Pünkösdi kilenced 2018. - 7. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 17. csütörtök

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük!

Pünkösdi kilenced 2018. - 6. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 16. szerda

- Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét! Alakítsd át a társadalmat Lelked erejével! (Mk 16,16-20) - Könyörögjünk: hogy az „élet kultúrája”, mely a Lélekből született, áthassa a társadalmat a világban, az országomban - kérünk Téged, halgass meg minket!

Pünkösdi kilenced 2018. - 5. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 15. kedd

"A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig" - alleluja. Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:

Pünkösdi kilenced 2018. - 4. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 14. hétfő

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, a Szeretet Lelkét, az Igazság Lelkét, a Bátorítót, a Vígasztalót, a Szentlelket! Alleluja.

Pünkösdi kilenced 2018. - 3. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 13. vasárnap

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!

Pünkösdi kilenced 2018. - 2. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 12. szombat

Jöjj Szentlélek, szállj le ránk, örök boldog, fénysugár! Vezesd életem, a szűk ösvényen, segíts levetni régi ruhám!

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy buzgóbban szolgáljunk Istennek, parancsait megtartsuk, sugallataidat hűségesen követve.

Pünkösdi kilenced 2018. - 1. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 11. péntek

Kilenc napon keresztül kérjük állhatatosan Istent, hogy árassza ki ránk Szentlelkét, a Vígasztalót, a Bátorítót, a Szeretet Lelkét, hogy bűnbánatra jussunk, megtérjünk és életünk legyen Benne és bőségesen legyen!

Kilenced hazánkért és a választásokért - 9. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 07. szombat

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

Kilenced hazánkért és a választásokért - 7. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 05. csütörtök

Kérünk Istenünk, óvd meg hazánkat és mindannyiunkat:

Kilenced hazánkért és a választásokért - 8. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 06. péntek

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Kilenced hazánkért és a választásokért - 6. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 04. szerda

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene, és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!