Hogy hazánk a Szeretet földje legyen - imakilenced, 3. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. szeptember 15. vasárnap

Drága Istenünk! Neked ajánljuk önmagunkat, családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, de még ellenségeinket is, egyházunkat és hazánkat, hogy Hozzád térjenek és éljenek! Add, hogy az idei Szeretet Földje Találkozó alkalmával meggyógyuljanak, megszabaduljanak, életük legyen benned és bőségben legyen! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Hogy hazánk a Szeretet földje legyen - imakilenced, 2. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. szeptember 14. szombat

Drága Jézusunk! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Kérünk mindazokért, akik eljönnek a Találkozóra, áldd meg őket, hogy életük legyen benned és bőségben legyen! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Hogy hazánk a Szeretet földje legyen - imakilenced, 1. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. szeptember 13. péntek

 Szeptember 22-én, vasárnap lesz a Szeretet Földje Találkozó. Kilencedet kezdünk a Találkozóért és mindazokért, akik ott lesznek. Ima az első napra:

Drága Istenünk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked erejével óvd, bátorítsd, segítsd, gyógyítsd mindazokat, akik részt vesznek a Találkozón, hogy életük legyen benned és bőségben legyen! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... A Találkozó programja:

Ima a békéért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. június 08. szombat

Ferenc pápa kéri, hogy ma, június 8-án, szombaton 13 órakor imádkozzunk a békéért: Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked erejével hozd el a békédet nekünk! Élő hittel békét kérünk magunknak, békét az egész világnak! Olyan békéért imádkozunk, mely nemcsak a veszekedés, a háborúk végét jelenti, hanem a Veled való találkozásból fakadó emberhez méltó jólétet, fejlődést, kultúrát is hoz, mely a Te csodálatos országodnak a kibontakozását mozdítja elő. Hisszük, hogy Szent Szíved előtti kérésünk meghallgatásra talál, ezért így imádkozunk: Miatyánk... Üdvözlégy.. Dicsőség...Ámen.

EP választás - ima

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. május 26. vasárnap

Drága Atyánk! Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked kegyelmével segíts, hogy olyan embereket válasszanak mindenhol az Európai Parlament képviselőinek, akik szívükön viselik hazájuk sorsát, ismernek és szeretnek Téged és embertársaikat, akiket nem a hatalom szeretete, a pénz és a várható előnyök motiválnak, hanem valóban szolgálni akarják hazájukat és Európát. Köszönjük Uram, hogy megsegítesz minket! Ámen.

Galgóczy Erzsébet imája

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. március 07. csütörtök

Imanap hazánkért levél, 2019

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. január 04. péntek

Imanap hazánkért 2019. január 18. - Árpád-házi Szent Margit ünnepén
Kedves Testvérek!
15 évvel ezelőtt, 2004-ben szerveztük az első Nemzeti Imanapot nagy közbenjáró példaképünk, Árpád-házi Szent Margit ünnepére. Hiszem, hogy imádságaink nem voltak haszontalanok, de azt is látom, hogy ma is nagy szükség van erre, hogy Isten kegyelmei hatékonyan munkálkodhassanak hazánk életében. Vannak pozitív folyamatok - például csökken az államadósság és nő a foglalkoztatás - ugyanakkor olyan negatív folyamatok is megerősödnek hazánkban, amelyek Isten kegyelme nélkül megállíthatatlanok. Néhány példa:

Krisztus király ünnepén

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. november 25. vasárnap

Krisztus király! Kérünk, légy királya nemzetünknek, vezess minket a megbocsátás, a szeretet, a hűség és tisztaság útján! Add meg mindnyájunknak a bűnbánat és megújulás kegyelmét, a megtérés és szolgálat ajándékát! Add, hogy vezetőink jó gondolatokat, jó terveket gondoljanak végig és azokat meg is valósítsák! Óvj meg minket a gőgtől, a kapzsiságtól, minden bűntől és rossztól! Légy királyunk, áldj meg minket, hogy hazánk, az egész Kárpát-medence, de az egész világ is a Szeretet földje legyen! Ámen.

Pünkösdi kilenced 2018. - 9. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 19. szombat

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk!

Ima a trianoni emléknapon a Kárpát-medence egységéért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. június 04. hétfő

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Pünkösdi kilenced 2018. - 8. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 18. péntek

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól.