Egy rövid hír a gyermekekért való imáról

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 26. szerda

"Tájékoztatásukra reagálva, éves szolgálati programunkba vettük, és csatlakozunk az Imalánc a gyermekekért imatáborába.
Magyarországi Szervita Világi Rend: Budapest, Győr, Székesfehérvár,  Eger, Ózd, Makó, Mezőkövesd.
Farkas Sándorné, Nemzeti Perjel"

KÖSZÖNJÜK!

Nemzeti Imanap után

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 26. szerda
Túl vagyunk az idei Nemzeti Imanapon. Hálát adok Istennek minden imádkozó emberért, közösségért, és hiszem, hogy az idei Imanap is sok kegyelmet kiesdett hazánknak. Két rövid levél-idézet a résztvevők leveleiből:
"Kedves Gyula! Üdvözöllek a Nemzeti Imanapon. (Nálunk a reggeli misén János atya erősen bíztatta az összegyűlt kb 300 embert (Mindszenty iskolának volt mise), hogy imádkozzunk hazánkért." (Ny. Gábor Budaörsről, január 18-án)
"Hála legyen a jó Istennek! Immár egy hét távlatából is úgy kell megítélnem, hogy nagyon jól sikerült a nemzeti imanapi ( 18-i )szentimrés imaóra. Azt mondják kb 50-60-an voltunk. Magam részéről kb 10-15-tel kevesebbet számoltam, de hátrafelé nem forogtam és bizonyára még mögöttem is ültek, de különben is nem s létszám a lényeg!
Ha nem is részletesen, ha nem is sok helyen és ha nem is nagyon hangosan hirdettük, azért mégis hallották néhányan ezt a "hirdetést".  Ill. biztos vagyok benne, hogy többen, mint akik eljöhettek. Vagy dolgoztak du. 5 órakor, vagy a fél 7-kor kezdődő, aznapi ökumenikus imaestre mentek olyanok is, akik talán eljöttek volna engesztelő imaestünkre, ha nem az ökumenikus imahétre esik.
De talán így még jobb is volt, mármint, h.  ez az időbeli egybeesés is az egyházban még meglévő egység korát idézte. És Szt Margit pedig az egységért élt.  Igazán elnevezhetnék ezt a hetet Árpádházi Szt Margitról!! Elő kellene ezzel állni...
Az imafüzetbeli imákból egyiket-másikat úgy, ahogy ott áll, vagy kicsit máskép elimádkoztuk, énekeltünk és több bibliai imából is vettünk egy-egy részt, meg máshonnan is. Mindösszesen lelkesek voltunk és ilyen jó előkészület után következett a hazánkért fölajánlott szentmise. (...) Isten-áldotta volt az együttlét, a közös ima, amit remélem, nem csak magam éreztem, hanem mindannyian. Bízzunk, h. meghallgatták a magas mennyben a szentek, a Szűzanya, Jézus és mennyei Atyánk." (B. Ágnes, Budaörs)

Nemzeti Imanap - megérkeztek az új ingyenes imafüzetek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. december 21. szombat

imahaza2

Tegnap megérkeztek a nyomdából az új imafüzetek (5.000 darabot nyomtattunk, 115.000 Ft volt a nyomdai költség), mostantól kezdjük postázni. Bátran kérjetek, ahányan vagytok az imacsoportban, illetve ahány embert rá tudtok venni, hogy Január 18-án, a Nemzeti Imanapon imádkozzon hazánkért!

E-mail-ben is megrendelhetitek a szükséges mennyiséget és elküldöm postán. Címünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

Imádságok az ifjúságért, a családokért...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. szeptember 27. péntek

II. János Pál pápa imája az ifjúságért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által ajánlott ima a családokért és egy napi életátadó ima:

Ma Nemzeti Imanap!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 18. kedd

Ima az ország keresztény megújulásáért

 

A te kezedben van szívünk, Uram,

Döfd át szereteted nyilával,

Gyújtsd fel a lomhákat,

Vezesd vissza az eltévelyedetteket,

Világítsd meg a vakokat,

Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,

Bátorítsd meg a habozókat,

Tanítsd a tudatlanokat,

Gyarapítsd bennünk a hitet,

Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,

S újra és újra kérlek,

Add, hogy szereteted gyarapodjék,

Hogy ez az isteni láng

Eméssze föl viszálykodásainkat.

(II. Rákóczi Ferenc)

 

Fohász

 

Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet,

az igazság és az igazságosság országa, a Szeretet földje!

 

 

Egy keresztút és a hozzá kapcsolódó ígéretek

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. március 28. péntek

Estanislao testvér kiválasztott lélek volt, akinek égi megvilágosodásban volt része. Ezt a természetfölöttiséget úgy gyóntatója, mint a teológusok is elismerték. Fölöttese azt a parancsot adta neki, hogy írjon le minden ígéretet, amelyet Urunk adott a Keresztúti ájtatosság imádkozásáért. Utána pedig bemutatunk egy keresztúti átatosságot, amit Jézus tanított Josefa Menéndez nővérnek...

Imakilenced az árvíz és belvíz fenyegetésével szemben

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 16. vasárnap

Krisztusban Kedves Magyar Testvérek!

 

S.O.S. jeleket adnak le a bajba jutottak a süllyed? hajóról, mert reménykednek az emberek segítségében.

Nagy bajban van most sok magyar testvérünk, akiknek házát, kertjét, földjét elöntötte a belvíz. A híradások szerint 180 ezer hektár gabonaterm? területen is a víz az úr.- Hol terem majd meg a kenyeret adó búza, vagy a takarmánynövény az állatoknak? –Ínség, éhínség fenyeget? - Gondoljuk végig.- Elegend? szomorúan, szörnyülködve vagy elkeseredve néznünk a televízió képeit? Vagy mondogatni: ha megépültek volna a víztározók, akkor most el lehetne vezetni a belvizet….

Ne maradjunk tétlenek. Küldjük fel a mi S.O.S. jeleinket az Ég felé! Fogjunk össze: Kérjük nagyon sokan együtt a segítséget attól, aki tud segíteni, a természet Urától. Istennél semmi sem lehetetlen. ?t kérjük, hogy apassza el, szárítsa fel a földjeinket borító vizeket, hogy tavasszal vetni lehessen a szántóföldeken.- Vegyük körül a vízzel ellepett magyar földeket gondolatban +él? rózsafüzérrel”. Tartsunk egy id?ben kilencedet napi egy egész rózsafüzér elimádkozásával, kezdve 2011. január 18.-án, Árpád-házi Szent Margit – hazánk megment?jének – ünnepén és befejezve január 26.-án. Kérve kérjük a Sz?zanyát, Magyarok Nagyasszonyát, legyen e létfontosságú ügyünkben is hathatós közbenjárónk.

Árpád-házi Szent Margit, kérünk, siess most is nemzeted segítségére, és az összes magyar szenttel együtt könyörögj érettünk!

Higgyünk az ima hatalmas erejében! Ámen

                                      Dicsértessék a Jézus Krisztus!

                                                                                              Moticska Feliciánné Zsuzsa néni

Az új, ingyenes imafüzetünkről

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. július 03. szerda

2004-ben kezdtük el szervezni az első Nemzeti Imanapot, ahhoz adtuk ki az “Imádságok hazánkért” ingyenes imafüzetet. Ezt minden évben többezer példányban terjesztettük, így mára az egész országban (és a határokon túl is) ismerik és sokan használják.

Imaharc-kilenced a homoszexuális fesztivál ideje alatt - 9 -1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2013. június 27. csütörtök

Szombaton kezdődik és következő hét szombatig tart a homoszexuális fesztivál Budapesten, sok-sok programmal. Mi péntektől kezdőden ima-kilencedet imádkozunk - minden nap felteszem az aznapi részt -, azért, hogy minden gonoszság, rossz szándék, csábítás, megrontás, szexuális aberráció, "meleg térítés" valljon kudarcot, az emberek maradjanak távol a programoktól és hiúsuljon meg és váljék hiábavalóvá minden gonosz igyekezet. 9. nap:

Kilenced a Nemzeti Imanapért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 10. hétfő

Kedves Testvérek!

Ma (10-én, hétfőn) kezdjük az imakilencedet a Nemzeti Imanapért. Kérlek benneteket, hogy kapcsolódjatok be ebbe az imába, így kérjük Istentől a kegyelmet, hogy mindenki támogatóan álljon hozzá a kezdeményezéshez, a média, a közösségek hírt adjanak róla, és akarjanak imádkozni hazánkért, hogy egész országunk megteljen Isten kegyelmével!

Köszönöm!

Imával és szeretettel: Gyula

Nemzeti Imanap levél, 2011. január 18. Szent Margit ünnepére

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2011. január 04. kedd

2004-ben, amikor elkezdtük az els? Nemzeti Imanap szervezését, ezt írtuk:

„Kis és nagy nemzetek egyaránt vannak a Földön, amelyek meghatároztak egy napot, amikor az egész hív? nép imádságban fordul Istenhez nemzetéért. Maga a Szentírás mutatja, mennyire szükséges ez. Ezekiel prófétához így szól az Úr: „Az ország népe megsokszorozta az er?szakot és a rablást, elnyomta a szegényt és a sz?kölköd?t, jogtalanul er?szakoskodott az idegennel. Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért, nehogy elpusztítsam, de nem találtam. Akkor rájuk zúdítottam haragomat, megemésztettem ?ket haragom tüzével. Tetteik visszaszálltak fejükre - mondja az Úr, az Isten." (Ez.22.30-31)