Szentlélek-váró kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 20. szombat

Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.

Szentírási rész: Akkor megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, mert száműztem ugyan a népek közé, de most összegyűjtöm őket hazájukba, és senkit sem hagyok ott közülük. Nem rejtem el többé előlük arcomat, mert kiárasztom lelkemet Izrael házára - mondja az Úr, az Isten. (Ez 39.28-29)

Szentlélek-váró kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. május 19. péntek

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Ima a magyar szabadság napján az ukránok szabadságáért is

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 15. szerda


Mindkét nép viharos történelmében megélte már az elnyomást, megszállást, területeinek elrablását. Ezért együttérző szívvel kérünk Urunk, segítsd meg az ukrán nemzetet! Szabadítsd meg őket a megszállóktól és területrablóktól, a gyűlölet és háború poklából! Add, hogy véget érjen a háború, és hozd el a békét Ukrajnának, Magyarországnak és minden népnek! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Terror - és ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 10. péntek

Oroszország újabb nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, ami több ember halálát is okozta. Oroszország 81 rakétát és nyolc iráni gyártmányú kamikaze drónt vetett be, többek között a Kinzsál nevű, rettegett hiperszonikus rakétát is. Könyörögjünk: Istenünk, az egész világ teremtője és fenntartója, béke fejedelme, teljes szívünkből kérünk, hogy vess véget a háborúnak Ukrajnában és az egész világon! Szabadíts meg minket a gonosztól és hozd el az áldott békét mindannyiunknak! Miatyánk... Üdvözlégy...Dicsőség...

Pio atya imája gyógyulásért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 07. kedd

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy elküldted a Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust a világra, hogy megmentsen és megszabadítson. Bízom a te hatalmadban és kegyelmedben, amelyek fenntartanak és helyreállítanak.

A püspöki kar által ajánlott imádság Ferenc pápa látogatására

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. március 01. szerda

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,  reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

Közbenjáró ima mindenkiért a betegek világnapján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. február 11. szombat

Február 11., Betegek Világnapja. Imádkozzuk a személyes közbenjáró imánkat mindenkiért:

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. február 08. szerda

Béke fejedelme, szentséges Istenünk! Békéért esdeklünk minden angyallal és az összes szentekkel együtt, hozzád kiáltunk ezért a meggyötört földért és minden lakójáért! Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét az egész világnak! Szabadíts meg minket az antikrisztusi emberek uralmától, ajándékozz nekünk jó vezetőket! Hozd el a megtérés és kiengesztelődés, a béke és megújulás idejét, mert benned bízunk! Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 18. szerda

Kilencedünk utolsó napján, Árpád-házi Szent Margit ünnepén, az Imanapon hazánkért az általános közös közbenjáró imánkkal könyörögjünk mindenkiért, egész egyházunkért és hazánkért, nemzetünkért és a békéért:

Ima a békéért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 21. szombat

Mennyei Atyánk! Add, hogy az új esztendő a háború és viszály végét, a bűnbánat és kiengesztelődés, megújulás és újjáépülés idejét hozza el hazánk, Ukrajna, Európa és az egész világ életében! Kérünk Jézus Krisztus nevében, hogy hiúsítsd meg a gonosz lelkek terveit és újítsd meg a Föld színét! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2023. január 17. kedd

Szeretjük hazánkat. Szeretjük a dombokat és síkságokat, folyókat és tavakat, növényeket és állatokat, szeretjük embertársainkat, épített és természetes környezetünket, és mindenekfölött szeretünk téged, Istenünk. Hozzád kiáltunk és téged kérünk: őrizd meg ezt a sok szépet és jót, amit itt, a Kárpát-medencében alkottál, öntöztél és eddig is óvtál! Ments meg minket minden bajtól, bűntől, betegségtől, a gonosz lélek minden csábításától és cselvetésétől, viszálytól, háborútól, nemzetünk szétesésétől! Áldj meg minket, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...