A Magyar Kultúra Napjára: A Kerekdomb igaz története

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2022. január 22. szombat

Mivel sokféle szóbeszéd kering a Kerekdomb eredetéről, illő és helyes, hogy elmondjam annak valódi történetét.

Sípos (S) Gyula: Kraft

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2022. január 21. péntek

- Apu, mi az a kraft? – kérdezte a fiú.
- Amikor valakiben van spiritusz – válaszolta apu, majd fia értetlen tekintetét látva, hozzá tette -, amikor valakiben van valami lendület, tehetség…

Sípos (S) Gyula: A színes ceruzák lázadása

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2022. január 16. vasárnap

- Nekem elegem van ebből! – kiáltotta hangosan a kék ceruza a fiókban. – Ha így megy tovább, lassan fele akkora leszek, mint ifjú koromban! Pedig még egyáltalán nem vagyok öreg! Mindig csak kék színű ég, meg kék színű víz - ez meg fog engem gyilkolni!

Sípos (S) Gyula: A háromkirályok elfeledett ajándékai

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2022. január 07. péntek

No, no – mondhatjátok -, hát azt tudjuk, mit hoztak a Kisjézusnak: aranyat, tömjént és mirhát - ami igaz is. De nemcsak ezt hoztak! Bizony, sok mindent elfelejtettünk már! Kik voltak és hányan a bölcsek, akik látták a betlehemi csillagot, honnan jöttek, és mit hoztak még – de ha mindenki elfelejtette is, én nem felejtettem el, mert nekünk szépapám elmondta, még idejében.

Áldott, boldog karácsonyt!

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2021. december 23. csütörtök

Kedves Mindenki! Ezzel a rövid verssel és két rajzzal (Betlehem, Betlehemi csillag) kívánunk áldott, boldog karácsonyt mindenkinek!
 
Sípos (S) Gyula: Betlehemi szívem

Szívem istálló.

Benne békésen
szenderegnek
kedvenc bűneim.

Kérődzöm.

Három hajléktalan jön
Mária és József be
engedem őket.

Esetleg.

Sípos (S) Gyula: A mester oktat

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2021. december 08. szerda

Ez a felhőtakaró egy tünemény – mondta a mester gúnyosan -, és sajnos tömény giccs. Értem én, hogy valami szépet akart festeni, és a kép azt is állítja, hogy a naplemente szép, de ennek a szépnek bennem kellene létrejönnie, és ez nem történik meg. Ez a képeslap-festészet csak arra jó, hogy odaadja a nagyikának, akassza fel a kanapé fölé. Nagyon fog neki örülni, és ha maga dekoratőr akar lenni, a legjobb úton jár.

Sípos (S) Gyula: Még mindig a szavak

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2021. december 02. csütörtök

A többiek odébb sodródtak, vidám beszélgetésbe merülve. Észre sem vették, hogy már nincs köztük. Szókratész hiánya persze feltűnt volna nekik, ha még élne szegény. Szókratész mindenkivel megtalálta a hangot, bárkivel szóba állt és néhány perc múlva már úgy beszélgettek, mintha évek óta ismernék egymást. De ő nem ilyen volt. Benne volt valami gátlásosság, feszélyezettség – pedig magában milyen jó párbeszédeket tudott megfogalmazni! Olyankor mindig megtalálta a megfelelő szavakat és győzött minden vitában.

Siposné Pozderka Katalin: Emlékezem

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2021. október 30. szombat

                         Alkony pírban
                     Lassan leszáll a csend,
                halkan megül kinn és idebenn.

Sípos (S) Gyula: Az utolsó szavak

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2021. augusztus 22. vasárnap

Atyámfiai, hernyók!
Ti mind jól tudjátok, hogy az első pillanattól kezdve, amikor átszakítottam petém burkát, csak hernyó akartam lenni. Nem volt más ambícióm, csak az, hogy hernyó legyek. Nagy, egészséges hernyó, szép hosszú szőrökkel. Ezen iparkodtam minden erőmmel. Rágtam, nyeltem a zöldet reggeltől estig, szünet nélkül. Utolsó voltam, aki elbújt a levelek fonákja alatt, ha madár árnyéka vetült ránk, s első, aki előbújt, hogy folytassa a munkát - hogy egyek és emésszek, így egyre nagyobb és szebb legyek.

Tóth Eszter: Hinnem kell Istenben

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2021. október 02. szombat

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) vers- és novellaíró pályázatot hirdetett A család Istentől rendelt közösség címmel. Napról napra bemutatjuk a díjazott alkotásokat. Az alábbiakban Tóth Eszter a 10–14 éves korosztályban díjat nyert, Hinnem kell Istenben című novelláját olvashatják:

Hinnem kell Istenben

Valahol azt hallottam, hogy egy emberről azután tudjuk meg a legtöbb dolgot, miután meghalt. Ezt akkor értettem meg, mikor 3 évvel ezelőtt meghalt a keresztapám.

Sípos (S) Gyula: Szavak (novella)

Kategória: Irodalom
Megjelent: 2021. augusztus 10. kedd

Tíz óra is elmúlt, mire a lányt elengedték otthonról. A játszótéren nem volt senki. A hinták kicsit ingtak, nemrég még ülhetett bennük valaki. A garázssor felé ment, hátha ott talál valakit, de csalódnia kellett. A focipálya felől hangokat hallott, arra indult.