Hálaima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 16. péntek
Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked azért, hogy ebben az évben március 15-én megóvtál minket az er?szak kitörését?l. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel munkáld ki közöttünk a kiengesztel?dést és megbékélést a b?nbánat és megújulás ereje által, hogy megvalósulhasson közöttünk a Te országod, a békesség és szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.

Egyszerű imák hazánkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 15. csütörtök

Úristen, akinek kezében van minden ország és nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, távoztasd el t?lünk az éhséget, háborút, betegséget, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljáróink szívét, hogy az igazság, h?-ség és béke áldásai boldogítsák országunkat. Amen. (A görög katolikus hívek imakönyvéb?l)

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. (Az Imádságok hazánkért imafüzetb?l)

Forradalmi imaharc március közepén - és a békesség kötelékei

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. március 14. szerda

Elég sok helyre eljutunk az országban, és mindenütt tapasztaljuk, hogy rengeteg szomorúság, keserűség van az emberekben. Lelkileg összetörtek, tele kísértéssel, a gonosz lélek zaklatásával és elnyomásával. Most ráadásul kívülről is nyomnak minket, vihar az EU-ban, vihar a határainkon belül és az elszakított részeknél. A március 15-i ünnepséget szinte minden politikai párt és szervezet erődemonstrációra akarja felhasználni. Biztosak lehetünk abban is, hogy sokan vannak, akiknek érdekük a viszály, a harag, az összecsapások kirobbantása. Hogyan győzhetnénk ezek felett?

Pázmány Péter imádsága hazánkért:

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. február 27. hétfő

Irgalmas Isten, uraknak Ura, királyok Királya! Te apostolod által megparancsoltad, hogy a fejedelmekért és tisztviselőkért alázatosan könyörögjünk neked, hogy az ő gondviselésük alatt csendes és békességes állapotban élhessünk. Tekints hát kegyelmesen a te népedre, s adj oly fejedelmeket, bírákat, vezéreket nekünk, kik a tetőled vett birodalommal szent neved tisztességére, az Anyaszentegyház épülésére, az ország javára éljenek, ne önmaguk kevélységére, vagy fösvénységére. Tőled vagyon, Uram, a hatalom és a birodalom, a te szolgáid és helytartóid a fejedelmek. Adj ezért okosságot, értelmet, bölcsességet a te képedbeli embereknek, hogy minden igazságban személyválogatás és ajándékkívánás nélkül, isteni félelemmel parancsoljanak. Legyenek igazság-szeretők, igaz törvénytevők, árvák és özvegyek oltalmai, nyomorodottak segítségei, kik se ajándékot ne szeressenek, se személyt ne válogassanak, se a maguk hasznát ne keressék, hanem a rájuk bízott községnek csendességét szomjúhozzák mindenkor, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Ima népünkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. február 03. péntek

Darvas Kozma József atya, csíkszeredai plébános levele és imája népünkért:

Rövid összegzés az idei Nemzeti Imanapról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. január 19. csütörtök

Kissé ironikusan úgy is fogalmazhatnánk, hogy a tőzsde pozitívan reagált a Nemzeti Imanapra. Pedig a nap első híre még az volt, hogy az Európa Parlamentben három frakció hazánk tagsági jogát is fel akarta függeszteni - ehhez képest végül a most megválasztott 14 alelnök közé bekerült egy keresztény magyar (Surján László) is... Természetesen a Nemzeti Imanap nem a politikáról szól - még ha ez most, a nemzetközi viták kereszttüzében lévő Magyarország esetében előtérbe is került - ez csupán egy kis része az életnek, ahová kértük Isten kegyelmének kiáradását.

Nemzeti Imanap - a legjobbkor!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. január 17. kedd

Múlt hét csütörtökön kezdtek tárgyalni az európai uniós bizottságokban a "magyar ügyekről". Kedden az Európai Bizottság (EU csúcsszerv), ma, szerdán - Árpád-házi Szent Margit ünnepén, a Nemzeti Imanap idején - pedig az Európa Parlament tárgyal hazánkról. Azt gondolom, nem véletlen, hogy pont a Nemzeti Imanap (és előtte a kilenced) idejére esik ez az eljárás-sorozat! Hiszem, hogy Isten kegyelme időzítette így az eseményeket, hogy minél többen imádkozzanak hazánkért és nemzetünkért ebben a nehéz időben! Ezért hát imádkozzunk és bizakodjunk, mert jó az Úr!

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Kérünk, óvj meg minket minden támadástól, csapástól, a gonosz lélek minden terve omoljon össze, a Szentlélek kegyelme pedig segítsde elő a legjobb megoldások megszületését! Ámen.

Nemzeti Imanap - kilenced, - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. január 10. kedd

Kilencedet végzünk hazánkért, a január 18-i Nemzeti Imanapra készülve. Napokra elosztva sorra vesszük életünk területeit, Isten kegyelmét kérve:

Nemzeti Imanap - hírek

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. január 06. péntek

Elég belenézni az újságokba, vagy hallgatni a híreket, hogy értsük, mennyire fontos, hogy imádkozzunk hazánkért és nemzetünkért. A január 18-i Nemzeti Imanap hatalmas lehet?ség, hogy együtt mozduljunk imában Isten felé, kérve az ? segítségét!

Judit testvérünk Japánból küldte e-mailen Szent Margitról és a Nemzeti Imanapról: "Ö a bérmaszentem, lélekben ott leszek Veletek. Szeretettel es imával..."  Júlia testvérünk pedig ezt írta fel a honlapra, hozzászólásként: "Köszönjük az imafüzeteket, plakátokat.  Egerben több imacsoport is szervezi a Nemzeti Imanapra az engesztelést. Külön öröm, hogy a fiatalok is bekapcsolódtak, a Szent Erzsébet Kollégium diákjai a Szent Bernát templomban tartják az imaórát. Imatestvérekt?l tudom, hogy Debrecenben és Nagykanizsán is jó ütemben haladnak az el?készületek. Több helyen szentmisével kapcsolják össze."

Imában kapott kép és néhány jó hír a Nemzeti Imanapról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2012. január 10. kedd

Ma reggel, amikor imádkoztam, azt a képet kaptam az elmémbe, mint amikor a befagyott folyón a halászok lélet vágnak, hogy a halak a vízben oxigénhez juthassanak. Azt hiszem, ezt tesszük a Nemzeti Imanappal - mi vagyunk a halászok, akik megnyitják az utat Isten kegyelmeinek ennek a "lefagyott" nemzedéknek. Minél több léket tudunk vágni, annál elevenebb lesz az élet a jég alatt és annál több szabad területe lesz Istennek a munkálkodáshoz - és egyszer csak eljön az olvadás! Még néhány jó hír:

Nemzeti Imanap nyolcadszor!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. december 02. péntek

koronim2Kedves Testvérek!
2004. őszén kezdtük meg az első Nemzeti Imanap szervezését amelyet 2005. január 18-án tartottunk meg először, szerte a Kárpát-medencében. Akkor még a "hét bő esztendő” idejét élte egész Európa és hazánk is, most viszont a “hét szűk esztendőben” vagyunk - gazdasági válság, politikai válság, környezeti válság, népesedési válság, és még hosszan sorolhatnánk, mi minden sújt minket. Ha a jobb időkben szükséges volt, hogy együttesen imádkozzunk hatánkért és nemzetünkért, akkor mennyivel inkább szükséges ez most, a válság idején!