Ignác, a reform pap

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. július 31. péntek

Loyolaí Szent Ignácot Ignácot és társait életmódjuk és törekvésük miatt a nép „zarándok papok”-nak vagy „reformpapok”-nak nevezte el. Ignácot 1537-ben szentelték pappá, első szentmiséjét Ignác Betlehemben akarta bemutatni, de megtudták, hogy bár harmincnyolc esztendeje nem volt rá példa, abban az évben nem indult zarándoklat a Szentföldre, mert küszöbön állt a háború a törökökkel. Így Rómába indultak...

Akiért Pio atya közbenjár, az más ember lesz

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. július 23. csütörtök

Az Aleteia nemzetközi katolikus portál osztotta meg korábban a Pio atyához köthető újabb csodák történetét: olyan emberek vallomásait, akik életük fordulópontján, nehéz, szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal teli időszakokban a kapucinus szent közbenjárásáért folyamodtak.

Érdekesség: már 3500 éve is lovagoltak

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. július 15. szerda

"A lóhátról harcoló fegyveresek már Kr.e. 1600 körül megjelenhettek az eurázsiai sztyeppéken" - mondta  Igor Csecsuskov, a Dél-urali Állami Egyetem kutatója a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálnak, amely egy  orosz, kazah és amerikai tudósok által elvégzett kutatás eredményeit ismertette. Ez alapján jóval korábban lovagolni kezdett az emberiség, mint ahogyan azt eddig feltételezték.

2+1 magyar stigmatizált

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. június 17. szerda

A Stigmata című könyvében a szerző (Michael Hesemann) 328 embert sorol fel (47 férfi, 281 nő), akik az elmúlt 800 évben Krisztus sebhelyeit viselték testükön. Közülük ketten biztosan magyarok: a boldoggá avatott Magyarországi Ilona veszprémi domonkos nővér, és Galgóczy Erzsébet. Mindketten a magyar történelem válságos pillanatában kapták a Krisztussal való együttszenvedés kegyelmét és mindketten előkészítői és megharcolói voltak Isten nagy kegyelme kiáradásának egyházunkra és hazánkra. (Van egy harmadik is, aki hazánkban élt, de nem magyar származású: a gráci születésű Fauland Aloysia. Ő 1881-ben lépett be a soproni orsolyita zárdába és 1902-ben bekövetkezett haláláig ott élt. Rendi neve: Kisded Jézusról elnevezett Vincentia volt.)

Egy bohócruhás misztikus

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. május 26. kedd

Néri Szent Fülöpp 1515. július 21-én született Firenzében. A kis „Pippo buono” mindenki kedvence volt, közvetlenség, dús fantázia és nagy lelkesedni tudás jellemezte. Rendkívüli érzéke volt a tréfákhoz.

Egy tűzvészből megmenekült kép...

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. május 25. hétfő

Egy erdőtűzben a lángok nem tudtak átterjedni egy összeégett vastag fának arra a részére ahová a Guadalupei Szent Szűz képe volt festve:

  

(facebookról)

Magyar érdekességek

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. május 14. csütörtök

A Nemzetközi Csillagászati Unió által bevezetett egységes Holdtérkép szerint 1988-ig 801 holdkrátert neveztek el természettudósokról, abból 16-ot magyarokról. Ez megközelítőleg a nevek 2%-a. E szám nagyságát akkor értjük meg, ha néhány összevetést teszünk. Ha az államok száma alapján adnák a helyeket - jelenleg 190 tagja van az ENSZ-nek -, akkor 16 kráter helyett 4-et nevezhettek volna el magyar tudósról. (Ha az ismert és beszélt nyelvek számát nézzük, ami közel 3000, akkor meg csak néhány porszemet.) Ha az egyes nemzetek által lakott földterületek nagyságát vesszük összehasonlítási alapul, a magyar nemzet számára ismét csak töredék százalékot kapunk...

Don Bosco álma

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. május 03. vasárnap

"Képzeljétek el, hogy egy tenger partján állunk, vagy még inkább egy magányos sziklán, ahonnan a lábunk alatti talajon kívül sehol máshol nem látunk szárazföldet. A messze tengeren megszámlálhatatlanul sok hajót ismerünk fel, melyek tengeri csatára készülődnek. A hajók orra vasból készült, testük ágyúkkal, puskákkal és mindenféle más fegyverrel van felszerelve.

Pio atya: „Szóval csak álom volt, mi?”

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. április 24. péntek

Egy házaspár, akinek nem lehetett gyermeke, Pio atya közbenjáró imáit kérte. Az asszony rövidesen várandós lett, és nagyon félt, hogy elveszíti a babát. Már a szülés ideje közeledett, amikor egy éjjel azt álmodta, hogy a szülészeti műtőben van, és mielőtt az orvos bejött volna, meglátott egy szakállas embert, aki a műtő egyik sarkából mosolyogva tekintett rá.

Szent István király irgalmasságáról

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. április 26. vasárnap

Felróják Istvánnak, hogy milyen kegyetlen volt, amikor Vazult (Vászolyt) megvakíttatta. De mi az igazság? Kora többi uralkodója – így a lengyel és a cseh fejedelem is - a szóba jöhető vetélytársak egész rokonságát kiirtatja, nehogy valaki is ellene támadhasson. István ennek pont az ellenkezőjét teszi, magas tisztségbe emeli rokonát, aki ennek ellenére többször király-ellenes összeesküvésbe bonyolódik.

Érdekességek: Don Bosco egy kevésbé ismert álma

Kategória: Érdekességek
Megjelent: 2020. április 23. csütörtök

„…Hagy idézzem fel azonban Don Bosco egyik álmát. Ő a XIX. század nagy szentje volt, aki fiatal fiúk ezreinek segített, az egész világon elterjedt szerzetes rendet (szaléziak) alapított, nyomdát és kiadót hozott létre, újságot és könyveket írt, szerkesztett, imádságára pedig meggyógyultak a betegek és több halott is feltámadt.