bb kiderült - kés?n adtuk le a nyomdába az anyagot. Jöttek az ünnepek, aztán elromlott a nyomdagép, s végül, amikor már azt hittük, hogy készen van a füzet, kiderült, hogy az oldalak egy részét újra kell nyomtatni. Végül az utolsó héten 2-300 darabjával hoztuk el a nyomdából a füzeteket és vittük a postára, csütörtökt?l vasárnapig (és néhányat még hétf?n is.)

Bár a Nemzeti Imanap január 18-án volt, azóta is érkeznek igények az imafüzetekre, amit már csak nagyon korlátozottan tudunk kielégíteni, mert már csak kb. 120 db van bel?le.

Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Sok helyen szentmisével vagy szentségimádással együtt imádkoztak Istenhez. Volt, ahol összejöttek a különböz? felekezetek - ökumenikus imahét! - és együtt fordultak mindannyiunk Atyjához segítségért. De volt olyan templom is, ahol reggel 8 órától este 8-ig folyamatos szentségimádást tartottak a több helységb?l isaérkez? csoportoknak. (Törökbálinton, ahol én lakom, 18 órától volt imaóra szentségimádással egybekötve, amelyre megtelt a templom.)

Tervezzük, hogy közreadjuk a beérkezett tanúságtételeket, vagy azok egy részét legalább. Kérjük is, hogy aki teheti, írja le, hogy náluk hogyan zajlott le az esemény. Ilyen módon is er?síthetjük egymást.

Több helyr?l jelezték a testvérek, hogy milyen jó lenne, ha más id?pontokban is így imádkozhatnánk együtt. Ez nagyon jó gondolat és könnyen kivitelezhet? - biztatunk mindenkit, hogy bátran szervezzen imádságos összejöveteleket hazánkért. És minden évben újra lesz Nemzeti Imanap, január 18-án, Szent Margit ünnepén! Addig is, ha valaki szeretné, hogy odamenjünk és együtt imádkozzunk, jelezze, mert szívesen elmegyünk. Így az ima mellett el?adás keretében beszélhetünk arról is, amit Istent?l kaptunk hazánk megújulásával kapcsolatban.

Végül egy rövid pénzügyi beszámoló: a szervezés szorosan vett költségei (nyomtatás, posta) mintegy 500.000 Ft-ba kerültek. Ebb?l el?ször 200.000 Ft-ot állt a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány, a többit a támogatók - ezek ti vagytok! - adományaiból fedeztük. (A végén egy kicsit még pótolni kellett...) Minden támogatást köszönettel fogadunk - csodálatos volt megtapasztalni segítségeteket. Szeretnénk kérni, hogy imáitokban is emlékezzetek meg rólunk, és ha tudtok még segíteni, tegyétek meg, hogy ez a munka ne akadjon el!

Szeretnénk még imafüzeteket nyomtatni és küldeni minden igényl?nek. Szeretnénk minél több helyre eljutni, hogy együtt imádkozhassunk egész évben. Szeretnénk úgy el?készíteni a következ? évi Nemzeti Imanapot, hogy az még sokkal jobban átjárja az egész országot....

Mindez rajtatok is múlik. Mi készen állunk, hogy Isten jó eszköeiként mindent megtegyünk és így valóban megláthassuk hazánk és nemzetünk "felébredését"!

Hogy Magyarország valóban a Szeretet földje legyen!

A szervez?k nevében, szeretettel: Sipos Gyula
2005-01-10
Nemzeti imanap

Árpádházi Szent Margit napján az egész országban összegy?lnek a hív?k, hogy imádkozzanak hazánkért és nemzetünkért. Eddig több, mint száz közösség kapcsolódott be a Nemzeti imanapba. Ki-ki a saját lakóhelyén, közösségében vagy egyházközségében imádkozik, hogy mindenhonnan felszálljon az imádság Isten oltára elé.

Ha szeretnél te is részt venni, szívesen küldünk imafüzetet és plakátot. Kérünk, hogy írd meg a postacímedet e-mail-ben, és máris postázzuk. (Csak kérlek, hogy siess, mert már csak egy hét van hátra! Címünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

"Mi hiszünk az imádság erejében. Pál apostol így biztat minket: “Végezzetek imát minden emberért... ez jó és kedves üdvözít? Istenünk szemében...” (1Tim. 2, 1-4) Hisszük, hogy helyes és jó dolog minden évben egyszer különösen is Isten elé járulnunk nemzetünkért.

Árpádházi Szent Margit ünnepnapját választottuk, mert az ? élete különösen jól példázza az imádság erejét. A tatárjárás során elpusztított és kivérzett országban ? meghallotta, mit mond az Isten: "Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30

Mi hisszük, hogy ha sokan imádkoznának rendszeresen csak egy órát Magyarország megtéréséért, sok csoda történne és hazánk valóban a Szeretet földjévé válna. A szívb?l jöv? ima nagyon er?s. Ha számos ember imádkozik, a megtérés nagy méreteket fog ölteni. Az emberek kiengesztel?dnek egymással, összefognak helyes és jó célok megvalósításáért, megosztoznak lelki és anyagi javaikon és azt keresik majd, ami összeköti ?ket a szeretetben.

A tatárjárás pusztítása olyan hatalmas méret? volt hazánkban, hogy azt írták az európai krónikákba: “Magyarország négyszáz évi fennállás után megsz?nt létezni.” Hogy mégsem ez történt, abban nagy szerepe volt a bujdosó IV. Béla király lányának, Árpádházi Szent Margitnak. ? volt az, aki egyszerre engesztelte Istent és az embereket. Megbékítette a királyt a fiával és az országot irányító f?nemesi renddel. Szívós munkája és tanácsai hozzájárultak az ország újjáépüléséhez. Önmagát egészen elég? áldozatul adta Istennek az országért, és az Úr elfogadta felajánlását. Árpádházi Szent Margit életére, munkájára és imáira egy csodálatos megújulást épített fel Jézus. És ami akkor megtörtént, most sem lehetetlen. Most rajtunk a sor, hogy ugyanígy Isten elé álljunk hazánkért, nemzetünkért. Hiszem, hogy ez most is kedves Isten el?tt, és ? elfogadja felajánlásunkat
2005-01-03
Nemzeti imanap - imafüzetek és plakátok

Mi hiszünk az imádság erejében. Pál apostol így biztat minket: “Végezzetek imát minden emberért... ez jó és kedves üdvözítõ Istenünk szemében...” (1Tim. 2, 1-4)

Hisszük, hogy helyes és jó dolog minden évben egyszer különösen is Isten elé járulnunk nemzetünkért. Árpádházi Szent Margit ünnepnapját választottuk, mert az õ élete különösen jól példázza az imádság erejét. A tatárjárás során elpusztított és kivérzett országban õ meghallotta, mit mond az Isten:  “Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és oda-állna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30)
Mi hisszük, hogy ha sokan imádkoznának rendszeresen csak egy órát Magyarország megtéréséért, sok csoda történne és hazánk valóban a Szeretet földjévé válna.
A szívbõl jövõ ima nagyon erõs. Ha számos ember imádkozik, a megtérés nagy méreteket fog ölteni. Az emberek kiengesztelõdnek egymással, összefognak helyes és jó célok megvalósításáért, megosztoznak lelki és anyagi javaikon és azt keresik majd, ami összeköti õket a szeretetben...

A fenti szöveg az imafüzet hátlapja, a képen pedig a címlap, illetve az egyik plakát látható. Ha minden igaz, akkor következ? hétf?n kezdjük postázni a füzeteket, addig türelmeteket kérjük.

Nagyon sok igénylés érkezett, ami örömhír, hiszen azt jelzi, hogy sokakban él még a buzgóság. Ami kevésbé jó hír, hogy mi összesen csak 4000 példányban tudjuk kinyomtatni a füzetet - anyagi okok miatt. Ezért ha az igényelt példányok száma meghaladja ezt, akkor lehetséges, hogy néhol csökkentenünk kell az elküldött példányokat. De még keressük a megoldást, hogy lehet?ség szerint mindenki minden példányt megkapjon! (Azaz csak kérjetek bátran, minél több ember imádkozik hazánkért és népünkért, annál jobb!)
2004-12-20
Megjöttek a válasz-levelez?lapok

Megérkeztek a válasz-levelz?lapok, amelyeken a Nemzeti Imanapra készül? ingyenes imafüzet kérhet?.

A levelez?lapokat kipostázzuk minden címre, amit ismerünk. Meg van címezve, tehát csak be kell írni a pontozott helyre, hogy hány darab füzetet kérnek, és postára adni.

Az imafüzeteket szeretnénk január elején kipostázni mindenkinek, azért kérjük, hogy ha lehet, még decemberben küldjék vissza az igénylést.

Köszönjük a segítségeteket. Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánva a szervez?k nevében, szeretettel: Sipos Gyula
2004-12-06
Levelek, imafüzet

Kedves Testvérek!

Már írtam, hogy az Imanappal kapcsolatban tájékoztató levelet küldtünk minden püspöknek, majd két püspök tanácsára a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához fordultunk. Levelükb?l idézve: "A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nem tudja központilag támogatni az újabb imanap kit?zését, azt viszont helyesnek látja, hogy a helyi csoportokon keresztül minél több hív? kérje Árpád-házi Szent Margit égi közbenjárását népünk lelki megújulásáért." (Dr. Veres András püspök, az MKPK titkára)

Örömteli hír viszont, hogy Dr. Szabó Tamás tábori püspök atya támogató levelet küldött részünkre. Ebb?l idézve: "A népünkért és országunkért végzett imádságot magam is szívesen támogatom és a munkatársaimmal ismertetem."

Készül az imafüzet. Ha valaki még szeretne beküldeni olyan imádságot, aminek szerinte helye van ebben, kérjük tegye meg.

Az imafüzetek és egyéb szóróanyagok szétküldéséhez információra van szükségünk: hová hány darabot küldjünk. Jelezzétek ezt a címünkön. (Valószín?leg ez ügyben szétküldünk egy levelet is, válasz-képeslappal.)

Továbbra is azt szeretnénk, ha mindenhol fellobbanna január 18-án az imádság tüze. Ezért bárhová szívesen küldünk szórólapot, imafüzetet - csak jelezzétek szóban, írásban. Ha tehetitek, apostolkodjatok ezért, hogy valóban az egész ország imában járulhasson Isten elé január 18-án.
2004-11-19
Gyulay Endre püspök atya levele a Nemzeti Imanap szervez?ihez

A Nemzeti Imanappal kapcsolatos munkánkról tájékoztatót küldtünk egyházunk vezet?inek, s egyben kértük támogatásukat. Gyulay Endre szeged-csanádi püspök atya levelünkre az alábbi választ küldte:


Igen Tisztelt Szervez? Úr!

A nemzeti imanappal teljes mértékben egyetértek, papjaimnak ajánlani fogom. Id?ben körlevelemben értesítem ?ket, hogy minél jobban szervezzék meg.

Tisztelettel: Gyulay Endre szeged-csanádi püspök, 2004.11.05.
2004-10-27
Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért,

"De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztel?dés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztel?dött a világgal,
nem tartja számon vétkeinket, s?t ránk bízta a kiengesztel?dés igéjét.
Tehát Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk.
Krisztus nevében kérünk: engesztel?djetek ki az Istennel!"
(2Kor 5.18-20)

Kis és nagy nemzetek egyaránt vannak a Földön, amelyek meghatároztak egy napot, amikor az egész hív? nép imádságban fordul Istenhez nemzetéért. Maga a Szentírás mutatja, mennyire szükséges ez. Ezekiel prófétához így szól az Úr: „Az ország népe megsokszorozta az er?szakot és a rablást, elnyomta a szegényt és a sz?kölköd?t, jogtalanul er?szakoskodott az idegennel. Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért, nehogy elpusztítsam, de nem találtam. Akkor rájuk zúdítottam haragomat, megemésztettem ?ket haragom tüzével. Tetteik visszaszálltak fejükre - mondja az Úr, az Isten." (Ez.22.30-31)
Mi, akik kezdeményeztük a Nemzeti Imanap megtartását, úgy gondoljuk, hazánknak is nagy szüksége van arra, hogy legyenek emberek, akik odaállnak az Úr elé a népért. Nagy példánk ebben Árpádházi Szent Margit, akinek áldozatos élete és buzgó imádsága sokban hozzájárult ahhoz, hogy a tatárjárás idején szétdúlt királyság vezet?i kiengesztel?dtek egymással, népe visszatért falvaiba és az ország újjáépült romjaiból.
Látva hazánk leromlott erkölcsi állapotát, széthúzó közösségeit, mi is úgy imádkozunk, ahogy Jézus imádkozott az Örök Atyához irgalomért a keresztfán: "Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek." (Lk 23.34) Ez a Nemzeti Imanap szíve és központja. Ezt visszhangozzuk Istvánnal, az Egyház els? vértanújával, aki így kiáltott fel megkövezésekor: "Uram, ne ródd fel nekik b?nül." (ApCsel 7.59-60) Imádkozunk ma is e sötétségbe merült nemzedékért, bízva abban, amit Pál apostol mond: "Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséb?l hiányzik, testének, az Egyháznak javára." (Kol 1.24)
Imádkozzunk együtt hazánk megújulásáért! Szervezzük meg, hogy Magyarország minden községében, városában, minden egyházközségben és egyházmegyében felszálljon a közös imádság, mint jóillatú áldozat Isten elé!
Ezt szeretnénk el?segíteni, bátorítani. Tájékoztató levelet küldtünk egyházi vezet?inknek. Kiadunk egy imafüzetet, amelyet ingyen megkap minden közösség, amely vállalja a Nemzeti Imanap megtartását. Szívesen küldünk plakátot, szórólapot a szervezéshez. A zarandok.hu honlapon folyamatosan lehet olvasni a Nemzeti Imanappal kapcsolatos híreket, információkat.
Egyben szeretnénk kérni lelki, imádságos, de anyagi és szervez?i támogatást is. A programhoz lehet kapcsolódni a Zarándok Irodán keresztül. Címünk: 1126 Budapest, Böszörményi u. 20-22. Tel.: 06-1/225-3119. A Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány vállalta az anyagi rész kezelését. Támogatást lehet küldeni számlaszámára: 10700268-04975106-51100005
Minden segítséget köszönettel fogadunk.
Sipos Gyula
szervez?
2004-10-11
Ami eddig történt

Kedves Testvérek!

Szeretnénk itt folyamatosan beszámolni nektek az eddigi el?készületekr?l. Közzétennénk a ti javaslataitokat is, és minden hasznos észrevételt.

Ami azóta történt, hogy - hosszas töprengés után - rászántuk magunkat a Nemzeti Imanap megszervezésére, és elküldtük a bíboros atyának a levelet:

- A zarandok.hu-n való ismertet? óta néhányan már jelentkeztek, illetve jelezték segít? szándékukat az imanap megszervezésében. Szeretnénk egy találkozót szervezni mindazoknak, akik ebbe a munkába bekapcsolódnának. A helyszín és id?pont kiválasztása még folyik, minden javaslatot örömmel fogadunk.

- A Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány az 1%-os adományok terhére felajánlott 200.000 Ft-ot, szervezési költségekre. Ezt igazából inkább egy imafüzet kinyomtatására fordítanánk, hogy azt ingyen tudjuk szétosztani. (Sajnos ennek költsége magasabb, mint ami eddig rendelkezésünkre áll.) Még egyeztetünk velük is err?l. Itt jegyezzük meg, hogy minden adományt köszönettel fogadunk, ide is el lehet küldeni az irodába, de az Alapítvány is felvállalta a gy?jtést, kérésre csekket küldünk (az adóalapból leírható).

- Készül az ingyenes Fordulat füzetsorozat 5. száma, amelyet 1000 példányban nyomtatunk ki és juttatunk el a közösségekhez. Ebben már benne van az Imanap felhívása is. Továbbra is keressük azokat az internetes felületeket, ill. nyomtatott sajtótermékeket, vagy rádió/tv m?sorokat, ahol a nemzeti imanap ismertethetjük. Ha valakinek van kapcsolata, kérjük mozgósítsa az ügy érdekében. Köszönjük!

- Hasonlóképp próbálunk címlistát összeállítani.

- Különösképpen is szeretnénk kérni az imáitokat a papság, illetve f?papjaink megszólításához. Újra írunk nekik, s nem lenne hátrány, ha legalább néhányan reagálnának.

- Ha sikerül a pénzügyi feltételeket is megteremteni, szeretnénk plakátot, szórólapokat is nyomtatni, illetve fizetett hirdetést feladni.

A legfontosabb azonban továbbra is, hogy munkatársakat, közösségeket találjunk az ország minden táján, akik magukénak érzik a nemzeti imanap ügyét, és készek arra, hogy saját közösségükben, egyházközségükben megszervezzék azt. Kérünk, segítsetek ebben!
2004-10-01
Információk

- Nemzeti imanap szervezését kezdtük el. Tájékoztató levelet küldtünk dr. Erd? Péter bíboros atyának, amelyben többek között ezt írtuk: „Mi, akik római katolikus keresztény emberekként létrehoztuk a Zarándok irodát és a Zarándok honlapot - www.zarandok.hu -, mindannyian már hosszú évek óta különböz? lelkiségi mozgalmakban és közösségekben tevékenykedünk, hogy saját eszközeinkkel segítsük egyházunk és hazánk életét, lelki megújulását. (…)

Közben megérlel?dött bennünk az a gondolat, hogy – más országok hagyományát is követve – szükség lenne arra, hogy hazánkban is legyen egy Nemzeti Imanap, amikor az ország egész területén imádkoznak Magyarország megújulásáért és konkrétan olyan imaszándékokért, amelyet az Egyház kijelöl.

Számunkra kézenfekv? megoldásnak t?nik Árpádházi Szent Margit, az egyik legnagyobb magyar imádkozó ünnepnapja, január 18-a.

Célunk lenne az egész ország felbuzdítása a közös imára. Ehhez kiadnánk imafüzetet is, és szórólapokon, újságcikkeken, m?sorokon, valamint a velünk kapcsolatot tartó, és címlistánkon szerepl? több, mint 200 közösségen keresztül is igyekeznénk elérni mindenkit, hogy közösen, egy szívvel forduljunk Istenhez egyházunkért és hazánkért. Szeretnénk, ha ezen felül minden egyházmegyében lenne legalább egy kiemelt hely – templom -, ahol ünnepélyes keretek között, lehet?ség szerint püspöki szentmisével együtt folyna az imádkozás. De nem csak a katolikus, hanem a többi keresztény felekezetet is megszólítanánk, hiszen hazánk sorsa közös ügyünk.”

Várjuk olyan emberek jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a munkában. Minden segítséget, imádságot köszönettel fogadunk!

Isteni Irgalmasság kilenced - 9 - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. március 29. péntek

Az Isteni Irgalmasság kilencedét Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig tart. Szt. Fausztina naplójából: ,,Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.”

 

Kilencedik nap

Amiért most nagyon szükséges az ima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. május 24. péntek

Mára megint kilenc megyére adtak ki meteorológiai okok miatt riasztást. Viharkár, földrengés - aztán a már szinte naponta indulatból elkövetett gyilkosságok, korrupció és a bűn felmagasztalása az élet különböző területein - látható, mennyire fontos, hogy imádkozzunk hazánkért, hogy Isten hozza el a békét életünkbe: a természeti viszonyok lecsillapodását éppúgy mint a belső békét és felszabadulást a gonosz lelkek uralma alól:

Ima az időjárási viszontagságok miatt

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. március 26. kedd

Mennyei Atyánk!

Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az id?járási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segít? Sz?zanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot! Csillapítsd le a természet háborgását és óvd meg teremtményeidet és gyermekeidet minden bajtól! Óvd meg az úton lev?ket is, ments meg minket a balesetekt?l, m?szaki problémáktól és minden bajtól! Végül pedig hiúsítsd meg a rossz szándékú emberek terveit, akik visszaélve a nehéz helyzettel, kihasználják, meglopják, fenyegetik embertársaikat.

Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.