Ima az érettségiző fiatalokért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. május 08. hétfő

Ma kezdődnek az érettségi vizsgák. Imáinkkal mi is kísérhetjük és segíthetjük őket, ezért így imádkozzunk:

Isteni irgalmasság kilencede - 9. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 15. szombat

„Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

Isteni Irgalmasság kilencede - 8. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 14. péntek

„Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

Isteni Irgalmasság kilencede - 7. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 13. csütörtök

„Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”

Isteni Irgalmasság kilencede - 6. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 12. szerda

„Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

Isteni Irgalmasság kilencede - 5. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 11. kedd

„Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak [333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

Isteni Irgalmasság kilencede - 4. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 10. hétfő

„Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

Isteni Irgalmasság kilencede - 3. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 09. vasárnap

"Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg
keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

Isteni Irgalmasság kilencede - 1. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 07. péntek

Szent Fausztina nővér naplójából:

"Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.

Isteni Irgalmasság kilencede - 2. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2023. április 08. szombat

„Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

Év végi hálaadás - Szent II János Pál imája

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2021. december 31. péntek

"Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket! Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél.